Malta

kaart Malta

 

Laatste update
 

Coronavirus COVID-19

1. Reizen uit België naar de landen van de Europese Unie, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen is sinds 15 juni opnieuw toegelaten. Of het ook mogelijk is om een ander land binnen te komen hangt af van de toestemming van uw land van bestemming. Het is dus uiterst belangrijk om de reisadviezen per land na te gaan om de situatie in het land van bestemming te kennen. Niet-noodzakelijke reizen buiten de Europese Unie blijven vooralsnog verboden.

2. Quarantaine bij terugkeer in België is niet verplicht voor reizigers die zich verplaatsen binnen de EU-grenzen die geopend zijn. Let wel: zelf-quarantaine blijft verplicht voor reizigers buiten de EU die essentiële verplaatsingen maken.

3. Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

4. De Raad van de EU heeft aanbevolen de reisbeperkingen vanaf 1 juli op te heffen voor 14 landen buiten Europa: Algerije, Australië, Canada, Zuid-Korea, Georgië, Japan, Marokko, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Servië, Thailand, Tunesië en Uruguay. De Belgische regering beraadt zich verder over deze lijst. Minstens tot 7 juli blijven de bestaande maatregelen van kracht.

 

Vanwege de beperkingen die door de lokale autoriteiten worden toegepast, is het momenteel niet mogelijk voor Belgen om naar Malta te reizen

 

Malta legt een verplichte quarantaine van 14 dagen op aan alle personen die uit België komen. Die verplichte quarantaine wordt opgeheven op 15 juli 2020, de dag waarop alle commerciële vluchten kunnen worden hervat.Indien u in Malta bent, dient u de instructies van de lokale autoriteiten op te volgen alsook de instructies op de site van het Maltees Ministerie van Gezondheid: https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/Pages/Novel-coronavirus.aspx (in het Engels/Maltees)

Groen (gratis) nummer voor vragen en advies: +356 2132 4086.

De Belgische FOD Volksgezondheid heeft een site gewijd aan het coronavirus: www.info-coronavirus.be/nl(externe link)

 

Voor iedere reis naar Malta kan u zich registreren via https://travellersonline.diplomatie.be

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

De bezoeken in het kleinste land van de EU kunnen probleemloos worden afgelegd. Er zijn geen bijzondere veiligheidsrisico's voor dit land bekend. Toerisme betekent 20% van het BNP van Malta, de toerist wordt in de watten gelegd. Studenten moeten zich bij de organisator vergewissen van een degelijk logement op Malta.

 
Criminaliteit

Malta is een zeer veilige bestemming. De gebruikelijke voorzichtigheid tegenover gauwdieven is aangeraden:

  • Zorg er voor slechts een minimum aan baar geld op zak te hebben;     
  • Bewaar bank- of kredietkaarten en identiteitsdocumenten apart;    
  • Maak een fotokopie van uw identiteitskaart of reispas en bewaar deze apart;   
  • Programmeer vooraf het telefoonnummer van Cardstop in uw GSM en laat onmiddellijk uw gestolen of verloren bankkaart en kredietkaart blokkeren (0032 70 344 344);            
  • Doe bij diefstal of verlies van uw identiteitskaart of reispas onmiddellijk aangifte van de diefstal bij de politie.