Nederland

kaart Nederland

 

Laatste update

Met "Nederland" wordt hier continentaal Nederland bedoeld, niet de overzeese gebieden.

Met "Overzeese gebieden" wordt bedoeld de eilanden van Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire-Saint-Eustache en Saba ("ABC-BES"), verbonden met het Koninkrijk der Nederlanden, maar geen leden van de Europese Unie.
 

Coronavirus COVID-19

 • Reizen binnen de EU is mogelijk: waakzaamheid blijft geboden en de reisvoorwaarden met betrekking tot COVID-19 moeten strikt worden nageleefd.
 • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op info-coronavirus. 

Sinds 19 april 2022 werden een aantal nog bestaande adviezen verder versoepeld. Wel blijven de basisregels gelden, zoals bv. handen wassen, thuisblijven bij klachten en zorgen voor voldoende frisse lucht.

 

Nederland inreizen

Er geldt op dit moment geen quarantaineplicht of -advies bij aankomst in Nederland.

Reizigers hoeven geen COVID-certificaat te tonen als ze vanuit een land binnen de EU/Schengen Nederland inreizen. Ook is het niet meer nodig om een testbewijs te tonen als u naar Nederland reist vanuit een land buiten de EU/Schengen.

Het zelftestadvies direct na aankomst en op de 5e dag na aankomst vervalt voor reizigers.

Daarnaast hebben mensen die Nederland inreizen ook geen gezondheidsverklaring meer nodig. Het dragen van een mondkapje blijft verplicht in het vliegtuig en op het vliegveld.

Voor reizigers uit landen met een hoog COVID-19 risico buiten de EU/Schengen (ook het Verenigd Koninkrijk) geldt nog steeds het Europese inreisverbod. Voor sommige (veilige) landen of reisdoelen geldt een uitzondering (zoals bv. een vaccinatiebewijs).

 
Maatregelen binnen Nederland

Alle voor publiek toegankelijke locaties, binnen en buiten zijn open op de normale openingstijden.

Het is niet meer nodig om een coronatoegangsbewijs te tonen voor toegang tot bv. horeca.

Er geldt geen verplichte test meer voor toegang tot grotere nachtclubs en grote evenementen zonder vaste zitplaats met meer dan 500 bezoekers. Ook is het dragen van een mondkapje in en rond het openbaar vervoer niet meer verplicht.

Het wordt aanbevolen om de instructies van de Nederlandse autoriteiten op te volgen via deze website. De Nederlandse overheid heeft ook een infolijn geopend over het coronavirus: +31 800 1351.

Voor meer informatie over de maatregelen in België, gelieve deze website te raadplegen.

 

OVERZEESE GEBIEDEN

Curaçao: Voor vertrek moeten alle bezoekers deze verplichte stappen volgen op https://dicardcuracao.com/portal.

 1. Er is geen COVID test vereist voordat u naar Curaçao reist.
 2. Vóór vertrek online de Digital Immigration Card invullen.
 3. 48 uur voor vertrek de Passenger Locator Card (PLC) digitaal invullen en daarvan een uitgeprint of digitaal bewijsstuk bij zich dragen.

Zie voor verdere inlichtingen op Reisadvies Curaçao tijdens Corona (COVID-19) (curacao.com).


Aruba: Sinds 19 maart 2022 is er geen COVID test of vaccinatiebewijs meer vereist om naar Aruba te reizen. Passagiers zijn nog steeds verplicht om voorafgaand aan de reis een gezondheidsverklaring te uploaden en een immigratiekaart in te vullen.

Zie www.edcardaruba.aw en https://www.aruba.com/us/traveler-health-requirements voor meer informatie.

 
Bonaire: Sinds 20 april 2022 kan iedereen naar Bonaire reizen zonder negatief testresultaat, vaccinatiebewijs of herstelbewijs. Een gezondheidsverklaring blijft verplicht voor alle reizigers en dient binnen 24 tot 12 uur voor vertrek ingevuld te worden. Meer info op deze site.

 
Sint Maarten: Reizigers dienen voorafgaand aan de reis een gezondheidsverklaring in te vullen via deze website. Ook moeten reizigers vanaf 5 jaar een negatieve PCR-test (max. 48 uur) of een antigeentest (max. 24 uur) tonen voor vertrek en een verplichte reisverzekering afsluiten. Volledig gevaccineerde reizigers (en/of met booster) of reizigers met een herstelbewijs van minder dan 9 maanden zijn uitgezonderd van testplicht. Raadpleeg de website van de overheid van Sint Maarten voor meer info.

 
Saba: Voor reizen naar Saba is altijd toestemming nodig, die u binnen 24 uur voor aankomst via deze link kunt aanvragen. Alle passagiers vanaf 11 jaar worden gevraagd een negatieve PCR-test (max. 72 uur) of een antigeentest (max. 48 uur) voor te leggen. Kinderen tussen 2 en 10 jaar dienen een antigeentest bij aankomst te laten doen. Daarnaast dienen alle reizigers vanaf 2 jaar een aanvullende test op een centrale testlocatie op dag 4 te ondergaan (gratis). Ongevaccineerde reizigers hoeven niet langer in quarantaine bij aankomst. Vanaf 1 mei 2022 hoeft u geen test meer voor of bij aankomst te tonen en vervalt de verplichte EHAS formulier voor Saba. Raadpleeg de website van het lokale overheid.

