Pakistan

kaart Pakistan

 

Laatste update

Niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden.

Coronavirus

Over het gehele grondgebied wordt een toenemend aantal gevallen van de coronavirusinfectie (COVID-19)  bevestigd. Pakistan heeft de grensovergangen met Afghanistan en Iran alsook de Wagah border met India gesloten tot nader order.

Alle nationale en internationale passagiersvluchten naar Pakistaanse luchthavens worden tot minstens  11 april 23.59 PST opgeschort. Ondanks deze opschorting is het echter niet uitgesloten dat sommige maatschappijen proberen een vlucht uit te voeren. Geïnteresseerden worden sterk aangeraden contact te houden met hun reisbureau en zich te informeren over de voorwaarden van de vlucht en, in geval van transit, over de mogelijkheden om de eindbestemming te bereiken.

Het interstedelijk vervoer over land is ook sterk verstoord.

Maatregelen om de verspreiding van Covid-19 onder controle te houden zijn in alle provincies van kracht, hoewel de aard en de intensiteit van deze maatregelen kunnen variëren. Onder alle omstandigheden is het raadzaam de maatregelen van de lokale autoriteiten te respecteren en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van de gezondheidssituatie

De FOD Volksgezondheid heeft een site gewijd aan coronavirus online gezet, die hier toegankelijk is: info-coronavirus.be

 
Terrorisme

Er vinden regelmatig terroristische of andere gewelddadige incidenten plaats in het land. Op 8 mei 2019, bij het begin van de ramadan, werden tien mensen gedood en minstens 24 gewond bij een zelfmoordaanslag in het centrum van Lahore, de hoofdstad van de provincie Punjab.

Op 18 april 2019 werden veertien passagiers van een bus neergeschoten op de Makran Coastal Highway in de onrustige provincie Balochistan, op het traject tussen de stad Ormara en Karachi. Een bomaanslag op een markt doodde een twintigtal leden van een religieuze minderheid op 12 april 2019 te Quetta, de hoofdstad van Balochistan. Verplaatsingen binnen die provincie moeten absoluut worden vermeden.

Eind februari 2019 vonden verschillende militaire incidenten plaats tussen Pakistan en India (luchtmacht en grondtroepen) in de buurt van de Line of Control (LoC) in Kashmir, hetgeen o.a. leidde tot een volledige sluiting van het Pakistaanse luchtruim. Momenteel is het luchtruim opnieuw geopend voor de commerciële luchtvaart. Sinds begin augustus 2019 zijn de spanningen tussen Pakistan en India opnieuw opgelopen. Er vinden regelmatig incidenten plaats aan de betwiste grenszone, waarbij soms burgerdoden vallen. Een verdere escalatie met onvoorzienbare gevolgen is niet uit te sluiten. De betwiste grenszone met India, de LoC en de Working Boundary, moeten daarom absoluut vermeden worden.

Sinds enkele jaren voeren de Pakistaanse strijdkrachten een militaire campagne tegen diverse terroristische groeperingen in het land. Die campagne wordt over het hele grondgebied gevoerd en kan leiden tot gewelddadige acties en reacties. Bij de acties van de strijdkrachten vallen regelmatig doden; de reacties van de terroristische groeperingen treffen vooral de veiligheidsdiensten burgerdoelwitten (scholen, luchthaven, markten, hotels, gebedsplaatsen,...). Zij kunnen eender waar en wanneer plaatsvinden. Het risico op aanslagen is bijzonder hoog in de provincie Balochistan en in de tribale gebieden in het noordwesten van het land.

