Tsjaad

Tsjaad

Laatste update

In gevolge de interventie van de internationale coalitie tegen de terreurgroep IS, is verhoogde waakzaamheid geboden. Reizigers wordt gevraagd kennis te nemen van het bericht gepubliceerd op de homepage (http://diplomatie.belgium.be/nl/).

De toestand in de grenszones in het gehele land blijft gespannen. Ook in het binnenland blijft de veiligheidssituatie onzeker.

Reizen naar het gehele noorden en alle grensregio’s van Tsjaad zijn afgeraden. In de rest van het land zijn alle niet-essentiële reizen afgeraden.

De onrust in Mali alsook in Niger, in Nigeria en in het uiterste noorden van Kameroen verhogen het potentiële risico op instabiliteit in de hele regio, met inbegrip van Tsjaad.

Verplaatsingen na valavond en buiten Ndjamena worden afgeraden, net als verplaatsingen in de volkse buurten. Aanwijzingen van veiligheidsdiensten dienen strikt opgevolgd te worden. Men dient zich ver van manifestaties te houden.

Om onze consulaire bijstand nog beter te organiseren, is het ten sterkste aanbevolen uw reis op https://travellersonline.diplomatie.be te registreren.
 

 

 

Description

Algemene veiligheid

De toestand in de grenszones van het hele land blijft gespannen. Daarom worden al de verplaatsingen ten stelligste afgeraden in deze gebieden. De binnenlandse toestand blijft volatiel in het hele land. De risico's voor terroristische aanslagen en banditisme blijven reëel. Bijgevolg is voor alle reizen naar Tsjaad, de hoofdstad inbegrepen, de grootste voorzichtigheid geboden. Eventuele verplaatsingen in het binnenland zijn bovendien alleen mogelijk, mits de nodige toelatingen vanwege de bevoegde autoriteiten. Het is eveneens onontbeerlijk om te worden vergezeld door een gewapende escorte, die beschikt over een missieorder.


Concreet worden alle reizen naar volgende gebieden ten stelligste afgeraden:
•    Alle regio’s binnen een straal van 30 km met alle grenzen van Tsjaad, met uitzondering van Ndjamena.
•    Regio’s rond het Tsjaadmeer, Kanem en Lac
•    Een straal van 30km ten opzichte van het Tsjaadmeer en dit tot en met de plaats Léré
•    De regio’s Sila, Wadi Fira, Ennedi en Tibesti
•    De regio Ouaddia, met uitzondering van de stad Abbéché
•    De regio Borkou behalve de stad Faya Largeau


Alvorens een reis in Tsjaad te ondernemen dient met professioneel veiligheidsadvies in te winnen. Men dient erop toe te zien dat de correcte Tsjaadse autoriteiten op de hoogte zijn van uw reis en dat u over alle goedkeuringen en nodige documenten beschikt.


Een uitgebreide reisverzekering is onontbeerlijk.


Hoewel het aantal terroristische aanslagen sinds 2016 is gedaald, blijft sprake van een verhoogd risico, mede gezien de deelname van het Tsjaadse leger aan de operaties tegen Boko Haram rond het gehele Tsjaadmeerbekken.In het recente verleden (2015) vonden reeds verscheidene aanvallen plaats in Ndjamena.


Er bevinden zich heel wat vluchtelingen en “Internally displaced persons” in het oosten en het zuiden van Tsjaad, komende vanuit de conflictgebieden in Soedan en de Centraal Afrikaanse Republiek.


In het noorden van Tsjaad zijn er mijnenvelden in bepaalde gebieden. Ook buiten de gekende mijnenvelden kunnen er zich explosieven bevinden.

 
Criminaliteit


Er is gevaar voor inbraak en diefstal (auto’s). Er zijn gevallen bekend van gewapende overvallen, waarbij expats het doelwit zijn. Er is banditisme op de grote wegen (highway bandits) en carjacking. Het wordt aangeraden geen waardevolle voorwerpen bij zich te hebben of juwelen te dragen. Het is beter uit volkse buurten weg te blijven..


In het oosten van Tsjaad werden in het verleden al werknemers van NGO's gekidnapt met het oog op het eisen van losgeld.