Roemenië

kaart Roemenië

 

Laatste update

De Roemeense autoriteiten kondigden maatregelen af om de verspreiding van COVID-19 (coronavirus) te voorkomen. Wij raden u aan voor uw vertrek naar Roemenië de meest recente adviezen van de Roemeense overheid te consulteren.

 1. Toegang tot het grondgebied

Vanaf zondag 22 maart om 22u mogen buitenlanders het grondgebied van Roemenië niet langer binnenkomen. Hierop zijn een aantal uitzonderingen:

 • Familieleden van een Roemeense onderdaan;
 • Familieleden van onderdanen van andere lidstaten van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat, woonachtig in Roemenië;
 • Personen die in het bezit zijn van een visum voor verblijf van langere duur, een verblijfsvergunning of een document dat gelijkwaardig is aan de door de Roemeense autoriteiten afgegeven verblijfsvergunning;
 • Personen die reizen voor professionele redenen, zoals blijkt uit een visum, een verblijfsvergunning of een ander gelijkwaardig document;
 • Diplomatiek of consulair personeel, personeel van internationale organisaties, militairen of personeel dat humanitaire hulp kan verlenen;
 • Passagiers op doorreis, inclusief passagiers die zijn gerepatrieerd in het kader van consulaire bescherming;
 • Passagiers die om dwingende redenen reizen (medische of familie-gerelateerde redenen);
 • Personen die internationale bescherming nodig hebben of om andere humanitaire redenen.

2. Quarantainemaatregelen

Alle reizigers die binnenkomen in Roemenië moeten verplicht gedurende 14 dagen in zelfisolatie thuisblijven of in quarantaine op een speciaal daarvoor voorziene plaats.  Voor reizigers uit België geldt 14 dagen verplichte zelfisolatie thuis.

De volledige lijst van landen waarop zelfisolatie of quarantaine op  van toepassing is vindt u hier:   https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19/1579-lista-zone-24-03/file


3. Roemenië verlaten:

 •  De Republiek Moldavië, Oekraïne, Hongarije en Servië hebben tijdelijk hun grenzen gesloten voor buitenlanders. Het is dus momenteel niet mogelijk om Roemenië te verlaten via deze landen. Een aantal grensovergangen met Bulgarije zijn wel open. Let op: Roemenië verbiedt niet-essentiële verplaatsingen over het ganse land.
 • Het internationaal treinverkeer voor passagiers is opgeschort.
 • Het is momenteel nog steeds mogelijk om Roemenië te verlaten met het vliegtuig, maar er zijn steeds minder vluchten. Daarom zal het steeds moeilijker worden naar België terug te keren met het vliegtuig. Hou contact met uw luchtvaartmaatschappij.

4. Meer info over COVID-19 in Roemenië :  

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

In Roemenië is de terreurdreiging niet groter dan elders in Europa. In het land zijn geen grote spanningen. De algemene toestand is stabiel en rustig.

 
Criminaliteit 

Zoals in vele Europese steden is er kleine criminaliteit in de stadscentra. Rond publieke plaatsen en uitgaansbuurten hangen zakkenrollers rond. Het is aan te raden fotokopijen van identiteitsdocumenten mee te nemen en niet te veel cash op zak te hebben