Slovenië

Slovenie

 

Laatste update
 

Coronavirus COVID-19
 

 • Reizen binnen de EU is mogelijk: waakzaamheid blijft geboden en de reisvoorwaarden met betrekking tot COVID-19 moeten strikt worden nageleefd.
 • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

1) Naar Slovenië reizen

Reizen naar Slovenië is mogelijk als u rekening houdt met volgende voorwaarden:

 • U moet 10 dagen in quarantaine blijven na binnenkomst.
 • U bent vrijgesteld van quarantaine indien u tot een van de specifieke uitzonderingen behoort of als u bij binnenkomst een van de volgende stukken kunt voorleggen:
  • een negatieve PCR-test (niet ouder dan 72 uur), 
  • een negatieve antigeentest (niet ouder dan 48 uur), 
  • een vaccinatiecertificaat,
  • een positieve PCR-test/dokterscertificaat tussen 10 dagen en 180 dagen oud,
  • een geldig (Europees) digitaal Covid certificaat (zie voorwaarden hieronder),
  • een bewijs dat u jonger bent dan 15 jaar, bijvoorbeeld een identiteitskaart, of
  • een bewijs dat u genezen bent van Covid-19 en het bewijs dat u één vaccindosis gekregen heeft binnen de 180 dagen na uw positieve PCR test.
 • Indien u per vliegtuig of boot naar Slovenië reist wordt u aangeraden het digitaal PLF (Passenger Locator Form) in te vullen.

Binnenkomst in Slovenië

Sinds 15 juli 2021 maakt Slovenië geen gebruik meer van kleurencodes, er geldt een algemene regel waarbij iedereen die het land binnenkomt aan de getest-genezen-gevaccineerd (GGG) regel moet voldoen, al dan niet via een geldig (Europees) digitaal certificaat. Aan de grens is het mogelijk dat u wordt gevraagd om nuttige documenten voor te leggen, om bijvoorbeeld aan te tonen waar u in de laatste 5 dagen verbleef (al word niet gespecifieerd op welke basis).

Opgelet: indien u naar Slovenië reist per vliegtuig of boot wordt u aangeraden om het digitaal PLF in te vullen. Deze vindt u op volgende website: https://app.euplf.eu/#/

De algemene uitzonderingen op de quarantainevereisten gelden voor reizigers die:

 1. een negatieve COVID-19-test (PCR- of antigeentest) bij binnenkomst kunnen voorleggen. Dit op voorwaarde dat de test niet ouder is dan 48 uur (antigeentest) of 72 uur (PCR) vanaf het testmoment, geldig op het moment dat u Slovenië binnenkomt, en dat de test afgenomen werd in Slovenië, de EU of de Schengenzone, alsook elders indien de voorwaarden voldaan zijn.
 2. een vaccinatiecertificaat kunnen voorleggen van:
  1. een tweede dosis Comirnaty van Biontech / Pfizer, Moderna, Sputnik V, Coronavac, Vaxzevria (AstraZeneca), Covidshield of Sinopharm, of twee verschillende dosissen
  2. een eerste dosis COVID-19 vaccin van Johnson and Johnson / Janssen-Cilag.
 3. een positieve Covid-19 PCR test/dokterscertificaat van minstens 10 dagen en maximaal 6 maanden oud waarmee u kan aanduiden dat u van de ziekte genezen bent,
 4. in het bezit zijn van een geldig (Europees) certificaat, met een digitale QR code of één op papier,
 5. een bewijs kunnen voorleggen genezen te zijn van Covid-19 en kunnen bewijzen één vaccindosis gekregen te hebben binnen de 180 dagen na de positieve PCR test.  
 6. een bewijs kunnen voorleggen jonger te zijn dan 15 jaar, bijvoorbeeld een identiteitskaart, of
 7. op doorreis zijn en kunnen garanderen dat zij Slovenië in de 12 uur na binnenkomst zullen verlaten.

