Syrië

kaart Syrië

 

 
Laatste update

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten is er een verhoogd niveau van spanningen in de regio. De Belgische ambassade in Beiroet, die bevoegd is voor deze regio, volgt deze ontwikkelingen nauw op. Belgen in Syrië doen er goed aan om zich op de hoogte te houden van de laatste stand van zaken. Blijf alert en volg steeds de instructies op van de lokale autoriteiten. Aan Belgische toeristen raden we zoals steeds aan om zich te registreren op www.travellersonline.diplomatie.be.

Alle reizen naar Syrië worden ten stelligste afgeraden. De Belgen die zich nog ter plaatse bevinden worden met aandrang verzocht het land onmiddellijk te verlaten. In gevolge de interventie van de internationale coalitie tegen de terreurgroep IS/Da'esh wordt landgenoten die zich in het land bevinden, gevraagd kennis te nemen van het bericht gepubliceerd op de homepage (http://diplomatie.belgium.be/nl/).

De Ambassade van België in Damascus is sedert 30 maart 2012 gesloten. De consulaire bevoegdheden zijn overgenomen door de Ambassade van België in Beiroet (+961 1 976 001 - beirut@diplobel.fed.be). Het ereconsulaat in Lattakia blijft open, maar met beperkte consulaire bevoegdheden.

De Belgen die, ondanks alles, verkiezen in Syrië te blijven, dienen zich ervan bewust te zijn dat de mogelijkheden om consulaire bijstand te krijgen uiterst beperkt zijn.

Het Strafwetboek omschrijft onder Titel I ter een reeks terroristische misdrijven die - zelfs in het buitenland gepleegd - in België kunnen worden vervolgd. Recent werden aan deze titel enkele artikelen toegevoegd waardoor nu ook het aanzetten tot het plegen van terroristische misdrijven, het werven van personeel alsook het opleiden of onderrichten van personen met het oog op het plegen van dergelijke misdrijven, strafbaar wordt gesteld.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Wegens de escalatie van het geweld en het aanslepende conflict worden alle reizen naar Syrië ten stelligste afgeraden. Er zijn geen veilige gebieden meer in Syrië. De nog aanwezige Belgen in Syrië worden met aandrang verzocht om het land te verlaten.

De reizigers die zich toch naar Syrië zouden begeven of zich reeds in Syrië bevinden, worden met aandrang verzocht hun aanwezigheid in Syrië te melden bij de Ambassade van België in Beiroet (met opgave van persoonsgegevens, reisroute, aankomst- en vertrekdata, contactpersoon in België, eventueel GSM-nummer en verzekeringspolis met telefoonnummer voor noodgevallen).

Elke vorm van groepsvorming of manifestatie dient uit veiligheidsoverwegingen vermeden te worden. Het is uitdrukkelijk afgeraden incidenten of manifestaties te filmen of te fotograferen.

Mobiele telefoonnetwerken worden tijdens incidenten of operaties van de veiligheidsdiensten regelmatig uitgeschakeld. In bepaalde steden of regio’s kunnen alle communicatiemiddelen soms voor meerdere dagen, weken of maanden uitgeschakeld worden. Men houdt zich ook best afzijdig van elke politiek getinte discussie. Het is bovendien afgeraden om zich in moskeeën of in de buurt daarvan te begeven voor en na het vrijdaggebed. Betogingen of opstootjes zijn evenwel niet beperkt tot de weekends en kunnen zich op elk moment voordoen.

Het filmen of fotograferen van militaire installaties, overheidsgebouwen, ambassades of strategische infrastructuur (luchthavens, stations, bruggen,…) is strikt verboden, ook indien het verbod niet expliciet vermeld wordt. Ontvoeringen om politieke redenen of om geldgewin zijn frequent, met tragische gevolgen voor het slachtoffer.
 
Het wordt aangeraden voor alle reizigers om altijd hun identiteitsbewijzen (paspoort) bij te hebben.

Het Strafwetboek omschrijft onder Titel I ter een reeks terroristische misdrijven die - zelfs in het buitenland gepleegd - in België kunnen worden vervolgd. Recent werden aan deze titel enkele artikelen toegevoegd waardoor nu ook het aanzetten tot het plegen van terroristische misdrijven, het werven van personeel alsook het opleiden of onderrichten van personen met het oog op het plegen van dergelijke misdrijven, strafbaar wordt gesteld.