Soedan

kaart Soedan

 

Laatste update

COVID-19

Alle niet-essentiële reizen vanuit en naar België blijven verboden. Vanaf 15 juni gaan de grenzen openen voor reizen naar en vanuit de Europese Unie, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk en de vier andere Schengenlanden (Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen). Elk land beslist echter zelf of het zijn grenzen al dan niet opent. Raadpleeg de reisadviezen per land om de situatie in het land van uw bestemming te kennen.

Reizen buiten Europa kunnen vooralsnog niet.

 
Wereldwijd treffen landen maatregelen om het coronavirus (COVID-19) in te dammen en de pandemie een halt toe te roepen. In die context zijn alle Soedanese luchthavens sinds 16 maart gesloten voor al het buitenlands inkomend passagiersverkeer. Op voorafgaand verzoek kunnen sommige vracht- en humanitaire vluchten, per afzonderlijk geval, worden toegelaten.

Het is aangewezen om het reisadvies regelmatig te raadplegen gezien dit op korte termijn kan aangepast worden.

Om onze consulaire dienstverlening nog beter te kunnen organiseren, raden wij u aan om uw aanwezigheid in het land te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be

 

 

Description

Algemene veiligheid

Op 11 april 2019 werd een einde gemaakt aan het bewind van oud-president Al-Bashir. Het leger en de civiele oppositie hebben op 17 augustus een akkoord bereikt over een verdeling van de macht gedurende 3 jaar. Er zijn geregelde incidenten, vooral op de universiteiten. Er zijn soms ook stammentwisten in het binnenland. Het land bevindt zich nu in een zeer moeilijke economische situatie.

 

Criminaliteit

Straatcriminaliteit en diefstal komen voor op het hele grondgebied.

Zware criminaliteit komt voor in de onveilige conflictgebieden en in de grote steden. Het gaat dan meestal om gewelddadige en gewapende criminaliteit door georganiseerde bendes. In conflictgebieden bestaat er ook een verhoogd risico op ‘carjacking’.

 

Demonstraties

Na het akkoord tussen leger en  oppositie op 17 augustus 2019 zijn er geen grote demonstraties meer geweest. Kleinere demonstraties als gevolg van punctuele eisen, komen nog wel vaak voor. Vermijd alle demonstraties want er kan geweld gebruikt  worden.

 

Veiligheid in de regio's

Reizen in regio's zoals Darfoer, Abyei, Zuid-Kordofan, Blue Nile, Hala’ib-driehoek, Bir Tawil  en het Libische grensgebied, worden sterk afgeraden.

 

Khartoem

Afgezien  van punctuele demonstraties, is de toestand in Khartoem voor het ogenblik rustig.

 

Nijlvallei

De archeologische sites in de Nijlvallei zijn, op enkele incidenten van banditisme na, rustig en veilig. Nijlstaat blijft evenwel op sommige momenten onrustig.

 

Darfoer, Zuid-Kordofan

In de vijf Darfoerstaten blijft het onveilig door aanhoudend banditisme ondanks de waargenomen structurele verbetering. Het Darfoer-conflict heeft ook veiligheidsgevolgen voor aangrenzende staten zoals Kordofan en de in Zuid-Soedan gelegen deelstaten West- en Noord Bahr el-Ghazal. Er is een internationale militaire interventiemacht aanwezig als gevolg van het gewapende conflict rond Jebel Marra. Er is actief banditisme en ook ontvoeringen komen er voor.

 

Abyei

De situatie is er op dit moment rustig o.a. omwille van het ‘Speciaal Administratief VN-toezicht’ door een VN-vredesmacht, aangezien zowel Soedan als Zuid-Sudan het gebied opeisen. Er is nochtans een voortdurende spanning tussen verschillende stammen omwille van grond- en eigendomsgeschillen.

 

Grens met Eritrea

In Kassala en Rode Zee staten zijn er etnische twisten en banditisme maar de grenzen zijn er  open. Er worden nog steeds Eritrese én Ethiopische vluchtelingen ontvoerd.

 

Hala'ib driehoek en Bir Tawil

Hala’ib-driehoek: Het oostelijke deel van het grensgebied met Egypte is niet veilig. Sudan en Egypte hebben een conflict over de Hala’ib-driehoek. Deze ligt in het grensgebied aan de Rode Zee.

Bir Tawil : In het noordelijke deel van het grensgebied tussen Sudan en Egypte ligt Bir Tawil. Het gebied wordt door geen van beide aangrenzende landen opgeëist. Dit grensgebied is niet veilig.

 

Port-Sudan

In de havenstad Port Sudan zijn er hangende tribale spanningen. Veiligheidstroepen werden ontplooid om een verdere ontsporing te voorkomen.

 

Libische woestijn

Het is ten stelligste af te raden zich naar het grensgebied met Libië te begeven, gezien de onveiligheid en de heersende georganiseerde misdaad.