Slovakije

kaart Slovakije

Laatste update

Belangrijk bericht voor bus- en vrachtwagenchauffeurs: zie VERVOER.
 

Coronavirus COVID-19

1. Reizen uit België naar de landen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen is sinds 15 juni opnieuw toegelaten. Of het ook mogelijk is om een ander land binnen te komen hangt af van de toestemming van uw land van bestemming. Het is dus uiterst belangrijk om de reisadviezen per land na te gaan om de situatie in het land van bestemming te kennen. Niet-noodzakelijke reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden.

​2. Quarantaine bij terugkeer naar België is niet verplicht voor reizigers die zich verplaatsten binnen de EU, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland of Noorwegen. Let wel: zelf-quarantaine in België blijft verplicht voor reizigers van buiten die regio, behalve wanneer dit essentiële verplaatsingen betreft.

3. Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

4. De Raad van de EU heeft aanbevolen de reisbeperkingen vanaf 1 juli op te heffen voor 14 landen buiten Europa: Algerije, Australië, Canada, Zuid-Korea, Georgië, Japan, Marokko, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Servië, Thailand, Tunesië en Uruguay. De Belgische regering beraadt zich verder over deze lijst. Minstens tot 7 juli blijven de bestaande maatregelen van kracht.

 

Reizen naar Slovakije zijn mogelijk mits rekening  houdend met volgende voorwaarden:

  • Voorleggen van een negatieve COVID-19-test

  • In acht nemen van een quarantaine

 
Sinds 10 juni 2020 hebben de Slowaakse autoriteiten de voorwaarden voor toegang tot hun grondgebied versoepeld. De grenscontroles worden nog steeds uitgevoerd. Internationale passagiersvluchten worden op zeer beperkte wijze hervat. Het internationale personenvervoer per bus en trein hervat geleidelijk met de buurlanden (Tsjechië, Oostenrijk).

Het Slowaaks grondgebied betreden

De Slowaakse autoriteiten hebben een lijst opgesteld van "veilige" landen vanuit epidemiologisch oogpunt. Deze lijst is beschikbaar op de website van het Slowaakse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Elke reiziger die de afgelopen 14 dagen een land heeft bezocht dat niet op deze lijst van zogenaamde "veilige" landen staat, moet een negatieve COVID-19-test indienen, die niet ouder is dan 96 uur (4 dagen), waarna die een thuisquarantaine moet uitzitten. België staat momenteel niet op de lijst van landen die vanuit epidemiologisch oogpunt "veilig" zijn.

Reizigers uit België moeten tijdens de grenscontrole deze negatieve COVID-19-test voorleggen aan de Slowaakse grenspolitie. De test moet geschreven (of vertaald) zijn in een van de volgende talen: Engels, Duits, Tsjechisch of Slowaaks. Als er aan de grens geen controle werd uitgevoerd, moet de reiziger de COVID-19-test indienen bij de regionale autoriteit voor volksgezondheid. Vanaf het betreden van het Slovaaks grondgebied en totdat het negatief resultaat van een nieuwe test bekend is, moeten reizigers in thuisisolatie blijven. Deze tweede test ter plaatse mag men ten vroegste de vijfde dag na aankomst ondergaan.

Deze maatregel is niet van toepassing op Belgische reizigers die enkel via het Slowaaks grondgebied willen doorreizen om België te bereiken. Bij het binnenkomen van het Slowaakse grondgebied moeten reizigers deze transit binnen maximaal 8 uur voltooien (inclusief de tijd nodig om te tanken).

Deze maatregel is evenmin van toepassing op Belgische reizigers die via Slowaaks grondgebied willen doorreizen naar hun land van verblijf (in geval ze in een ander land dan België wonen). Deze reizigers moeten dan wel eerst een transitvergunning verkrijgen van het Slowaakse ministerie van Binnenlandse Zaken (via mail: transit.corona@minv.sk). Men moet de doorreis binnen 8 uur voltooien, vanaf het moment men de Slowaakse grens overschrijdt. 

 

Voor elke reis naar Slovakije kunt u zich registreren op www.travellersonline.diplomatie.be

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Criminaliteit

Kleine criminaliteit zoals zakkenrollen en gauwdiefstal komt hoofdzakelijk voor in steden (centrum van Bratislava!) en toeristische plaatsen (kuuroorden, campings). De gebruikelijke voorzorgen zijn terzake in acht te nemen.

Het is aan te raden fotokopieën van zijn identiteitsdocumenten mee te nemen, niet te veel cash op zak te hebben en op te passen met kredietkaarten. 

In Slovakije zijn georganiseerde bendes bij autodiefstal betrokken. Het is dan ook van belang waakzaam te zijn en bij voorkeur gebruik te maken van bewaakte parkings.

In de zomer brengen veel toeristen een weekeinde door in Bratislava. Sommige groepen kijken te diep in het glas, wat aanleiding kan geven tot ongeregeldheden, meestal in de oude stad