Singapore

kaart Singapore

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

1. Reizen uit België naar de landen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen is sinds 15 juni opnieuw toegelaten. Of het ook mogelijk is om een ander land binnen te komen hangt af van de toestemming van uw land van bestemming. Het is dus uiterst belangrijk om de reisadviezen per land na te gaan om de situatie in het land van bestemming te kennen. Niet-noodzakelijke reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden.

​2. Quarantaine bij terugkeer naar België is niet verplicht voor reizigers die zich verplaatsten binnen de EU, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland of Noorwegen. Let wel: zelf-quarantaine in België blijft verplicht voor reizigers van buiten die regio, behalve wanneer dit essentiële verplaatsingen betreft.

3. Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

4. De Raad van de EU heeft aanbevolen de reisbeperkingen vanaf 1 juli op te heffen voor 14 landen buiten Europa: Algerije, Australië, Canada, Zuid-Korea, Georgië, Japan, Marokko, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Servië, Thailand, Tunesië en Uruguay. De Belgische regering beraadt zich verder over deze lijst. Minstens tot 7 juli blijven de bestaande maatregelen van kracht.

 

 
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, voorziet
het Singaporese Ministry of Health (MOH) in maatregelen die u kan vinden op een speciale website, die te consulteren is op: https://www.moh.gov.sg/2019-ncov-wuhan.

Vanaf 24 maart 2020 worden geen korte termijn bezoekers (toeristen) meer toegelaten tot het Singaporese grondgebied. Alle houders van een werkvergunning (Employment Pass, S-Pass, Work Permit, Work Holiday Pass) evenals hun familie (Dependant Pass, Long Term Social Visit Pass) die terugkeren uit het buitenland moeten verplicht toestemming vragen aan het Ministerie van Manpower (MOM) voordat ze Singapore kunnen binnenkomen, op straffe van intrekking van de verblijfsvergunning die leidt tot verwijdering uit Singapore. Het MOM geeft voorrang aan werknemers uit essentiële sectoren zoals gezondheidszorg en transport (zie mom.gov.sg). De ambassade heeft weet van Belgen die toegang geweigerd werd tot het grondgebied omdat dergelijke toestemming niet werd aangevraagd of verkregen.

Alle Belgen met een  toeristenvisum die nog aanwezig zijn in Singapore worden aangeraden het land te verlaten zolang er nog commerciële vluchten beschikbaar zijn. U dient rekening te houden met het feit dat toeristen, die nog in Singapore aanwezig zijn, bij wie het coronavirus wordt vastgesteld, de hoge medische kosten voor eigen rekening zullen moeten nemen.  

Om consulaire bijstand beter te organiseren, raden we u ook aan om uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Er zijn geen bijzondere risico's verbonden aan reizen naar Singapore. Het risico van terroristische aanslagen is dan wel wereldwijd toegenomen, onder meer in Zuidoost-Azië, maar tot op heden was er in Singapore geen enkele aanslag.

 
Criminaliteit

De criminaliteit in Singapore is miniem. Reizigers kunnen zich vrij en ongehinderd verplaatsen op alle uren van de dag en de nacht. Het is wel aangeraden de gebruikelijke waakzaamheid in acht te nemen.