Oekraïne

kaart Oekraïne

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

 • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
 • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

Er zijn momenteel 66 buitengrenscontroleposten open, inclusief 15 controleposten in de luchthavens van Oekraïne.

De binnenkomst in Oekraïne is verplicht via een van de 166 grenscontroleposten (waaronder 29 luchtcontroleposten). De beschikbaarheid van controleposten kan worden nagegaan op de interactieve kaart van de Grensdienst van Oekraïne

 

Regels voor de toegang tot Oekraïne

De actuele overschrijdingsregels van de Oekraïense grens zijn in de Resolutie nr. 1236 van het Kabinet van ministers van Oekraïne van 9 december 2020  uitgeschreven, aangevuld met de recente wijzigingen van 28 juli 2021 (Resolutie nr.787 van het Kabinet van ministers van Oekraïne).

Met ingang van 5 augustus 2021 dienen  alle buitenlanders, met inbegrip van houders van tijdelijke verblijfsvergunningen en staatlozen, ongeacht hun leeftijd en land van herkomst, de volgende documenten overleggen om Oekraïne binnen te treden:

 • een verzekeringspolis (certificaat) opgesteld  door een verzekeringsmaatschappij  met de registratie in Oekraïne of door een buitenlandse verzekeringsmaatschappij die een vertegenwoordiging in Oekraïne heeft of een buitenlandse verzekeringsmaatschappij met een vertegenwoordiging in Oekraïne of een contractuele relatie met de partnerverzekeringsmaatschappij op het grondgebied van Oekraïne (bijstand), die de kosten in verband met de behandeling van COVID-19 dekt en is geldig voor de gehele duur van het verblijf in Oekraïne;
 • een document die bewijst de volledige vaccinatieserie tegen het COVID-19-virus met de vaccines die door de Wereldgezondheidsorganisatie goedgekeurd zijn  : Pfizer / BioNTech, Janssen de Johnson & Johnson, AstraZeneca / Vaxzevria, AstraZeneca / Covishield (India), AstraZeneca / SKBio (Zuid-Korea), Moderna / Spikevax, Sinopharm, CoronaVac (Sinovac) -   in het formaat van een internationaal, nationaal of buitenlands vaccinatiebewijs; ofwel
 • een negatief resultaat van de snelle test op SARS-CoV-2-antigeen (RAT, Ag), uitgevoerd binnen 72 uur voor binnenkomst; of
 • een negatief resultaat van de polymerasekettingreactietest (PCR) voor COVID-19, uitgevoerd binnen 72 uur voor binnenkomst op het grondgebied van Oekraïne.

Opgelet: Herstelcertificaten en COVID-19-  antigeentesten worden voor binnenkomst in Oekraïne niet aanvaard.

Alle vreemdelingen (met uitzondering van de categorieën  van vreemdelingen hieronder)  die bij aankomst geen vaccinatiebewijs kunnen voorleggen, moeten "Vdoma"-app installeren en binnen 72uur na hun aankomst in een thuisisolatie gaan.  

Tijdens deze periode kan de persoon ofwel het land verlaten (zonder bijkomende test) ofwel een PCR- of antigeentest ondergaan. In geval van een negatief resultaat geen verdere zelfisolatie wordt vereist.

 Als de reiziger het land binnen 72 uur na het overschrijden van de grens heeft niet verlaten of geen negatief testresultaat ontvangen, moet h(z)ij zichzelf 10 dagen op de het adres aangegeven tijdens de registratie in de "Vdoma"-app isoleren. Het is ook mogelijk  zelfisolatie voortijdig te beëindigen na de ontvangst van een negatief resultaat van de PCR-test of de antigeentest.

BELANGRIJK! Niet-gevaccineerde burgers (met uitzonderingen) die vanuit Rusland of India reizen (inclusief op doorreis) en die in de afgelopen 14 dagen meer dan 7 dagen op het grondgebied van deze landen hebben gebleven, moeten in de zelfisolatie gedurende 14 dagen gaan en mogen geen test kunnen afleggen in Oekraïne om zelfisolatie te voorkomen of af te trekken.

