Somalië

kaart Somalië

 

Laatste update

Alle reizen naar Somalië, inclusief Somaliland en de deelstaat Puntland, worden afgeraden. De veiligheidssituatie in bijna het hele land is slecht en onvoorspelbaar. Er vinden regelmatig aanslagen en gewapende conflicten plaats met ook burgerslachtoffers tot gevolg. 

COVID-19

Op 16 maart werd in Somalië een eerste geval van het COVID-19 virus gedetecteerd. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan heeft de Somalische regering een verbod ingeroepen dat al het internationaal vluchtverkeer in en uit Somalië stopzet.  Vanaf 18 maart zullen er gedurende twee weken geen internationale vluchten zijn zowel inkomend en uitgaand van Somalië.  

De Somalische regering heeft zondag 15/03/2020 aangekondigd dat alle passagiers met een verleden in of komende van één van de meest getroffen landen (China, Iran, Zuid-Korea en Italië), transit inbegrepen, tijdens de laatste 14 dagen niet toegelaten worden in Somalië.

Reizen naar Somalia worden dus ten sterkste afgeraden.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Hoewel in 2012 een nieuwe, internationaal erkende federale regering aantrad in Mogadishu, controleert deze slechts delen van het grondgebied. De veiligheidssituatie in Somalië inclusief Somaliland en Puntland is bijgevolg slecht. Er vinden regelmatig aanslagen en gewapende conflicten plaats met ook burgerslachtoffers tot gevolg. Op sommige plaatsen, waaronder Kismayo, in het zuiden van het land, voeren de vredestroepen van de Afrikaanse Unie (AMISOM) en het Somalische nationale leger militaire operaties uit tegen de milities van Al Shabaab. Bovendien kunnen er gevechten tussen verschillende clans plaatsvinden.

Zuid- en Centraal Somalië

In Zuid- en Centraal-Somalië zijn de meeste steden in handen van de regering. AMISOM en het leger proberen hier de controle te behouden en de veiligheid te bewaken. Toch is de veiligheidssituatie er zeer precair en onvoorspelbaar, nota bene omdat er nog steeds regelmatig aanvallen worden gelanceerd door de strijdende partijen in de gebieden en steden die onder de controle van de overheid en geallieerde milities staan. Dit is met name het geval in en rond Mogadishu, in de grensregio's van Kenia en Ethiopië en in Kismayo, Merka, Baidoa en Beledweyne. Ook heeft Al-Shabaab nog steeds niet onbeduidende delen van het grondgebied in handen (oostelijk deel van de provincies Gedo en Lower Juba, heel Midden-Juba, grote delen van de provincies Bay, Bakool, Lower en Middle Shabelle, Hiran en Galgadud).

De terroristische dreiging, die eveneens een risico op kidnapping inhoudt, is hoog, en dit met name in de hoofdstad Mogadishu, waar Al-Shabaab regelmatig grote (bom)aanslagen pleegt, o.a. op hotels, restaurants, markten en overheidsinstituties. De enige relatief veilige plaats in Mogadishu is het vliegveld ent de bijhorende compound dat door de VN en buitenlandse militairen wordt beschermd.

In het gehele land is er nog steeds sprake van wegversperringen van de krijgsheren die zich aan machtsmisbruik wijden. Op verschillende plaatsen werden mijnen gevonden, vooral in de buurt van Kismayo.

 

Terrorisme

In heel Somalië zijn terroristische organisaties en milities actief, en met name Al-Shabaab, een islamitische groepering die zich zowel richt op VN- en buitenlandse doelen als op Somalische overheidsinstellingen, markten, hotels, restaurants etc. Het risico op terroristische aanslagen is echter het hoogst in de stad Mogadishu en de rest van Zuid– en Centraal Somalië. De Islamitische Staat in Somalië (IS-S) is ook actief in het land en bevindt zich voornamelijk in noordoost-Puntland.

Recent vonden er volgende zware incidenten plaats in Somalië :

 • 13 juli 2019 : minstens 26 doden bij een aanslag op het Asasey Hotel in Kismayo;
 • 15 juni 2019 : 11 doden bij een bomaanslag in het centrum van Mogadishu;
 • 28 februari 2019 : minstens 25 doden bij een aanslag met een bomauto in het centrum van Mogadishu;
 • 4 februari 2019 : minstens 11 doden bij een aanslag met een bomauto in het centrum van Mogadishu;
 • 9 november 2018 : meer dan 50 doden en 100 gewonden bij een aanval op het Sahafi Hotel dichtbij het CID Politiehoofdkwartier in Mogadishu;
 • 14 oktober 2018 : meer dan 19 doden ten gevolge van een zelfmoordaanslag in een restaurant en een hotel in Baidoa;
 • 23 februari 2018 : 32 doden door een zelfmoordaanslag met een bomauto dichtbij het presidentieel paleis;
 • December 2017 : minstens 18 politieagenten gedood in een zelfmoordaanslag in een trainingscentrum in Mogadishu;
 • 28 oktober 2017 : minstens 23 doden bij een aanslag met een bomauto aan het Nasa-Hablod Hotel in Mogadishu;
 • 14 oktober 2017 : meer dan 500 doden bij de ontploffing van twee bomauto's in het centrum van Mogadishu;
 • September 2017 : minstens 10 doden bij een aanslag met een bomauto aan een restaurant in Mogadishu; Al-Shabaab valt verscheidene militaire basissen aan buiten Mogadishu en in Kismayo en maakt hierbij verscheidene dodelijke slachtoffers.

