Qatar

Qatar

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

1. Reizen uit België naar de landen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen is sinds 15 juni opnieuw toegelaten. Of het ook mogelijk is om een ander land binnen te komen hangt af van de toestemming van uw land van bestemming. Het is dus uiterst belangrijk om de reisadviezen per land na te gaan om de situatie in het land van bestemming te kennen. Niet-noodzakelijke reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden.

​2. Quarantaine bij terugkeer naar België is niet verplicht voor reizigers die zich verplaatsten binnen de EU, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland of Noorwegen. Let wel: zelf-quarantaine in België blijft verplicht voor reizigers van buiten die regio, behalve wanneer dit essentiële verplaatsingen betreft.

3. Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

4. De Raad van de EU heeft aanbevolen de reisbeperkingen vanaf 1 juli op te heffen voor 14 landen buiten Europa: Algerije, Australië, Canada, Zuid-Korea, Georgië, Japan, Marokko, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Servië, Thailand, Tunesië en Uruguay. De Belgische regering beraadt zich verder over deze lijst. Minstens tot 7 juli blijven de bestaande maatregelen van kracht.

 

Op 9 juni kondigde het Qatari Supreme Committee for Crisis Managment een vrij gedetailleerde exitstrategie uit de coronacrisis aan, mét een concrete tijdlijn bestaande uit vier fasen. Onderstaande regels voor het reizen van en naar Qatar werden door de bevoegde qatari overheden aangekondigd en zijn momenteel van kracht. Deze kunnen echter op elk moment gewijzigd worden.

Tot 1 augustus zijn inreizen in Qatar enkel mogelijk voor Qatari burgers.

Vanaf 1 augustus mogen inwoners met een Qatari ID/Residence permit terug het land binnen, op voorwaarde dat zij vooraf een akkoord bekomen van de bevoegde Qatari overheden en bij aankomst 14 dagen in quarantaine gaan.  Belangrijk: deze quarantaine kan niet thuis, maar verplicht in een hotel, en op eigen kosten. Voor elke terugreis zal dus een verplichte hotelreservatie moeten getoond worden. U volgt best regelmatig de website “discover Qatar”  waar de informatie omtrent reizen naar Qatar voortdurend aangepast wordt.

Voor alle overige personen die Qatar wensen binnen te komen blijft momenteel een reisverbod van kracht.

Vertrek vanuit Qatar (enkele vluchten) is nog steeds mogelijk. Wel dient er rekening mee gehouden te worden  met een vermindering van de vluchten van Qatar Airways (het vluchtschema van Qatar Airways kan gevolgd worden op hun website).

Landgenoten die naar België wensen terug te keren, worden aangeraden om hun luchtvaartmaatschappij en/of reisagent te contacteren in geval van eventuele annulering van vluchten en/of om alternatieven te zoeken (omboekingen, restitutie).

U kunt verder belangrijke informatie vinden op volgende websites :

 
Invoer van tabak en aanverwante tabaksproducten (machines, kleding of alle voorwerpen met de logo van een tabakfirma enz.) en ook van de e-sigaret is ten strengste verboden in Qatar.

Sinds 5 juni 2017 en het afbreken van diplomatieke betrekkingen tussen Saoedi-Arabië en Qatar, is de landgrens met Saoedi-Arabië gesloten in beide richtingen.

Alle directe vluchten tussen Qatar enerzijds en Saoedi-Arabië, Bahrein, Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten, anderzijds, zijn opgeschorst (zie vervoer sectie).

In gevolge de interventie van de internationale coalitie tegen de terreurgroep Daesh (IS), is verhoogde waakzaamheid geboden. Reizigers wordt gevraagd kennis te nemen van het bericht gepubliceerd op de homepage (diplomatie.belgium.be/nl).

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij aan uw reis te registreren via Travellers Online.

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Terreurdreiging

Qatar is tot 2005 gevrijwaard gebleven van terroristische aanslagen, maar bevindt zich toch in een onstabiele regio en op het kruispunt van verschillende probleemzones. Er is geen noemenswaardige bedreiging te vermelden. De algemene veiligheidstoestand is goed. Op plaatsen waar veel buitenlanders samenkomen, is wel extra waakzaamheid geboden.

Spanningen in het Midden-Oosten kunnen de publieke opinie beïnvloeden. Reizigers gedragen zich best onopvallend en blijven uit de buurt van betogingen of ongewone samenscholingen.

 
Criminaliteit

De criminaliteit is laag. Men doet er steeds goed aan de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht te nemen: voorzichtig met portefeuilles, kredietkaarten, handtassen, voor vrouwen die ’s nachts alleen reizen, etc. Er waren enkele geïsoleerde incidenten van overvallen op vrouwen die ‘s nachts alleen met taxi  reisden.