Saoedi-Arabië

kaart Saoedi-Arabië

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

  • De informatie over reizen is een advies en is niet bindend.
  • Op de homepage van deze website vindt u de covid-kaart, die uitleg geeft over de landen en regio’s en de voorwaarden om er al dan niet naar toe te reizen, samen met de maatregelen die gelden bij terugkeer naar België.
  • Registreer uw reis via TravellersOnline.
  • BELANGRIJK: reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

 

COVID

Reizen naar Saoedi-Arabië is ten zeerste afgeraden.

INFO: Covid-test vóór vertrek wordt vereist. Zie verdere info hieronder.

 

Bij koninklijk besluit, en dit sinds 1 oktober 2020, is binnenkomst voor niet-Saoedi's op Saoedisch grondgebied mogelijk, maar blijft dit beperkt tot mensen met een geldige verblijfsstatus of een werkvisum. Hiervoor is het voorleggen van een negatieve PCR-test vereist, uitgevoerd door een betrouwbare instantie, goedgekeurd tijdens het verblijf in het buitenland en niet ouder dan 72 uur bij aankomst in het Koninkrijk. De retourvlucht vereist dat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, waaronder het invullen van het formulier "gezondheidsdisclaimer" en het volgen via de Tetamman & Tawakkalna-applicaties voor de detectie van eventuele symptomen. Mensen zullen zich ook moeten houden aan preventieve gezondheidsmaatregelen door verplicht hun locatie van quarantaine op te geven en door dagelijkse gegevens over hun gezondheidstoestand vast te leggen via deze applicaties. Het is dan ook noodzakelijk om de quarantaine te respecteren voor een periode van 2 dagen als een nieuwe PCR-test wordt uitgevoerd aan het einde van deze 48 uur en het resultaat negatief is, of bij gebrek aan een nieuwe PCR-test om een ​​periode van 7 dagen quarantaine te respecteren.

In het openbaar blijft het dragen van een gezichtsmasker voor mond en neus verplicht, op straffe van een boete.

De volledige normalisering van het internationaal vluchtverkeer, is in principe gepland voor 1 januari 2021. De finale beslissing zal 30 dagen eerder worden aangekondigd.

Voor mensen die de Umrah willen uitvoeren, heeft het Ministerie van Hajj en Umrah een applicatie opgezet: Etamarna. Umrah staat momenteel enkel open voor inwoners van Saudi-Arabië die zich ook moeten registreren via de Tawakalna-app.

Niet-ingezeten Belgen die naar België willen terugkeren, kunnen dit voortaan doen door zich rechtstreeks te registreren bij Lufthansa, Britse luchtvaartmaatschappijen of Saudia. Het is aangeraden om zich vooraf te informeren over de hygiënische omstandigheden en ontwikkelingen in België en aldus de nodige maatregelen te treffen.

Voor meer informatie over het virus, de ziekte en preventiemaatregelen verwijzen wij u naar de volgende websites:

•             Ministerie van Gezondheid : https://www.info-coronavirus.be/nl

•             Ministerie van economie: https://economie.fgov.be/nl/themes/entreprises/coronavirus/coronavirus-informations-pour-0

•             European Centre For Disease Prevention & Control : https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus

•             Tropisch medisch instituut : https://www.wanda.be/nl/landen/arabie-saoudite

•             WHO : https://www.who.int/nl

 

 

Gezien de regionale situatie (conflict in Jemen, instabiliteit in Irak), wordt het landgenoten aangeraden bijzonder waakzaam te zijn. Indien u zich in bepaalde gevoelige streken moet verplaatsen (zoals de grensstreek met Irak, deze met Jemen of bepaalde delen van het oosten van het land rond Hafr Al-Batin and Khafji), dient u extra waakzaam te zijn. Er wordt verzocht om de berichtgeving over de lokale en de regionale toestand nauwlettend in de gaten te houden. Door de situatie in Jemen, raden wij ten stelligste elke verplaatsing in het Zuiden van het land af, de provincies Abha en Jizan inbegrepen.

 

Voor elke reis naar Saoedi-Arabië kunt u zich registreren op https://travellersonline.diplomatie.be. Indien u naar een gebied reist dat afgeraden wordt, informeert u best ook de Belgische Ambassade in Riyadh per e-mail naar riyadh@diplobel.fed.be.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Saoedi-Arabië bevindt zich in een onstabiele regio. Conflicten in buurlanden en de nabije regio hebben een invloed op de interne veiligheidssituatie. Dit vertaalt zich niet alleen in de aanwezigheid van smokkelroutes waarlangs wapens, mensen en/of drugs gesmokkeld worden maar ook in de aanwezigheid van radicale extremisten op het grondgebied.

