Slovakije

kaart Slovakije

Laatste update
 

Coronavirus COVID-19
 

 • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
 • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

 

COVID

Het is mogelijk naar Slovakije te reizen, mits de volgende drie voorwaarden:

 1. het vooraf invullen van een digitaal formulier,
 2. het contacteren van uw huisdokter of de lokale gezondheidsautoriteit,
 3. veertien dagen quarantaine, met een RT-PCR-test, afgenomen ten vroegste op de achtste dag na aankomst.

Bovenstaande quarantaine- en testvoorwaarden vervallen bij:

 1. Verblijf in de laatste 14 dagen in een “veilig” EU-land vanuit epidemiologisch standpunt.
 2. Kinderen jonger dan 10 jaar, bij afwezigheid van symptomen bij henzelf of bij leden van hun huishouden.
 3. COVID-19 overwonnen hebben in de laatste 180 dagen, of nadat minstens 14 dagen verstreken zijn na een tweede Moderna/Pfizer-Biontech-vaccin of een eerste AstraZeneca-vaccin.

Een speciale regeling geldt voor:

 1. Transit naar België, de plaats van residentie, een internationale luchthaven in de buurlanden, of de Belgische Ambassade te Wenen.

 

De Slovaakse autoriteiten hebben de voorwaarden voor toegang tot hun grondgebied verstrengd. Grenscontroles worden sporadisch uitgevoerd. De politie controleert ook actief de naleving van de quarantaineverplichting. Internationale passagiersvluchten en personenvervoer per bus en trein zijn verminderd in frequentie, ook met de buurlanden (Tsjechië, Oostenrijk en Polen). De grens met Hongarije is tot nader order gesloten. De Oostenrijkse autoriteiten sloten de meeste grensovergangen en controleren zeer streng het grensverkeer uit Slovakije. De Slovaakse autoriteiten op hun beurt controleren strikt het personenverkeer komend uit Tsjechië.    

Alle inkomende reizigers moeten voldoen aan drie voorwaarden. Ten eerste, het  verplicht vooraf invullen van een digitaal formulier (zie hier), en deze ten alle tijden kunnen voorleggen indien gevraagd. Ten tweede, dient men advies in te winnen bij de lokale huisdokter, of een lokale gezondheidsautoriteit. Ten derde, het naleven van quarantaine bij aankomst, en dit voor minstens veertien dagen of zolang de reiziger symptomen vertoont. Deze quarantaine kan vroeger eindigen na het verkrijgen van een negatief resultaat van een verplichte RT-PCR-test die ten vroegste op dag acht van de quarantaine afgenomen werd op het Slovaakse grondgebied. Deze quarantaine- en testvoorwaarden gelden ook voor het gehele huishouden.

De quarantaine- en testvoorwaarden vervallen bij de volgende gevallen:

 1. Reizigers die de afgelopen 14 dagen de EU niet verlaten hebben, en/of zich uitsluitend bevonden in zogenaamde “veilige” landen. De Slovaakse autoriteiten hebben een lijst opgesteld van deze "veilige" landen vanuit epidemiologisch oogpunt. De volledige lijst van landen en meer details vindt u hier (in het Slovaaks). Deze reizigers moeten niet in quarantaine, maar dienen bij binnenkomst een negatieve antigentest (niet ouder dan 48 uren) of een negatieve RT-PCR-test (niet ouder dan 72 uren) te kunnen voorleggen die niet is afgenomen in Slovakije zelf. Opgelet: België is momenteel niet opgenomen in deze lijst van “veilige” landen.
 2. Kinderen jonger dan tien jaar tenzij het kind, of iemand van diens huishouden, symptomen vertoont, of tenzij de huisdokter of lokale gezondheidsautoriteit deze alsnog aanraden.
 3. Reizigers die kunnen bewijzen tot één van onderstaande groepen te behoren, en die bij binnenkomst een negatieve antigentest (niet ouder dan 48 uren) of een negatieve RT-PCR-test (niet ouder dan 72 uren) kunnen voorleggen die niet is afgenomen in Slovakije zelf. Daarna moet men in quarantaine tot zolang een negatief resultaat is verkregen van een tweede RT-PCR-test die ter plaatse afgelegd wordt. Dit kan direct na binnenkomst.
 • Personen die in de laatste 180 dagen COVID-19 overwonnen hebben.
 • Personen die minstens 14 dagen voor binnenkomst een tweede dosis van Moderna/Pfizer-Biontech toegediend kregen.
 • Personen die minstens 14 dagen voor binnenkomst een eerste dosis van AstraZeneca toegediend kregen.

 

Een speciale regeling geldt voor:

 1. Reizigers die door het Slovaakse grondgebied doorreizen (transit) om terug te keren naar België, en reizigers die door het Slovaakse grondgebied doorreizen naar hun land van verblijf (indien ze in een ander land dan België verblijven). Deze laatste categorie reizigers moet vooraf toestemming verkrijgen van het Slovaaks Ministerie van Binnenlandse Zaken (via transit.corona@minv.sk). Eenmaal Slovakije binnengekomen, moeten reizigers de doorreis in maximum acht uur voltooien vanaf binnenkomst (inclusief de tijd nodig om bij te tanken).
 2. Voor wie de Slovaakse grens oversteekt richting de internationale luchthavens in buurlanden, inclusief Vienna Schwechat, bijvoorbeeld om reizigers af te zetten of op te halen, vervallen de voorwaarden bij terugkomst diezelfde dag mits het invullen van een speciaal formulier. Opgelet, dit formulier geldt enkel als bewijs aan de Slovaakse autoriteiten bij terugkomst. U moet nog steeds voldoen aan de inreisvoorwaarden van het buurland.
 3. Belgen die in Slovakije wonen en zich moeten wenden tot de Belgische Ambassade te Wenen. Zij krijgen hiervoor maximum 12 uren, en moeten een bewijs van hun afspraak kunnen voorleggen aan de Slovaakse autoriteiten. Opgelet, dit bewijs geldt voor de Slovaakse autoriteiten bij terugkomst. U moet nog steeds voldoen aan de inreisvoorwaarden van Oostenrijk.

Voor elke reis naar Slovakije kunt u zich registreren op www.travellersonline.diplomatie.be

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Criminaliteit

Kleine criminaliteit zoals zakkenrollen en gauwdiefstal komt hoofdzakelijk voor in steden (centrum van Bratislava!) en toeristische plaatsen (kuuroorden, campings). De gebruikelijke voorzorgen zijn terzake in acht te nemen.

Het is aan te raden fotokopieën van zijn identiteitsdocumenten mee te nemen, niet te veel cash op zak te hebben en op te passen met kredietkaarten. 

In Slovakije zijn georganiseerde bendes bij autodiefstal betrokken. Het is dan ook van belang waakzaam te zijn en bij voorkeur gebruik te maken van bewaakte parkings.

In de zomer brengen veel toeristen een weekeinde door in Bratislava. Sommige groepen kijken te diep in het glas, wat aanleiding kan geven tot ongeregeldheden, meestal in de oude stad