Verdere uitzonderingen en uitleg kunt u op volgende webpagina vinden: https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossing/ (engels, kan vertraging oplopen t.ov. Sloveense website).

Indien u niet aan deze voorwaarden voldoet moet u voor 10 dagen in quarantaine blijven. Deze is te verkorten met een negatieve test (antigeen of PCR) op de vijfde dag.

We wijzen u er graag op dat door verstrengde coronamaatregelen er mogelijk files kunnen ontstaan aan de grensposten, zowel bij het binnenkomen als bij het verlaten van het land.

Opgepast, personen die Slovenië binnen willen komen en die symptomen van infectie tonen kunnen de toegang geweigerd worden.

Voor meer details over de regeling voor binnenkomst in Slovenië en de open grensovergangen kunt u terecht op de website van de Sloveense politie (in het Engels): https://www.policija.si/eng/newsroom/news-archive/103470-crossing-the-state-border-during-the-coronavirus-epidemic.

Commerciële vluchten naar Slovenië zijn hervat, gelieve de aankondigingen op de websites van de luchthavens en luchtvaartmaatschappijen te volgen.

 

2) Transit via het Sloveense grondgebied

Personen, zonder een verblijfplaats in Slovenië, die op doorreis zijn en die Slovenië zo spoedig mogelijk of binnen de 12 uur na binnenkomst verlaten, mogen Slovenië binnen zonder in quarantaine te worden geplaatst en moeten niet voldoen aan de 3G regel. Aan de grens moeten zij een geldig reisdocument (of visum en verblijfsvergunning, indien van toepassing) voorleggen, alsook een document waaruit het doel en de bestemming van hun reis blijken (alleen van toepassing op niet-EU-ingezetenen). Toegang tot het grondgebied kan worden geweigerd indien zij Slovenië niet kunnen verlaten wegens maatregelen in buurlanden.

Als niet-ingezetenen van Slovenië bij binnenkomst verklaren dat zij Covid-19-positief zijn of tekenen van een Covid-19-infectie vertonen, zullen zij door Slovenië mogen reizen, ook al voldoen zij niet aan de voorwaarde dat zij gevaccineerd/gezond/getest moeten zijn, mits zij voldoen aan de aanbevelingen van het Nationaal Instituut voor de Volksgezondheid (https://www.nijz.si/en), zonder halt te houden reizen, met hun eigen vervoermiddel, en ondubbelzinnig kunnen aantonen dat hun reden van binnenkomst de doorreis door Slovenië is. Zij kunnen echter alleen binnenkomen als het buurland bereid is hen op te nemen.

Als u zich wilt begeven naar een van de buurlanden van Slovenië, gelieve het reisadvies voor deze respectieve landen op te volgen. Gelieve ook rekening te houden dat sommige landen u vragen om voordien een formulier in te vullen.

 

3) Lokale maatregelen

Naar aanleiding van de verslechtering van de gezondheidssituatie in de herfst van 2021 heeft het land bepaalde maatregelen op het gebied van de volksgezondheid opnieuw ingevoerd: 

- Het dragen van chirurgische of FFP2-maskers is verplicht voor personen boven de 6 jaar in alle gesloten openbare ruimten, in het openbaar vervoer, in open openbare ruimten en buiten indien geen afstand van ten minste 1,5 meter gerespecteerd kan worden, en in persoonlijke voertuigen (kijk op de website van de overheid voor informatie over uitzonderingen).

- Vanaf 15 september 2021 moet aan de 3G regel voldaan zijn door alle werknemers, alsook door alle gebruikers van diensten of activiteiten, behalve in geval van dringende voorziening in eerste levensbehoeften en in bepaalde andere uitzonderlijke situaties – meer informatie). Mogelijks wordt u gevraagd een identiteitsbewijs voor te leggen.