Omwille van het risico op aanslagen, is het aangeraden om drukbezochte plaatsen, in de mate van het mogelijke, te vermijden.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

De algemene veiligheidssituatie is in de laatste jaren relatief verbeterd. Er bestaat echter in het hele land nog steeds een reëel risico op ernstige veiligheidsproblemen (terroristische aanslagen, onlusten, gewelddadige betogingen, ontvoeringen, enz.), waarbij jaarlijks honderden mensen het leven verliezen. Pakistan is een land met een intense politieke actualiteit die gekenmerkt wordt door frequente betogingen die soms op geweld uitdraaien. Die betogingen kunnen spontaan ontstaan en worden soms overgenomen door criminele of extremistische groepen. Er zijn verschillende terroristische groeperingen actief die zowel de veiligheidsdiensten als burgerdoelwitten aanvallen.

In het licht van de veiligheidssituatie bestaan er uitgebreide restricties op de bewegingsvrijheid van de lokale bevolking en vooral buitenlanders, en zijn er veelvuldige controles (documenten, bagage, fouillering, …) onderweg en bij het betreden van gebouwen of winkelcentra. Zorg ervoor dat u voldoende kopieën van uw paspoort en visum bij zich heeft. De soms onduidelijke regelgeving in dit verband kan leiden tot intrusieve controles en willekeur door de veiligheidsdiensten.

Omwille van de instabiele en onvoorspelbare veiligheidssituatie, worden toeristische reizen naar Pakistan afgeraden

Zakenreizen kunnen in principe naar de grote steden van het land gedaan worden onder de voorwaarden hierna vermeld.

In het noorden van Pakistan vinden geregeld aardbevingen en overstromingen plaats (zie rubriek “Klimaat en rampen”).

Reizen naar volgende gebieden zijn volledig afgeraden:

  • De provincie Khyber-Pakhtunkhwa (KP, voormalig NWFP)
  • De tribale gebieden in het noordwesten aan de grens met Afghanistan
  • Balochistan.
  • Pakistan-bestuurd Kashmir (Azad Kashmir) en de regio rond de betwiste grens tussen India en Pakistan (Line of Control en Working Boundary).
  • De rurale gebieden in Punjab.
  • De rurale gebieden in Sindh.

Indien men in het kader van een specifieke opdracht (bv. Verenigde Naties of humanitaire organisaties) naar bovenstaande gebieden dient te reizen, wordt aangeraden met de Ambassade contact op te nemen, en de details van de voorgenomen reis verblijf, alsook de contactgegevens ter plaatse, mee te delen. Het reizen in niet-stedelijke gebieden in deze streken is risicovol en wordt absoluut afgeraden.

Reis enkel indien noodzakelijk naar volgende gebieden:

  • De hoofdstad Islamabad en omgeving.
  • De grote steden in Punjab (Rawalpindi, Lahore, Faisalabad).
  • Karachi. Verschillende wijken van de stad worden echter nog steeds geteisterd door (zware) criminaliteit. Het wordt aangeraden om de verplaatsingen binnen de stad te beperken, zeker ’s nachts.
  • Gilgit-Baltistan: Toerisme is over het algemeen mogelijk in de regio Skardu, Nagar en Hunza, indien omkaderd door een professioneel reis- of trekkingagentschap en een ervaren gids. Wel moet de veiligheidssituatie te Gilgit, de toegangspoort tot het noorden, worden opgevolgd. Na de moord op 10 buitenlandse toeristen aan de weinig toegankelijke Diamer zijde van de Nanga Parbat in juni 2013, heeft de Pakistaanse overheid drastische maatregelen genomen om de veiligheid in het gebied te versterken. Dit vertaalt zich onder andere in tientallen checkpoints langs de weg en strenge controles. De grootste waakzaamheid is geboden bij het reizen over de Karakoram Highway Het veiligste gedeelte van de Karakoram Highway is dat van Gilgit via Hunza tot aan de Chinese grens op de Khunjerabpas. Het gedeelte van Besham via Chilas tot Gilgit, alsook de Babusarpas, zijn onveilig en worden afgeraden. In de gebergten in het noorden van Pakistan vinden regelmatig lawines en aardverschuivingen plaats. Daarbij verliezen jaarlijks verschillende bergbeklimmers het leven. Het wordt aanbevolen om per binnenlandse vlucht te reizen (Gilgit, Skardu).

