Peru

kaart Peru

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

 • Niet-essentiële reizen vanuit België naar landen buiten de Europese Unie zijn sterk afgeraden voor niet-gevaccineerde reizigers.
 • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op info-coronavirus. 

 

Internationale vluchten naar Peru

 • Internationale commerciële reizen vanuit Europa zijn toegestaan. De landsgrenzen met Ecuador, Chile, Brazilië en Bolivia zijn opnieuw open voor reizen over land. Speciale COVID-19-regels moeten nageleefd worden.
 • Alle buitenlandse reizigers vanaf 12 jaar (niet-inwoners) moeten bij aankomst in Peru ofwel een negatieve PCR-test (niet ouder dan 48 uur voor vertrek) ofwel een certificaat van volledige vaccinatie 14 dagen voor afreis, kunnen voorleggen. Het boostervaccin is niet vereist.
 • Peruanen en residenten in Peru, vanaf 12 jaar, moeten bij aankomst ofwel een negatieve PCR-test (niet ouder dan 48 uur voor vertrek) ofwel een certificaat van volledige vaccinatie én een boostervaccin 14 dagen voor afreis, kunnen voorleggen. Het boostervaccin is niet vereist voor minderjarigen.
 • Een elektronische gezondheidsverklaring op eer, ingevuld maximum 72 uur voor vertrek, is voor iedereen verplicht. Quarantaine na aankomst is niet verplicht.
 • Om sneller door de migratiediensten te raken, kan u zich op voorhand registreren. Hiervoor dient u de app “pre-registro” te downloaden op uw gsm en de stappen te doorlopen. Deze stap is niet verplicht. 
 • De Peruaanse autoriteiten van het ministerie van Volksgezondheid (MINSA) behouden zich het recht om extra PCR-testen uit te voeren bij passagiers vanuit landen waar zorgwekkende varianten van COVID-19 zijn geregistreerd (inclusief België). Zo kan het zijn dat reizigers die de afgelopen 14 dagen in België hebben verbleven aan een verplichte test bij aankomst op de luchthaven onderworpen worden. Indien het testresultaat positief is, moeten zij verplicht 14 dagen in quarantaine blijven, thuis of op hun verblijfslocatie.
 • De Peruaanse immigratiediensten besloten om voorlopig geen stempel meer te plaatsen in het paspoort van de reiziger. Momenteel wordt TAM-Virtual (Tarjeta Andina de Migración Virtual) gebruikt om de migratiebewegingen te registreren. Reizigers kunnen hun inkomst- en vertrekdata controleren op migraciones.gob.pe. Als u geen geregistreerde inreisdatum hebt, kan dit uw vertrek uit het land ernstig bemoeilijken. Wij herinneren u eraan dat uw Belgisch paspoort minstens 6 maanden geldig moet zijn op uw dag van aankomst.

 

Internationale vluchten vanuit Peru

 • Peru staat op de "witte lijst" van de EU. De reizigers met hun hoofdverblijfplaats in Peru moeten niet meer bewijzen dat hun reis van essentieel karakter is om zich naar België te begeven. Reizigers naar België moeten zich wel aan bepaalde sanitaire maatregelen houden (o.a. bewijs van volledige vaccinatie met een aanvaard vaccin of PCR-test voor vertrek). Voor meer info zie https://peru.diplomatie.belgium.be/nl/naar-belgie-komen en https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen.
 • Internationale vluchten naar Europa vinden plaats via Nederland, Spanje of Frankrijk. Gelieve steeds rechtstreeks de lokale websites van de luchtvaartmaatschappijen te consulteren voor geplande vluchten, tickets en informatie rond de vlucht alsook de website van de Ambassades van die landen in Peru voor meer informatie rond restricties en bijkomende maatregelen en formulieren.

