Tanzania

kaart Tanzania

 

Laatste update

Coronavirus COVID-19
 

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

Transit:  Zelfs in transit is het mogelijk dat de luchthavenautoriteiten of uw luchtvaartmaatschappij nieuwe tests opleggen, en mogelijks een langdurige isolatie (14 dagen) bij een positief resultaat. Dit is met name het geval voor vluchten vanaf de gekende internationale hubs zoals onder meer Addis Abeba, Istanbul, etc.  Gelieve rekening te houden met dit risico bij het plannen van uw reis en controleer op voorhand uw verzekeringsdekking.

Alle reizigers vanaf 6 jaar en ongeacht eventuele vaccinatie moeten bij aankomst in Tanzania een negatief COVID-19 testresultaat (RT-PCR) voorleggen dat maximum 96 uur voor vertrek naar Tanzania mag zijn afgenomen. De gezondheidsmaatregelen die aan luchtvaartmaatschappijen worden opgelegd verschillen en veranderen daarenboven regelmatig. Informeer daarom steeds voor vertrek bij uw luchtvaartmaatschappij naar de voorwaarden bij aankomst in Tanzania en bij terugkeer naar België.

Alle reizigers naar Tanzania moeten 24 uur voor aankomst een online formulier invullen met betrekking tot hun medische situatie op de website van het ministerie van Volksgezondheid: https://afyamsafiri.moh.go.tz/#/home  (alleen beschikbaar in het Engels en Swahili). Zodra het formulier is ingevuld, ontvangen reizigers een individuele bevestigingscode om bij binnenkomst in het land voor te leggen aan de gezondheidscontrole.

In de luchthavens dient met een mondmasker te dragen, gebruik te maken van handdesinfectie en afstand te houden. Alle reizigers moeten zich bij aankomst onderwerpen aan een verplichte medische screening. Mochten reizigers symptomen hebben, worden ze getest en bij een positieve test bij aankomst/vertrek veertien dagen in quarantaine geplaatst.

Reizigers die de laatste 14 dagen in landen zijn geweest met zorgwekkende varianten of een hoog aantal infecties, moeten een COVID-19 sneltest laten afnemen bij aankomst in Tanzania (kost: 10 USD op Mainland en 25 USD op Zanzibar). De lijst van deze landen wordt online geactualiseerd: https://www.moh.go.tz.

Aangezien regelmatige officiële cijfers omtrent aantal infecties, hospitalisaties en overlijdens ontbreken, is het zeer moeilijk om een juiste inschatting te maken van de impact van deze pandemie in Tanzania. Er zijn echter voldoende indicaties dat de het virus hier ook wijdverspreid is. Bovendien is de capaciteit van de lokale gezondheidszorg erg beperkt. Een reis naar Tanzania op dit moment houdt dus een reëel risico in.

Lokale testcapaciteiten zijn beperkt en de kosten en behandelingstermijnen kunnen moeilijkheden opleveren voor reizigers die een negatief resultaat van minder dan 72 uur moeten kunnen voorleggen bij vertrek. Er zijn ook meldingen van reizigers in Zanzibar die, na een positief testresultaat, pas na één week opnieuw een test mogen afleggen met kostelijke verlenging van het verblijf als gevolg. Bovendien zijn er meldingen van passagiers die met een negatief certificaat konden instappen, maar vervolgens positief testten op hun bestemming of op de transitluchthaven. Dit laatste kan leiden tot een opgelegde quarantaine in het transitland.

Belgische burgers worden aangeraden om de website van het Ministerie van Volksgezondheid te raadplegen: https://www.moh.go.tz/en/announcements (enkel beschikbaar in het Engels en Kiswahili) en op de hoogte te blijven van eventuele maatregelen van de regering. Een noodtelefoonlijn (alleen bereikbaar vanuit Tanzania) werd eveneens opgezet: 199 voor Mainland en 190 voor Zanzibar.

 

 

 

 

Voor elke reis naar Tanzania kunt u zich registreren op https://travellersonline.diplomatie.be
 
 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Er doen zich over het algemeen weinig veiligheidsproblemen voor in Tanzania, een van de meer stabiele en rustige landen in de regio. Net als in de andere landen in Oost-Afrika bestaat er in Tanzania een onderliggende dreiging voor terroristische aanslagen. Waakzaamheid is geboden.

