Suriname

kaart Suriname

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19
 

 • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
 • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

COVID

Wegens de uitbraak van het COVID-19-virus in Suriname werd door de Surinaamse overheid beslist om vanaf 14/03/2020 geen internationale vluchten meer toe te laten in de internationale luchthavens van Suriname. 

Het inreisverbod blijft nog steeds gelden, al zijn er enkele uitzonderingscategorieën, zoals residenten van Suriname die wensen gerepatrieerd te worden, essentiële beroepsgroepen en omwille van familiale redenen in bepaalde gevallen.

Wie naar Suriname wenst te reizen, dient hiervoor een bijzondere toelating te vragen, en dient bij aankomst in quarantaine te gaan.

Men kan vanuit Europa enkel vanuit Nederland naar Suriname reizen. Sinds 12/10/2020 is er een wekelijkse vlucht tussen Amsterdam en Paramaribo.

Meer informatie over reizen naar Suriname, kunt u vinden op deze website: http://www.bogsuriname.com/quarantine/ (externe link)

 

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be

 

 

Description

Algemene veiligheid

De criminaliteit is zorgwekkend in de hoofdstad, Paramaribo.

De luchtvaartmaatschappij “Blue Wings Airlines”, die Paramaribo met Georgetown (Guyana) en met Cayenne (Frans Guyana) verbindt, is op de zwarte lijst geplaatst door de Europese Unie na een derde ongeval sinds 2008. Deze dient daarom vermeden te worden.

 
Criminaliteit

De criminaliteit in Suriname is de voorbije jaren teruggedrongen maar blijft op een gemiddeld niveau. Zij concentreert zich in de hoofdstad en neemt meestal de vorm aan van (gewapende) roofovervallen. Het stadsdeel van Paramaribo waar zich de meeste internationale hotels bevinden kan als veilig worden beschouwd. Daartegenover wordt de toeristen aanbevolen om de niet-toeristische buurten, waar veel aanvallen worden gemeld, te vermijden. Het binnenland kan als veilig worden beschouwd. Aangezien er weinig politie aanwezig is buiten Paramaribo, is het echter raadzaam om zo veel mogelijk overdag te reizen.

Om risico's verbonden aan de onveiligheid te beperken, wordt u aangeraden om steeds de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:

 • draag geen waardevolle voorwerpen in het openbaar (pc, gsm, horloge, juwelen) ; 
 • begeef u tijdens de avond/nacht niet op straat in de grote steden en verplaats u bij voorkeur in gezelschap ;
 • draag steeds een kopie van uw identiteitsdocumenten op zak ;
 • contacteer meteen uw Ambassade ingeval van geschillen met de ordediensten.

Volgende noodnummers dient men steeds op zak te dragen:

 • politie : 115
 • kinderpolitie : 123
 • brandweer : 110
 • medische spoeddienst Eerste Hulp : 113
 • medische spoeddienst artsen van wacht : 148
 • crisishulplijn : 114