Namibië

kaart Namibië

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

Nieuwe restricties kunnen van de ene dag op de andere worden opgelegd. Dit kan reisplannen ernstig verstoren en reizigers kunnen zo gedwongen worden om langer dan gepland in het buitenland te blijven. Het risico dat Belgen geblokkeerd raken is hoog. Het is dan ook aanbevolen alle reizen naar Namibië uit te stellen.

Namibië is tot en met 17 september in lockdown. Dit betekent dat alle grensovergangen (via land, zee of de lucht) gesloten zijn. Alle internationale vluchten zijn verboden, er worden bijgevolg geen visa meer uitgereikt.

Voor Belgen/Luxemburgers die nog moesten afreizen: contacteer in eerste plaats uw reisorganisatie, of vliegtuigmaatschappij

Wie zich in het buitenland bevindt: richt u in eerste instantie tot de lokale autoriteiten,  uw reisagent  of luchtvaartmaatschappij voor assistentie (herboeking op een vlucht na de lockdown). In geval van nood kan men de Ambassade van België in Pretoria of het Consulaat van België in Kaapstad  contacteren.

Belangrijk: Bezoekers (reizigers) die vast komen te zitten in Namibië, dienen een verlenging aan te vragen via het Ministry of Home Affairs – Holiday Extension Counter en betalen N$ 580,--

Voor informatie over een eventuele verandering in de situatie, kunt u terecht via volgende sites:

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Namibië is een stabiel land. Het is echter raadzaam de politieke actualiteit te volgen, voor en tijdens de reis. Het is aanbevolen om politieke manifestaties te vermijden.

De toegang tot bepaalde gebieden van het land is gereglementeerd en om ze te bezoeken moet op voorhand een vergunning worden aangevraagd. Het gaat om delen van bepaalde natuurparken en om de “Diamond Restricted Area” of “Speergebiet” dat gelegen is in het uiterste zuidwesten van het land, tussen Lüderitz en Oranjemund. De toegang tot Lüderitz is vrij. Reizigers moeten ook oppassen om de grens met Angola niet per ongeluk te overschrijden. Op sommige plaatsen is de grens niet of nauwelijks zichtbaar. Het overschrijden van de grens kan bestraft worden met een boete en/of gevangenisstraf.

Om onze consulaire bijstand nog beter te organiseren, raden wij u aan uw reis te registreren op https://travellersonline.diplomatie.be.

 
Criminaliteit

Diefstal en agressie komen vaak voor. Loop in de steden 's nachts niet op straat, zeker niet alleen. Het aantal gewelddadige straatdiefstallen tegen buitenlanders neemt toe, vooral in Windhoek en Swakopmund.

Vanwege het gevaar op diefstal is voorzichtigheid geboden aan tankstations en op rustplaatsen langs de wegen. Wees op uw hoede voor gauwdieven in winkelcentra. Het is aangeraden om uiterst waakzaam te zijn bij het afhalen van geld uit bankautomaten, in het bijzonder in Independance Avenue (Windhoek) en in de andere grote steden.

Vergrendel autoportieren en sluit de raampjes, ook overdag. Bewaar geld of waardevolle voorwerpen op een veilige plek en trek er geen aandacht mee. Het is aangeraden uw hotel te verlaten met een kopie van uw paspoort op zak en uw paspoort achter te laten in de kluis van uw kamer.

Ga liefst niet naar de arme buitenwijken zonder deskundige begeleiding en kom er zeker niet na zonsondergang.

Wees aandachtig voor bedrieglijke praktijken zoals fraude en het kopiëren van kredietkaarten. U houdt best steeds uw bankkaarten in het oog, ook in de hotels en jeugdherbergen, om te vermijden dat ze niet valselijk gekopieerd worden.

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.