Saoedi-Arabië

kaart Saoedi-Arabië

Laatste update

Coronavirus

Ingevolge de laatste ontwikkelingen m.b.t. het COVID-19 virus in Saoedi-Arabië, heeft de Nationale Luchtvaartautoriteit besloten alle internationale vluchten op te schorten vanaf 15 maart. Een week later werden ook de nationale passagiersvluchten stopgezet. Scholen blijven tot nader order gesloten. Umrah werd opgeschort. Het nakende Hadj seizoen zou door de overheden kunnen worden uitgesteld of afgelast. Er wordt in elk geval gevraagd aan de reisagentschappen om op dit moment niets te organiseren. Wie na 13 maart het land is binnengekomen, wordt verplicht door de overheid in quarantaine geplaatst gedurende 14 dagen (de facto is dit in een volpension hotel zonder mogelijkheid de kamer te verlaten).

Sinds 7 April wordt een permanent uitgaansverbod opgelegd in de steden Mekka, Medina (beide sinds 2 april), Riyadh, Tabuk, Dammam, Dhahran en Hofuf en de provincies Jeddah, Taif, Qatif en Khobar. Er staan hoge boetes op overtredingen van het uitgaansverbod en eventuele uitzonderingen worden strikt geïnterpreteerd. Zo zijn enkel essentiële verplaatsingen (vb. supermarkt, apotheek) toegestaan. Ook kunnen er maar maximum 2 personen in een auto zitten (vb. chauffeur en gezinslid - GEEN kinderen), maar is dit bij voorkeur slechts 1 persoon (chauffeur alleen).

Voor meer details, zie: https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2050408, https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2054196 en https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2071013#2071013.Voor dringende medische gevallen kunt u deze uitzondering aanvragen via de Saoedische Rode Halve Maan (tel. nr. 997). Indien u symptomen van het coronavirus vertoont, kunt u dit melden via het tel.nr. 937 of de app Mawid van het Ministerie van Volksgezondheid.

Niet-residerende Belgen die geblokkeerd zitten door deze situatie en terug naar België willen, kunnen voor bijstand een beroep doen op de ambassade in Riyadh of het ereconsulaat te Jeddah op voorwaarde dat andere middelen (reisorganisatie, verzekering, luchtvaartmaatschappij..) zijn uitgeput. In KSA residerende Belgen die willen terugkomen moeten ermee rekening houden dat de kans groot is dat men de toegang tot het land wordt ontzegd.

Voor meer informatie omtrent het virus, de ziekte en de preventiemaatregelen verwijzen wij naar de volgende sites:

 
Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in de regio, wordt het landgenoten aangeraden bijzonder waakzaam te zijn. Indien u zich in bepaalde gevoelige streken bevindt (zoals de grensstreek met Irak, deze met Jemen of bepaalde delen van het oosten van het land rond Hafr Al-Batin and Khafji), dient u extra waakzaam te zijn. Er wordt verzocht om de berichtgeving over de lokale en de regionale toestand nauwlettend in de gaten te houden. Bij vragen kunt u steeds de ambassade in Riyadh contacteren via de gegevens die terug te vinden zijn op onze website. Reizigers worden hierbij herinnerd aan het verzoek zich te registreren via Travellers Online.

Door een verhoging van aanvallen komend vanuit Jemen deze laatste maanden (mei-september 2019), raden wij ten stelligste elke verplaatsing in het Zuiden van het land af, de provincies Abha en Jizan inbegrepen.

De terroristische dreiging in Saoedi-Arabië is permanent. Verschillende Saoedische steden werden recent getroffen door aanslagen.

Op 27 september hebben de Saoedische autoriteiten de E-visa en het visum bij aankomst geïntroduceerd voor 49 landen, waaronder België. Gelieve de volgende link te volgen voor de procedure: https://visa.visitsaudi.com.

We raden u ook ten stelligste aan om de website te consulteren die richtlijnen bevat om te waarschuwen voor overtredingen: visitsaudi.com, net zoals de website thesaudiexpat.com.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook ten zeerste aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.

 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Saoedi-Arabië bevindt zich in een onstabiele regio. Conflicten in buurlanden en de nabije regio hebben een invloed op de interne veiligheidssituatie. Dit vertaalt zich niet alleen in de aanwezigheid van smokkelroutes waarlangs wapens, mensen en/of drugs gesmokkeld worden maar ook in de aanwezigheid van radicale extremisten op het grondgebied.

