Soedan

kaart Soedan

Laatste update

Alle reizen naar Soedan worden afgeraden.

De huidige situatie in Soedan is complex en totaal instabiel met tal van spelers en snelle veranderingen als gevolg van de politieke instabiliteit, geringe  wapencontrole en de aanwezigheid van diverse veiligheidsinstellingen en gewapende bendes  met gewelddadig gedrag. Er geldt een noodtoestand.

Sinds 3 juni werden reeds meerdere doden en vele gekwetsten geteld. Khartoem lijkt, zelfs overdag, een dode stad en zijn er ’s avonds en ’s nachts geweerschoten te horen, vooral in onrustigere wijken zoals Burri. Er zijn nog steeds straatbarrières in het stadsbeeld.

De vluchten van de verschillende luchtmaatschappijen verminderen stelselmatig.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Het niveau van onveiligheid is wijdverspreid in Sudan en het land bevindt zich in een precaire economische situatie.
Sinds december 2018 is een opleving van de demonstraties waargenomen. Een manifestatie van ongekende omvang vond plaats op zaterdag 6 april 2019. Onder deze omstandigheden worden niet-essentiële reizen naar het land niet aanbevolen.

Indien u toch naar Sudan reist, wordt uiterste voorzichtigheid aanbevolen. Demonstraties zijn mogelijk in het hele land en kunnen op onverwachte momenten plaatsvinden. Volg het nieuws zorgvuldig en vermijd demonstraties en drukte ten koste van alles.

België als zodanig is niet het doelwit van rebellengroepen en bewegingen. Een algemene afkeur ten opzichte van westerlingen kan echter niet worden uitgesloten. Terroristische organisaties hebben in het verleden de westerse aanwezigheid in Soedan een legitiem doelwit genoemd.

Na de tussenkomst van de internationale coalitie tegen de terroristische groep IS, is verhoogde waakzaamheid geboden. Belgen in het land worden gevraagd de informatie te lezen die op de volgende link is gepubliceerd: (http://diplomatie.belgium.be/nl/).

Khartoem

Niet-essentiële reizen worden afgekeurd. 

Sinds December 2018 is er een verhoogd  risico op gewelddadige manifestaties. U houdt zich best ver van demonstraties of samenscholingen. Een manifestatie van ongekende omvang vond plaats op zaterdag 6 april 2019.

Indien u zich toch naar Soedan wilt reizen, is het ten zeerste aan te raden om weg te blijven van manifestaties of groeperingen in publieke plaatsen. 

Op het vlak van criminaliteit is Khartoem een relatief veilige stad, hoewel inbraken en diefstal van en uit auto’s plaatsvinden. Vermijd de buitenwijken van Khartoem.

De archeologische sites in de Nijlvallei zijn over het algemeen veilig (op enkele incidenten van banditisme na).

Darfoer, Zuid-Kordofan, Blue Nile en Abyei

Buiten Khartoem ligt de criminaliteit veel hoger, in het bijzonder in Darfoer. In de vijf Darfoerstaten houdt de onveiligheid aan, met een gestage toename van zwaar banditisme. Ondanks de waargenomen algemenede structurele verbetering. De situatie blijft fragiel en er vinden nog af en toe hevige gevechten plaats, in het bijzonder in de Jebel Marra regio.

De illegale wapentrafiek aan de grens met Ethiopia kon nog niet gestopt worden bij gebrek aan efficiënte grenscontroles.

Sinds 2009 vonden er verschillende ontvoeringen van buitenlandse hulpverleners plaats, waaronder vier medewerkers van Artsen zonder Grenzen België. Het Darfoer conflict heeft bovendien mogelijk veiligheidsgevolgen voor aangrenzende staten als Noord-Kordofan en de in Zuid-Soedan gelegen deelstaten West- en Noord Bahr el-Ghazal. Het wordt nadrukkelijk afgeraden te reizen naar deze gebieden. Door de slechte veiligheidssituatie en aanhoudende gewapende conflicten worden alle reizen naar Abyei, Zuid-Kordofan en Blue Nile ten stelligste afgeraden. De Abyei special administrative status werd onder ‘speciaal administratief VN-toezicht’ geplaatst sinds 2009, wegens de aanhoudende schendingen  van het Abyei Protocol  (°2004).

Libische woestijn

Wat de Libische woestijn betreft, is het ten stelligste af te raden zich in het grensgebied met Egypte en Libië te bewegen, waar onveiligheid en georganiseerd banditisme heerst.

Grens met Eritrea

In de Kassala en Rode Zee zijn er etnische twisten en daden van banditisme maar de grenzen zijn er weer open. Er worden ook geregeld (Eritrese én Ethiopische) vluchtelingen ontvoerd. Het wordt afgeraden om in deze regio te reizen.