Mongolië

kaart Mongolië

Laatste update

De FOD Volksgezondheid heeft een site gewijd aan het coronavirus online gezet: www.info-coronavirus.be/nl.

De Mongoolse autoriteiten hebben op 11 maart alle internationale lucht- en spoorverbindingen opgeschort tot en met 28 maart. De Mongoolse ambassades en consulaten in het buitenland  hebben de afgifte van visa gestaakt. Verplaatsingen naar en vanuit Mongolië zijn momenteel dus niet mogelijk.

De Belgische burgers van wie de geldigheidsduur van het Mongoolse visa de einddatum benadert, worden verzocht zich persoonlijk te melden bij de immigratiediensten (https://www.immigration.gov.mn/index.php/index) om de verlenging te vragen.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.
 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Mits inachtneming van de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen en rekening houdende met een aantal basisoverwegingen kan in Mongolië relatief veilig gereisd worden. De communicatie-, transport- en gezondheidsvoorzieningen laten evenwel overal te wensen over. Een alomvattende reis- en ziekteverzekering is daarom aangewezen. Gelieve er rekening mee te houden dat ons land geen diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in Mongolië heeft.

 
Criminaliteit

Op plaatsen waar veel buitenlanders komen (luchthaven, cafés, restaurants, markten, nachtclubs, toeristische trekpleisters, e.d.) zijn zakkenrollers en gauwdieven vaak op agressieve wijze actief in het bijzonder ‘s nachts en op de voetpaden. Buitenlanders worden vaak gevolgd wanneer ze nachtclubs verlaten. Er wordt afgeraden zich na zonsondergang alleen op straat te begeven in de hoofdstad Ulaanbaatar. De officiële taxi's vormen een veilig en goedkoop alternatief.