Saoedi-Arabië

kaart Saoedi-Arabië

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

Transit: Zelfs in transit is het mogelijk dat de luchthavenautoriteiten of uw luchtvaartmaatschappij nieuwe tests opleggen, en mogelijks een langdurige isolatie (14 dagen) bij een positief resultaat. Gelieve rekening te houden met dit risico bij het plannen van uw reis en controleer op voorhand uw verzekeringsdekking. ​

Sinds 25 augustus heeft Saoedi-Arabië het reisverbod van en naar 20 landen die op de rode lijst werden vermeld opgeheven. Dit geldt ook voor die personen die voorafgaand aan hun aankomst in Saoedi-Arabië een transit maakten in een derde land, op voorwaarde dat zij resident zijn in Saoedi-Arabië en daar ook werden gevaccineerd.  Alle niet-residenten moeten gevaccineerd zijn met een van de door Saoedi-Arabië erkende vaccins (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson). Sinopharm en Sinovac worden aanvaard op voorwaarde dat men een 3e injectie kreeg met een van de 4 erkende vaccins.

Elke reiziger die via een derde land reist moet niettemin bij zijn luchtvaartmaatschappij nagaan of hij in het derde land aan boord kan op de vlucht naar Saoedie-Arabië. Egypte bijvoorbeeld is een van de bestemmingen die nog niet open zijn voor buitenlanders die Saoedi-Arabië willen bezoeken. Alleen bepaalde categorieën mensen kunnen aan boord gaan.

Elke persoon met verblijfsstatus in Saoedi-Arabië en bezoekers aan het land komende uit eender welk land moeten in elk geval beschikken over een PCR-test bij aankomst op het Saoedisch grondgebied

Wie beschouwd wordt als niet-immuun* moet een negatieve PCR-test kunnen voorleggen, die na aankomst op het Saoedische grondgebied niet ouder is dan 72 uur. Na aankomst moet men op eigen kosten in een hotel in quarantaine (men moet dit kunnen aantonen alvorens de vlucht op te mogen) en zal men een PCR-test moeten afleggen op de eerste en de zevende dag.

*Immuun zijn Saoedische onderdanen en verblijfsgerechtigden wiens status in de tawakkalna-applicatie immuun is: doordat zij zich bevinden in de eerste 6 maanden nadat zij besmet werden met COVID-19 of doordat zij zich bevinden in de periode van 14 dagen nadat ze een eerste dosis van een erkend vaccin kregen.

*Immuun zijn eveneens de bezoekers die niet verblijfsgerechtigd zijn sinds minstens 14 dagen alle dosissen van een in Saoedi-Arabië erkend vaccin heeft gekregen (zie supra) en dit kunnen bewijzen door een certificaat, erkend door het Saoedische Ministerie van Gezondheid.

De buitenlandse vaccinatiecertificaten moeten gelegaliseerd worden door de bevoegde autoriteit van het land waar u gevaccineerd bent (Ministerie van Gezondheid of Buitenlandse Zaken) en nadien nog gecertifieerd worden door de Saoedische Ambassade in het desbetreffende land.

Reizigers moeten het document vervolgens uploaden op de applicatie Muqeem. Dat laat u toe om u op openbare plaatsen te begeven in Saoedi-Arabië.

Kinderen onder de 8 jaar moeten geen PCR-test voorleggen.

 
Voor mensen die de Umrah willen uitvoeren, heeft het Ministerie van Hajj en Umrah een applicatie opgezet: Etamarna. De Saoedische autoriteiten zijn sinds 09/08 herbegonnen Umrah-visumaanvragen te aanvaarden voor wie uit het buitenland komt. De aanvragers zullen in elk geval:

  • Geregistreerd moeten zijn op de applicaties Etamarna en Tawakalna.
  • Volledig gevaccineerd moeten zijn met één van de vier door Saoedie-Arabië erkende vaccins en deze gelegaliseerde certificaten moeten uploaden op deze applicaties.

 
Voor meer informatie over het virus, de ziekte en preventiemaatregelen verwijzen wij u naar de volgende websites:

 

Verwijzend naar recente aanvallen, waarvan de laatste op 27 februari in Riyadh en in het zuiden plaatsvond, op civiele en militaire doelwitten/personen alsook luchthavens in het land, en ook gezien de regionale situatie (conflict in Jemen, instabiliteit in Irak), raden wij al onze landgenoten die zich in Saoedi-Arabië bevinden of zich naar Saoedi-Arabië willen begeven, aan om een verhoogde waakzaamheid aan de dag te leggen. Het wordt sterk aangeraden om grote bijeenkomsten te vermijden, alsook om voorzichtig te zijn bij verplaatsingen - vooral in bepaalde gevoelige streken moet (zoals de grensstreek met Irak, deze met Jemen of bepaalde delen van het oosten van het land rond Hafr Al-Batin and Khafji) - en de lokale en regionale situatie blijvend op te volgen.

Voor wat betreft de situatie in Jemen in het bijzonder, raden wij ten stelligste elke verplaatsing in het zuiden van het land af, de provincies Abha en Jizan inbegrepen.