In geval van de onmogelijkheid of weigering de mobiele app thuis te installeren, wordt de persoon de toegang tot de Oekraïense grens geweigerd.

Speciale regels voor kinderen: Kinderen onder de 12 jaar zijn vrijgesteld van testverplichting. Kinderen van 12 tot 18 jaar moeten één van de bovenstaande documenten krijgen, maar ze zijn vrijgesteld van zelfisolatie en het installeren van de "Vdoma"-app.

UITZONDERINGEN: Zelfisolatie is niet vereist (het installeren van de “Vdoma” is niet nodig) voor de volgende categorieën van de reizigers:

 • personen jonger dan 18 jaar;
 • hoofden en leden van officiële delegaties van buitenlandse staten, werknemers van internationale organisaties, alsook de personen die hen begeleiden en in Oekraïne aankomen op de uitnodiging van de President van Oekraïne, de Verkhovna Rada van Oekraïne, het Kabinet van ministers van Oekraïne, het Kabinet van de President van Oekraïne, het Ministerie van Buitenlandse Zaken;
 • medewerkers van diplomatieke missies en consulaire buitenlandse posten, internationale officiële missies, de geaccrediteerde internationale organisaties in Oekraïne, alsook hun familieleden;
 • deelnemers aan de officiële sportwedstrijden die op het grondgebied van Oekraïne worden georganiseerd, alsook hun begeleiders;
 • deelnemers aan culturele evenementen op het grondgebied van Oekraïne die op de uitnodiging van een culturele instelling aankomen, alsook hun begeleiders;
 • militaire (eenheden) van de Krijgsmachten van  NAVO lidstaten of de lidstaten van het ‘Partnerschap voor de Vrede’ programma die deelnemen aan de opleiding van de eenheden van de Oekraïense Krijgsmachten of die aankomen op de uitnodiging het Ministerie van Defensie;
 • deskundigen van grensagentschappen van de EU-landen die aankomen in het kader van gezamenlijke operaties met het Europees Grens- en kustverdedigingsagentschap Frontex;
 • leden van officiële regeringsdelegaties en andere delegaties van Oekraïne die terugkeren naar Oekraïne na een korte zakenreis in het buitenland betreffende overleg, onderhandelingen, conferenties en sessies van internationale organisaties, vergaderingen van intergouvernementele commissies en andere gezamenlijke intergouvernementele organisaties;
 • deelnemers aan een eindexamen, sollicitanten van de onderwijsinstellingen, inclusief voorbereidingscursussen (departementen) tot  de publieke hoger onderwijs instellingen, studenten van de onderwijsinstellingen in Oekraïne, evenals hun ouders (adoptieouders), voogden, curators, andere wettelijke vertegenwoordigers of andere personen die gemachtigd zijn door ouders (adoptieouders), voogden, curators of andere wettelijke vertegenwoordigers die deze personen begeleiden;
 • bestuurders en bemanningsleden van vrachtvoertuigen, bussen van regelmatige, niet-regelmatige of    pendulaire lijnen,  luchtvaart, maritieme bemanningsleden,  alsook leden van trein- en locomotiefbemanningen;
 • de vervoerders van de hematopoëtische stamcellen voor transplantatie.

 

Interne maatregelen in Oekraïne in verband met COVID-19

De Oekraïense regering heeft beslist om de adaptieve quarantaine te verlengen tot en met 31 december 2021.

Vanaf 23 september 2021 wordt een "geel" niveau van epidemisch gevaar op het grondgebied van Oekraïne vastgesteld. Vervolgens zijn de bijkomende beperkingen van toepassing:

Toegestaan:

 • het verblijf in openbare gebouwen en op het openbaar vervoer met persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • de activiteiten van openbare horeca instellingen zonder arbeidstijdbeperkingen;
 • het openbaar vervoer volgens de normale dienstregeling
 • de werkzaamheden van de gemeenschappelijke ruimtes wanneer 80% van de bezoekers en het personeel met één dosis is gevaccineerd of een COVID-19 exprestest / PCR-test heeft;
 • de onderwijsinstellingen bezoeken op voorwaarde dat 80% van het personeel met één dosis is gevaccineerd;
 • het oversteken van de staatsgrens zonder zelfisolatie op voorwaarde van het bezit van het COVID-19-vaccinatiebewijs;