 
Sint Eustatius: Reizen naar Sint Eustatius is mogelijk. Passagiers worden gevraagd zich te registreren via deze link (min. 24 uur op voorhand). Reizigers hoeven niet langer in quarantaine bij aankomst te gaan, maar dienen wel een antigeentest op dag 5 te doen. Reizigers tot 10 jaar of volledig gevaccineerde passagiers (incl. booster) zijn uitgezonderd van testplicht. Volledig gevaccineerde passagiers (meer dan 14 dagen geleden) dienen een negatieve PCR-test (max. 48 uur) of een antigeentest (max 24 uur) voor te leggen. Ongevaccineerde passagiers of gevaccineerde reizigers (langer dan 9 maanden geleden) dienen een negatieve PCR-test (max. 48 uur) en een antigeentest (max. 24 uur) voor te leggen. Raadpleeg de website van het lokale overheid.

 

Om consulaire bijstand beter te kunnen organiseren, raden wij u ook aan uw reis via www.travellersonline.diplomatie.be te registreren.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Er zijn geen bijzondere veiligheidsrisico's verbonden aan reizen naar Nederland.

 
Terreurdreiging

Sinds eind 2017 is de dreiging tegen Nederland veranderd. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft het dreigingsniveau in Nederland van 4 “substantieel” naar niveau 3 “aanzienlijk” van de 5 verlaagd. Nog steeds worden er in het Westen sporadisch jihadistische aanslagen gepleegd, maar de situatie is onvergelijkbaar met de periode 2015-2017, toen jaarlijks tientallen aanslagen in Europa werden gepleegd. Dat deze verandering zich lijkt te bestendigen, is reden om het dreigingsniveau op niveau 3 te behouden.

U vindt meer informatie over de algemene en gerichte maatregelen op de website van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid: www.nctv.nl.

 

Criminaliteit

Hoewel er de voorbije jaren een daling in de criminaliteit werd opgetekend in Nederland, moet de reiziger wel rekening houden met diefstallen onder bedreiging van een wapen  en met zakkenrollers, vooral in de grote steden. Zakkenrollers hebben vaak reizigers op Schiphol als doelwit, alsook mensen in stations en op de treinen tussen Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. De meest voorkomende vorm van kleine criminaliteit is fietsendiefstal.

Pas op voor de verkoop van illegale harddrugs in Amsterdam.

Pas op met dealers die buitenlanders vragen hen te volgen om hen verdovende middelen te verkopen. In november 2014 zijn meerdere doden gevallen in Nederland ten gevolge van de illegale aankoop van verdovende middelen, van wie drie toeristen die witte heroïne hadden opgesnoven, denkend dat het om cocaïne ging.

Voor de wetgeving rond de verkoop en het gebruik van drugs: die de rubriek ‘lokale wetgeving’.

Oudjaarsavond is aanleiding voor festiviteiten die heel snel kunnen ontaarden. Ook andere culturele, populaire of sportieve evenementen kunnen tot uitbarstingen leiden (muziekfestivals, de Gay Pride, etc.).

Naar aanleiding van het hoog aantal incidenten tijdens de jaarwisseling van 2020 worden knalvuurwerk en vuurpijlen sinds dit jaar verboden voor consumenten. De aanpak om tot een meer veilige jaarwisseling te komen heeft verder ook betrekking op de strengere beteugeling van illegaal vuurwerk en de bestrijding van geweld tegen hulpverleners. Zo is sinds 15 december 2019 het hinderen van hulpverleners overal strafbaar en is de straf verhoogd.

 

Overzeese gebieden

 
De criminaliteit was op deze eilanden steeds van een laag tot gemiddeld niveau. Op Curaçao moeten we echter de laatste maanden een merkbare stijging van home jackings vaststellen: 2 woningen van Belgische verblijfhouders op Curaçao werden de laatste maanden het slachtoffer van een gewapende overval.

Drugsgerelateerde criminaliteit neemt ook toe; reizigers dienen bijzonder waakzaam te zijn hierbij niet betrokken te raken. Onder geen beding mag men aanvaarden goederen voor onbekenden te vervoeren.

De ‘kleine criminaliteit’ (diefstal en uitzonderlijk beroving) richt zich niet in het bijzonder tegen buitenlanders, maar wel tegen personen die tekenen van materiële welstand vertonen (in het openbaar dragen van juwelen, dure ICT-tools, enz).

Om risico's verbonden aan de onveiligheid te beperken, wordt u aangeraden om de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:

 • draag geen waardevolle voorwerpen in het openbaar (juwelen, dure ICT-tools);
 • begeef u tijdens de avond/nacht niet op straat in de steden en verplaats u bij voorkeur in gezelschap;
 • draag steeds een kopie van uw identiteitsdocumenten op zak , laat de originelen in de kluis van uw hotel;
 • laat geen waardevolle voorwerpen of documenten achter in uw (huur)auto;
 • als u beroofd wordt, bied geen weerstand en geef de voorwerpen af die men vraagt;
 • contacteer meteen de ambassade en het consulaat ingeval van geschillen met de ordediensten