Rusland

kaart Rusland

Laatste update

 

  Coronavirus COVID-19

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar landen buiten de Europese Unie worden ten stelligste afgeraden.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen

   

  Alle Belgische reizigers, ongeacht hun leeftijd, moeten bij aankomst in Rusland beschikken over een negatieve PCR-test (opgesteld in het Engels of Russisch) van maximum 48 uur oud. Deze verplichting geldt ook voor mensen die ingeënt zijn met een vaccin erkend door het Europees Geneesmiddelenbureau. Op dit moment worden deze vaccins niet erkend door de Russische autoriteiten. Reizigers moeten ook het verplichte formulier presenteren bij aankomst in Rusland.

  Het reguliere luchtverkeer met België is hervat. De frequentie van de vluchten blijft eerder beperkt. De Russische autoriteiten hebben beslist de aflevering van visums van alle categorieën te hervatten voor Belgische burgers die in België wonen, alsook voor buitenlanders met wettelijke residentie in België. In de huidige omstandigheden dienen deze reizigers een directe vlucht België-Rusland te nemen, zonder tussenstop in een derde land. Het is momenteel niet mogelijk om via trein Rusland binnen te reizen.

  De Belgen die in een derde land wonen, worden aangeraden om zich vooraf in te lichten bij de Russische ambassade (van hun land van vertrek) over de geldende Russische visum- en covidregels. Deze kunnen verschillen van de regels die van toepassing zijn op reizen vanuit België.

  Omwille van de nieuwe Covid-variant “Omicron” worden reizigers die in de laatste 10 dagen een zgn. hoog-risico land hebben bezocht onderworpen aan bijkomende restricties. Deze lijst, die waarschijnlijk regelmatig zal worden aangepast, en de restricties zijn beschikbaar op de website van de Russische Ambassade in Moskou (in het Frans of Russisch).

  In Moskou en de omliggende regio van de hoofdstad blijven sanitaire verplichtingen bestaan, waaronder het dragen van een mondmasker in winkels, apotheken en op het openbaar vervoer (inclusief taxi’s). Om culturele activiteiten bij te wonen en musea te bezoeken moet een Russische QR-code getoond worden, gelinkt aan ofwel een Russische negatieve PCR-test, of een remissiecertificaat of een Russisch vaccinatiecertificaat code (het Europese certificaat wordt niet erkend). Enkel personen die in Rusland verblijven en een door Rusland erkend visum gekregen hebben (bv. Spoetnik V) kunnen een Russisch vaccinatiecertificaat krijgen. De website van de stad Moskou (in het Russisch) bevat nuttige inlichtingen over geldende COVID-19-maatregelen in de Russische hoofdstad.

  Ook in Sint-Petersburg zijn maatregelen opgelegd om de verspreiding van het virus af te remmmen. Meer info op de website van de stad Sint-Petersburg (in het Russisch).

  Belgen die zich nog in de Russische Federatie bevinden, worden opgeroepen om zich strikt aan de richtlijnen van de lokale overheden te houden en zich regelmatig te informeren over de aanbevelingen die door de Wereldgezondheidsorganisatie worden uitgevaardigd. Wanneer men symptomen ontwikkelt of hierover twijfelt is het aangeraden om het Russische noodnummer 112 te bellen (via een mobiele telefoon) of 03 (via een vaste lijn). De operatoren in deze centrales beschikken eveneens over een Engelstalige dienst.

   

  Rusland beschouwt de grensovergangen over land (weg en spoor) tussen Rusland en Belarus niet als internationale grenzen. Daarom is het verboden om de landgrens tussen Rusland en Belarus of Belarus  en Rusland over te steken met de auto, de trein, de fiets, te voet, enz. Dit verbod geldt uiteraard niet voor Russische en Belarussische onderdanen. Om een uitwijzing en een boete te vermijden, dient u tussen deze twee landen met het vliegtuig te reizen. Dit is mogelijk. 

  Reizigers dienen de geldigheid van hun Russisch visum goed in de gaten te houden. De kleinste overschrijding van de geldigheidsduur, zelfs van enkele uren, leidt ertoe dat men niet op de vlucht wordt toegelaten, dat een boete wordt aangerekend en mogelijks zelfs dat men voor de rechter dient te verschijnen. 

  Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening beter te organiseren, raden wij ook u ten stelligste aan uw reis te registreren via Travellers Online

   

   

  Description

  Algemene veiligheid

  Algemene veiligheid

  Actualiteit

  Reizigers naar Rusland ondervinden momenteel weinig tot geen hinder van de recente ontwikkelingen in Oekraïne. De situatie dient wel op de voet te worden opgevolgd. In het grensgebied met Oekraïne (Voronzeh, Rostov-na-Donu, Krasnodar) zal een verhoogde militaire aanwezigheid waarneembaar blijven. In de grote steden in de rest van Rusland worden af en toe manifestaties pro of contra de Russische politiek met betrekking tot de Krim gehouden. Deze manifestaties dient men te vermijden.

   

  In het algemeen

  Wegens de uitgestrektheid van het land, kan de veiligheidssituatie in de Russische Federatie van regio tot regio sterk verschillen. In Moskou en Sint-Petersburg, evenals in het merendeel van de grote steden op het Europese deel van het land, kan zonder problemen worden gereisd. Ook in de meeste overige delen van de Russische Federatie kan worden gereisd, maar daar is een verhoogde waakzaamheid geboden. Reizigers doen er overigens goed aan om bij de voorbereiding van hun reis een beroep te doen op een erkend reisbureau.

  Gelet op de veiligheidssituatie in de Noordelijke Kaukasus worden alle reizen naar Dagestan, Tsjetsjenië en Ingoesjetië, evenals het zuidelijke en oostelijke grensgebied van Stavropolski Kraj met Dagestan, Tsjetchenië en Ingoesjetië, ten strengste afgeraden.

  Niet-essentiële reizen naar Noord-Ossetië, Karatsjajevo-Tsjerkessië en Kabardino-Balkaria (met inbegrip van de Elbrusregio) worden wegens het verhoogde risico op terroristische aanslagen en ontvoeringen eveneens afgeraden.

  Het grensoverschrijdend verkeer met Azerbeidzjan en Georgië maakt het voorwerp uit van beperkingen.

   

  Terreurdreiging

  Net zoals in andere landen in Europa, blijft het risico op terroristische aanslagen in de Russische Federatie ook buiten de Noordelijke Kaukasus actueel.

  Net zoals elders ter wereld worden Belgen aangeraden om extra waakzaam te zijn op drukke openbare plaatsen en toeristische sites.

  In de Noordelijke Kaukasus blijft een groot risico bestaan op terroristische aanslagen, ontvoeringen, de ontploffing van landmijnen, misdrijven en gewapende schermutselingen. Vooral in de republieken Dagestan en Ingoesjetië is een zorgwekkende trend van quasi dagelijks geweld en een toenemende radicalisering waar te nemen. Maar ook de meeste andere republieken in de Noordelijke Kaukasus werden de jongste maanden opgeschrikt door terroristisch geweld.

   

  Criminaliteit

  In de grote stedelijke zones (publieke plaatsen zoals voetgangerstunnels, metro, stations, treinen, luchthavens, markten, restaurants en andere toeristische attracties) is extra waakzaamheid geboden voor zakkenrollers en andere vormen van kleine criminaliteit. Net zoals elders, is ook hier een minimum aan gezond verstand vereist.

  Bezoekers van het niet Noord-Europese type in de grote Russische steden, evenals in de regio's, kunnen het slachtoffer zijn van uitingen van xenofobie, met mogelijk dodelijke afloop. Wij raden deze reizigers aan zich, indien mogelijk, in gezelschap te verplaatsen.

  Het aantal racistische misdrijven is de afgelopen jaren gevoelig toegenomen.

  Politieagenten moeten bij het uitvoeren van identiteitscontroles steeds een uniform dragen, voorzien van een badge met een persoonlijk nummer, en zich voorstellen. Er zijn gevallen gesignaleerd waarbij toeristen het slachtoffer werden van criminelen die zich voordeden als politieagenten. Reizigers kunnen, in geval van verdacht gedrag, aan politieagenten beleefd en kalm vragen om hun politiekaart te tonen. Zonder van algemene aard te zijn, is af en toe een gebrek aan integriteit te merken bij de ordediensten.