Verboden:

 • zonder identiteitsbewijs buiten op straat verblijven;
 • de plaats van zelfisolatie en observatie zonder toelating verlaten;
 • de activiteiten van culturele instellingen met meer dan 50% bezetting;
 • het oversteken van de staatsgrens door buitenlanders en staatlozen zonder een bestaande verzekering en zonder een COVID-19-exprestest (uitgevoerd binnen 72 uur voor binnenkomst) of een COVID-19-vaccinatiebewijs;
 • het organiseren van massa-evenementen met deelname van meer dan één persoon per 4 m2 ruimte en met meer dan 50% bezetting;
 • de onderwijsinstellingen bezoeken indien meer dan 50% van de studenten en medewerkers in zelfisolatie verblijven en indien minder dan 80% van  het personeel met één dosis is gevaccineerd;
 • de werkzaamheden van sporthallen, fitnesscentra met meer dan 1 persoon per 10m2

Sancties

Er zijn verschillende straffen voorzien, waaronder boetes en gevangenisstraffen voor overtredingen van de quarantainevoorwaarden.

Informatie

Het publiek kan 24 uur op 24 informatie krijgen bij het informatiecentrum van het Ministerie van Volksgezondheid via het volgende nummer: 0800 60 20 19 (gratis).

U kunt zich ook informeren via de volgende websites:

 

Reizen naar België

Het vaccinatiecertificaat van Oekraïne is erkend door de Europese Commissie. Het is bijgevolg gelijkwaardig aan een EU Digitaal COVID-certificaat en kan gebruikt worden om naar België te reizen. De maatregelen die gelden voor reizen naar België voor personen die volledig gevaccineerd zijn, kan u hier raadplegen.

 

Alle reizen naar de delen van de provincies Donetsk en Loehansk die niet door de Oekraïense regering worden gecontroleerd, evenals naar het schiereiland Krim worden afgeraden.

De Oekraïense Autoriteiten geven slechts in uitzonderlijke gevallen een speciale toelating af om naar die gebieden te reizen.

Wij raden de reizigers aan gebruik te maken van Travellers Online, een nuttig instrument bij consulaire bijstand: https://travellersonline.diplomatie.be.

 

 

Description

Algemene veiligheid

1. Oost-Oekraïne

Ondanks een staakt-het-vuren in de oostelijke provincies Loehansk en Donetsk wordt langs de contactlijn nog dagelijks en soms zeer hevig  regelmatig over en weer geschoten door  zowel gewapende ‘separatistische’ groepen als door de Oekraïense strijdkrachten. Hierbij worden niet enkel handvuurwapens gebruikt, maar wordt  ook zwaarder militair materieel ingezet. Bovendien ligt de conflictzone bezaaid met mijnen en onontploft oorlogstuig en circuleren er veel oorlogswapens. Om deze redenen worden alle reizen naar de conflictzone gebieden van beide provincies afgeraden. Dit conflict dat haar  6de jaar is ingegaan heeft reeds meer dan 10.000 doden gemaakt, militairen en burgers.

Buitenlanders die alsnog aan de grenzen met, of naar het conflictgebied de afgescheiden zelfverklaarde volksrepublieken (DNR,LNR) in het oosten reizen, moeten in het bezit zijn van een geldig paspoort, met Oekraïens visum of verblijfsvergunning indien vereist, en een speciale toelating. Zij zullen langs de check-points passeren aangeduid door de Oekraïense autoriteiten voor de in- en uitreis naar/van het conflictgebied. Lees aandachtig de instructies in de bijlage 1.