Voor alle grotere steden van het land waar zich buitenlanders bevinden is het risico op gewelddaden in de vorm van (zelfmoord)aanslagen,  gewelddadige betogingen, religieus-sectair geweld en criminaliteit in het algemeen steeds actueel. Extra voorzichtigheid is steeds geboden tijdens religieuze feestdagen en periodes van spanningen.

Er wordt aangeraden om in alle gevallen (i) een reis of verblijf zeer goed voor te bereiden met vertrouwenspersonen ter plaatse, (ii) de verplaatsingen tot een minimum te beperken en goed te plannen, (iii) de actualiteit op de voet te volgen en bij de minste onregelmatigheid verplaatsingen te vermijden en zich in veiligheid te begeven (iv) in alle omstandigheden een laag profiel te houden, zich nooit in zelfs onschuldig lijkende problemen te mengen en zich snel van elke probleemhaard te verwijderen.

Dit is ook het geval voor zakenmensen die Pakistan bezoeken in het kader van commerciële of economische activiteiten  en  voor landgenoten die op familiebezoek naar Pakistan wensen te  komen of  trekkers die de bergachtige regio’s van het land willen bezoeken

Het is voor de Ambassade vaak moeilijk of onmogelijk om tussen te komen in geval van moeilijkheden ondervonden door onze landgenoten. De lokale autoriteiten vereisen speciale toelating voor het Ambassadepersoneel ( die, indien afgeleverd, sowieso een lange procedure vereist) om zich in het grootste deel van het land te begeven.

 
Terreurdreiging

Sinds 2008 wordt het land getroffen door een golf van aanslagen die reeds het leven gekost hebben heeft aan tienduizenden personen. Er zijn verschillende terreurorganisaties actief op het grondgebied. Het zijn voornamelijk de provincies Khyber-Pakhtunkhwa en Balochistan, en de tribale gebieden in het noordwesten, die getroffen worden. De slachtoffers zijn vaak politiemensen en militairen, maar er is een tendens om ook burgers (vooral leden van minderheden) en buitenlanders als doelwit uit te kiezen. Er bestaan  aanzienlijke anti-Amerikaanse gevoelens die zich kunnen uitbreiden tot alle Westerlingen. Zij zijn potentiële doelwitten en is het aangeraden om te allen tijde waakzaam te zijn.

Zoals de aanvallen op de internationale luchthavens in Karachi en Peshawar in 2014 aantoonden, zijn ook luchthavens of stations onvoldoende beveiligd en zijn zij kwetsbare doelwitten.

Aanslagen gebeuren vaak tijdens bepaalde religieuze feesten, in het bijzonder van de minderheden (Shia, Christelijk). Het bijwonen ervan, zelfs als toeschouwer, wordt sterk afgeraden. Hetzelfde geldt voor al dan niet spontane betogingen die vaak op geweld uitdraaien. Wanneer men hiermee geconfronteerd wordt, dient men onmiddellijk rechtsomkeer te maken en een veilig onderkomen te zoeken. Vooral Shia moskeeën zijn het doelwit van geweld. Bezoek aan deze moskeeën wordt uitdrukkelijk afgeraden; voor het bezoek aan kerken moet men grote voorzichtigheid aan de dag leggen en grote  menigten vermijden (bv. op zondag).

 

Criminaliteit

(Zware) criminaliteit komt in heel Pakistan voor, zeker in de grote steden (Karachi is op dat vlak het minst veilig). Er worden regelmatig (gewapende) overvallen, moorden, geweld tegen religieuze of seksuele minderheden gerapporteerd. Buitenlanders zijn sporadisch ook een doelwit van ontvoeringen, waardoor de meeste buitenlandse ngo’s en Ambassades de ontplooiing van buitenlands personeel op het terrein zo veel mogelijk vermijden, zeker in de rurale gebieden.