 

Coronamaatregelen genomen door de Peruaanse overheid

Op 15 maart 2020 heeft Peru de noodtoestand in het hele land afgekondigd. Momenteel zijn deze maatregelen van kracht:

 • De sanitaire noodtoestand en nationale noodtoestand zijn momenteel van kracht.
 • De nationale noodtoestand houdt het volgende in: beperking van grondwettelijke rechten, opschorting van sociale bijeenkomsten waarbij de concentratie of agglomeratie van mensen te hoog is (zowel thuis als bij familie).
 • Het verplicht gebruik van een masker in publieke ruimtes (een KN95-masker of de combinatie van een chirurgisch masker (3 plooien) met een stoffen masker) verschilt per regio naar gelang de bereikte vaccinatiegraad. In gesloten ruimtes (winkels, restaurants, publieke instellingen, etc. ) is het gebruik overal verplicht. Ook dient steeds de sociale afstand van minimaal een meter gerespecteerd te worden en wordt aangeraden handen regelmatig te wassen. 
 • Alle personen ouder dan 18 jaar moeten hun bewijs van volledige vaccinatie (basisvaccinatie en boostervaccin) digitaal of fysiek kunnen voorleggen om gesloten ruimtes (winkels, cinema’s, etc.) te mogen betreden. Dit is niet verplicht voor niet-inwoners, maar wordt in het algemeen wel zeer frequent gevraagd. Het is dus aangeraden uw vaccinatiecertificaat steeds bij de hand te hebben.
 • Personen boven de 12 jaar moeten hun bewijs van volledige vaccinatie kunnen voorleggen bij nationale verplaatsingen met de bus of het vliegtuig. Peruanen en residenten in Peru, ouder dan 18 jaar, moeten bovendien ook aantonen dat zij ook een boostervaccin hebben gekregen. In afwezigheid van een volledig vaccinatiebewijs, mag ook een negatieve PCR-test (max. 48 u) voorgelegd worden.

 

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via Travellers Online
 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Mits inachtneming van de aanbevelingen van onderstaand reisadvies en het mijden van bepaalde gebieden kan men in Peru zonder al te veel problemen reizen.

In het gehele land, en vaak in toeristische regio’s zoals Cuzco, Arequipa, Puno en Huaraz, komen vanwege sociale onrust regelmatig protestdemonstraties, wegblokkades en stakingen voor. Gezien het vaak onvoorziene karakter van de protesten, is het sterk aan te raden aan reizigers om zich de dag voor elke verplaatsing goed lokaal te laten informeren over het bestaan van manifestaties en wegblokkades op de plaatsen waar men heen wil gaan, teneinde deze te kunnen mijden en geen risico's te nemen. Wanneer u zich in een zone bevindt waar protesten en betogingen plaatsvinden, is het aangeraden samenscholingen of mensenmassa’s te vermijden.

Bij busreizen van lange afstand, met name op de route Lima-Ica-Arequipa, besteedt u best extra aandacht aan uw waardevolle voorwerpen en identiteitsdocumenten. Dieven profiteren van elk moment van onoplettendheid en/of gebruiken verschillende afleidingstechnieken. Alleen reizen is af te raden op minder drukke routes aangezien er vaak geen veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om agressie af te schrikken.

Over 15 regio’s van het land zijn 36 kantoren van iPerú (http://www.peru.travel/es-lat/iperu.aspx) verspreid die ten dienste staan van de toeristen. Ook bij (criminele) incidenten kunnen ze u bijstaan met de juiste contacten. Ze zijn 24 uur per dag bereikbaar op het nummer 00511/574 80 00.

 
Terreurdreiging 


In sommige streken van het binnenland vinden nog steeds terroristische activiteiten plaats, die verbonden zijn met de illegale teelt van coca. Aanvallen op de ordediensten, waarbij ook burgerslachtoffers vallen, komen regelmatig voor. Daarom wordt het afgeraden te reizen in die gebieden die beschouwd worden als basis van deze gewapende groepen, namelijk de VRAEM-regio: de valleien van de rivieren Apurimac, Ene en Mantaro en de naburige bergstreken, de districten Ayacucho en Junin in het centrum van het land en de vallei van de Huallaga in het noorden van het land. Voor zover bekend bestaan er in de genoemde gebieden nog steeds activiteiten van de terroristisch groep Sendero Luminoso. Het wordt ook afgeraden te reizen in het grensgebied met Colombia, voornamelijk langs de rivier Putumayo.

