Papoea-Nieuw-Guinea

kaart Papoea-Nieuw-Guinea

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

  • De grenzen van Papoea-Nieuw-Guinea zijn gesloten, behalve voor essentiële reizigers die een uitzondering van de autoriteiten hebben ontvangen. Iedereen die toestemming krijgt het land te betreden moet volledig gevaccineerd zijn tegen COVID-19 en moet zichzelf 21 dagen lang isoleren in een door de overheid aangewezen voorziening op eigen kosten.
  • De PNG-autoriteiten hebben een noodtoestand uitgeroepen om de verspreiding van het virus te beperken. Binnenlandse vluchten zijn opgeschort en verplaatsingen tussen de provincies zijn streng gecontroleerd. Er zijn uitgaansverboden en beperkingen op het openbaar vervoer en op bijeenkomsten.
  • Er vindt momenteel een wijd verspreide lokale transmissie plaats van Covid-19 in een aantal districten en provincies. De lokale gezondheidszorg kan het aantal Covid-19 patiënten moeilijk aan.
  • Men moet rekening houden met een gebrek aan adequate medische faciliteiten voor de opvang van Covid-19 patiënten op afgelegen eilanden en in afgelegen gebieden.

De FOD Volksgezondheid heeft een site gepubliceerd betreffende het coronavirus: www.info-coronavirus.be/nl.

 

Veiligheid

Er bestaan serieuze veiligheidsproblemen in Papoea-Nieuw-Guinea, in het bijzonder in de steden. Port Moresby is een van de gevaarlijkste plaatsen ter wereld. Het is daarom onontbeerlijk de reis goed voor te bereiden en opvang ter plaatse  en transport op voorhand te regelen. Stap niet zomaar in een taxi aan de luchthaven, maar regel een ‘pick-up’ door uw hotel of gastgezin.

Wij raden u aan het onderdeel “gezondheid en hygiëne” van dit reisadvies goed te lezen, de site te consulteren op http://www.who.int/topics/cholera/en/ en eventueel uw reisplannen op basis hiervan te herzien. Het is aangeraden de Ambassade van België in Canberra te raadplegen of de ereconsul van België in Mort Moresby in te lichten over uw reisplannen.

Websites:

Om consulaire bijstand beter te organiseren, raden we u ook aan om uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be

 

 

Description

Algemene veiligheid

Het wordt toeristen aangeraden om tijdens hun verblijf zeer waakzaam te blijven. In heel Papoea-Nieuw-Guinea kunnen er plots veiligheidsproblemen rijzen. Vooral in de steden Port Moresby, Mount Hagen en Lae zijn de problemen groot. Gewapende carjackings, aanvallen, overvallen, schietpartijen en ernstige zedendelicten (zoals verkrachtingen) komen er regelmatig voor. Blijf weg van samenscholingen. Wanneer men met de auto reist, is het aangeraden om steeds de deuren op slot te doen en de ramen dicht te houden. Indien men ’s nachts wil rijden, doet men dit best in konvooi. Op het platteland is de onveiligheid (veel) minder groot.

Gekende risicovolle gebieden zijn het gebied rond het Parlement in Waigani (Port Moresby), de weg tussen Lae en Lae Nadzab Airport, en de weg tussen Goroka en Kainantu. Criminelen gebruiken wegversperringen om de auto’s te doen stoppen. Vervolgens vallen zij de inzittenden aan en roven wat er te nemen valt. Als u van plan bent in deze gebieden te reizen, neem dan de nodige voorzorgsmaatregelen en overweeg een veiligheidsescorte.

Het is aangeraden om niet deel te nemen aan protesten en het lokale nieuws goed in oog te houden met betrekking tot politieke/sociale onrust.

Op het eiland Bougainville heerst een nog steeds niet opgelost separatistisch conflict. Indien u het eiland wenst te bezoeken, moet men de Bougainville Provincial Administration verwittigen voor vertrek op het nummer +675 973 9798 en opnieuw wanneer u aankomt. Het berggebied in Centraal-Bougainville en het gebied rond de oude Panguna-mijn zijn zeker te vermijden. Buitenlanders die deze zone toch betraden - zonder toestemming van de overheid - zijn in sommige gevallen dagenlang verhoord en zagen hun paspoorten in beslag genomen bij het verlaten van het gebied.

Voor het vertrek is het nuttig zich hieromtrent in te lichten bij de Ambassade van Papoea-Nieuw-Guinea:

Tervurenlaan 430 in 1150 Sint-Pieters-Woluwe.
Tel: 02-779 08 26 / 07 65 / 06 09 - Fax: 02-772 70 88
E-mail: kundubrusselss@skynet.be.