Togo

Togo

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19
 

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar landen buiten de Europese Unie worden ten stelligste afgeraden.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

Transit: zelfs in transit is het mogelijk dat de luchthavenautoriteiten of uw luchtvaartmaatschappij nieuwe tests opleggen, en mogelijks een langdurige isolatie (14 dagen) bij een positief resultaat. Dit is met name het geval voor vluchten vanaf de gekende internationale hubs zoals onder meer Addis Abeba, Istanbul, etc. Gelieve rekening te houden met dit risico bij het plannen van uw reis en op voorhand uw verzekeringsdekking te controleren.​

 

De Togolese overheid nam de nodige maatregelen om de crisis in te dijken en volgt de situatie op de voet.

Reizigers dienen er rekening mee te houden dat deze maatregelen onderhevig zijn aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving, met inbegrip van de onderbreking van luchtverbindingen tijdens hun verblijf ter plaatse.

Momenteel zijn de volgende maatregelen van kracht bij aankomst en vertrek in Togo:

  • Elke reiziger met bestemming Lomé dient voor het vertrek een negatieve PCR-test te tonen die minder dan 72 uur oud is op het moment dat de reiziger in Lomé aankomt. Het resultaat dient opgeladen te worden op de daartoe voorziene website.
  • Bij aankomst op de luchthaven in Lomé worden alle reizigers opnieuw getest, waarvoor hier op voorhand ingeschreven moet worden en betaald.
  • Iedereen die in Lomé aankomt, dient de applicatie TOGO SAFE op te laden op zijn mobiele telefoon en dit gedurende zijn verblijf of minstens 30 dagen actief te houden.
  • Bij vertrek uit Lomé dient maximaal 72 u op voorhand (48 u op voorhand voor bestemmingen binnen de EU) een nieuwe test uitgevoerd te worden in het daarvoor opgerichte testcentrum op de internationale luchthaven.   

Een vaccinatiecertificaat wordt mogelijks binnenkort vereist, zowel bij aankomst in het land als bij vertrek vanuit Togo.

Verder werd de noodtoestand verlengd en dient u rekening te houden met  lokale restricties die evenwel snel kunnen wijzigen (plaatselijke lockdowns, avondklok mogelijk, …).

We raden u aan de normale hygiëne- en gezondheidsmaatregelen in de tropen strikt na te leven en lokale instructies op te volgen.

Voor een actueel overzicht van de algemene situatie, de maatregelen en het aantal gerapporteerde gevallen dient u regelmatig de betrokken websites van de Togolese overheid te raadplegen: 

 

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij sterk aan om uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Onze landgenoten worden aanbevolen waakzaam en voorzichtig te blijven en de lokale media op de voet te volgen. Men moet vooral afstand bewaren van eventuele betogingen of sit-ins. Rekening houdend met het mogelijk opnieuw blokkeren van alle telefonisch en internetverkeer, is het eveneens aangeraden zijn naasten te informeren bij iedere verplaatsing

Het is altijd aangeraden zich voor vertrek naar Togo, te vergewissen van de situatie ter plaatse en uw aanwezigheid in Togo te melden via de Travellers Online website.

Gezien het activisme van terroristische bendes die in de Sahelzone actief zijn, moeten Belgen die in Togo wonen of er tijdelijk aanwezig zijn, blijk geven van een verhoogde waakzaamheid. Wegens het verhoogde aantal gevallen van piraterij in de Golf van Guinea - en ondanks het feit dat Togo een welomschreven strategie hiertegen volgt - wordt het varen met plezierboten langs de kustlijn formeel afgeraden.

Gezien de recente ontwikkelingen in de buurlanden wordt het brede grensgebied in het noorden van Togo formeel afgeraden voor toeristen.


Criminaliteit

De criminaliteit (autodiefstal, inbraken en gewapende overvallen) blijft stabiel in Lomé en ligt lager dan in de meeste grote steden. Nochtans is het aangewezen voorzichtig te zijn (geen opvallende juwelen en andere waardevolle zaken dragen, niet te voet of met de brommer – in het bijzonder ‘s nachts – rondrijden in Lomé). Vooral het strand zelf en de kustweg worden ten zeerste afgeraden na  zonsondergang.

Zakenlui zijn niet zelden het slachtoffer van oplichting door zogenaamde zakenpartners. Tijdens handelsprospecties is het derhalve noodzakelijk voorzichtig te zijn bij het kiezen van eventuele lokale zakenpartners en over alle nodige garanties te beschikken in verband met hun betrouwbaarheid vooraleer men om het even welke transactie aangaat.

Behalve zakenlui, kunnen ook particulieren het slachtoffer worden van oplichtingspogingen (bedreigingen en chantage per telefoon). Het is dan telkens aangewezen om de ambassade in Abuja, het ereconsulaat in Lomé of het bureau van de defensieattaché in Cotonou te verwittigen en een klacht in te dienen bij de plaatselijke politie of rijkswacht.

Het is aangewezen niet in te gaan op vragen naar geld (in het kader van een nog niet opgericht commercieel partnerschap, in een privé-kader afkomstig van iemand die men heeft 'ontmoet' op internet of iemand die de indruk geeft deel uit te maken van de Togolese administratie).

Er is een toename van daden van cybercriminaliteit vastgesteld, waarbij daders op verschillende manieren te werk gaan. De meest verspreide zijn de e-mails ('phishing') of online-'chats' (sentimentele oplichting/vermeende wanhoopsdaad).