Slovakije

kaart Slovakije

Laatste update
 

Coronavirus COVID-19
 

 • Momenteel mag u enkel naar het buitenland reizen om een essentiële reden. U kan meer lezen over essentiële redenen voor reizen op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen 
 • Indien u toch voor een essentiële reis naar het buitenland zal reizen, raden we aan rekening te houden met onderstaande adviezen. 

 

COVID

Het is mogelijk naar Slovakije te reizen, mits de volgende drie voorwaarden:

 1. het vooraf invullen van een digitaal formulier,
 2. het contacteren van uw huisdokter of de lokale gezondheidsautoriteit, en
 3. veertien dagen quarantaine en een RT-PCR, afgenomen ten vroegste op de achtste dag na aankomst.

De voorwaarden vervallen bij:

 1. Verblijf in de laatste 14 dagen in een “veilig” EU-land vanuit epidemiologisch standpunt.
 2. Het voorleggen van een negatieve RT-PCR (!) test bij binnenkomst, niet ouder dan 72 uren.
 3. Het overwonnen hebben van covid-19 in de drie maand voor uw aankomst.
 4. Kinderen jonger dan 10 jaar, bij afwezigheid van symptomen bij henzelf of bij leden van hun huishouden.
 5. Transit naar BE of plaats van residentie of een internationale luchthaven in de buurlanden.

De Slovaakse autoriteiten hebben de voorwaarden voor toegang tot hun grondgebied verstrengd. Grenscontroles worden sporadisch uitgevoerd. De politie controleert ook actief de naleving van de quarantaineverplichting. Internationale passagiersvluchten en personenvervoer per bus en trein zijn verminderd in frequentie, ook met de buurlanden (Tsjechië, Oostenrijk en Polen). De grens met Hongarije is tot nader order gesloten. De Oostenrijkse autoriteiten sloten de meeste grensovergangen en controleren zeer streng het grensverkeer uit Slovakije. De Slovaakse autoriteiten op hun beurt controleren strikt het personenverkeer komend uit Tsjechië. 

De Slovaakse autoriteiten hebben een lijst opgesteld van "veilige" landen vanuit epidemiologisch oogpunt. De volledige lijst van landen en meer details vindt u hier (in het Slovaaks). België is momenteel niet opgenomen in deze lijst van “veilige” landen.

 1. Elke reiziger die in de afgelopen 14 dagen naar een land is gereisd dat niet op de lijst van zogenaamde "veilige" landen staat, waaronder dus België, moet verplicht vooraf een digitaal formulier invullen (zie hier) en in quarantaine bij aankomst, en dit voor minstens veertien dagen of zolang de reiziger symptomen vertoont. U dient eveneens advies in te winnen bij uw huisdokter, of bij een lokale gezondheidsautoriteit. De quarantaine kan vroeger eindigen na het verkrijgen van een negatief resultaat van een RT-PCR test die ten vroegste op dag acht van de quarantaine afgenomen werd op het Slovaakse grondgebied. Deze regels gelden ook voor uw huishouden.
 2. Er geldt een uitzondering voor personen die zich de afgelopen 14 dagen niet buiten de Europese Unie begaven, en een negatieve RT-PCR test kunnen voorleggen bij binnenkomst die niet ouder is dan 72 uren en niet is afgenomen in Slovakije zelf. Opgelet: Men aanvaardt geen antigentesten, tenzij afgenomen in Oostenrijk of Tsjechië.
 3. De voorwaarden gelden niet voor kinderen jonger dan tien jaar tenzij het kind of iemand van diens huishouden symptomen vertoont, of tenzij de huisdokter of lokale gezondheidsautoriteit deze alsnog aanraden.

 

Deze maatregel geldt niet voor reizigers die door het Slovaakse grondgebied doorreizen (transit) om terug te keren naar België, en evenmin voor reizigers die door het Slovaakse grondgebied doorreizen naar hun land van verblijf (indien ze in een ander land dan België verblijven). Deze laatste categorie reizigers moet vooraf toestemming verkrijgen van het Slovaaks Ministerie van Binnenlandse Zaken (via transit.corona@minv.sk). Eenmaal Slovakije binnengekomen, moeten reizigers de doorreis in maximum acht uur voltooien vanaf binnenkomst (inclusief de tijd nodig om bij te tanken).

Voor wie de Slovaakse grens oversteekt richting de internationale luchthavens in buurlanden, inclusief Vienna Schwechat, bijvoorbeeld om reizigers af te zetten of op te halen, vervallen de voorwaarden bij terugkomst diezelfde dag mits het invullen van een speciaal formulier. Opgelet, dit formulier geldt enkel als bewijs aan de Slovaakse autoriteiten bij terugkomst. U moet nog steeds voldoen aan de inreisvoorwaarden van het buurland.

Voor elke reis naar Slovakije kunt u zich registreren op www.travellersonline.diplomatie.be

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Criminaliteit

Kleine criminaliteit zoals zakkenrollen en gauwdiefstal komt hoofdzakelijk voor in steden (centrum van Bratislava!) en toeristische plaatsen (kuuroorden, campings). De gebruikelijke voorzorgen zijn terzake in acht te nemen.

Het is aan te raden fotokopieën van zijn identiteitsdocumenten mee te nemen, niet te veel cash op zak te hebben en op te passen met kredietkaarten. 

In Slovakije zijn georganiseerde bendes bij autodiefstal betrokken. Het is dan ook van belang waakzaam te zijn en bij voorkeur gebruik te maken van bewaakte parkings.

In de zomer brengen veel toeristen een weekeinde door in Bratislava. Sommige groepen kijken te diep in het glas, wat aanleiding kan geven tot ongeregeldheden, meestal in de oude stad