Aan landgenoten wordt gevraagd extra waakzaam te zijn en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen: vermijd routine bij reizen en bezoeken, reis bij uitstappen steeds met meerdere personen, informeer naar de veiligheidssituatie op uw reisbestemming, zorg ervoor dat iemand steeds weet waar u bent en neem steeds uw telefoon mee. Zoals altijd wordt aanbevolen de aanwijzingen van de lokale autoriteiten strikt op te volgen.

Het is aangeraden om zowel voor als tijdens een verblijf in Saoedi-Arabië op de hoogte te blijven van de regionale politieke ontwikkelingen, de plaatselijke actualiteit en de veiligheidstoestand in het land. De spanningen in het Midden-Oosten, kunnen een weerslag hebben op de Saoedische publieke opinie. Sommige gebeurtenissen die als anti-islamitische aanvallen gezien worden (zoals de publicatie van karikaturen van de Profeet Mohamed), kunnen leiden tot onverwachte vijandelijke gedragingen. De spanningen tussen Saoedi-Arabië en Iran kunnen, in het bijzonder in de Eastern province, tot lokale onlusten leiden.

Het is dus aangewezen om bijzonder oplettend te zijn wat de persoonlijke veiligheid betreft. In geval van een zakenreis doet men er goed aan de Saoedische partner te vragen alle nodige schikkingen te treffen voor de persoonlijke veiligheid van de bezoeker. Het is aanbevolen in een hotel te verblijven van een bekende keten: die zijn meestal goed beveiligd.

Voorzichtigheid is ook geboden op plaatsen waar gewoonlijk veel buitenlanders samenkomen (hotels, restaurants, winkelcentra, "compounds" en residentiële wijken met Westers karakter), die een doelwit kunnen vormen voor eventuele terroristische acties. Reizigers houden zich best verwijderd van ongewone samenscholingen en betogingen.

In de mate van het mogelijke, zal men tijdens verplaatsingen alleen de hoofdwegen gebruiken. Het is aan te raden voor het vertrek op reis in het binnenland om hiervan kennissen ter plaatse en zelfs de ambassade op de hoogte te brengen.

Wat betreft het conflict in het buurland Jemen dient er rekening mee te worden gehouden dat er regelmatig raketten worden afgevuurd vanuit Jemen naar Saoedi-Arabië en dat schermutselingen aan de Jemenitische grens niet uitgesloten kunnen worden. Verplaatsingen in de grensregio met Jemen alsook in de zones rond Najran en Jizan worden dus formeel afgeraden. In het Zuid-Westen van Saoedi-Arabië is de hoogste waakzaamheid geboden.

Balistische raketten worden nog steeds afgevuurd door de Houthi-rebellen, voornamelijk op het zuiden van Saoedi Arabië. Deze worden in principe onderschept door het Saoedisch leger, maar neerkomende brokstukken kunnen een gevaar vormen. In geval van dergelijke raketaanvallen wordt aangeraden om binnen te blijven, ver van vensters plaats te nemen en de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen.

Niet-noodzakelijke verplaatsingen naar de grensregio met Irak worden afgeraden, wegens de vermoedelijke aanwezigheid van IS strijders in deze grensregio.

 

Terreurdreiging

Regelmatig worden door de Saoedische veiligheidsdiensten terroristische cellen ontdekt en opgedoekt. Dit illustreert dat de terreurdreiging in Saoedi-Arabië permanent is. Hoewel recente aanslagen tegen Saoedische veiligheidsdiensten gericht waren, dient men blijvend rekening te houden met het feit dat Westerse personen en instellingen een potentieel doelwit kunnen zijn van aanslagen.

Daarom blijft de grootste waakzaamheid gerechtvaardigd en dienen de veiligheidsadviezen van de Saoedische autoriteiten zeer strikt opgevolgd te worden. Botsingen tussen veiligheidstroepen en gewapende extremisten doen zich nog sporadisch voor in het land.


 
Criminaliteit

Criminaliteit eigen aan grote steden (inbraken, wagendiefstallen,enz) bestaat in enkele wijken in het zuiden van Riyad in Jeddah en in Dammam, maar is relatief beperkt. 
 

Hadj

De Hadj is de jaarlijkse periode waarin miljoenen pelgrims zich in Mekka verzamelen. Pelgrims worden aangeraden om met een erkend en ervaren reisoperator te reizen en tevens een afzonderlijke reisbijstandsverzekering af te sluiten. 
  
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schrijft specifieke voorzorgsmaatregelen voor aan pelgrims. Meer informatie vindt u terug onder het hoofdstuk Gezondheid en Hygiëne.