Nigeria

kaart Nigeria

 

Laatste update

Bij reizen naar Nigeria enkele regio's zijn afgeraden. 

Ondanks het aflopen van de verkiezingen blijft de onveiligheid en criminaliteit in Nigeria toenemen. In april werd een Brits staatsburger samen met haar Nigeriaanse gezellen (allen werkzaam bij een internationale NGO) door criminele elementen vermoord in Kaduna; twee Shell medewerkers werden gekidnapt in de Rivers deelstaat (hun politie-escorte werd doodgeschoten), terwijl in Ebonyi deelstaat twee Chinese werknemers van een Chinees bouwbedrijf werden gekidnapt. In de deelstaat Katsina (thuisstaat van huidig president Buhari) werd begin mei een familielid, tevens traditioneel leider van het geboortedorp van de president, vanuit zijn persoonlijke residentie ontvoerd. 

In de deelstaat Zamfara worden quasi elke dag dorpen aangevallen (inclusief scholen) en mensen vermoord door criminele gewapende groepen. De veiligheidsmaatregelen die de overheid nam om het geweld aan banden te leggen, hebben tot nog toe geen enkel effect gehad.

In de nasleep van de verkiezingen die plaatsvonden op 23 februari en 9 maart lopen de spanningen in die deelstaten waar de verkiezingsresultaten mogelijks aangevochten worden hoog op, met name is dit het geval in Akwa Ibom, Imo, Kaduna, Kano en Rivers.

U wordt ten stelligste aangeraden over het ganse land grote menigtes, demonstraties, samenscholingen, openbare evenementen en drukbezochte locaties te mijden evenals de berichtgeving in de media te volgen.

Alle niet-essentiële reizen naar de volgende deelstaten worden afgeraden:

Cross River Katsina Kebbi  Kogi  Niger
Sokoto  Edo  Ekiti  Enugu   Ebonyi
Benue  Ondo  Taraba  Nassarawa Abia
Jigawa  Anambra Abuja Federal Capital Territory (FCT)
 

Alle reizen naar de deelstaten worden formeel afgeraden:

Adamawa         Akwa Ibom       Bauchi             Bayelsa            Borno
Delta                Gombe             Imo                  Yobe                Kaduna
Zamfara            Kwara               Plateau             Kano (behalve de hoofdstad Kano)
Rivers ( behalve de hoofstad Port Harcourt)

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

In de omgeving van de federale hoofdstad Abuja vonden reeds aanslagen plaats, onder meer in juni 2014 en oktober 2015. Hoewel de aanslagen tot op heden niet gericht zijn tegen Westerse doelwitten, is verhoogde waakzaamheid te allen tijde geboden. U wordt aangeraden grote menigtes, demonstraties, samenscholingen, openbare evenementen en drukbezochte locaties te mijden, de berichtgeving in de media te volgen en u te informeren over de actuele (lokale) ontwikkelingen alvorens af te reizen.

De toestand in een aantal deelstaten van Nigeria is buitengewoon chaotisch; verschillende plaatsen zijn onveilig, vooral in het noordoosten en de Nigerdelta. In de nasleep van de verkiezingen die plaatsvonden op 23 februari en 9 maart lopen de spanningen in die deelstaten waar de verkiezingsresultaten mogelijks aangevochten worden hoog op, met name is dit het geval in Akwa Ibom, Imo, Kaduna, Kano en Rivers.

Terwijl ontvoeringen tot voor kort vooral in de Niger Delta en het Noordoosten een groot probleem vormden, is dit de laatste tijd overal in het land een acuut probleem geworden, en verhoogde waakzaamheid is dan ook geboden. 

Noordoosten, Noordwesten & Middle Belt
Nog altijd voert de terroristische groepering 'Boko Haram' op geregelde tijdstippen aanslagen uit in Noordoost-Nigeria en door acties van het leger in het noordoosten voelt de rebellie zich momenteel in het defensief gedwongen. De humanitaire situatie in deze regio is nog steeds zorgwekkend. In de Middle Belt regio vielen in 2018 bijna 2000 doden bij gevechten tussen veetelers en landbouwers.

Ook in het Noordwesten vallen er doden bij gevechten: 3000 burgerslachtoffers in de afgelopen 2 jaar. 

Alle reizen naar de deelstaten Adamawa, Bauchi, Borno, Gombe, Kaduna. Kano, Kwara, Plateau en Zamfara worden dan ook formeel afgeraden. 

Alle niet-essentiële reizen naar Jigawa, Nassarawa, Benue, Taraba, Katsina, Kebbi, Niger, Sokoto worden eveneens afgeraden.

Als gevolg van de terroristische acties vinden er bovendien in meerdere deelstaten zeer strenge politiecontroles plaats.

Niger Delta
Het aantal ontvoeringen en andere criminele activiteiten in de Nigerdelta en voor de kust bij de Nigermonding stijgen.

Alle reizen naar Akwa Ibom, Bayelsa, Delta, Imo en Rivers worden afgeraden,

Alle niet-essentiële reizen naar Abia, Anambra, Ebonyi, Enugu, Ekiti, Edo en Ondo  worden ook afgeraden.

In het gehele land doen zich steeds vaker etnische of religieuze spanningen voor, die door omwille van de in sommige deelstaten onduidelijke resultaten van de verkiezingen van 23 februari en 9 maart 2019 nog kunnen blijven oplopen. Het is ten zeerste aangeraden uit de buurt van ongewone volksoplopen en samenscholingen te blijven.
 

Terreurdreiging

Sinds 2009 is de islamitische terroristische groep Boko Haram actief in het noorden en het centrum van het land. Er vonden ook terreuracties plaats in de hoofdstad Abuja. De groep pleegt aanslagen tegen kerken, hotels, bars, markten, kranten, politiekantoren en regeringsgebouwen.