Reis alleen als het noodzakelijk is naar het grensgebied met Mozambique in de provincie Mtwara. In het noordoosten van Mozambique dichtbij de grens met Tanzania voeren extremistische groepen aanvallen uit op burgers. Hierbij zijn dodelijke slachtoffers gevallen. Deze aanvallen vinden ook over de grens plaats in Tanzania.

Wees extra voorzichtig in de regio Kigoma, meer bepaald het gebied dat vluchtelingenkampen herbergt en grenst aan Burundi. Er zijn gewapende overvallen geweest in dit gebied, waaronder carjackings. Rijd alleen bij daglicht.

In het verleden vonden enkele gewelddadige rellen plaats in Stonetown in Zanzibar. Alhoewel het om een uiting van lokale politieke en religieuze conflicten ging en toeristen niet direct geviseerd werden, raden we de reizigers aan extra voorzichtig te zijn en manifestaties te vermijden. Het is niet uitgesloten dat de spanningen terug oplaaien, met kans op nieuwe onlusten, betogingen en hiermee gepaard gaand geweld. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de veiligheidssituatie ter plaatse. U kunt het plaatselijke nieuws volgen via de lokale media of u informeren bij uw hotel of reisorganisatie.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij u aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.

 
Criminaliteit

Net zoals in andere grootsteden is er in Dar es Salaam sprake van criminaliteit, met inbegrip van de eerder residentiële wijken (o.m. Msasani peninsula) In die buurten komen ook inbraken met mogelijke geweldpleging voor.

Zowel residenten als toeristen kunnen het slachtoffer worden van brutale geweldpleging op straat, waarbij vanuit rijdende wagens of moto’s getracht wordt handtassen of rugzakken afhandig te maken. Voetgangers worden daarom aangeraden om waar mogelijk te vermijden een tas, of opzichtige juwelen of elektronisch materiaal bij zich te hebben. Indien u toch een tas draagt, dan best op een wijze die u toelaat snel los te laten in geval van een overval, om kwetsuren te vermijden. Wandel zo ver mogelijk van de straat, tegen het verkeer in, met de tas weg van de straatkant. Indien het geval zich voordoet, bied dan geen weerstand, want uw aanvallers zullen zeker niet aarzelen om geweld te gebruiken.

Rugzaktoeristen en andere reizigers dienen waakzaam te zijn voor dieven (pickpockets) en oplichters in grote busstations (zoals Ubungo), aan de aanlegplaatsen voor veerboten en andere plaatsen waar veel mensen samenkomen.

In de lokale markten, stranden, donkere straten, verlaten of druk bevolkte delen van de steden dient men de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen. Deze plaatsen dient men liefst niet alleen te betreden en hoe dan ook zonder het uiterlijk vertoon van tekenen van rijkdom. Deze plekken moeten ook worden vermeden na het invallen van de duisternis.

Vele jongeren gebruiken de bajaj (klein driewielig voertuig van Indische oorsprong) om zich te verplaatsen in Dar-Es-Salaam. In de ogen van toeristen is dit een goedkoop, snel (rekening houdende met de files) en exotisch transportmiddel. Het gebruik van de bajaj bij valavond, en bijgevolg ook gedurende de nacht, wordt aan de reizigers ten zeerste afgeraden, en in het bijzonder aan vrouwen die zich alleen verplaatsen, omwille van de grote kwetsbaarheid van het voertuig (licht en open, biedt geen enkele bescherming aan de passagiers). Wees behoedzaam indien u een taxi neemt, en vermijd taxi’s zonder officiële licentie of waar al passagiers inzitten. Het aanroepen van een taxi op straat gedurende de nacht is eveneens afgeraden. Het is veiliger een taxi te gebruiken, gereserveerd via het hotel of aangeraden via een betrouwbare kennis.

Niet alleen in Dar Es Salaam maar ook in andere stedelijke gebieden (met name Arusha en Zanzibar) worden veiligheidsdelicten gemeld, alsook in de vakantieverblijven op Zanzibar. Waakzaamheid is dus aanbevolen.

Het grensgebied met Burundi heeft een slechte veiligheidsreputatie, met meldingen van gewapende overvallen.

 
Belangrijk


Een goede reisverzekering met inbegrip van medische evacuatie is voor een reis naar Tanzania meer dan ooit aangewezen, gelet ook op de ontoereikende medische infrastructuur in het land (zie ook rubriek ‘Gezondheid en hygiëne’).