- De 3G regel geldt niet voor personen jonger dan 12 jaar; voor personen die een kind jonger dan 12 jaar hebben, voor een persoon die niet in staat is voor zichzelf te zorgen en door een zorgverstrekker begeleid wordt; en scholieren en studenten die gebruik maken van het openbaar vervoer - meer informatie).

- Winkels mogen slechts één klant per 10 m2 toelaten en moeten borden ophangen waarop staat hoeveel klanten er tegelijkertijd in de winkel mogen zijn.

- Nachtclubs zijn tijdelijk gesloten, terwijl cafés, restaurants en bars alleen tussen 5 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds mogen werken, en alleen bediening aan tafel is toegestaan om de fysieke afstand te waarborgen.

- Bijeenkomsten zijn verboden, behalve voor naaste familieleden en leden van hetzelfde huishouden. De uitzondering op de regel geldt voor openbare evenementen die binnen en buiten worden gehouden, op voorwaarde dat de deelnemers de PCT-regel naleven en een afstand van ten minste 1,5 meter van elkaar bewaren.

-De restricties zijn ook aangescherpt bij culturele - en sportevenementen. De organisatoren moeten zorgen voor een fysieke scheiding door een lege zitplaats te laten tussen de toeschouwers, die altijd een masker moeten dragen en aan de 3G voorwaarde moeten voldoen. Het is verboden voedsel of drank te serveren of te nuttigen tijdens openbare culturele of sportevenementen. Bij religieuze bijeenkomsten moeten de deelnemers ook een fysieke afstand van 1,5 meter bewaren.

We raden u daarom aan om de evolutie van de maatregelen te volgen op officiële sites, waaronder deze van de overheid: https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19.

Algemene informatie over de huidige maatregelen vindt u eveneens in het tabblad “Gezondheid en hygiëne”.

 

4) Meer informatie

U kunt het Sloveens Ministerie van Binnenlandse zaken bereiken op het nummer +386 1 428 4000 voor vragen over transit en grens overgang.

Reizigers worden aangeraden om de situatie en de instructies van de lokale autoriteiten op de voet te volgen. Actuele informatie en instructies zijn beschikbaar op de volgende website: https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/.

 

Om onze consulaire hulp beter te kunnen organiseren, raden we u ook aan om uw reis te registreren via Travellers Online

 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Er zijn geen bijzondere risico’s verbonden aan reizen naar Slovenië. Het land wordt jaarlijks bezocht door talrijke toeristen, waaronder vele Belgen. Slovenië is ook een doorreisland voor de vele toeristen die elke zomer Kroatië als vakantiebestemming kiezen (opgelet: Belgen die vanuit Slovenië met de wagen Kroatië binnenrijden, verlaten de Schengenruimte en zullen bij de grensovergang onderworpen worden aan een grenscontrole. Een geldig reisdocument is noodzakelijk, ook voor kinderen (met foto!) (Belgische identiteitskaart of Belgisch paspoort).

NB: Wanneer u langer dan drie dagen in het land verblijft dient u dit te melden bij het meest nabijgelegen politiebureau (niet toepasselijk voor hotelgasten). Controles worden regelmatig uitgevoerd en boetes bedragen tot 400 euro.
 
 
Criminaliteit


Criminaliteit komt in Slovenië relatief weinig voor. Om te vermijden het slachtoffer te worden van kleine criminelen, zoals zakkenrollers, dienen volgende aanbevelingen in acht te worden genomen:

 • Houd persoonlijke bezittingen en reisdocumenten goed in het oog op druk bezochte toeristische plaatsen;
 • Loop niet rond met grote hoeveelheden contant geld op zak;
 • Laat bagage en/of waardevolle zaken niet onbewaakt en zichtbaar achter in de wagen en/of de hotelkamer;
 • Alleen reizende rugzaktoeristen zijn een gemakkelijk doelwit voor kleine criminelen. Daarom is het raadzaam enkel te overnachten in betrouwbare logies.

In Slovenië toetst u 112 of 113 om in contact te komen met de hulpdiensten.