Libië

kaart Libië

 

 
Laatste update

Reizen naar Libië worden formeel afgeraden.

In gevolge de interventie van de internationale coalitie tegen de terreurgroep IS, wordt Belgen die zich in het land bevinden, gevraagd kennis te nemen van het bericht gepubliceerd op de homepage (http://diplomatie.belgium.be/nl/).

De Ambassade van het Koninkrijk België heeft slechts een zeer beperkte mogelijkheid om consulaire diensten aan Belgische staatsburgers aan te bieden, door het permanente geweld en de politieke instabiliteit. Indien u momenteel in Libië bent, zou u moeten beslissen om het land onmiddellijk te verlaten, rekening houdend met het feit dat alle verplaatsingen via de weg naar de buurlanden volstrekt afgeraden zijn.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Het is afgeraden in het land rond te reizen.

Indien een reis toch zou doorgaan, is het aanbevolen de ambassade hiervan te verwittigen, de hoofdstad niet te verlaten, nooit alleen rond te reizen en nachtelijke verplaatsingen te vermijden.

 
Criminaliteit

Criminaliteit tegenover buitenlanders blijft een risico-factor. De laatste maanden merkt men een toename van de criminaliteit.

Reizigers dienen het volgende in acht te nemen:

  • U dient de nodige zorg te dragen voor uw geld, bankkaarten, vliegtuigtickets en paspoort. Bij voorkeur bewaart u deze documenten in een kluis in het hotel en neemt u kopieën met uw mee.
  • Ingeval van verlies of diefstal, legt u best onmiddellijk een verklaring af bij de politie en verwittigt u de Belgische Ambassade in Tripoli.