Tsjechië

kaart Tsjechië

 

Laatste update
 

Coronavirus COVID-19

 • Van 27 januari tot 1 maart mag u enkel naar het buitenland reizen om een essentiële reden. U kan meer lezen over essentiële redenen voor reizen op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen 
 • Indien u toch voor een essentiële reis naar het buitenland zal reizen, raden we aan rekening te houden met onderstaande adviezen. 

 

COVID


Het aantal nieuwe Covid-19-infecties in Tsjechië blijft erg hoog. Reizigers die toch naar Tsjechië reizen, dienen rekening te houden met de beperkingen die de autoriteiten in dat land hebben opgelegd om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. Aldus is het sinds 27 december niet langer mogelijk om door het land te reizen, behalve om een ​​van de redenen die door de autoriteiten als "essentieel" zijn aangemerkt. Het toerisme of het bezoeken van vrienden worden door de autoriteiten van het land echter niet als "essentiële" activiteiten beschouwd. Daarnaast zijn hotels en restaurants gesloten, evenals monumenten, musea en niet-essentiële winkels, en geldt er een avondklok van 21.00 uur tot 05.00 uur. De Tsjechische regering stelt ook voorwaarden aan de toegang tot haar nationale grondgebied, die regelmatig aangepast worden aan de ontwikkeling van de gezondheidssituatie in Tsjechië en in het buitenland. Deze beperkingen zijn momenteel als volgt.

Het land binnenkomen

België is op 11 januari overgestapt van de categorie van landen geclassificeerd als "rood" naar die van landen geclassificeerd als "oranje". Als gevolg daarvan, mensen uit België die naar Tsjechië reizen hebben toegang tot zijn grondgebied, onder de volgende voorwaarde :

 • Zij moeten naar Tsjechië reizen om één ​​van de redenen die door de autoriteiten van het land als "essentieel" worden beschouwd. Reizen binnen het land is ook alleen toegestaan ​​als dit om "essentiële" redenen is. Uit de lijst met essentiële redenen die een reis binnen het land rechtvaardigen, kan worden afgeleid dat de essentiële redenen die een reis naar Tsjechië vanuit het buitenland kunnen rechtvaardigen, de volgende zijn :
  • naar zijn werkplek gaan of een activiteit uitoefenen in een professionele context ;
  • familiale redenen ;
  • een medische behandeling ondergaan ;
  • dringende officiële zaken regelen ;
  • een huwelijk of geregistreerd partnerschap bijwonen, een uitvaart bijwonen ;
  • een opleiding of stage volgen, examens afleggen ;
  • terugkeren naar zijn woonplaats of het grondgebied van de Tsjechische Republiek verlaten.

Er wordt aangeraden documenten mee te nemen die de essentiële aard van de reis aantonen.

Opgemerkt moet worden dat mensen die naar Tsjechië reizen voor werk of opleiding alleen toegang zouden hebben tot hun werkplek of onderwijsinstelling als ze het negatieve resultaat van een PCR-test aan hun werkgever, of aan de leiding van de onderwijsinstelling in kwestie, kunnen voorleggen. De PCR-test moet minder dan 72 uur eerder uitgevoerd geweest zijn, in Tsjechië of in het EU-land van waarvan de persoon in kwestie komt.

Er moet ook worden opgemerkt dat mensen die uit België komen maar de afgelopen 14 dagen meer dan 12 uur hebben doorgebracht in een land dat momenteel als "rood" is geclassificeerd, alleen toegang hebben tot Tsjechisch grondgebied als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • ze moeten het "Public Health Passenger Locator Form" invullen (zie hieronder "Online bronnen") vóór hun aankomst ;
 • ze moeten de QR-code "Passenger Card" (ontvangen na het invullen van het "Public Health Passenger Locator Form") tonen wanneer daarom wordt gevraagd, bij het instappen, aan de grens of na aankomst ;
 • ze moeten het negatieve resultaat hebben van een PCR-test die is uitgevoerd in een EU-land, minder dan 72 uur vóór aankomst. Anders, moeten ze, op eigen kosten, een dergelijke test in Tsjechië uitvoeren, binnen 5 dagen na aankomst, en het resultaat ervan indienen bij het regionale gezondheidsbureau waar ze wonen. Tot die tijd moeten ze onder alle omstandigheden een masker dragen op het grondgebied van de Tsjechische Republiek.

Mensen die uit België komen en de afgelopen 14 dagen meer dan 12 uur hebben doorgebracht in een land dat momenteel is geclassificeerd als "rood", zijn echter vrijgesteld van de verplichting om het "Public Health Passenger Locator Form" in te vullen en het negatieve resultaat van een PCR-test hebben, indien ze : 

 • reizen naar Tsjechië om dringende redenen (toerisme en sport zijn dus uitgesloten) EN MINDER DAN 24 uur in het land zullen blijven;
 • op doorreis zijn in Tsjechië voor een periode van MINDER DAN 12 uur;
 • JONGER DAN 5 jaar zijn.

 

Daarnaast heeft iedereen die naar Tsjechië reist de verplichting:

 • onmiddellijk een arts waarschuwen als ze symptomen van infectieziekte vertonen, en indien nodig een medisch onderzoek, test en quarantaine ondergaan;
 • alle regels te volgen die zijn opgelegd door de Tsjechische autoriteiten om de verspreiding van Covid-19 in het land te bestrijden (zie hieronder "Onlinebronnen").

 

Reisopties

 • Over de weg: Het overschrijden van de Tsjechische grens met een eigen auto is toegestaan ​​voor elke persoon die aan de voorwaarden voldoet (zie hierboven).
 • Met de trein: De spoorwegovergangen op de Tsjechische grenzen zijn open, maar het internationale treinverkeer heeft zijn frequenties aangepast aan de daling van het aantal passagiers als gevolg van de Covid-19-crisis.
 • Met het vliegtuig: Praag Vaclav Havel Airport is open, maar het aantal vluchten van en naar België is sterk gedaald. Wanneer geplande vluchten worden geannuleerd, worden meestal alternatieve vluchten aangeboden. De regionale luchthavens van Brno, Ostrava, Karlovy Vary en Pardubice zijn gesloten of draaien niet op volle capaciteit.

 

Hygiënische maatregelen

De hygiënemaatregelen opgelegd door de Tsjechische regering worden voortdurend gewijzigd naar aanleiding van de evolutie van de situatie. Momenteel is één van de belangrijkste hygiënemaatregelen die toegepast moet worden de zogenaamde “3V”-regel – handen wassen, maskers dragen en een afstand van minimaal 2 meter van anderen houden. Om deze regels nauwkeuriger te kennen, raadpleegt u de internetsite van het ministerie van Volksgezondheid (zie “online bronnen” hieronder).

Online bronnen

Voor gedetailleerde informatie over:

 

 

 

Om de consulaire hulp beter te organiseren, raden we u ook aan om uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be/.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Afgezien van het risico van besmetting met Covid-19, brengt reizen naar Tsjechië geen specifieke risico's met zich mee. Het blijft aan te raden om op te passen voor zakkenrollers, vooral in het openbaar vervoer.

Criminaliteit

Zoals in alle grote steden en toeristische omgevingen, is het raadzaam om waakzaam te blijven.