Sinds kerstmis 2011 tracht de groepering het noordoosten in haar greep te houden. In de noordoostelijke deelstaten Adamawa, Borno en Yobe is de noodtoestand van kracht sinds 2013. Ook het centrum van het land lijdt onder de terreurdreiging. De grote hotels in Abuja (Hilton, Sheraton) kregen terroristische bedreigingen, maar hebben bijkomende maatregelen genomen ter beveiliging van hun infrastructuur. Hetzelfde geldt voor alle ambassades.

Op alle religieuze feesten, islamitische zowel als christelijke, is de kans op aanslagen reëel.

De olierijke Nigerdelta is al jaren een gebied waar gewelddadige conflicten wijdverspreid zijn. Ontvoeringen (onder meer van buitenlandse werknemers) door militante groepen komen er dikwijls voor. Ook aanslagen en gewapende overvallen op olie- en gasinstallaties, kantoren en basiskampen van buitenlandse firma’s waren een probleem. Aangezien er nog steeds onduidelijkheid bestaat over de toekomst van de maatregelen voor rebellen in de Nigerdelta, blijft de kans op zijn de terroristische activiteiten in het zuiden, ondanks het feit dat ze de laatste maanden gevoelig zijn afgenomen, reëel.

 Criminaliteit

Gewelddadige criminaliteit (gewapende overvallen, kidnappings, carjackings) komt in vele delen van het land voor, maar vooral in Lagos, Abuja, het noordoosten en de Nigerdelta. Soms worden die misdaden gepleegd door personen die een politie- of legeruniform dragen. Inbraken gebeuren vaak door zwaar bewapende gangsters.

Dieven schrikken er in Lagos, Abuja en Port Harcourt niet voor terug horecazaken, supermarkten en apotheken binnen te vallen, waar ze de klanten onder bedreiging van wapens verplichten geld, juwelen en waardevolle bezittingen af te geven. Vooral grensovergangen en douaneposten zijn een geliefkoosd doelwit voor diefstallen, aftroggelarij en bedreigingen.

In Abuja is het aangeraden de weg tussen de luchthaven en de stad niet alleen af te leggen en deze zeker ’s nachts te vermijden.

Reizigers die in Lagos aankomen, dienen bijzonder oplettend te zijn. Bij aankomst op de luchthaven laten zij zich het best afhalen door iemand die zij kennen en die voor veilig vervoer naar de stad kan instaan. Het traject van het luchthavengebouw naar de nieuwe parking wordt gefrequenteerd door dieven en overvallers. Verschillende bronnen maakten ook melding van ontvoeringspogingen van buitenlanders. Daders waren telkens personen die zich als agenten van protocoldiensten of douane voorstelden.

Sommige migratie- of anti-drugsambtenaren deinsden er in het verleden niet voor terug reizigers te intimideren door lastige vragen te stellen over hun identiteit of bagage. Doel is telkens geld af te troggelen. Reizigers moeten beleefd blijven, maar hier in de mate van het mogelijke niet op ingaan.
Een stilstaand voertuig kan altijd overvallen worden, ook in een file. Overvallen of nepcontroles met misdadige intenties komen regelmatig voor, vooral op de verbindingswegen tussen steden.

Het wordt ten stelligste afgeraden 's nachts te rijden. Alle autoportieren en -ramen blijven best permanent gesloten. Bij langere verplaatsingen moet men zich ervan vergewissen dat het vervoermiddel technisch in orde is. Gewapende gangsters patrouilleren op de hoofdwegen en overvallen – soms op zeer gewelddadige wijze – gestrande passagiers.

Onbekenden die ongevraagd hun hulp aanbieden hebben dikwijls een crimineel oogmerk. Ga niet in op voorstellen waarbij een beloning in het vooruitzicht wordt gesteld.

De georganiseerde corruptie is wijdverspreid in Nigeria. Geef geen gegevens over uw persoon, uw familie, creditcards of bankrekeningen door aan mensen die u niet goed kent, ook niet in correspondentie of per telefoon.

Het gebeurt niet zelden dat (zaken)mensen het slachtoffer zijn van oplichting door zogenaamde Nigeriaanse zakenlui. Tijdens handelsprospecties is het noodzakelijk voorzichtig te zijn bij het kiezen van lokale zakenpartners en over alle nodige garanties te beschikken vooraleer transacties aan te gaan.


Internetcriminaliteit

Internetcriminaliteit is een wijdverspreid fenomeen. Virtuele partners zijn in heel wat gevallen oplichters die enkel op geld uit zijn. Men dient ook voorzichtig te zijn bij verkoop via websites. De lay-out van de bank die zogenaamd betalingen uitvoert, wordt dikwijls nagebootst. Het is aangeraden eerst aan een Belgische bank te vragen of het om een authentiek bericht gaat.

Pogingen tot oplichting vanwege zogenaamde chat- en e-mail-'vrienden' komen frequent voor. Er worden verhalen verzonnen over fictieve hospitalisaties, overvallen en ongevallen, waarbij het leven van het zogenaamde slachtoffer alleen kan worden gered door financiële bijstand (vanuit Europa). Het zogenaamde slachtoffer heeft meestal dringend geld nodig om terug te kunnen keren, het hospitaal te kunnen betalen, de politie- of immigratieofficieren te kunnen vergoeden. Ga daar nooit op in. Slachtoffers van zulke criminaliteit kunnen klacht indienen bij de Nigeriaanse Economic and Financial Crimes Commission, al levert dat bijna nooit iets op.