Saoedi-Arabië

kaart Saoedi-Arabië

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

COVID

Transit:  Zelfs in transit is het mogelijk dat de luchthavenautoriteiten of uw luchtvaartmaatschappij nieuwe tests opleggen, en mogelijks een langdurige isolatie (14 dagen) bij een positief resultaat. Dit is met name het geval voor vluchten vanaf de gekende internationale hubs zoals onder meer Addis Abeba, Istanbul, etc.  Gelieve rekening te houden met dit risico bij het plannen van uw reis en controleer op voorhand uw verzekeringsdekking. ​

Sinds 25 mei heeft Saoedie-Arabië volgende regels afgekondigd:

Passagiers die komen uit Argentinië, Brazilië, Egypte, India, Indonesië, Libanon, Pakistan, Zuid-Afrika, Turkije kunnen het land enkel binnen via een derde land (transit), ongeacht hun vaccinatie-status. Zij moeten eerst minstens 14 dagen in een derde land spenderen alvorens zij aankomen in Saoedi-Arabië. Voor mensen met verblijfsstatus in Saoedi-Arabië en bezoekers aan het land komende uit eender welk ander land dan de hierboven opgesomde lijst geldt het volgende:

Wie beschouwd wordt als niet-immuun* moet een negatieve PCR test kunnen voorleggen, die niet ouder is dan 72 uur. Na aankomst moet men in quarantaine en op eigen kosten een PCR-test afleggen op de eerste en de zevende dag.

Wie beschouwd wordt als immuun* moet een negatieve PCR test kunnen voorleggen, die niet ouder is dan 72 uur. Na aankomst is er geen verplichte PCR-test of quarantaine voor deze categorie.

*Immuun zijn Saoedische onderdanen en verblijfsgerechtigden wiens status in de tawakkalna-applicatie immuun is: doordat zij zich bevinden in de eerste 6 maanden nadat zij besmet werden met het covid19 virus of doordat zij zich bevinden in de periode van 14 dagen nadat ze een eerste dosis van een erkend vaccin kregen. *Immuun zijn eveneens de bezoekers die niet verblijfsgerechtigd zijn sinds minstens 14 dagen alle dosissen van een in Saoedi-Arabië erkend vaccin heeft gekregen (BioNtech, Astrazeneca, Johnson&Johnson, Moderna) en dit kunnen bewijzen door een certificaat, erkend door het Saoedische Ministerie van Gezondheid.

Kinderen onder de 8 jaar oud moeten geen PCR test voorleggen.

 

Voor mensen die de Umrah willen uitvoeren, heeft het Ministerie van Hajj en Umrah een applicatie opgezet: Etamarna. Umrah staat momenteel enkel open voor inwoners van Saoedi-Arabië die zich ook moeten registreren via de Tawakkalna-app.

Voor meer informatie over het virus, de ziekte en preventiemaatregelen verwijzen wij u naar de volgende websites:

Verwijzend naar recente aanvallen, waarvan de laatste op 27 februari in Riyadh en in het zuiden plaatsvond, op civiele en militaire doelwitten/personen alsook luchthavens  in het land, en ook gezien de regionale situatie (conflict in Jemen, instabiliteit in Irak), raden wij al onze landgenoten die zich in Saoedi-Arabië bevinden of zich naar Saoedi-Arabië willen begeven, aan om een verhoogde waakzaamheid aan de dag te leggen. Het wordt sterk aangeraden om grote bijeenkomsten te vermijden, alsook om voorzichtig te zijn bij verplaatsingen – vooral in bepaalde gevoelige streken moet (zoals de grensstreek met Irak, deze met Jemen of bepaalde delen van het oosten van het land rond Hafr Al-Batin and Khafji) - en de lokale en regionale situatie blijvend op te volgen.

Voor wat betreft de situatie in Jemen in het bijzonder, raden wij ten stelligste elke verplaatsing in het Zuiden van het land af, de provincies Abha en Jizan inbegrepen.

Voor elke reis naar Saoedi-Arabië kunt u zich registreren op https://travellersonline.diplomatie.be. Indien u naar een gebied reist dat afgeraden wordt, informeert u best ook de Belgische Ambassade in Riyadh per e-mail naar riyadh@diplobel.fed.be.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Saoedi-Arabië bevindt zich in een onstabiele regio. Conflicten in buurlanden en de nabije regio hebben een invloed op de interne veiligheidssituatie. Dit vertaalt zich niet alleen in de aanwezigheid van smokkelroutes waarlangs wapens, mensen en/of drugs gesmokkeld worden maar ook in de aanwezigheid van radicale extremisten op het grondgebied.

