Tadzjikistan

kaart Tadzjikistan

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19
 

  • Momenteel mag u enkel naar het buitenland reizen om een essentiële reden. U kan meer lezen over essentiële redenen voor reizen op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen 
  • Indien u toch voor een essentiële reis naar het buitenland zal reizen, raden we aan rekening te houden met onderstaande adviezen. 

COVID

De Tadzjiekse regering heeft eind april het bestaan van de coronavirus in het land erkend. De toestand is officieel gestabiliseerd.

Indien sommige vluchten (Verenigde Arabische Emiraten, Turkije en Moskou) hernemen blijven de verbindingen met de buurlanden willekeurig . Tadzjiekistan levert voorlopig geen visas af aan Belgische onderdanen..Er zijn uitzonderingen (humanitair, diplomatiek). Mensen die toegelaten wordne worden moeten een covid test van minder dan 72 uren voorleggen bij aankomst.  Veiligheidsmaatregelen , zoals sluiting van grensposten, blijven.van toepassingIndien u symptomen vertoont, vragen wij u binnen te blijven en een dokter te bellen. Begeef u niet naar een publieke ruimte zoals een dokterspraktijk of ziekenhuis, en vermeld nog tijdens uw telefoongesprek de symptomen die u vertoont.

De FOD Volksgezondheid heeft een site gewijd aan het coronavirus online gezet: www.info-coronavirus.be/nl

Hou bij de planning van uw reizen ook rekening met ons algemene advies met betrekking tot de gezondheidszorg in Tadzjikistan, waaronder de nood aan een reisverzekering die repatriëring dekt en het feit dat de lokale gezondheidszorg niet op Western niveau is. 

 

 

 

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be

 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Registreer uw reis van tevoren via TravellersOnline (http://travellersonline.diplomatie.be).

 

Aanslagen en onrust

Op 29 juli 2018 reed aan auto – opzettelijk – buitenlandse fietsers aan. Daarna werden ze aangevallen met een mes. Dit gebeurde in de regio Danghara, 150 km ten zuiden van de hoofdstad Doesjanbe.

U moet dus voorzichtig blijven.

Het grootste risico loopt u in de provincie Gorno-Badakzhan (het Pamirgebergte). U hebt hiervoor trouwens een speciaal visum nodig.

 

Landmijnen

In Tadzjikistan liggen nog landmijnen. Deze worden vernietigd, maar het zou kunnen dat er mijnen liggen aan de grens met Oezbekistan.

 

Drukke plaatsen

Let op voor kleine criminaliteit, vooral waar veel mensen zijn (markten). Vermijd volksmassa’s en betogingen.

 

Bereikbaarheid van wegen en gebieden

Soms zijn wegen en gebieden niet bereikbaar door het weer, vooral in de winter en in de bergen. U kunt niet altijd overal bellen nog via internet communiceren met het buitenland. Hou hiermee rekening als u uw reis plant en meld dit ook vooraf aan uw familie en kennissen.

 

Grenzen

De grenzen met buurlanden worden soms gesloten. Dit gebeurt vooral met Oezbekistan en Kirgizië. Vraag vooraf na of de grenzen (waarschijnlijk) open zijn.