 
Trektochten 


Reizigers die een- of meerdaagse trektochten ondernemen, wordt aangeraden deze in groep af te leggen onder leiding van een lokale berggids. Dit om zowel het risico op overvallen als op ongevallen tot een minimum te herleiden.

 
Aanbevelingen per toeristische regio.

Lima 


Er zijn momenteel betogingen in het centrum van Lima wegens een politieke crisis. Bepaalde straten rond het congres en het presidentieel paleis zijn afgesloten (sommige ook voor toeristen). We adviseren reizigers om voorlopig geen verplaatsingen naar het centrum van Lima te maken, de instructies van de lokale autoriteiten te respecteren, weg te blijven van betogingen en zich te informeren over de laatste ontwikkelingen vooraleer zich naar het centrum te verplaatsen.

De hoofdstad van Peru kent eerder hoge criminaliteitscijfers. Uitstappen naar het stadscentrum, meer bepaald in de directe omgeving van een bus- of treinstation en een bezoek aan een markt, worden beter gedaan in groep. De volkswijken bieden niet voldoende veiligheidsgaranties om die zomaar te bezoeken. Het is af te raden in kleine pensions of hotels te logeren in het centrum van Lima, of er na 18u00 rond te lopen. Aan te raden hotels of pensions zijn deze in de residentiële wijken van San Isidro en Miraflores.

Bij aankomst op de internationale luchthaven "Jorge Chávez" is het aan te raden om een taxi te nemen van een erkend bedrijf (binnen de luchthaven) en niet buiten de luchthaven te gaan om in de straat een taxi te nemen, gezien de onveiligheid in de stad.

Cuzco 

Dit belangrijke toeristische centrum wordt vooral gedurende de volksfeesten in juni getroffen door kleine criminaliteit en verdovende middelen. Men dient voorzichtig te zijn tijdens bezoeken en nachtelijke uitstappen.

Arequipa 

In deze grote stad in het zuiden van Peru ligt de criminaliteit veel lager dan in Lima en Cuzco. Er zijn echter veel meldingen van agressie in taxi’s. Hierbij verstopt een tweede persoon zich vaak gewapend in de koffer van de wagen. Daarom raden wij u aan gebruik te maken van radiotaxi’s die door uw hotel kunnen opgebeld worden. De excursies in de vallei van de Colca worden bij voorkeur gedaan onder leiding van een lokale gids en na degelijk ingelicht te zijn over de lokale veiligheidsomstandigheden.

Sinds april 2015 is in de regio Arequipa een sociaal conflict rond het mijnproject Tia Maria in alle hevigheid opnieuw opgelaaid. De voornaamste problemen doen zich voor in de provincie Islay, maar de gehele regio heeft te maken met regelmatig terugkerende wegblokkades en protestdemonstraties die soms in geweld ontaarden.

Er werd ook melding gemaakt van onbekenden die half mei voertuigen met stenen bekogelden en probeerden te stoppen op de invalswegen naar Arequipa, vermoedelijk met de bedoeling deze te overvallen, gebruik makend van het feit dat de ordetroepen gefocust zijn op het beheersen van het sociaal conflict.

Wees uiterst voorzichtig bij uw verplaatsingen in de gehele regio en informeer u op voorhand grondig over mogelijke wegblokkades of manifestaties om deze te vermijden. Probeer in geen geval om zelf de wegblokkade te omzeilen of een doorgang te forceren.

Huaraz (Ancash) 

Het is vereist dat de trektochten, de beklimmingen en andere toeristische tochten in de "Callejon de Huaylas", in de "Cordillera Blanca" en in de "Cordillera Negra" alleen worden ondernomen onder de leiding van een ervaren berggids en mits een goede verzekering. Verschillende ongelukken, zelfs met dodelijke afloop, vielen reeds te betreuren.

Amazone en oerwoud 

In de streek van Pucallpa dient men voorzichtig te zijn wegens de risico's verbonden aan de aanwezigheid van bendes drugssmokkelaars. Bezoeken in deze streek en in de streek van Tingo Maria worden bij voorkeur afgelegd onder leiding van een lokale gids. Reizen naar het lager gelegen reservoir van de Huallaga en naar de hoger gelegen vallei van de Apurimac zijn af te raden, gezien dit de traditionele zones zijn voor het kweken van coca.

