Tsjaad

Tsjaad

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

RIZVI info: test vereist voor vertrek

Niet-essentiële reizen naar Tsjaad zijn momenteel verboden

Tsjadische grenzen zijn open, onderworpen het bezit van een negatieve covid-19-test voor toegang tot het grondgebied. Wij nodigen u uit om navraag te doen bij uw luchtvaartmaatschappij en / of Tsjadische consulaire vertegenwoordigingen.

Een avondklok is van kracht in N’Djamena tussen 20u en 5u.

Als u reeds in Tsjaad bent en wenst op de hoogte te worden gehouden van de vluchten naar Europa die toch zouden worden georganiseerd, kunt u de Ambassade van België in Yaoundé ervan informeren per mail naar yaounde@diplobel.fed.be

In Tsjaad zijn verschillende gevallen van coronavirus / COVID-19 gedetecteerd . Bijgevolg, om de verspreiding van het virus te bestrijden hebben de Tsjaadse autoriteiten een aantal maatregelen aangenomen waaronder:

 • Het bezit van een negatieve covid-19-test om toegang tot het Tsjadische grondgebied te krijgen;
 • temperatuurmetingen op de landgrensposten ;
 • de instelling van een avondklok in Ndjamena tussen 20u en 5u ;
 • het verbod om N’Djamena en de hoofdplaatsen van de provincies binnen te treden of te verlaten (een uitzondering wordt voorzien voor voertuigen die goederen of voedingsmiddelen vervoeren) ;
 • het verplichting een mondmasker in het openbaar te dragen ;
 • het verbod op samenscholingen van meer dans 50 mensen ;
 • het verbod op het vervoer van mensen in bussen of minibussen ;
 • beperking tot 4 maximum, van het aantal personen in taxi’s of privé wagens, en tot 10 maximum in bussen en minibussen ;
 • en de sluiting van de scholen, de bars en de godsdienstplaatsen.

Reizigers dienen er rekening mee te houden dat deze maatregelen onderhevig zijn aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving. Wie zich in Tsjaad bevindt die symptomen van COVID-19 zouden vertonen wordt uitgenodigd het 1313 of hun behandelende arts te contacteren.

Reizigers in Tsjaad worden uitgenodigd om de richtlijnen inzake hygiëne en “social distancing” van de Tsjadische autoriteiten op te volgen, en de gezondheidssituatie dagelijks te volgen.

Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen voorkomen:

 • Was regelmatig je handen
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak
 • Heb je geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog
 • Blijf thuis als je ziek bent
 • Vermijd nauwe contacten met personen die symptomen vertonen (hoesten of niezen) en contacten als omhelzingen of handdrukken
 • vermijd ogen, neus en mond aan te raken met ongewassen handen
 • Blijf thuis te blijven als u symptomen (koorts, hoesten, spierpijn, ademhalingsmoeilijkheden, intense moeheid) vertoont en raadpleeg onmiddellijk een dokter (steeds eerst per telefoon).

 

Aangezien dat het risico voor Belgische burgers om vanwege de verspreiding van Coronavirus/Covid-19 in het buitenland geblokkeerd te raken zeer hoog is, de FOD Buitenlandse Zaken raadt aan alle reizen naar het buitenland uit te stellen.

Deze aanbeveling is ook van toepassing op Tsjaad, waar het eerste geval van coronavirus/covid-19 op 19 maart werd vastgesteld.

De Tsjadische autoriteiten hebben een reeks maatregelen genomen tegen de verspreiding van het virus :

 • sluiting van het luchtruim voor commerciële vluchten
 • temperatuurmetingen op de landgrensposten
 • instelling van een avondklok in Ndjamena tussen 20u en 5u
 • verbod om N’Djamena en de hoofdplaatsen van de provincies binnen te treden of te verlaten (een uitzondering wordt voorzien voor voertuigen die goederen of voedingsmiddelen vervoeren)
 • verplichting een mondmasker in het openbaar te dragen
 • verbod op samenscholingen van meer dans 50 mensen
 • verbod op het vervoer van mensen in bussen of minibussen
 •  beperking tot 4 maximum, van het aantal personen in taxi’s of privé wagens, en tot 10 maximum in bussen en minibussen
 • en sluiting van de scholen, de bars en de godsdienstplaatsen.

