Sierra Leone

kaart Sierra Leone

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19
 

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

Transit:  Zelfs in transit is het mogelijk dat de luchthavenautoriteiten of uw luchtvaartmaatschappij nieuwe tests opleggen, en mogelijks een langdurige isolatie (14 dagen) bij een positief resultaat. Dit is met name het geval voor vluchten vanaf de gekende internationale hubs zoals onder meer Addis Abeba, Istanbul, etc.  Gelieve rekening te houden met dit risico bij het plannen van uw reis en controleer op voorhand uw verzekeringsdekking.

In reactie op de epidemie van het nieuwe coronavirus (Covid-19) en het opduiken van nieuwe varianten, hebben de autoriteiten van Sierra Leone beperkende maatregelen genomen. Een avondklok van 23u tot 5u ’s morgens is van toepassing vanaf 5 juli 2021. De gebedshuizen zijn vanaf 2 juli 2021 gesloten en bijeenkomsten zijn beperkt tot 50 personen.

De luchthaven is open en er zijn internationale vluchten. Reizigers die naar Sierra Leone wensen te reizen, moeten zich registreren op de volgende website: https://travel.gov.sl/. Inkomende passagiers moeten verder een negatieve PCR-test kunnen voorleggen die minder dan 72 uur oud is, en worden bij aankomst opnieuw getest. Kinderen jonger dan 2 jaar zijn vrijgesteld van de Covid-19-test. Passagiers die naar India, Brazilië, Turkije en Argentinië hebben gereisd, zijn aan strengere regels onderworpen.

Voor reizigers is het van essentieel belang op de hoogte te blijven van de gezondheidssituatie alsook van de maatregelen van de overheid en de luchtvaartmaatschappijen. De landsgrenzen blijven gesloten.

De FOD Volksgezondheid in België heeft een site gewijd aan het coronavirus online gezet, die hier toegankelijk is: https://www.info-coronavirus.be/nl

 

 
Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij aan om uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Als algemene regel geldt dat de veiligheidssituatie goed is. Niettemin is het aangewezen de elementaire veiligheidsregels te respecteren: vermijdt samenscholingen, vermijdt verplaatsingen 's nachts en ga nooit alleen uit. Vermijdt het dragen van kostbare juwelen en waardevolle voorwerpen. Laat geen dure spullen zichtbaar in een geparkeerde auto liggen en rijdt's nachts niet op provinciale wegen.

Fraude en oplichting, rechtstreeks of via het internet, komt veelvuldig voor. Vaak gaat het over de mogelijkheid om een belangrijke winst te boeken door de onmiddellijke storting van geld of over de verkoop van diamanten. In dat verband moet men weten dat de uitvoer van diamant uit Sierra Leone streng gereglementeerd is en gereserveerd voor officieel geregistreerde uitvoerders.

 

Transportrisico's

Ernstige verkeersongevallen komen veel voor in Sierra Leone. De wegen zijn zelden verlicht, de voertuigen zijn slecht onderhouden en rijden regelmatig zonder autokoplampen. De aanwezigheid van voetgangers en zwerfdieren op de wegen kan een extra gevaar vormen. Voorzichtigheid is geboden en verkeer buiten het schiereiland moet worden vermeden.

Tijdens het regenseizoen kunnen wegen snel onbruikbaar worden. Het wordt dus aanbevolen om een ​​terreinwagen te hebben en de diensten van een ervaren bestuurder te huren.

Vanwege het risico op ongevallen is het niet raadzaam om motortaxi’s en andere  openbaar vervoer voertuigen te gebruiken.

 

Criminaliteit 

Een belangrijke deel van de bevolking is werkloos en de wapens die tijdens de oorlog werden verspreid, konden niet of slechts ten dele gerecupereerd worden.

De gewone criminaliteit - zoals gewapende overvallen - neemt dus toe, vooral in Freetown, meer in het bijzonder in het westen van de stad. Het is sterk afgeraden zich buiten Freetown te begeven en zich  's nachts te verplaatsen. Verhoogde waakzaamheid is geboden.

 

Terroristische dreiging

Gezien het regionaal context kan het risico van terrorisme in Sierra Leone niet worden uitgesloten. De Grand Bassam-aanvallen in 2016 in Ivoorkust en Ouagadougou in 2018 toonden aan dat terroristische groeperingen in de regio zich richten op plaatsen die worden bezocht door expatriates. Het wordt dus aanbevolen om waakzaam te blijven, vooral op dit soort plaatsen.