Mauritanië

kaart Mauritanië

 

 
Laatste update

 

Coronavirus COVID-19
 

  • De informatie over reizen is een advies en is niet bindend.
  • Op de homepage van deze website vindt u de covid-kaart, die uitleg geeft over de landen en regio’s en de voorwaarden om er al dan niet naar toe te reizen, samen met de maatregelen die gelden bij terugkeer naar België.
  • Registreer uw reis via TravellersOnline.
  • BELANGRIJK: reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

 

COVID

Reizen naar Mauritanië is ten zeerste afgeraden.

Ook Mauritanië is getroffen door de verspreiding van COVID-19 (coronavirus) en telt enkele positieve gevallen. Volgens de lokale autoriteiten werd de epidemie ingedamd; zij delen mee dat het laatste positieve geval op 9 april 2020 werd geregistreerd.

Meest recente Informatie vindt u op de website van het Mauritaanse ministerie van http://www.sante.gov.mr/?lang=fr

Tevens stelden de autoriteiten het gratis telefoonnummer 1155 ter beschikking van de bevolking; op dit nummer kunnen vragen worden gesteld.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft de Mauritaanse regering een avondklok ingesteld (van 18u00 tot 06u00) en personen verboden zich te verplaatsen tussen provincies. Deze maatregelen gelden sedert vaststelling op 13 maart 2020 van het eerste positieve geval. Sindsdien hebben de autoriteiten ook - tot nader order - de land- lucht - en zeegrenzen van het land gesloten. Werden ook gesloten: verzamelplaatsen, scholen, universiteiten, grote markten, restaurants en cafés.

Reizen naar en vanuit Mauritanië zijn dus tot nader order opgeschort.

De Belgische autoriteiten blijven de evolutie van de situatie van dag tot dag opvolgen en blijven in nauw contact met de Mauritaanse autoriteiten.

De in Mauritanië geblokkeerde Belgen worden uitgenodigd zich in te schrijven op Travellers online https://travellersonline.diplomatie.be en de Ambassade van België in Marokko te contacteren (rabat@diplobel.fed.be), alsook ons Ereconsulaat in Nouakchott (consubelnktt@gmail.com) voor alle dringende consulaire vragen aangaande de Covid 19-epidemie in Mauritanië.

 


 

Alle verplaatsingen ten Oosten van een as Fdérik - Chinguetti - Tidjikdja - Ayoun el-Atrouss - Bou Steilé zijn ten zeerste afgeraden.

Niet-essentiële reizen naar de rest van het land worden afgeraden.

In gevolge de interventie van de internationale coalitie tegen de terreurgroep IS, wordt Belgen die zich in het land bevinden gevraagd kennis te nemen van het bericht gepubliceerd op de homepage (http://diplomatie.belgium.be/nl/).

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening beter te organiseren, raden wij ook u ten stelligste aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Terreurdreiging

De terreurdreiging is reëel en permanent in het geheel van Mauritanië. Zowel personen of groepen gelinkt aan Al Qaïda, namelijk Al Qaïda in de Islamitische Maghreb (AQIM), als personen gelinkt aan de “Islamitische Staat”, zijn in het land actief. Er wordt dan ook aangeraden uiterst waakzaam te zijn en dit vooral op plaatsen die druk bezocht worden door Westerse toeristen: internationale hotels en restaurants, commerciële centra… Deze plaatsen kunnen immers een doelwit vormen voor eventuele aanslagen.

Sinds de gebeurtenissen van 2013 in buurland Mali, is het risico van infiltratie door terroristische elementen ernstig verhoogd. De terroristische activiteit uit zich niet alleen in aanvallen of aanslagen, maar ook in ontvoeringen. In het verleden hebben reeds verschillende ontvoeringen plaatsgevonden, alsook meerdere bom- of zelfmoordaanslagen tegen militaire doelwitten.

Om aan deze dreigingen het hoofd te bieden, voert het Mauritaanse leger, soms gesteund door buitenlandse, troepen, waaronder Franse, verschillende acties tegen de AQIM-basissen in het uitgebreide grensgebied met Mali.

Gezien de terroristische en antiterroristische acties in de regio en het grote risico op ontvoering dient men overal in Mauritanië, en  vooral voor verplaatsingen in het binnenland, de voorzichtigheids- en waakzaamheidsvoorschriften stipt na te leven.

 
Algemeen

De binnenkomst op het grondgebied  dient verplicht te gebeuren via één van de 45 toegestane punten (zie tab “Praktische info”) De toegang tot de zone geplaatst onder de verantwoordelijkheid van het leger, in het noordoosten van het land, is onderworpen aan een speciale toelating van de Generale Staf of van de gouverneur van de streek.

Meerdere etnische en culturele gemeenschappen leven samen, in het bijzonder bij de grens met Senegal en in de hoofdstad. Dit kan tot gewelddadige confrontaties leiden  tussen groepen van verschillende afkomst. De ordediensten treden stellig op om de onrusten tot een einde te brengen. Bij spanningen in het land of in de regio wordt het aangeraden demonstraties of volkstoelopen te vermijden, evenals het drukke verkeer in het stadscentrum. Men dient bijzonder waakzaam te zijn bij verplaatsingen te voet.

De hoofdwegen Noord-Zuid Nouadhibou-Nouakchott-Rosso en West-Oost Nouakchott-Atar worden gecontroleerd door de veiligheidsdiensten. Bij de talrijke check-points dient men geduldig te zijn.

 
Veiligheid in de Sahara

Voor iedere uitstap buiten de hoofdstad wordt aangeraden zich te verplaatsen met 2 voertuigen waarvan de staat op voorhand is gecontroleerd, voldoende water, voedsel en brandstof in reserve mee te nemen, uw  naasten op de hoogte te brengen van uw bestemming en desgevallend een beroep te doen op een gids. Een goed werkende GPS (met autonome batterij) is onontbeerlijk. Communicatiemiddelen per satelliet (valies Immarsat, telefoon type Thuraya) kunnen van groot nut zijn.

 
Sportwedstrijden

Elke deelname aan rally's of andere avontuurlijke activiteiten wordt ten stelligste afgeraden.

 
Criminaliteit

De criminaliteit in Nouakchott is beperkt maar stijgt, vooral in de randwijken en op de stranden. Deze plaatsen worden ’s avonds en ’s nachts  best vermeden en enkel in gezelschap bezocht.