  Reizigers dienen ook bijzonder waakzaam te zijn wanneer een voorbijganger zijn portefeuille, bankbiljetten, een handtas, of eender welk ander waardevol voorwerp verliest. In zulke gevallen dienen reizigers gewoon door te lopen en zeker niets aan te raken. De kans is immers groot dat het een valstrik betreft, waarbij een zakkenroller zich voorstelt als veiligheidsagent. Reizigers worden tevens aangeraden om in geen enkel geval hun portefeuille te tonen wanneer hier zou worden naar gevraagd (zogezegd om te controleren of niets werd gestolen).

  Waakzaamheid is ook geboden bij de consumptie van drank in sommige bars, restaurants en nachtclubs. Er doen zich immers gevallen voor waarbij verdovende en slaapverwekkende middelen met drank worden vermengd en waarbij de slachtoffers nadien worden beroofd (en in sommige gevallen zelfs bewusteloos worden achtergelaten, wat in de winter buiten levensgevaarlijk kan zijn). Reizigers dienen er dan ook steeds zelf op toe te kijken wanneer hen drank worden uitgeschonken en dienen hun drank nooit onbewaakt achter te laten.

  Af en toe vinden er in de Russische Federatie afrekeningen in het misdaadmilieu plaats. Deze hebben echter zelden of nooit betrekking op buitenlandse toeristen.

   
  Internetcriminaliteit

  Steeds meer Belgische landgenoten worden het slachtoffer van oplichting via internet. Hierbij gaat het voornamelijk om onechte liefdesrelaties die zijn ontstaan op basis van een contact via datingsites op het internet. Vaak verloopt dit als volgt:

  • Een reeks e-mails (liefdesbrieven) worden uitgewisseld met een Russische dame, die vervolgens voorstelt om haar correspondent in België te ontmoeten.
  • De dame vraagt om geld op te sturen via organisaties zoals Western Union met het oog op de betaling van zogezegde onkosten (voor een vliegticket naar België, voor het krijgen van een visum, enz). Soms zijn de voorgestelde bedragen onrealistisch hoog.
  • Het komt ook regelmatig voor dat de dame in kwestie, na een eerste betaling te hebben ontvangen, zegt dit geld te hebben "verloren", waarna ze vraagt om opnieuw een gelijkaardig bedrag op te sturen.
  • Ook worden er valse e-mailadressen, zogezegd namens de Belgische ambassade, gebruikt (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, het adres embassy.be@gmail.com met als hoofding 'Embassy of Belgium in Moscow'). Hierbij ontvangen slachtoffers, nadat ze door hun correspondent geïnformeerd werden dat de ambassade hun dossier niet kent, een e-mail via een vals adres waarbij de ambassade zogezegd meedeelt zich te hebben vergist en toch een visumaanvraag te hebben ontvangen. Het enige correcte mailadres van de ambassade dat aangaande dit probleem kan worden gebruikt is moscow@diplobel.fed.be.

  Als u met dergelijke of gelijkaardige vragen zou worden geconfronteerd, dan raadt de ambassade aan om de grootste voorzichtigheid aan de dag te leggen en om in geen enkel geval geldsommen op te sturen. Het wordt ook ten stelligste aangeraden om bij de minste twijfel onmiddellijk alle contacten met de correspondent te verbreken.

  Aan landgenoten die reeds het slachtoffer zijn geweest van dergelijke praktijken wordt aangeraden om hierover klacht neer te leggen bij de politie. Misdrijven op of via het internet kunnen ook online worden gemeld via de website van ecops: https://www.ecops.be. Het staat u eveneens vrij om hierover de Belgische ambassade in Moskou (moscow@diplobel.fed.be) en de ambassade van de Russische Federatie in Brussel te informeren.

  Voor meer informatie over de reële voorwaarden voor het krijgen van een Schengenvisum kan u steeds terecht op http://russia.diplomatie.belgium.be/nl.

  Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.