Aan landgenoten wordt gevraagd extra waakzaam te zijn en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen: vermijd routine bij reizen en bezoeken, reis bij uitstappen steeds met meerdere personen, informeer naar de veiligheidssituatie op uw reisbestemming, zorg ervoor dat iemand steeds weet waar u bent en neem steeds uw telefoon mee. Zoals altijd wordt aanbevolen de aanwijzingen van de lokale autoriteiten strikt op te volgen.

Het is aangeraden om zowel voor als tijdens een verblijf in Saoedi-Arabië op de hoogte te blijven van de regionale politieke ontwikkelingen, de plaatselijke actualiteit en de veiligheidstoestand in het land. De spanningen in het Midden-Oosten, kunnen een weerslag hebben op de Saoedische publieke opinie. Sommige gebeurtenissen die als anti-islamitische aanvallen gezien worden (zoals de publicatie van karikaturen van de Profeet Mohammed), kunnen leiden tot onverwachte vijandelijke gedragingen. De spanningen tussen Saoedi-Arabië en Iran kunnen, in het bijzonder in de Oostelijke Provincie, tot lokale onlusten leiden.

Het is dus aangewezen om bijzonder oplettend te zijn wat de persoonlijke veiligheid betreft. In geval van een zakenreis doet men er goed aan de Saoedische partner te vragen alle nodige schikkingen te treffen voor de persoonlijke veiligheid van de bezoeker. Het is aanbevolen in een hotel te verblijven van een bekende keten: die zijn meestal goed beveiligd.

Voorzichtigheid is ook geboden op plaatsen waar gewoonlijk veel buitenlanders samenkomen (hotels, restaurants, winkelcentra, "compounds" en residentiële wijken met Westers karakter), die een doelwit kunnen vormen voor eventuele terroristische acties.
[DGM-B-R1] Reizigers houden zich best verwijderd van ongewone samenscholingen en betogingen.

In de mate van het mogelijke, zal men tijdens verplaatsingen alleen de hoofdwegen gebruiken. Het is aan te raden voor het vertrek op reis in het binnenland om hiervan kennissen ter plaatse en eventueel de ambassade op de hoogte te brengen. Dit kan ook via Travellers Online.

Wat betreft het conflict in het buurland Jemen dient er rekening mee te worden gehouden dat er regelmatig raketten worden afgevuurd vanuit Jemen naar Saoedi-Arabië en dat schermutselingen aan de Jemenitische grens niet uitgesloten kunnen worden. Verplaatsingen in de grensregio met Jemen alsook in de zones rond Najran en Jizan worden dus formeel afgeraden. In het Zuidwesten van Saoedi-Arabië is de hoogste waakzaamheid geboden.

Ballistische raketten worden nog steeds afgevuurd door de Houthi-rebellen, voornamelijk op het zuiden van Saoedi Arabië maar ook richting Jedda en Riyadh. Deze worden in principe onderschept door het Saoedisch leger, maar neerkomende brokstukken kunnen een gevaar vormen. In geval van dergelijke raketaanvallen wordt aangeraden om binnen te blijven, ver van vensters plaats te nemen en de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen.

Niet-noodzakelijke verplaatsingen naar de grensregio met Irak worden afgeraden, wegens de vermoedelijke aanwezigheid van IS strijders in deze grensregio.

 

Terreurdreiging

Regelmatig worden door de Saoedische veiligheidsdiensten terroristische cellen ontdekt en opgedoekt. Dit illustreert dat de terreurdreiging in Saoedi-Arabië permanent is. Hoewel recente aanslagen tegen Saoedische veiligheidsdiensten gericht waren, dient men blijvend rekening te houden met het feit dat Westerse personen en instellingen een potentieel doelwit kunnen zijn van aanslagen.

Daarom blijft de grootste waakzaamheid gerechtvaardigd en dienen de veiligheidsadviezen van de Saoedische autoriteiten zeer strikt opgevolgd te worden. Botsingen tussen veiligheidstroepen en gewapende extremisten doen zich nog sporadisch voor in het land.


 
Criminaliteit

Criminaliteit eigen aan grote steden (inbraken, wagendiefstallen, enz.) bestaat in enkele wijken in het zuiden van Riyad, in Jeddah en in Dammam, maar is relatief beperkt. 
 

Hadj

De Hadj is de jaarlijkse periode waarin miljoenen pelgrims zich in Mekka verzamelen. Pelgrims worden aangeraden om met een erkend en ervaren reisoperator te reizen en tevens een afzonderlijke reisbijstandsverzekering af te sluiten. 
  
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schrijft specifieke voorzorgsmaatregelen voor aan pelgrims. Meer informatie vindt u terug onder het hoofdstuk Gezondheid en Hygiëne. Door de coronapandemie is zowel de jaarlijkse Hadj als de Umrah beperkt.