Tsjaad

Tsjaad

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

 • De informatie over reizen is een advies en is niet bindend.
 • Op de homepage van deze website vindt u de covid-kaart, die uitleg geeft over de landen en regio’s en de voorwaarden om er al dan niet naar toe te reizen, samen met de maatregelen die gelden bij terugkeer naar België.
 • Registreer uw reis via TravellersOnline.
 • BELANGRIJK: reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

 

COVID

Reizen naar Tsjaad is ten zeerste afgeraden.

In het kader van de strijd tegen COVID-19, heeft de regering beslist om alle land-en luchtgrenzen te sluiten vanaf 04-01-2021 voor minstens één week en hernieuwbaar.

Een avondklok is van kracht in N’Djamena tussen 18 u en 5u.

Alle reizen binnen een straal van 30 km met alle grenzen van Tsjaadhet Tsjaadmeer en zijn omgeving en de regio’s Sila, Wadi Fira, Ennedi, Tibesti, Ouaddaï, (met uitzondering van de stad Abéché) en Borkou (behalve de stad Faya Largeau) zijn afgeraden.

Wij nodigen u uit om navraag te doen bij uw luchtvaartmaatschappij en / of Tsjadische consulaire vertegenwoordigingen.

Om de verspreiding van het virus te bestrijden hebben de Tsjaadse autoriteiten een aantal maatregelen aangenomen, die in onze rubriek “Gezondheid en hygiëne” vermelden zijn.

  Als u reeds in Tsjaad bent en wenst op de hoogte te worden gehouden van de vluchten naar Europa die toch zouden worden georganiseerd, kunt u de Ambassade van België in Yaoundé ervan informeren per mail naar yaounde@diplobel.fed.be

  Het is ten sterkste aanbevolen aan Belgen die in Tsjaad reizen om hun reis op https://travellersonline.diplomatie.be te registreren en contact opnemen met de ereconsulaat van België in N’Djamena (+235 63 90 07 86 / alchemyconst@gmail.com) en de ambassade van België in Yaounde (+237 222 21 52 91 / yaounde@diplobel.fed.be).

  Om onze consulaire bijstand nog beter te organiseren, is het ten sterkste aanbevolen uw reis op https://travellersonline.diplomatie.be te registreren.
   

   

   

  Description

  Algemene veiligheid

  De toestand in de grenszones van het hele land blijft gespannen. Daarom worden al de verplaatsingen ten stelligste afgeraden in deze gebieden. De binnenlandse toestand blijft volatiel in het hele land. De risico's voor terroristische aanslagen en banditisme blijven reëel. Bijgevolg is voor alle reizen naar Tsjaad, de hoofdstad inbegrepen, de grootste voorzichtigheid geboden. Eventuele verplaatsingen in het binnenland zijn bovendien alleen mogelijk, mits de nodige toelatingen vanwege de bevoegde autoriteiten. Het is eveneens onontbeerlijk om te worden vergezeld door een gewapende escorte, die beschikt over een missieorder.

  Concreet worden alle reizen naar volgende gebieden ten stelligste afgeraden:
  •    Alle regio’s binnen een straal van 30 km met alle grenzen van Tsjaad, met uitzondering van Ndjamena.
  •    Het Tsjaadmeer en zijn omgeving
  •    De regio’s Sila, Wadi Fira, Ennedi en Tibesti
  •    De regio Ouaddaï, met uitzondering van de stad Abéché
  •    De regio Borkou behalve de stad Faya Largeau

  Alvorens een reis in Tsjaad te ondernemen dient met professioneel veiligheidsadvies in te winnen. Men dient erop toe te zien dat de correcte Tsjaadse autoriteiten op de hoogte zijn van uw reis en dat u over alle goedkeuringen en nodige documenten beschikt.

  Een uitgebreide reisverzekering, is onontbeerlijk.

  Er blijft sprake van een verhoogd risico, mede gezien de deelname van het Tsjaadse leger aan de operaties tegen Boko Haram rond het gehele Tsjaadmeerbekken. Verscheidene terroristische aanvallen vonden reeds plaats in Ndjamena.

  Sinds 2019 kent Tsjaad een heropleving van aanvallen. Dodelijke aanvallen vonden plaats in maart, april en augustus 2019 in het westen van het land. De hoofdstad is sinds 2015 niet meer geraakt.

  Er bevinden zich heel wat vluchtelingen en “Internally displaced persons” in het oosten en het zuiden van Tsjaad, komende vanuit de conflictgebieden in Soedan en de Centraal Afrikaanse Republiek.

  In het noorden van Tsjaad zijn er mijnenvelden in bepaalde gebieden. Ook buiten de gekende mijnenvelden kunnen er zich explosieven bevinden.

   
  Criminaliteit

  Er is gevaar voor inbraak en diefstal (auto’s). Er zijn gevallen bekend van gewapende overvallen, waarbij expats het doelwit zijn. Er is banditisme op de grote wegen (highway bandits) en carjacking. Het wordt aangeraden geen waardevolle voorwerpen bij zich te hebben of juwelen te dragen. Het is beter uit volkse buurten weg te blijven..

  In het oosten van Tsjaad werden in het verleden al werknemers van NGO's gekidnapt met het oog op het eisen van losgeld.