Saoedi-Arabië

kaart Saoedi-Arabië

 

Laatste update

Op maandag 5 juni heeft Saoedi-Arabië de diplomatieke en consulaire betrekkingen met Qatar verbroken. Dit betekent dat er geen lucht-, zee en landverbindingen meer mogelijk zijn tussen Saoedi-Arabië en Qatar. Dit geldt ook voor transit-vluchten. Dit betekent dat de Saoedische luchtvaartmaatschappijen (Saudia, Flynas) vanaf 6 juni niet meer naar of van Qatar kunnen vliegen. Het is nog niet geweten hoe lang deze maatregelen van kracht zullen zijn. Reizigers die door deze maatregelen worden getroffen, worden verzocht om onmiddellijk met hun luchtvaartmaatschappij contact te nemen, om hun vlucht om te boeken.

Vanwege de deelname van Saoedi-Arabië aan de internationale coalitie tegen de terreurgroep Daesh (IS) en de oorlog in Jemen, blijft waakzaamheid geboden bij reizen naar Saoedi-Arabië. De terreurdreiging in Saoedi-Arabië is permanent. Recent vonden een aantal terroristische aanslagen plaats in verschillende Saoedische steden.

Alle verplaatsingen naar de grensregio met Jemen zijn formeel afgeraden.

Reizigers wordt eveneens gevraagd kennis te nemen van het bericht gepubliceerd op de homepage.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.

Het is verder aanbevolen om een kopie van uw paspoort en Saoedisch visum naar de ambassade te sturen (riyadh@diplobel.fed.be) zodat de post indien nodig met u contact kan opnemen.
 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Saoedi-Arabië bevindt zich in een onstabiele regio. Conflicten in buurlanden zoals Irak en Jemen of in de nabije regio zoals in Syrië, Israël of Iran hebben een invloed op de interne veiligheidssituatie. Dit vertaalt zich niet alleen in de aanwezigheid van smokkelroutes waarlangs wapens, mensen en/of drugs gesmokkeld worden maar ook in de aanwezigheid van radicale extremisten op het grondgebied.

Aan landgenoten wordt gevraagd extra waakzaam te zijn en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen : vermijd routine bij reizen en bezoeken, reis bij uitstappen steeds met meerdere personen, informeer naar de veiligheidssituatie op uw reisbestemming, zorg ervoor dat iemand steeds weet waar u bent en neem steeds uw telefoon mee.
Zoals altijd wordt aanbevolen de aanwijzingen van de lokale autoriteiten strikt op te volgen.

Het is aangeraden om zowel voor als tijdens een verblijf in Saoedi-Arabië op de hoogte te blijven van de regionale politieke ontwikkelingen, de plaatselijke actualiteit en de veiligheidstoestand in het land. De spanningen in het Midden-Oosten, kunnen een weerslag hebben op de Saoedische publieke opinie. Sommige gebeurtenissen die als anti-islamitische aanvallen gezien worden (zoals de publicatie van karikaturen van de Profeet Mohamed), kunnen leiden tot onverwachte vijandelijke gedragingen.
De recente spanningen tussen Saoedi-Arabië en Iran kunnen, in het bijzonder in de Eastern province, tot lokale onlusten leiden.

Het is dus aangewezen om bijzonder oplettend te zijn wat de persoonlijke veiligheid betreft. In geval van een zakenreis doet men er goed aan de Saoedische partner te vragen alle nodige schikkingen te treffen voor de persoonlijke veiligheid van de bezoeker. Het is aanbevolen in een hotel te verblijven van een bekende keten: die zijn meestal goed beveiligd.

Voorzichtigheid is ook geboden op plaatsen waar gewoonlijk veel buitenlanders samenkomen (hotels, restaurants, winkelcentra, "compounds" en residentiële wijken met Westers karakter), die een doelwit kunnen vormen voor eventuele terroristische acties. Reizigers houden zich best verwijderd van ongewone samenscholingen en betogingen.

In de mate van het mogelijke, zal men tijdens verplaatsingen alleen de hoofdwegen gebruiken. Het is aan te raden voor het vertrek op reis in het binnenland om hiervan kennissen ter plaatse en zelfs de ambassade op de hoogte te brengen.

Schermutselingen aan de Jemenitische grens kunnen niet uitgesloten worden. Alle verplaatsingen in deze grensregio's worden formeel afgeraden.

Wat betreft het conflict in het buurland Jemen dient er rekening mee te worden gehouden dat er regelmatig raketten werden afgevuurd vanuit Jemen naar Saoedi-Arabië.  Verplaatsingen in de grensregio met Jemen alsook in de zones rond Najran en Jizan worden formeel afgeraden.  In het Zuid-Westen van Saoedi-Arabië is de hoogste waakzaamheid geboden. Op 5 november werd een raket onderschept en vernietigd in de buurt van de internationale luchthaven van Riyad. Opnieuw op 19 december werd een ballistische raket boven Riyad onderschept en vernietigd.

Wegens spanningen in de streek rond Qatif en in het bijzonder in de stad Al-Awamiyah worden reizen naar deze regio afgeraden.

Niet-noodzakelijke verplaatsingen naar de grensregio met Irak worden afgeraden. Op 5 januari 2015 werden 3 Saoedische grenswachters gedood in de buurt van de grensovergang van Arar.

Wegens veiligheidsredenen worden verplaatsingen naar de regio van Al Qassim, en vooral de stad Buraydah, gesitueerd  op ongeveer 300 kilometer ten Noordwesten van Riyad, formeel afgeraden

Terreurdreiging

Regelmatig worden door de Saoedische veiligheidsdiensten terroristische cellen ontdekt en opgedoekt. Dit illustreert dat de terreurdreiging in Saoedi-Arabië permanent is. De recente terroristische aanslagen in Jeddah en Qatif zijn hiervan een dramatisch voorbeeld.

Daarom blijft de grootste waakzaamheid gerechtvaardigd en dienen de veiligheidsadviezen van de Saoedische autoriteiten zeer strikt opgevolgd te worden. Botsingen tussen veiligheidstroepen en gewapende extremisten doen zich nog sporadisch voor in het land.
 

Criminaliteit

De lokale mannelijke jeugd geeft af en toe blijk van verbale agressie ten aanzien van Westerlingen. Vrouwen moeten vermijden alleen te wandelen. Criminaliteit eigen aan grote steden (inbraken, wagendiefstallen,enz) bestaat in Riyad, Jeddah en Dammam, maar is relatief beperkt. 
 

Hadj

De Hadj is de jaarlijkse periode waarin miljoenen pelgrims zich in Mekka verzamelen. Pelgrims worden aangeraden om met een erkend en ervaren reisoperator te reizen en tevens een afzonderlijke reisbijstandsverzekering af te sluiten. 
  
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schrijft specifieke voorzorgsmaatregelen voor aan pelgrims. Meer informatie vindt u terug onder het hoofdstuk Gezondheid en Hygiëne. 
 
 
MERS coronavirus

Zie hoofdstuk Gezondheid en Hygiëne.