Maleisië

kaart Maleisië

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19
 

  • Momenteel mag u enkel naar het buitenland reizen om een essentiële reden. U kan meer lezen over essentiële redenen voor reizen op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen 
  • Indien u toch voor een essentiële reis naar het buitenland zal reizen, raden we aan rekening te houden met onderstaande adviezen. 

 

COVID

Tijdelijke maatregelen betreffende toegang tot het Maleisisch grondgebied

Als maatregel om de verdere verspreiding van het COVID-19-virus verder in te dijken vaardigt Maleisië een algemeen inreisverbod uit voor alle niet-Maleisiërs die niet over een verblijfsvergunning beschikken en dit tot en met 31 maart 2021. Belgen die niet over een Maleisische verblijfsvergunning beschikken kunnen dus niet meer naar Maleisië afreizen tot ten minste  31 maart 2021.

Belgen die over een Maleisische verblijfsvergunning beschikken dienen zich te wenden tot de Maleisische ambassade in Brussel alvorens opnieuw af te reizen naar Maleisië. Voor de verschillende verblijfstitels (MM2H, employment pass, student pass, dependent pass) gelden immers verschillende inreisvoorwaarden.

Transit via Kuala Lumpur blijft evenwel mogelijk op voorwaarde dat de internationale zone niet wordt verlaten. Transit tussen de terminals KLIA 2 en KLIA 1 is niet mogelijk gezien men daarvoor het Maleisisch grondgebied dient te betreden.

Maleisië heeft, net zoals een aantal buurlanden, eveneens beslist om tot nader order geen enkel cruiseschip meer toe te laten tot zijn havens. Cruises in de regio worden ten stelligste afgeraden.
 

Maatregelen inzake doorgang en verblijf op het Maleisisch grondgebied

Belgische reizigers die momenteel nog in Maleisië verblijven raden wij aan om het land te verlaten en ten allen tijde te vermijden zich in overtreding van de Maleisisch immigratiewetgeving te bevinden. Momenteel is het nog steeds mogelijk om naar Europa te reizen. Personen die momenteel in het buitenland verblijven, moeten in eerste instantie contact opnemen met de plaatselijke autoriteiten, hun reisbureau, touroperator of luchtvaartmaatschappij voor bijstand. In geval van nood kan contact worden opgenomen met de Belgische ambassade die verantwoordelijk is voor het land waar u zich bevindt.

Momenteel is reizen tussen de Maleisische deelstaten opnieuw mogelijk zonder bijkomende vereisten. Dit geldt evenwel niet voor reizen tussen het Maleisisch schiereiland en de deelstaten Sabah en Sarawak.
 

Stand van zaken en maatregelen betreffende hygiëne

Wij vragen de reizigers die zich momenteel in Maleisië bevinden om de maatregelen van de Maleisische overheid om het COVID19-virus tegen te gaan strikt na te leven. Er worden controles uitgevoerd en niet-naleving wordt streng bestraft.

We raden reizigers aan voorzorgsmaatregelen te nemen inzake hygiëne, zoals regelmatig de handen te wassen en menigtes te vermijden. Als symptomen optreden zoals koorts, ademhalingsmoeilijkheden en/of spierpijn, wordt aanbevolen om zo snel mogelijk een arts te raadplegen. Hierbij vindt u de lijst van ziekenhuizen in Maleisië die werden aangeduid om het 2019-nCoV virus op te sporen en te behandelen.

Bijkomende informatie rond de COVID19 situatie vindt u op de website van het Maleisische Ministerie van Volksgezondheid (Bahasa en Engels) of de website van de nationale veiligheidsraad (Bahasa).

Meer informatie kan u terugvinden op de website van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen of de website van de Wereldgezondheidsorganisatie.

 

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij aan uw reis te registreren via travellersonline.diplomatie.be.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Doorgaans kan in Maleisië zonder noemenswaardige problemen worden gereisd.

Niettemin worden alle reizen naar de noord- en oostkust van de deelstaat Sabah (vanaf Kudat tot Tawau) evenals de aangrenzende eilanden en maritieme zones (met inbegrip van Lankayan, Mabul, Pom Pom, Kapalai, Litigan, Sipadan en Mataking), afgeraden. Sinds enkele jaren bestaat er een verhoogd risico op ontvoering in deze regio. De Maleisische autoriteiten hebben deze regio onder het ESSCOM-mandaat (Eastern Sabah Security Command) geplaatst. Er is een verhoogde aanwezigheid van de ordediensten. Het betreft hier in het bijzonder de kuststreek, in het binnenland van Sabah kan men doorgaans zonder problemen reizen.

Ook in het grensgebied met Thailand is waakzaamheid geboden. In de zuidelijke provincies van Thailand komen immers aanslagen voor door strijders die naar autonomie streven. U wordt aangeraden om voor en tijdens uw reis de berichtgeving over dit gebied van nabij te volgen en de adviezen van de lokale en buitenlandse autoriteiten  op te volgen.

Het is voor niet-Maleisiërs verboden om aan manifestaties deel te nemen. Wij raden u aldus ten sterkste aan om demonstraties en manifestaties te vermijden.

 
Terreurdreiging

Algemeen wordt de terreurdreiging in landen in Maleisië verhoogd ingeschat. De Maleisische politie heeft in het verleden regelmatig mensen gearresteerd die aanslagen voorbereidden. Druk bezochte plaatsen, gebedsplaatsen en overheidsgebouwen kunnen daarbij doelwitten zijn. Reizigers wordt daarom aangeraden een verhoogde waakzaamheid aan de dag te leggen, de lokale pers en internationale pers te volgen en alle instructies van de lokale autoriteiten na te leven.

 
Criminaliteit

In Maleisië is voorzichtigheid geboden op openbare en toeristische plaatsen. Hoewel gewelddadige vormen van criminaliteit slechts in beperkte mate voorkomen komt kleine criminaliteit meer en meer voor. Vooral in Kuala Lumpur en andere stedelijke centra dienen voetgangers op hun hoede te zijn voor gauwdieven op motorfietsen of scooters, die het gemunt hebben op handtassen, fototoestellen en mobiele telefoons. Deze vorm van criminaliteit, ook wel “snatchings” genoemd, is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Verhoogde waakzaamheid is dan ook geboden. We raden reizigers aan om geen waardevolle items op zak te hebben. Om diefstal van het reis- en identiteitsdocumenten te voorkomen raden we aan om een kopie op zak te dragen en de originele documenten op een veilige plaats te bewaren. Tenslotte raden we reizigers aan om handtassen en dergelijke steeds weg van de straatkant te houden om de kans op “snatchings” te beperken.

 
Internetfraude

Internetfraude vanuit Maleisië komt veelvuldig voor. Maak geen geld over naar Maleisië aan personen die u enkel via het internet kent. Wees wantrouwig ten aanzien van zakenvoorstellen van onbekenden en personen die via sociale websites toenadering zoeken. In geval van nood kan de lokale politie bereikt worden op het nummer 999.