De dreiging van zee piraterij voor de Somalische kusten is afgenomen, maar blijft nog steeds zeer groot. Het wordt ten sterkste afgeraden om zich in die wateren te begeven. Aanvallen worden uitgevoerd in zowel de Golf van Aden als de Indische Oceaan. De interne veiligheidssituatie is uiterst onzeker en onstabiel. Ontvoering van buitenlanders gebeurt nog steeds, zowel op het vasteland als op zee. Geen enkel schip is gevrijwaard tegen een aanval langs de Somalische kusten. Piraten lijken vandaag de dag hun aandacht voornamelijk te vestigen op criminaliteit op het water en aan land, en met name op het smokkelen van wapens, houtskool, drugs, brandstof, en mensen.

Moordaanslagen op humanitaire medewerkers van alle nationaliteiten zijn nog steeds aan de orde. Ook is er een hoog risico op ontvoering voor zowel Somaliërs als voor buitenlanders. Zo zijn er in augustus 2018 enkele medewerkers van de Somalische Rode-Kruisvereniging ontvoerd in de buurt van Baidoa en is er in mei 2018 een medewerker van het Internationale Comité van het Rode Kruis ontvoerd in Mogadishu.

 

Somaliland

Somaliland heeft zijn onafhankelijkheid afgekondigd, wat niet wordt erkend door de internationale gemeenschap. De veiligheidssituatie is er beer (vooral in de steden Hargeisa en Berbera), maar blijft precair. Verplaatsingen in dit deel van Somalië brengen het minste risico's met zich mee. De autoriteiten hebben dit gebied relatief goed onder controle. In de grensgebieden tussen Somaliland en Puntland vinden echter regelmatig lokale gewapende (clan)conflicten plaats. Verplaatsingen in deze regio worden aldus nog steeds afgeraden. Ook het afreizen naar de steden Hargeisa en Berbera en de as die deze twee steden verbindt, wordt afgeraden, tenzij om dwingende redenen. Eind 2019 worden parlements- en gemeenteraadsverkiezingen in Somaliland verwacht. Hierdoor kunnen spanningen verder toenemen in het oosten van Somaliland.

 

Puntland

Puntland is een autonome regio die de autoriteit van de nieuwe Somalische regering erkent en ook militair met hen meewerkt. De veiligheidssituatie in Puntland blijft precair, en negatief beïnvloed door de aanwezigheid van Al-Shabaab milities, schermutselingen tussen lokale milities en criminaliteit gelinkt aan piraterij en mensensmokkel. De opkomst van een lokale tak van de Islamic State (IS-S) in de regio Bari heeft de terroristische dreiging er bovendien doen toenemen, en dit voornamelijk t.a.v. buitenlanders. Om de voornoemde redenen zijn alle reizen, zelfs deze van humanitaire aard, er strikt afgeraden. Tussen Somaliland en Puntland bestaan er betwistingen over de provincies Sool en Saanag (die in januari 2018 uitmondden tot een gewapend conflict). Elke verplaatsing in deze regio wordt dan ook ten stelligste afgeraden.


Bijzondere aanbeveling

Het feit dat er geen Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging ter plaatse aanwezig is, bemoeilijkt de bijstand aan de Belgen in nood. Ook verlenen de ambassades van de andere landen die lid zijn van de Europese Unie geen consulaire bijstand in Somalië. Somalië valt onder de jurisdictie van de ambassade van België te Nairobi (zie tab ‘Praktische Info’).

Indien u, ondanks dit advies, toch reist naar Somalië, is het ten zeerste aangewezen dat u zich vooraf aanmeldt bij de ambassade van België te Nairobi.

 

Terreurdreiging

Het risico op terrorisme, wat eveneens een risico op ontvoeringen inhoudt, is zeer hoog (zie hierboven). 
 

Criminaliteit

Heel het land moet als zeer gevaarlijk worden beschouwd: wetteloosheid-, alsook de aanwezigheid van islamitische extremisten in verscheidene delen van het land, inclusief de hoofdstad en activiteiten van krijgsheren en criminelen creëren een klimaat van grote onveiligheid.