Taiwan

Taiwan small image

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

1. Reizen uit België naar de landen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen is sinds 15 juni opnieuw toegelaten. Of het ook mogelijk is om een ander land binnen te komen hangt af van de toestemming van uw land van bestemming. Het is dus uiterst belangrijk om de reisadviezen per land na te gaan om de situatie in het land van bestemming te kennen. Niet-noodzakelijke reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden.

​2. Quarantaine bij terugkeer naar België is niet verplicht voor reizigers die zich verplaatsten binnen de EU, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland of Noorwegen. Let wel: zelf-quarantaine in België blijft verplicht voor reizigers van buiten die regio, behalve wanneer dit essentiële verplaatsingen betreft.

3. Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

4. De Raad van de EU heeft aanbevolen de reisbeperkingen vanaf 1 juli op te heffen voor 14 landen buiten Europa: Algerije, Australië, Canada, Zuid-Korea, Georgië, Japan, Marokko, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Servië, Thailand, Tunesië en Uruguay. De Belgische regering beraadt zich verder over deze lijst. Minstens tot 7 juli blijven de bestaande maatregelen van kracht.

 

RIZIV-INFO: Covid-test vóór vertrek wordt vereist. Zie verdere info hieronder.

 

Sedert eind december 2019 treft COVID-19 duizenden mensen overal ter wereld, inclusief Taiwan waar er een beperkt aantal gevallen bevestigd werd. Controle- en quarantainemaatregelen en bepaalde toegangsbeperkingen zijn nu van toepassing.

Binnenkomst in Taiwan

Sedert 29 juni kunnen buitenlandse reizigers die naar Taiwan wensen te reizen om andere redenen dan toerisme en “sociale en reguliere bezoeken” opnieuw het Taiwanese grondgebied betreden ; reizigers moeten hiervoor een special permit aanvragen bij een Taiwanese vertegenwoordiging in het buitenland. Buitenlanders met een geldige Taiwanese verblijfskaart (Alien Resident Card, ARC) kunnen Taiwan ook binnenkomen ; hun ARC geldt als toelatingsdocument.

Opgelet ! Alle toegelaten reizigers  moeten over een Engelstalig medisch attest beschikken waarop een negatieve resultaat staat van een RT-PCR test genomen maximum 3 werkdagen vóór de inschepping van het vlucht. Zijn hiervan vrijgesteld : ARC holders, diplomaten, studenten, gastarbeiders, reizigers die om dringende redenen naar Taiwan moeten reizen en bemanningsleden van vessels die in Taiwan aankomen.

Toegelaten reizigers moeten momenteel gedurende een periode van 14 dagen in quarantaine blijven, thuis of in een aangewezen hotel. Een versoepeling van die maatregel werd eerder voorzien voor enkele landen en gebieden ; België hoort hier momenteel niet bij.

Transitvluchten in Taoyuan International Airport zijn sinds 25 juni opnieuw toegelaten op drie voorwaarden 1) enkel de vluchten van China Airlines, Eva Air en Cathay Pacific kunnen een tussenstop maken in Taoyuan, 2) vluchten vanuit/naar China kunnen geen tussenstop maken en 3) dooreizende passagiers kunnen maximaal gedurende 8 uren in de luchthaven blijven.  

Verblijf in Taiwan

De Taiwanese autoriteiten hebben beslist dat het verblijf voor 4 opeenvolgende periodes van 30 dagen automatisch verlengd kan worden voor alle reizigers die het Taiwanese grondgebied op / vóór 21 maart hebben betreden met een visitor visa, een landing visa en reizigers die vrijgesteld zijn van visum. Reizigers moeten hiervoor geen verdere stappen ondernemen. Een legaal verblijf blijft eerder beperkt tot 180 dagen ; indien nodig kunnen belanghebbenden een nieuwe verlenging van 30 dagen aanvragen bij het National Immigration Agency met een bewijs dat er momenteel een gebrek is aan terugkeermogelijkheden naar België – een bewijs dat het Belgian Office kan afgeven.

Maatregelen n. a. v. de COVID-19 epidemie

Alle maatregelen die de autoriteiten van Taiwan hebben genomen om de epidemie aan te pakken en informatie over de huidige situatie in Taiwan zijn beschikbaar op de website van het ‘Centers for Disease Control’: www.cdc.gov.tw/En. Aandacht wordt vooral gevraagd voor een strikte toepassing van hygiënemaatregelen, zoals een goede handhygiëne en het dragen van een mondmasker. Een noodnummer (0800-001922) werd ingevoerd in Taiwan waar u terecht kan met alle medische vragen over COVID-19.

 

 

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.
 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Criminaliteit

Hoewel ook in Taiwan kleine criminaliteit voorkomt zijn weinig toeristen of expats er in de afgelopen jaren slachtoffer van geweest. Reizigers die zich ’s avonds laat alleen dienen te verplaatsen, wordt wel aanbevolen betrouwbare taxibedrijven telefonisch te contacteren.

Terrorisme

Er is in Taiwan geen specifieke terroristische dreiging.