Taiwan

Taiwan small image


 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19
 

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

INFO: Covid-test vóór vertrek wordt vereist. Zie verdere info hieronder.

Sedert eind december 2019 treft COVID-19 duizenden mensen overal ter wereld, inclusief Taiwan waar er een beperkt aantal gevallen bevestigd werd. Controle- en quarantainemaatregelen en bepaalde toegangsbeperkingen zijn nu van toepassing.

 

Binnenkomst in Taiwan

Sedert 19 mei 2021 zijn de Taiwanese grenzen gesloten voor buitenlandse reizigers zonder een geldige Taiwanese verblijfskaart (Alien Resident Card, ARC). Behalve ARC holders zullen enkel nood- en humanitaire gevallen toegelaten worden.

Opgelet! Alle toegelaten reizigers moeten over een Engelstalig medisch attest beschikken waarop een negatieve resultaat staat van een RT-PCR test genomen maximum 72 uren vóór de inschepping van het vlucht. De enige uitzonderingen voorzien vallen onder de 3 volgende scenario’s: a) noodsituaties, b) reizigers die uit een land komen waar ze geen zelf-betaalde COVID-19 test kunnen afnemen ; en c) reizigers die deelnemen aan een reis georganiseerd door een door de CECC goedgekeurde ministerie of agentschap (klik hier voor meer info). 

Toegelaten reizigers moeten gedurende een periode van 14 dagen op hun eigen kosten in individuele quarantaine blijven in een aangewezen hotel of in a government quarantine center indien ze uit een hoog risico land komen. Sedert 27 juni 2021 is home quarantine niet meer toegelaten. Toegelaten reizigers moeten een PCR laten afnemen bij aankomst in Taiwan en aan het einde van hun quarantaine (tussen de 12de en 14de dag); bovendien wordt er een rapid test afgenomen tussen de 10de en 12de dag.

Transitvluchten zijn sinds 19 mei 2021 opgeschort. 

 

Verblijf in Taiwan

Reizigers die het Taiwanese grondgebied op / vóór 21 maart 2020 hebben betreden zonder visum (visa exempt) kunnen momenteel hun legaal verblijf (beperkt tot 180 dagen) automatisch verlengen voor 17 opeenvolgende periodes van 30 dagen. Met andere woorden: zij kunnen tot 510 dagen blijven in Taiwan. Zij moeten hiervoor geen verdere stappen ondernemen. Klik hier voor meer informatie.

 

Maatregelen n. a. v. de COVID-19 epidemie

Alle maatregelen die de autoriteiten van Taiwan hebben genomen om de epidemie aan te pakken en informatie over de huidige situatie in Taiwan zijn beschikbaar op de website van het ‘Centers for Disease Control’. Aandacht wordt vooral gevraagd voor een strikte toepassing van hygiënemaatregelen, zoals een goede handhygiëne en het dragen van een mondmasker. Een noodnummer (0800-001922) werd ingevoerd in Taiwan waar u terecht kan met alle medische vragen over COVID-19.

 

 

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.
 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Criminaliteit

Hoewel ook in Taiwan kleine criminaliteit voorkomt zijn weinig toeristen of expats er in de afgelopen jaren slachtoffer van geweest. Reizigers die zich ’s avonds laat alleen dienen te verplaatsen, wordt wel aanbevolen betrouwbare taxibedrijven telefonisch te contacteren.

 
Terrorisme


Er is in Taiwan geen specifieke terroristische dreiging.