Grensgebieden 

In het grensgebied tussen Ecuador en Peru is het aangeraden om niet af te wijken van de geasfalteerde verkeersaders, gezien in bepaalde zones nog mijnenvelden voorkomen.

In de regio Puno met de grens van Bolivia dient men rekening te houden met mogelijke sociale onlusten.

In de grensstreek met Colombia zijn er infiltraties van Colombiaanse guerrillaleden en drugssmokkelaars gesignaleerd. Hoewel toeristen niet specifiek het mikpunt zijn, is het aangeraden uiterst voorzichtig te zijn, in het bijzonder wegens het risico op ontvoeringen. De zone langs de rivier Putumayo wordt afgeraden.

 
Criminaliteit 


In geval van moeilijkheden kunt u de Toeristenpolitie contacteren op +51 1 460 0844.

In het hele land, en vooral in Lima en de grote steden, komen straatcriminaliteit, diefstal en overvallen voor en de toeristen wordt aangeraden waakzaam te zijn en nauwgezet volgende veiligheidsmaatregelen te respecteren:

 • Geen juwelen, dure objecten of grote sommen geld bij zich houden.
 • Uw documenten, geld, camera en fototoestel buiten het zicht van indiscrete blikken houden.
 • Een kopie van uw paspoort nemen en het originele in de kluis van uw hotel wegbergen.
 • In geval van een overval, geen weerstand bieden.
 • Opletten bij het verlaten van een bank of geldautomaat en enkel overdag geld afhalen.
 • Bij voorkeur in groep reizen.
 • Verplaatsingen tussen steden vermijden na zonsondergang.
 • Het vermijden van verlaten zones en verdachte buurten, zowel gedurende de dag als gedurende de nacht.
 • Uitsluitend officiële taxi's gecontacteerd via de taxicentrale of taxi's van een hotel nemen en eenmaal in de taxi uw bezittingen uit het zicht aan uw voeten leggen, raam dicht doen en deur op slot. In geen geval taxi's op straat nemen.
 • Zich verzekeren van de lokale veiligheidscondities voor excursies buiten de toeristische regio’s.
 • Geen drank aannemen die reeds geopend is.

De laatste tijd worden heel wat meer Europese paspoorten gestolen. Het is aangeraden uw paspoort op te bergen in de kluis van uw hotel of het zeer goed bij u te houden om diefstal te vermijden. Personen die na diefstal van hun paspoort naar Europa terugreizen via de Verenigde Staten met een voorlopig paspoort, mogen slechts de VS binnen wanneer dit paspoort voorzien is van een VS-visum. Men moet 2 à 3 dagen rekenen voor het afleveren van een VS-visum, wat natuurlijk extra verblijfskosten meebrengt voor de toerist.

Bij verlies of diefstal van uw Belgische identiteitskaart, paspoort of verblijfstitel (model met chip), kunt u gratis DOC STOP bellen om frauduleus gebruik ervan te voorkomen: 00800/2123 2123.

De afgelopen jaren zijn er enkele gevallen geweest van verkrachtingen van vrouwelijke reizigers in de streek rond Cusco, Arequipa, maar ook in Huancayo, Pucallpa, Mancora en Iquitos. Vrouwelijke reizigers dienen daarom extra voorzichtig te zijn aan busstations, bij het nemen van een taxi, en dienen vooral te vermijden om zich 's avonds alleen te verplaatsen. Het is heel moeilijk om klacht in te dienen bij de lokale overheden m.b.t. verkrachting en dergelijke klachten worden vaak niet verder opgevolgd. De slachtoffers worden uitgenodigd om contact op te nemen met de consulaire afdeling van de ambassade van België in Lima. Het is ook aanbevolen geen drankjes aan te nemen van vreemden noch een drankje onbeheerd achter te laten: de drug scopolamine kan makkelijk worden toegevoegd  en smaakloos worden gemengd in uw drankje. De drug veroorzaakt een tijdelijk verlies van bewustzijn en geheugenverlies. Scopolamine kan met drank of voedsel worden toegediend of zelfs worden ingeademd (bijvoorbeeld door een bevochtigde zakdoek).