Noorwegen

Noorwegen

 

Laatste update
 

Coronavirus COVID-19

 • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
 • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

COVID

Maatregelen grensovergang

Vanaf 29/01/2021 legt Noorwegen sterke beperkingen op aan alle buitenlanders die het land willen betreden. Als algemene regel geldt dat enkel wie al permanent in Noorwegen verblijft het land nog kan betreden. Hierop zijn enkele beperkte uitzonderingen. Meer informatie vindt u op de website van de Noorse autoriteiten:

Wie toch toegang krijgt, moet zich houden aan specifieke toegangsregels. Sinds 30/07/2020 staat België immers op de lijst van “rode” landen. Dit impliceert de volgende maatregelen:

 1. Sinds maandag 25/01/2021 is het verplicht om bij aankomst in Noorwegen een negatieve COVID-test van maximaal 24 uur oud voor te leggen. Voor vliegtuigpassagiers wordt geteld vanaf het vertrek van de vlucht.
   
 2. Sinds zaterdag 02/01/2021 is het daarenboven verplicht om een nieuwe test af te leggen wanneer u het land binnenkomt. Sinds maandag 18/01/2021 moet de test afgenomen worden onmiddellijk aan de grens. Sinds 20/04/2021 worden kinderen onder 12 jaar ook getest bij aankomst. Noorwegen heeft verschillende grensovergangen gesloten om een sterkere controle uit te oefenen. Controleer op voorhand of uw grensovergang nog mogelijk zal zijn. Alle reizigers die niet in een quarantainehotel verblijven, dienen verplicht een test af te leggen op dag 7.
   
 3. Daarnaast geldt ook een quarantaineverplichting van 10 dagen voor alle binnenkomende reizigers uit rode landen. Sinds 29/12/2020 wordt de optie aangeboden deze te verkorten tot minimaal 7 dagen wanneer u tweemaal opnieuw negatief test: een eerste keer binnen 72 uur na aankomst en vervolgens ten vroegste na 7 dagen. Deze regeling is afhankelijk van de capaciteit van lokale overheden en laboratoria. 

  Sinds 27/05/2021 geldt dat deze quarantaine in een quarantainehotel doorgebracht moet worden wanneer u uit een land buiten de EU/Schengen komt of in het geval het vertrekland een groot aantal besmettingen kent.

  Sinds 31/05/2021 zijn reizigers uit gebieden met een groot aantal besmettingen, waaronder België, verplicht om een test uit te voeren op de derde dag van de quarantaine. Na een negatief resultaat mag de rest van de quarantaineperiode thuis doorgebracht worden. Na een negatief resultaat volgend op een test op de 7e dag houdt de thuisquarantaine op. U vindt meer informatie, inclusief over specifieke uitzonderingen op de 
  website van de Noorse regering.
   
 4. Sinds 2 januari 2021 moeten reizigers zich ook verplicht digitaal registreren. Dit gebeurt via reg.entrynorway.no. De registratie kan ten vroegste 72 uur voor uw aankomst ingevoerd worden.
   

Op het traject tussen de grensovergang en de plaats van quarantaine dient u een gezichtsmasker te dragen.

Allen zijn verplicht ook de lokale preventiemaatregelen te respecteren.

Iedereen, zowel inwoners als bezoekers, kan zich gratis laten testen op COVID-19 in geval van symptomen of vermoeden van besmetting.

Sinds 31/01/2021 moeten personen die reeds eerder besmet geweest zijn met COVID-19 zich onmiddellijk bij aankomst in Noorwegen laten testen en de quarantaineverplichting opvolgen. Wie een certificaat laat zien van een eerdere besmetting is vrijgesteld van het voorleggen van een negatieve COVID-test van maximaal 24 uur oud bij aankomst in Noorwegen.

Sinds 03/06/2021 is er een beperkte uitzondering op het quarantainehotel voor reizigers die gevaccineerd zijn in Noorwegen of reeds eerder besmet geweest zijn in Noorwegen met COVID-19. Deze reizigers moeten hun status aan de hand van het COVID-certificaat aantonen in helsenorge.no en kunnen een thuisquarantaine doen in plaats van in een quarantainehotel. Lees hier meer.

 

Internationale toegang

Per wagen: gelieve rekening te houden met mogelijke reisbeperkingen opgelegd aan reizigers uit België in de landen die u doorreist. 

Gelieve rekening te houden met mogelijke afgelastingen van aangekondigde internationale vluchten.

De activiteiten en toegangsregels van ferry's van en naar Noorwegen wijzigen regelmatig. Gelieve de website van de relevante maatschappijen te raadplegen.
 

Voor meer informatie over de actuele maatregelen in België (bvb. terugkeer uit een voor België rode zone), gelieve volgende website te raadplegen,  meer bepaald de FAQ – internationaal: https://www.info-coronavirus.be/nl/.

 
Om onze consulaire bijstand nog beter te organiseren, wordt reizigers aangeraden hun reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Aan reizen in Noorwegen zijn geen specifieke risico’s verbonden.

De dreiging met terreuraanslagen in Noorwegen is vergelijkbaar met deze in andere West-Europese landen.

Om onze consulaire bijstand nog beter te organiseren, wordt reizigers aangeraden hun reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.

We raden aan om steeds een identiteitsdocument op zak te hebben, samen met de kaart van uw ziekteverzekering en van uw – eventuele -  reisverzekering. Het land is immers zeer uitgestrekt en transport per reddingshelikopter of boot zijn soms nodig voor medische behandeling.

Noorwegen grijpt zo weinig mogelijk in in de natuur waardoor er niet altijd hekkens of waarschuwingsborden staan op gevaarlijke plaatsten.

Wandelaars en trekkers blijven best op de aangeduide paden. Kajakkers en watersportbeoefenaars moeten zwemvesten dragen. Gletsjerwandelingen gebeuren het beste met een gids. Er zijn nog vele wilde dieren in Noorwegen: wees voorzichtig.

Ondanks de goede organisatie van het land, kunnen de grote afstanden, het bergachtig reliëf en de soms extreme weersomstandigheden tot noodsituaties leiden.  De gsm-netwerkdekking is niet overal gegarandeerd.

 
Criminaliteit

Noorwegen is een relatief veilig land. Op drukke plaatsen, zoals de vliegvelden van Gardermoen en Rygge, het Vikingmuseum in Oslo of de bushaltes voor de luchthavens moet u op uw hoede zijn voor zakkenrollers.