Reizigers dienen er rekening mee te houden dat deze maatregelen onderhevig zijn aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Gezien alle internationale vluchten tot nader order verboden zijn, informeer bij uw reisbureau of luchtvaartmaatschappij als u uw reisplannen moet wijzigen. Als u reeds in Tsjaad bent en wenst op de hoogte te worden gehouden van de vluchten naar Europa die toch zouden worden georganiseerd, kunt u de Ambassade van België in Yaoundé ervan informeren per mail naar yaounde@diplobel.fed.be.

Wie zich in Tsjaad bevindt wordt uitgenodigd om de richtlijnen inzake hygiëne en “social distancing” van de Tsjadische autoriteiten op te volgen, en de gezondheidssituatie dagelijks te volgen.

Reizigers in Tsjaad die symptomen van COVID-19 zouden vertonen worden uitgenodigd het 1313 of hun behandelende arts te contacteren.

De FOD Volksgezondheid in België heeft een site gewijd aan Coronavirus online gezet, die hier toegankelijk is: https://www.info-coronavirus.be/nl/.

Om onze consulaire bijstand nog beter te organiseren, is het ten sterkste aanbevolen uw reis op https://travellersonline.diplomatie.be te registreren.
 

 

 

Description

Algemene veiligheid

De toestand in de grenszones van het hele land blijft gespannen. Daarom worden al de verplaatsingen ten stelligste afgeraden in deze gebieden. De binnenlandse toestand blijft volatiel in het hele land. De risico's voor terroristische aanslagen en banditisme blijven reëel. Bijgevolg is voor alle reizen naar Tsjaad, de hoofdstad inbegrepen, de grootste voorzichtigheid geboden. Eventuele verplaatsingen in het binnenland zijn bovendien alleen mogelijk, mits de nodige toelatingen vanwege de bevoegde autoriteiten. Het is eveneens onontbeerlijk om te worden vergezeld door een gewapende escorte, die beschikt over een missieorder.

Concreet worden alle reizen naar volgende gebieden ten stelligste afgeraden:
•    Alle regio’s binnen een straal van 30 km met alle grenzen van Tsjaad, met uitzondering van Ndjamena.
•    Het Tsjaadmeer en zijn omgeving
•    De regio’s Sila, Wadi Fira, Ennedi en Tibesti
•    De regio Ouaddaï, met uitzondering van de stad Abéché
•    De regio Borkou behalve de stad Faya Largeau

Alvorens een reis in Tsjaad te ondernemen dient met professioneel veiligheidsadvies in te winnen. Men dient erop toe te zien dat de correcte Tsjaadse autoriteiten op de hoogte zijn van uw reis en dat u over alle goedkeuringen en nodige documenten beschikt.

Een uitgebreide reisverzekering, is onontbeerlijk.

Er blijft sprake van een verhoogd risico, mede gezien de deelname van het Tsjaadse leger aan de operaties tegen Boko Haram rond het gehele Tsjaadmeerbekken. Verscheidene terroristische aanvallen vonden reeds plaats in Ndjamena.

Sinds 2019 kent Tsjaad een heropleving van aanvallen. Dodelijke aanvallen vonden plaats in maart, april en augustus 2019 in het westen van het land. De hoofdstad is sinds 2015 niet meer geraakt.

Er bevinden zich heel wat vluchtelingen en “Internally displaced persons” in het oosten en het zuiden van Tsjaad, komende vanuit de conflictgebieden in Soedan en de Centraal Afrikaanse Republiek.

In het noorden van Tsjaad zijn er mijnenvelden in bepaalde gebieden. Ook buiten de gekende mijnenvelden kunnen er zich explosieven bevinden.

 
Criminaliteit

Er is gevaar voor inbraak en diefstal (auto’s). Er zijn gevallen bekend van gewapende overvallen, waarbij expats het doelwit zijn. Er is banditisme op de grote wegen (highway bandits) en carjacking. Het wordt aangeraden geen waardevolle voorwerpen bij zich te hebben of juwelen te dragen. Het is beter uit volkse buurten weg te blijven..

In het oosten van Tsjaad werden in het verleden al werknemers van NGO's gekidnapt met het oog op het eisen van losgeld.
 

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.