Senegal

kaart Senegal

 

Laatste update

Casamance

Sinds enkele weken vinden er militaire operaties plaats in het noorden van Casamance, het wordt sterk afgeraden om in het gebied tussen Bignona en de Gambiaanse grens te reizen.

Momenteel is een deel van de grens tussen Gambia en de regio Casamance in Senegal gesloten.

Coronavirus COVID-19

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar landen buiten de Europese Unie zijn sterk afgeraden voor niet-gevaccineerde reizigers.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op info-coronavirus. 

 
Vanaf 11/10/2021

De volgende maatregelen blijven van kracht:

  • Toegang tot het Senegalese grondgebied staat zonder beperkingen open voor alle nationaliteiten op vertoon van een volledige vaccinatiekaart met QR-code (volledige vaccinatie van minimum 14 dagen met een door de WHO erkend vaccin) of een negatieve COVID-test van minder dan 3 dagen. 
  • Het dragen van een masker in openbare diensten, de privésector, handelsplaatsen en transportmiddelen (privéwagens inbegrepen) is verplicht.

Personen die informatie wensen te verkrijgen of die medische opvolging behoeven, kunnen de Senegalese hulplijnen contacteren op het groene nummer 800.00.50.50 en op het Samu-nummer 1515 (alleen bereikbaar vanuit Senegal).

Het is sterk aangeraden de lokale voorschriften na te volgen, met name de voorschriften inzake hygiëne, op het volledige Senegalese grondgebied.

 

Om de consulaire bijstand beter te kunnen organiseren, raden wij u aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid 
 

Waakzaamheid is geboden, in het bijzonder in het oostelijk grensgebied met Mali en Mauritanië. Het is aangeraden de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen op vlak van gezondheid na te leven. Het is steeds aangeraden om samenscholingen en betogingen te vermijden. Er werd sinds enige tijd een toename vastgesteld van beroving van wandelaars op de “Corniche Ouest” en in andere wijken van Dakar.

Rekening houdend met het activisme van terroristische groeperingen in de Sahelregio, raden wij onze landgenoten, die in Senegal verblijven of er op doorreis zijn, aan tijdens hun plaatselijke bezoeken extra op te letten voor verdacht gedrag of verdachte pakketten. Het wordt aangeraden om vooral door westerlingen druk bezochte plaatsen te mijden.

Met het oog op de gespannen situatie in de Sahelregio, meer bepaald in Mali, wordt het afgeraden te reizen in en naar het oostelijk grensgebied met Mali en Mauritanië, meer bepaald vanaf Matam tot aan de grens met Guinee. Als u zich toch in deze regio dient te begeven, wordt het ten stelligste aangeraden eerst navraag te doen bij de lokale autoriteiten. U wordt tevens aangeraden om de ambassade in Dakar te verwittigen.

Om onze dienstverlening nog beter te organiseren, worden reizigers verzocht hun reis te registreren op https://travellersonline.diplomatie.be.

 

Casamance

Ondanks de opeenvolgende vredesonderhandelingen tussen de regering en de onafhankelijkheidstrijders, vonden er sinds 1982 verscheidene confrontaties plaats tussen leger en rebellen.

Hoewel de incidenten vooral plaatsgrijpen tussen het leger en de rebellen, wordt de burgerbevolking niet gespaard en werden er ook al toeristen beroofd en ook fysiek aangerand door splintergroepen en/of bandieten die van de situatie gebruik maken. Als een gewapende overval zich zou voordoen, wordt het absoluut afgeraden zich te verzetten tegen de aanvallers.

Ten gevolge van meerdere veiligheidsincidenten die er gemeld werden, zijn de grenszones met Gambia en Guinee Bissau afgeraden.

Als men de hoofdwegen verlaat, is het aangeraden zich te informeren bij de lokale overheid. U dient zich tevens te informeren over de mogelijke aanwezigheid van landmijnen. Een bezoek aan de toeristische kuststreek rond Cap Skirring vormt in principe geen probleem, maar wegens een aantal veiligheidsincidenten in een recent verleden, wordt het aangeraden zich eerst over de toestand te informeren vooraleer de verplaatsing over de weg tussen Ziguinchor en Cap Skirring te doen.

Het is in de hele Casamance aangeraden zich telkens met meerdere voertuigen te verplaatsen.

Het wordt ten stelligste afgeraden zich te verplaatsen in de ganse Casamance-regio als het donker is.

 

Toestand in Noord-Mali en in het Sahel-gebied

Gezien het activisme van terroristische groeperingen die werkzaam zijn in het Sahelgebied en verantwoordelijk zijn voor meerdere ontvoeringen van westerlingen in Mali, Niger en Mauritanië in de afgelopen jaren, wordt het afgeraden, tenzij om dwingende redenen, zich te verplaatsen langs de grens met Mali, en meer bepaald tussen Matam en de Guineese grens. Als u om dwingende redenen toch de route moet nemen die langs deze grens loopt, wordt het sterk aanbevolen om bepaalde raadgevingen op te volgen: geen nachtelijke verplaatsing, een totale discretie over uw route voor het vertrek, reizen in konvooi (met minstens 2 of 3 wagens)… Het wordt tevens aanbevolen om deze verplaatsing te melden bij de ambassade in Dakar.

Tot op heden heeft Senegal nooit een terroristische aanslag gekend. Toch is het belangrijk dat de Belgen die in Senegal wonen of op bezoek zijn, een verhoogde waakzaamheid vertonen in de gebieden waar zij zich verplaatsen, ten aanzien van elk verdacht gedrag of pakket.
 

Criminaliteit

Hoewel Dakar niet bekend staat als een onveilige stad, wordt de stad toch geplaagd door zakkenrollen en straatcriminaliteit. Aangezien hierbij sporadisch ook geweld gebruikt wordt, is waakzaamheid zeker geboden. Toeristen dienen de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen en de opvallende dracht van juwelen en andere waardevolle voorwerpen te vermijden. Ook op de door wandelaars of joggers druk bezochte “Corniche Ouest” komen berovingen voor. Als een overval zich zou voordoen, wordt het aangeraden zich niet te verzetten tegen de aanvallers. Het is aangeraden ’s nachts niet te voet op stap te gaan. Ook op andere plaatsen van het land dient u steeds op uw hoede te zijn voor zakkenrollers of kleine criminaliteit. Toeristische trekpleisters zoals de Petite Côte en Cap Skirring kenden de laatste maanden een toename van criminele feiten (diefstal, inbraak, en ook verkrachting).

U laat zich best vergezellen door een gids als u op excursie op afgelegen plaatsen gaat.