Nederland

kaart Nederland

 

Laatste update

Met "Nederland" wordt hier continentaal Nederland bedoeld, niet de overzeese gebieden.
 

Coronavirus COVID-19

1. Reizen uit België naar de landen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen is sinds 15 juni opnieuw toegelaten. Of het ook mogelijk is om een ander land binnen te komen hangt af van de toestemming van uw land van bestemming. Het is dus uiterst belangrijk om de reisadviezen per land na te gaan om de situatie in het land van bestemming te kennen. Niet-noodzakelijke reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden.

​2. Quarantaine bij terugkeer naar België is niet verplicht voor reizigers die zich verplaatsten binnen de EU, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland of Noorwegen. Let wel: zelf-quarantaine in België blijft verplicht voor reizigers van buiten die regio, behalve wanneer dit essentiële verplaatsingen betreft.

3. Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

4. De Raad van de EU heeft aanbevolen de reisbeperkingen vanaf 1 juli op te heffen voor 14 landen buiten Europa: Algerije, Australië, Canada, Zuid-Korea, Georgië, Japan, Marokko, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Servië, Thailand, Tunesië en Uruguay. De Belgische regering beraadt zich verder over deze lijst. Minstens tot 7 juli blijven de bestaande maatregelen van kracht.

 

Reizen naar Nederland is mogelijk.

Sinds 11 mei 2020 is Nederland een periode van geleidelijke herneming van het openbare leven ingegaan. Nederland voert geen beperkende maatregelen uit m.b.t. verplaatsingen binnen het land. Wel wordt het sterk geadviseerd om de drukte te vermijden, zoveel mogelijk thuis te blijven en zich houden aan de '1,5m samenleving'. Het versoepelen van de maatregelen is alleen mogelijk als de ontwikkeling van het virus dit toelaat. Als het echt nodig is, dan kan een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid.

Toerisme:

Vanaf 15 juni 2020 zijn buitenlandse toeristen uit landen met vergelijkbare of lagere gezondheidsrisico’s (waaronder België) weer welkom in Nederland. Buitenlanders dienen zich te houden aan de Nederlandse maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Bij overnachting is het reserveren van een vakantieverblijf verplicht.

Transport:

  • Vanaf 1 juli 2020 is het weer mogelijk om het openbaar vervoer te gebruiken voor niet-essentiële reizen en zijn alle zitplaatsen weer beschikbaar. Het niet-medisch mondkapje blijft verplicht voor iedereen van 13 jaar of ouder. In andere gelegenheden kan het dragen van het mondkapje een meerwaarde zijn als de regels van social distancing niet gerespecteerd kunnen worden.
  • In privévervoer is het niet-medisch mondkapje geadviseerd bij passagiers uit verschillende huishoudens.

De Nederlandse maatregelen vanaf 1 juli 2020:

  • Vanaf 1 juli 2020 zijn meld- en vergunningsplichtige evenementen weer toegelaten en zal het aan de lokale autoriteiten liggen om te bepalen of een evenement al dan niet doorgaat.
  • Binnen en buiten (bvb. restaurants, theaters, bruiloften en uitvaarten) geldt er geen maximum aantal personen indien er sprake is van doorstroming van mensen met beperkte onderling contact, vaste zitplaatsen, reservering en een gezondheidscheck. Er geldt ook geen maximum aantal personen in winkels of musea.
  • Indien er geen sprake is van reservering of gezondheidscheck zijn er binnen maximum 100 mensen met vaste zitplaats toegelaten en buiten maximum 250 mensen zonder vaste zitplaats.
  • In privéwoningen geldt er geen maximum aantal personen, maar wel het dringende advies er altijd voor te zorgen dat mensen 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen bewaren en ook de hygiënemaatregelen kunnen naleven.
  • Alle binnen- en buitensporten zijn met gezondheidscheck weer mogelijk. Wedstrijden met toeschouwers zijn ook weer toegestaan. Spreekkoren of zingen en schreeuwen bij wedstrijden blijft verboden.
  • Sekswerkers mogen weer hun beroep uitoefenen.
  • Discotheken en nachtclubs blijven tot 1 september 2020 gesloten.

