Luxemburg

kaart Luxemburg

 

Laatste update
 

Coronavirus COVID-19

 • Reizen binnen de EU is mogelijk: waakzaamheid blijft geboden en de reisvoorwaarden met betrekking tot COVID-19 moeten strikt worden nageleefd.
 • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

De laatste officiële Luxemburgse richtlijnen inzake COVID zijn te vinden op https://covid19.public.lu/en

Momenteel zijn de volgende maatregelen van kracht. Reizigers worden verzocht de officiële sites te blijven raadplegen; wijzigingen op korte termijn, die nog niet verwerkt zijn in dit reisadvies, zijn mogelijk.

 

Algemeen:

Alle verplaatsingen op het grondgebied van Luxemburg zijn toegelaten.

EU burgers kunnen Luxemburg onbeperkt binnenreizen; er is wel covid-reglementering bij binnenkomst per vlucht (zie laatste punt deze tekst).

1. Samenkomst, publiek en privé:  toegelaten, mits beperkingen:

 • Voor activiteiten thuis (domicilie, private woning) raadt de regering aan het aantal gasten te beperken en beschermende maatregelen te behouden (afstand; indien niet mogelijk: masker).
 • Verder voor thuis en publieke ruimte:
  • Tot 10 personen: geen speciale beperkende maatregelen.
  • Vanaf 11 personen: afstand en masker verplicht OF covid check 2G.
  • Vanaf 21 personen: 2G
  • > 200 personen: niet toegelaten, behalve uitzondering.

2. Restaurants, cafés, bars, hotels:  zijn open, zowel binnen als buiten, onder het regime “2G+” (covid check + ; vanaf 12 jaar + 2 maand, met medische uitzonderingen.). 

 • Sinds 11/01/22: versoepeld 2G+ regime: bij gewone volledige vaccinatie (met of zonder booster)  of  bij certificaat herstel: geen test meer vereist.
 • Personeel zelf valt onder 3G.
 • Vereisten moeten  vermeld worden in het etablissement.
 • Sluiting verplicht om 23 u.
 • Hotels : voor wat  valt onder restaurants, cafés en bars: zelfde regelgeving.

3. Winkels mogen openen: masker verplicht (vanaf 6 jaar),  best afstand van 2 meter,  hygiëne (ontsmettende gel).

4. Sport, cultuur en vrije tijd:

 • Sport: activiteiten kunnen doorgaan, zowel in binnenruimten als buiten, doch met bepaalde richtlijnen: cfr. vermelde site); > 10 personen: covid check 2G+.
 • Sinds 11/01/22: versoepeld 2G+ regime: bij gewone volledige vaccinatie (met of zonder booster)  of  bij certificaat herstel: geen test meer vereist.
 • Cultuur: de culturele instellingen zijn open voor het publiek, doch met beperkende maatregelen, vermeld op site en bij ingang van de zaal.  
 • Vrijetijdsbesteding: geen speciale wettelijke bepalingen. De algemene regels voor samenkomsten gelden.

5.  Openbaar vervoermondmasker blijft verplicht op openbaar vervoer (dat helemaal gratis is) behalve voor de chauffeur en ook niet voor kinderen onder 6 jaar. 'Social distancing' moet ook nog gerespecteerd worden,

6. Medisch:  Auto-observatie blijft verplicht. Personen binnen het Groothertogdom die menen de symptomen van coronabesmetting te vertonen, dienen een generalist te raadplegen per telefoon of het platform voor teleconsultatie online (eConsult; https://econsult.esante.lu/fr/ ); ook covid screening per telefoon is mogelijk,  of het noodnummer 112 indien de symptomen ernstig zijn.

Verdere gegevens voor de hospitalen: Hôpitaux et médecins - Coronavirus - Informations officielles - Luxembourg (public.lu)

7.  Opmerking: de “grensarbeiders” (bekend als "frontaliers")  moeten niet in het bezit zijn van een apart document/attest dat hun band aantoont met hun werkgever in Luxemburg. Zie de site: www.gouvernement.lu

8. Vluchten:  voor reizigers op binnenkomende vluchten in Luxemburg is covid check regime 3G van kracht.

De luchthaven te Findel is open voor gewone passagiersvluchten (vrachtvlucht bleef steeds toegelaten), o.a. met volgende bestemmingen Stockholm, Lissabon, Porto, Hamburg via Saarbrücken, München, Bordeaux, Marseille, Manchester, Salsburg, Innsbruck enz….

 

Het is aangeraden voor de reiziger zich te registreren op Travellers online via https://travellersonline.diplomatie.be.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Er zijn geen bijzondere risico’s verbonden aan reizen naar of wonen in het Groothertogdom Luxemburg.

 
Terreurdreiging

Zoals elders in Europa valt een terroristische dreiging niet helemaal uit te sluiten.

 
Criminaliteit

Het Groothertogdom Luxemburg wordt door een lage criminaliteit gekenmerkt. Gebruikelijke waakzaamheid blijft van toepassing. Er bestaat een kleine criminaliteit rond het station van Luxemburg-stad. Sinds enkele jaren is het aantal inbraken in huizen en appartementen aanzienlijk toegenomen.