Mozambique

Mozambique

Laatste update

Coronavirus (Covid-19)

Wereldwijd treffen landen maatregelen om het coronavirus in te dammen en de pandemie een halt toe te roepen. Het virus verspreidt zich over de hele wereld en kan hierom een impact hebben op uw verplaatsingen en reizen. Deze verplaatsingen en reizen helpen niet om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Steeds meer landen nemen quarantainemaatregelen of sluiten hun grenzen, waardoor de normale doorgang over de grenzen niet langer kan gegarandeerd worden. Het risico voor Belgische burgers om in het buitenland geblokkeerd te raken, is zo hoog dat alle reizen naar het buitenland worden afgeraden.

Volgens het besluit van de Zuid-Afrikaanse autoriteiten worden alle land-, lucht- en havenovergangen met Zuid-Afrika gesloten vanaf vandaag, 26/03/2020 om middernacht tot ten minste 16/04/2020 (21 dagen). Daarom wordt het ten stelligste afgeraden en het is nutteloos om vanuit Mozambique naar Zuid-Afrika proberen te gaan.

Wie zich op dit ogenblik in Mozambique bevindt, wordt aangeraden om de instructies van de lokale autoriteiten heel nauw op te volgen:

De Mozambikaanse autoriteiten hebben  de eerste gevallen van COVID-19 besmetting bevestigd.

Alle landsgrenzen zijn gesloten. Alleen Ethiopian Airlines vliegt nog 3 keer per week naar Addis (Ethiopië).

Op 31/03/2020 heeft de President van de Mozambikaanse Republiek met ingang van 01/04/2020 een noodtoestand uitgeroepen van niveau 3 (op 4). Na bekrachtiging door de Assemblee van de Republiek heeft de Raad van Ministers de maatregelen die van toepassing zijn verder gepreciseerd als volgt: de beperking van bewegingen op het nationale grondgebied tot essentiële bewegingen (basisproducten, apotheek, medisch consult en zorg), sociale afstand, beperking van bijeenkomsten tot 20 personen.

De geldigheidsdatum van de visa van reizigers die aanwezig zijn in Mozambique en de verschillende verplichte documenten voor ingezetenen, die vervallen of verouderd zouden zijn, is ex officio verlengd tot 30/06/2020.

Mensen die voor een korte periode in het buitenland verblijven, zoals toeristen of studenten, doen er goed aan te overwegen om al dan niet vervroegd terug te keren dan wel bereid zijn het risico te lopen om langer dan voorzien op hun bestemming te blijven. Hou hierbij rekening met uw huisvesting, financiën, familie, verzekering en medische situatie en voorzieningen. Indien u wenst te vertrekken neem dan in de eerste plaats contact op met uw touroperator, reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij.

Mensen die permanent in Mozambique wonen, dienen zelf de inschatting te maken of ter plaatse blijven al dan niet de beste keuze is.

Probeer om via contacten in België zelf hulp te regelen o.a. met uw bank of wisselkantoren (Western Union), uw arts (medicatie), uw familie en vrienden.

In deze ongeziene omstandigheden zijn zelfs de hulpmiddelen van de Belgische Ambassades beperkt.​

In geval van nood staan onze Diplomatiek Bureau (+ 258 84 350 0391/92/93) en Honorair Consul (+258 82 315 5550) in Maputo en het Call center in Brussel klaar om Belgische landgenoten in het buitenland bij te staan, maar het is ook belangrijk dat de burgers zelf hun verantwoordelijkheid nemen en de instructies van de lokale autoriteiten nauwgezet opvolgen.

Dit reisadvies wordt voortdurend bijgewerkt in functie van de evolutie van de situatie. Iedereen wordt uitgenodigd om dit reisadvies regelmatig te raadplegen.

Heeft u nog vragen over het coronavirus? Surf naar https://www.info-coronavirus.be/nl of bel 0800/14.689 (enkel in België).

Raadpleeg eveneens de informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen:

https://www.who.int/home

https://www.wanda.be/nl/landen/mozambique

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis/aanwezigheid te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Sinds oktober 2017, wordt de provincie Cabo Delgado, grenzend aan Tanzania in het uiterste noorden van het land (meer bepaald de districten Moacimba da Praia, Palma en meer recentelijk Macomia ), slachtoffer van gruwelijke en dodelijke aanvallen. De reële identiteit van de aanvallers blijft onzeker.

Op 23 en 25/03/2020 vielen twee steden een aantal uur in de handen van gewapende aanvallers, waaronder de stad Quissanga 100 km ten noorden van Pemba.

Alle reizen naar deze districten ten noorden van de stad Pemba worden momenteel afgeradenen en het is aangewezen zich te informeren over de actuele toestand wanneer u naar de streek wenst te bezoeken.

Sinds eind december 2016 werd een staakt-het-vuren afgekondigd door beide partijen en de veiligheidssituatie stabiliseerde zich in de provincies van Sofala, Tete, Manica en Zambezia. zich in de betrokken provincies. Het systeem van begeleide konvooien dat door de autoriteiten werd uitgevoerd, is opgeheven en het verkeer op deze wegen is relatief normaal. De situatie blijft niettemin kwetsbaar en voorzichtigheid blijft aan de orde. Het is absoluut noodzakelijk om informatie in te winnen betreffende de veiligheid van de wegen die u wenst te gebruiken.


Het wordt afgeraden buiten de agglomeraties te stoppen en  secundaire wegen te gebruiken.

In de grote agglomeraties, met name in Maputo, zijn criminaliteiten schering en inslag: diefstal, agressie, car-jacking, home-jacking e.d. komen steeds vaker voor. Wij raden aan zich zo weinig mogelijk ’s avonds te verplaatsen, dag en nacht vensters en deuren af te sluiten, zich nooit alleen te verplaatsen en geen waardevolle voorwerpen te dragen. In geval van agressie, biedt geen weerstand!

Ontvoeringen voor losgeld blijven een probleem in de Mozambikaanse steden. Waakzaamheid is geboden. Buitenlanders worden hierbij niet specifiek geviseerd, maar zijn in het verleden ook slachtoffer geweest van deze praktijken. Indien men zich persoonlijk gewaar wordt van een ernstige dreiging, dient men de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen (verandering routes, het versterken van de persoonlijke bescherming, communicatie van elke verplaatsing aan familieleden, overwegen om te schuilen bij familie in een ander land).

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.