Malta

kaart Malta

 

Laatste update
 

Coronavirus COVID-19

  • Reizen binnen de EU is mogelijk: waakzaamheid blijft geboden en de reisvoorwaarden met betrekking tot COVID-19 moeten strikt worden nageleefd.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

Reizigers die Malta binnenkomen vanuit België, moeten de volgende documenten voorleggen:

  1. Het digitale Passenger Locator Form
  2. Een vaccinatiebewijs: het Europees digitaal coronacertificaat of een ander erkend vaccinatiecertificaat (de volledige lijst is beschikbaar op deze pagina). Het vaccinatiebewijs is geldig vanaf 14 dagen na de vervollediging van de vaccinatiecyclus.


Mensen die slechts één prik (van een vaccin erkend door het Europees Geneesmiddelenbureau EMA) gekregen hebben, kunnen het Maltese grondgebied betreden, op voorwaarde dat ze ook een herstelcertificaat van minder dan 6 maanden kunnen voorleggen.

Personen ouder dan 12 jaar zonder geldig vaccinatiebewijs kunnen Malta binnenkomen, maar moeten een negatieve PCR-test, uitgevoerd in de 72 uur voor aankomst in Malta, kunnen voorleggen en worden 14 dagen in isolatie geplaatst in een speciaal door de autoriteiten aangewezen hotel, op kosten van de reiziger. De Maltese quarantainenormen worden beschreven in dit document en op deze pagina.

Personen die zich om gedocumenteerde medische redenen niet kunnen laten vaccineren en kinderen van 5 tot 11 jaar zijn vrijgesteld van het vaccinatiebewijs en de quarantaine, maar moeten in het bezit zijn van een negatieve PCR-test, uitgevoerd in de 72 uur voor aankomst in Malta. Kinderen onder 5 jaar hebben geen test nodig.

Als u positief test in Malta, dan wordt u in quarantaine geplaatst. De duur van de verplichte quarantaine wordt bepaald door de lokale bevoegde autoriteiten. Noch de testresultaten, noch de Maltese procedure kunnen betwist worden. U mag niet uit quarantaine en u kan enkel worden gerepatrieerd als dit goedgekeurd wordt door de Maltese bevoegde gezondheidsdienst en dit gebeurt door uw eigen verzekering aan de voorwaarden bepaald door de betreffende gezondheidsdienst. 

Opgelet: Je mag NIET reizen wanneer je in quarantaine of isolatie zit. Indien je in het buitenland in quarantaine of isolatie zit, moet je deze daar vervolledigen alvorens je naar België kan terugkeren. Enkel in uitzonderlijke gevallen en in overleg met de gezondheidsautoriteiten kan van deze regel afgeweken worden.

De ambassade komt niet tussen in deze repatriëringen.

Tijdens de eindejaarsperiode wordt de maskerplicht buiten ingevoerd op drukke, openbare plaatsen.

Meer informatie is beschikbaar op de volgende websites: 

 

Wat Belgische maatregelen betreft, kunt u terecht op het portaal van de FOD Volksgezondheid.

 

Voor iedere reis naar Malta kan u zich registreren via https://travellersonline.diplomatie.be

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

De bezoeken in het kleinste land van de EU kunnen probleemloos worden afgelegd. Er zijn geen bijzondere veiligheidsrisico's voor dit land bekend. Toerisme betekent 20% van het BNP van Malta, de toerist wordt in de watten gelegd. Studenten moeten zich bij de organisator vergewissen van een degelijk logement op Malta.

 
Criminaliteit

Malta is een zeer veilige bestemming. De gebruikelijke voorzichtigheid tegenover gauwdieven is aangeraden:

  • Zorg ervoor slechts een minimum aan baar geld op zak te hebben.
  • Bewaar bank- of kredietkaarten en identiteitsdocumenten apart.
  • Maak een fotokopie van uw identiteitskaart of reispas en bewaar deze apart.
  • Programmeer vooraf het telefoonnummer van Cardstop in uw gsm en laat onmiddellijk uw gestolen of verloren bankkaart en kredietkaart blokkeren (0032 70 344 344).
  • Doe bij diefstal of verlies van uw identiteitskaart of reispas onmiddellijk aangifte van de diefstal bij de politie.