Voor elke reis naar Saoedi-Arabië kunt u zich registreren op https://travellersonline.diplomatie.be. Als u naar een gebied reist dat afgeraden wordt, informeert u best ook de Belgische ambassade in Riyadh per e-mail naar riyadh@diplobel.fed.be.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Saoedi-Arabië bevindt zich in een onstabiele regio. Conflicten in buurlanden en de nabije regio hebben een invloed op de interne veiligheidssituatie. Dit vertaalt zich niet alleen in de aanwezigheid van smokkelroutes waarlangs wapens, mensen en/of drugs gesmokkeld worden maar ook in de aanwezigheid van radicale extremisten op het grondgebied.

Aan landgenoten wordt gevraagd extra waakzaam te zijn en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen: vermijd routine bij reizen en bezoeken, reis bij uitstappen steeds met meerdere personen, informeer naar de veiligheidssituatie op uw reisbestemming, zorg ervoor dat iemand steeds weet waar u bent en neem steeds uw telefoon mee. Zoals altijd wordt aanbevolen de aanwijzingen van de lokale autoriteiten strikt op te volgen.

Het is aangeraden om zowel voor als tijdens een verblijf in Saoedi-Arabië op de hoogte te blijven van de regionale politieke ontwikkelingen, de plaatselijke actualiteit en de veiligheidstoestand in het land. De spanningen in het Midden-Oosten, kunnen een weerslag hebben op de Saoedische publieke opinie. Sommige gebeurtenissen die als anti-islamitische aanvallen gezien worden (zoals de publicatie van karikaturen van de profeet Mohammed), kunnen leiden tot onverwachte vijandelijke gedragingen. De spanningen tussen Saoedi-Arabië en Iran kunnen, in het bijzonder in de Oostelijke Provincie, tot lokale onlusten leiden.

Het is dus aangewezen om bijzonder oplettend te zijn wat de persoonlijke veiligheid betreft. In geval van een zakenreis doet men er goed aan de Saoedische partner te vragen alle nodige schikkingen te treffen voor de persoonlijke veiligheid van de bezoeker. Het is aanbevolen in een hotel te verblijven van een bekende keten: die zijn meestal goed beveiligd.

Voorzichtigheid is ook geboden op plaatsen waar gewoonlijk veel buitenlanders samenkomen (hotels, restaurants, winkelcentra, "compounds" en residentiële wijken met Westers karakter), die een doelwit kunnen vormen voor eventuele terroristische acties. Reizigers houden zich best verwijderd van ongewone samenscholingen en betogingen.

In de mate van het mogelijke, zal men tijdens verplaatsingen alleen de hoofdwegen gebruiken. Het is aan te raden voor het vertrek op reis in het binnenland om hiervan kennissen ter plaatse en eventueel de ambassade op de hoogte te brengen. Dit kan ook via Travellers Online.

Wat betreft het conflict in het buurland Jemen dient er rekening mee te worden gehouden dat er regelmatig raketten worden afgevuurd vanuit Jemen naar Saoedi-Arabië en dat schermutselingen aan de Jemenitische grens niet uitgesloten kunnen worden. Verplaatsingen in de grensregio met Jemen alsook in de zones rond Najran en Jizan worden dus formeel afgeraden. In het zuidwesten van Saoedi-Arabië is de hoogste waakzaamheid geboden.

Ballistische raketten worden nog steeds afgevuurd door de Houthi-rebellen, voornamelijk op het zuiden van Saoedi-Arabië maar ook richting Jedda en Riyadh. Deze worden in principe onderschept door het Saoedisch leger, maar neerkomende brokstukken kunnen een gevaar vormen. In geval van dergelijke raketaanvallen wordt aangeraden om binnen te blijven, ver van vensters plaats te nemen en de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen.

Niet-noodzakelijke verplaatsingen naar de grensregio met Irak worden afgeraden, wegens de vermoedelijke aanwezigheid van IS-strijders in deze grensregio.

 

Terreurdreiging

Regelmatig worden door de Saoedische veiligheidsdiensten terroristische cellen ontdekt en opgedoekt. Dit illustreert dat de terreurdreiging in Saoedi-Arabië permanent is. Hoewel recente aanslagen tegen Saoedische veiligheidsdiensten gericht waren, dient men blijvend rekening te houden met het feit dat Westerse personen en instellingen een potentieel doelwit kunnen zijn van aanslagen.

Daarom blijft de grootste waakzaamheid gerechtvaardigd en dienen de veiligheidsadviezen van de Saoedische autoriteiten zeer strikt opgevolgd te worden. Botsingen tussen veiligheidstroepen en gewapende extremisten doen zich nog sporadisch voor in het land.


 
Criminaliteit

Criminaliteit eigen aan grote steden (inbraken, wagendiefstallen, enz.) bestaat in enkele wijken in het zuiden van Riyad, in Jeddah en in Dammam, maar is relatief beperkt. 
 

Hadj

De Hadj is de jaarlijkse periode waarin miljoenen pelgrims zich in Mekka verzamelen. Pelgrims worden aangeraden om met een erkend en ervaren reisoperator te reizen en tevens een afzonderlijke reisbijstandsverzekering af te sluiten. 
  
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schrijft specifieke voorzorgsmaatregelen voor aan pelgrims. Meer informatie vindt u terug onder het hoofdstuk Gezondheid en Hygiëne. Door de coronapandemie is zowel de jaarlijkse Hadj als de Umrah beperkt.