Roemenië

kaart Roemenië

 

Laatste update
 

Coronavirus COVID-19

1. Reizen uit België naar de landen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen is sinds 15 juni opnieuw toegelaten. Of het ook mogelijk is om een ander land binnen te komen hangt af van de toestemming van uw land van bestemming. Het is dus uiterst belangrijk om de reisadviezen per land na te gaan om de situatie in het land van bestemming te kennen. Niet-noodzakelijke reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden.

​2. Quarantaine bij terugkeer naar België is niet verplicht voor reizigers die zich verplaatsten binnen de EU, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland of Noorwegen. Let wel: zelf-quarantaine in België blijft verplicht voor reizigers van buiten die regio, behalve wanneer dit essentiële verplaatsingen betreft.

3. Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

4. De Raad van de EU heeft aanbevolen de reisbeperkingen vanaf 1 juli op te heffen voor 14 landen buiten Europa: Algerije, Australië, Canada, Zuid-Korea, Georgië, Japan, Marokko, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Servië, Thailand, Tunesië en Uruguay. De Belgische regering beraadt zich verder over deze lijst. Minstens tot 7 juli blijven de bestaande maatregelen van kracht.

 
Reizen naar Roemenië is mogelijk

U kunt dus op vakantie naar Roemenië maar blijf alert. Het is altijd mogelijk dat bij een nieuwe uitbraak de regelgeving plots verandert.

EU-onderdanen afkomstig uit een lidstaat met een infectiepercentage gelijk aan of lager dan dat van Roemenië mogen Roemenië binnenkomen. Indien men echter in de afgelopen 14 dagen in een ‘risicoland’ (met een hoger besmettingspercentage dan Roemenië) was (Luxemburg bijvoorbeeld), dient men na aankomst in Roemenië twee weken in quarantaine te gaan. Er zijn uitzonderingen voorzien op deze quarantainevereiste voor bepaalde beroepscategorieën.

Restaurants, bars en cafés zijn nog steeds gesloten in Roemenië, met uitzondering van de terrassen. Het dragen van een masker is verplicht in het openbaar vervoer, in openbare instellingen, in winkels en op de werkvloer.

De COVID-19 maatregelen in Roemenië worden regelmatig aangepast.  Voor de actuele stand van zaken kan u de volgende site raadplegen: https://stirioficiale.ro (in het Roemeens).

 

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

In Roemenië is de terreurdreiging niet groter dan elders in Europa. In het land zijn geen grote spanningen. De algemene toestand is stabiel en rustig.

 
Criminaliteit 

Zoals in vele Europese steden is er kleine criminaliteit in de stadscentra. Rond publieke plaatsen en uitgaansbuurten hangen zakkenrollers rond. Het is aan te raden fotokopijen van identiteitsdocumenten mee te nemen en niet te veel cash op zak te hebben