Aan landgenoten wordt gevraagd extra waakzaam te zijn en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen: vermijd routine bij reizen en bezoeken, reis bij uitstappen steeds met meerdere personen, informeer naar de veiligheidssituatie op uw reisbestemming, zorg ervoor dat iemand steeds weet waar u bent en neem steeds uw telefoon mee. Zoals altijd wordt aanbevolen de aanwijzingen van de lokale autoriteiten strikt op te volgen.

Het is aangeraden om zowel voor als tijdens een verblijf in Saoedi-Arabië op de hoogte te blijven van de regionale politieke ontwikkelingen, de plaatselijke actualiteit en de veiligheidstoestand in het land. De spanningen in het Midden-Oosten, kunnen een weerslag hebben op de Saoedische publieke opinie. Sommige gebeurtenissen die als anti-islamitische aanvallen gezien worden (zoals de publicatie van karikaturen van de Profeet Mohamed), kunnen leiden tot onverwachte vijandelijke gedragingen. De spanningen tussen Saoedi-Arabië en Iran kunnen, in het bijzonder in de Eastern province, tot lokale onlusten leiden.

Het is dus aangewezen om bijzonder oplettend te zijn wat de persoonlijke veiligheid betreft. In geval van een zakenreis doet men er goed aan de Saoedische partner te vragen alle nodige schikkingen te treffen voor de persoonlijke veiligheid van de bezoeker. Het is aanbevolen in een hotel te verblijven van een bekende keten: die zijn meestal goed beveiligd.

Voorzichtigheid is ook geboden op plaatsen waar gewoonlijk veel buitenlanders samenkomen (hotels, restaurants, winkelcentra, "compounds" en residentiële wijken met Westers karakter), die een doelwit kunnen vormen voor eventuele terroristische acties. Reizigers houden zich best verwijderd van ongewone samenscholingen en betogingen.

In de mate van het mogelijke, zal men tijdens verplaatsingen alleen de hoofdwegen gebruiken. Het is aan te raden voor het vertrek op reis in het binnenland om hiervan kennissen ter plaatse en zelfs de ambassade op de hoogte te brengen.

Wat betreft het conflict in het buurland Jemen dient er rekening mee te worden gehouden dat er regelmatig raketten worden afgevuurd vanuit Jemen naar Saoedi-Arabië en dat schermutselingen aan de Jemenitische grens niet uitgesloten kunnen worden. Verplaatsingen in de grensregio met Jemen alsook in de zones rond Najran en Jizan worden dus formeel afgeraden. In het Zuid-Westen van Saoedi-Arabië is de hoogste waakzaamheid geboden.

In juni 2018, werden door de Houthi-rebellen in Jemen ballistische raketten afgevuurd op de hoofdstad Riyadh. Deze werden door de Saoedische luchtafweer geïntercepteerd, maar neerkomende brokstukken kunnen een gevaar vormen. In geval van dergelijke raketaanvallen wordt aangeraden om binnen te blijven, ver van vensters plaats te nemen en de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen.

Niet-noodzakelijke verplaatsingen naar de grensregio met Irak worden afgeraden, wegens de vermoedelijke aanwezigheid van IS strijders in deze grensregio.

 

Terreurdreiging

Regelmatig worden door de Saoedische veiligheidsdiensten terroristische cellen ontdekt en opgedoekt. Dit illustreert dat de terreurdreiging in Saoedi-Arabië permanent is. Hoewel recente aanslagen tegen Saoedische veiligheidsdiensten gericht waren, dient men blijvend rekening te houden met het feit dat Westerse personen en instellingen een potentieel doelwit kunnen zijn van aanslagen.

Daarom blijft de grootste waakzaamheid gerechtvaardigd en dienen de veiligheidsadviezen van de Saoedische autoriteiten zeer strikt opgevolgd te worden. Botsingen tussen veiligheidstroepen en gewapende extremisten doen zich nog sporadisch voor in het land.


 
Criminaliteit

Criminaliteit eigen aan grote steden (inbraken, wagendiefstallen,enz) bestaat in enkele wijken in het zuiden van Riyad in Jeddah en in Dammam, maar is relatief beperkt. 
 

Hadj

De Hadj is de jaarlijkse periode waarin miljoenen pelgrims zich in Mekka verzamelen. Pelgrims worden aangeraden om met een erkend en ervaren reisoperator te reizen en tevens een afzonderlijke reisbijstandsverzekering af te sluiten. 
  
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schrijft specifieke voorzorgsmaatregelen voor aan pelgrims. Meer informatie vindt u terug onder het hoofdstuk Gezondheid en Hygiëne.