Sinds 1 juli 2020 zijn de toegangsvoorwaarden voor personen vanuit derde landen die naar Nederland willen reizen versoepeld. U vindt hier de landen en categorieën personen waarvoor de reisbeperking versoepeld is: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/06/30/nederland-heft-inreisverbod-op-voor-selecte-groep-landen

Sinds 17 april 2020 worden alle passagiers op reis naar Nederland vanuit een luchthaven van een gebied waar veel coronabesmettingen voorkomen, vereist om bij aankomst een ingevulde gezondheidsverklaring aan te tonen, een thuisquarantaine van 14 dagen te respecteren en contacten met anderen te vermijden. Pas 14 dagen na thuiskomst én als u 24 uur klachtenvrij bent mag u uit quarantaine. 

Het wordt aanbevolen om de instructies van de Nederlandse autoriteiten op te volgen via deze website : https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. De Nederlandse overheid heeft ook een infolijn geopend over het coronavirus: +31 800 1351.

Voor meer informatie over de maatregelen in België, gelieve deze website te raadplegen https://www.info-coronavirus.be/nl/.

 

Om consulaire bijstand beter te kunnen organiseren, raden wij u ook aan uw reis via www.travellersonline.diplomatie.be te registreren.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Er zijn geen bijzondere veiligheidsrisico's verbonden aan reizen naar Nederland.

 
Terreurdreiging

Sinds eind 2017 is de dreiging tegen Nederland veranderd. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft het dreigingsniveau in Nederland van 4 “substantieel” naar niveau 3 “aanzienlijk” van de 5 verlaagd. Nog steeds worden er in het Westen sporadisch jihadistische aanslagen gepleegd, maar de situatie is onvergelijkbaar met de periode 2015-2017, toen jaarlijks tientallen aanslagen in Europa werden gepleegd. Dat deze verandering zich lijkt te bestendigen, is reden om het dreigingsniveau op niveau 3 te behouden.

U vindt meer informatie over de algemene en gerichte maatregelen op de website van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid: www.nctv.nl.

 

Criminaliteit

Hoewel er de voorbije jaren een daling in de criminaliteit werd opgetekend in Nederland, moet de reiziger wel rekening houden met diefstallen onder bedreiging van een wapen  en met zakkenrollers, vooral in de grote steden. Zakkenrollers hebben vaak reizigers op Schiphol als doelwit, alsook mensen in stations en op de treinen tussen Rotterdam, Den Haag en Amsterdam.
De meest voorkomende vorm van kleine criminaliteit is fietsendiefstal.

Pas op voor de verkoop van illegale harddrugs in Amsterdam.

Pas op met dealers die buitenlanders vragen hen te volgen om hen verdovende middelen te verkopen. In november 2014 zijn meerdere doden gevallen in Nederland ten gevolge van de illegale aankoop van verdovende middelen, van wie drie toeristen die witte heroïne hadden opgesnoven, denkend dat het om cocaïne ging.
Voor de wetgeving rond de verkoop en het gebruik van drugs: die de rubriek ‘lokale wetgeving’.

Oudjaarsavond is aanleiding voor festiviteiten die heel snel kunnen ontaarden. Ook andere culturele, populaire of sportieve evenementen kunnen tot uitbarstingen leiden (muziekfestivals, de Gay Pride, etc.).

Naar aanleiding van het hoog aantal incidenten tijdens de jaarwisseling van 2020 worden knalvuurwerk en vuurpijlen sinds dit jaar verboden voor consumenten. De aanpak om tot een meer veilige jaarwisseling te komen heeft verder ook betrekking op de strengere beteugeling van illegaal vuurwerk en de bestrijding van geweld tegen hulpverleners. Zo is sinds 15 december 2019 het hinderen van hulpverleners overal strafbaar en is de straf verhoogd.