Voor het aanvragen van een speciale toelating (State Migration Service of Ukraine) raadpleeg:
https://ssu.gov.ua/ua/pages/32 (enkel in Oekraïense versie)
Register van toelatingen (voor de verschillende types van speciale toelatingen), zie:
https://urp.ssu.gov.ua (enkel in Oekraïense versie)
Voor een lijst van de Check-points (State Border Service of Ukraine), kijk op:
http://dpsu.gov.ua/en/activity/propusk-cherez-kordon

Buitenlanders die de conflictzone binnenreizen of verlaten via internationale grensposten met de Russische Federatie waar die niet door de Oekraïense overheid gecontroleerd worden, begaan krachtens de Oekraïense wetgeving een strafbare daad. Zij zullen voortaan de toegang ontzegd worden tot het grondgebied van Oekraïne voor een aantal jaren.

Omdat de zelfverklaarde volksrepublieken internationaal niet erkend worden is het voor de ambassade onmogelijk om er consulaire bijstand te bieden.


2. De Krim

Het Krim-schiereiland werd in maart 2014 illegaal door de Russische Federatie geannexeerd. Voor België behoort de Krim volkenrechtelijk nog steeds tot Oekraïne. België erkent de aanhechting van de Krim bij de Russische Federatie dan ook niet en kan om die reden geen consulaire bijstand verlenen in deze zone.  Het is dus niet raadzaam  om, behalve echt noodzakelijk, naar de Krim te reizen.

Er is geen officiële vliegtuig-, trein- of busverbinding tussen Oekraïne en de bezette Krim.

Reist u toch over land vanuit Oekraïne naar de Krim, of vanuit de Krim naar Oekraïne, dan heeft u een speciale toelating nodig van de Oekraïense overheid. Heeft u die toelating niet, dan beschouwt de Oekraïense overheid uw reis als illegaal en riskeert U een sanctie (bvb. verbod om gedurende de komende jaren het Oekraïens grondgebied te betreden). U bent verplicht de landelijke check-points van de Oekraïense overheid te gebruiken.

De Oekraïense overheid aanvaardt niet dat reizigers (vliegtuig, boot of wagen) vanuit de Russische Federatie via de Krim naar het Oekraïense vasteland doorreizen.

De Oekraïense overheid heeft verklaard dat de zeehavens van Kerch, Sevastopol, Feodosia, Yalta en Yevpatoria ontoegankelijk zijn voor de internationale scheepvaart.

Voor meer informatie ga naar de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Kyiv:
http://mfa.gov.ua/en/consular-affairs/entering-ukraine/visa-requirements.

De procedure voor de speciale toelatingen (State Migration Service of Ukraine) vindt u op:
http://uk.mfa.gov.ua/en/press-center/comments/3952-rules-on-entry-into-and-exit-from-crimea
https://mip.gov.ua/en/content/vizd-na-timchasovo-okupovanu-teritoriyu-ar-krim-dlya-inozemnih-zhurnalistiv.html
https://dpsu.gov.ua/en/the-order-of-entry-and-exit-foreigners-and-stateless-persons

Over de ‘check-points’ om de Krim te betreden of te verlaten, contacteer de ‘State Border Service of Ukraine’: http://dpsu.gov.ua/en/activity/propusk-cherez-kordon

 

3. Algemeen

Belgen die naar Oekraïne reizen of er zich bevinden, wordt  aangeraden om een bijzondere waakzaamheid aan de dag te leggen en de lokale berichtgeving op de voet te volgen, zich te informeren over plaatsen waar zich betogingen en protesten voordoen en deze plaatsen te mijden. Manifestaties kunnen namelijk tot ongeregeldheden leiden met gebruik van fysiek geweld.
 
Criminaliteit

Pas op voor zakkenrollers op drukbezochte openbare plaatsen. Het is afgeraden om gebruik te maken van niet-officiële taxi's. Wees ook voorzichtig in nachttreinen.

Let op met wie u omgaat en wees waakzaam voor corruptie en allerlei wanpraktijken, ook degene die via het internet aangeboden worden: kleine aankondigingen, contact- en huwelijksagentschappen, gearrangeerde huwelijken, schijnhuwelijken, verhuur van appartementen, georganiseerde zwendel, verzoek om geldelijke noodhulp vanwege een persoon uit uw adresboek maar met ander e-mailadres, online medische zorgen, enz.

Bekijk ook de informatie op de website van de Belgische ambassade in Kyiv.