Tsjechië

kaart Tsjechië

 

Laatste update
 

Coronavirus COVID-19

 • Momenteel mag u enkel naar het buitenland reizen om een essentiële reden. U kan meer lezen over essentiële redenen voor reizen op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen 
 • Indien u toch voor een essentiële reis naar het buitenland zal reizen, raden we aan rekening te houden met onderstaande adviezen. 

 

COVID

INFO: covidtest vóór vertrek wordt vereist. Zie verdere info hieronder.

Het aandeel nieuwe covidinfecties in Tsjechië is een van de hoogste ter wereld. Reizigers die toch naar dit land reizen moeten zich strikt houden aan de beperkingen die de autoriteiten hebben opgelegd om de verspreiding van dit virus tegen te gaan. Deze beperkingen zijn momenteel als volgt.

Het land binnenkomen

Mensen uit België die naar Tsjechië reizen, hebben enkel toegang tot het grondgebied onder de volgende voorwaarden:

 • Ze moeten naar Tsjechië reizen om een ​​van de redenen die door de autoriteiten van het land als "essentieel" worden beschouwd. Deze redenen zijn:
  • naar zijn werkplek gaan of een activiteit uitoefenen in een professionele context;
  • familiale redenen;
  • een medische behandeling ondergaan;
  • dringende officiële zaken regelen;
  • een huwelijk of geregistreerd partnerschap bijwonen, een uitvaart bijwonen;
  • een opleiding of stage volgen, examens afleggen.

Er wordt aangeraden documenten mee te nemen die de essentiële aard van de reis aantonen.

 • Ze moeten het Public Health Passenger Locator Form invullen (zie hieronder "Online bronnen") vóór hun aankomst;
 • Ze moeten de QR-code Passenger Card (ontvangen na het invullen van het Public Health Passenger Locator Form) tonen wanneer daarom wordt gevraagd, bij het instappen, aan de grens of na aankomst;
 • Ze moeten het negatieve resultaat hebben van een PCR-test die is uitgevoerd minder dan 72 uur vóór hun vertrek, of van een antigeentest die minder dan 24 uur voor hun vertrek is uitgevoerd. NB: voor mensen uit België die de afgelopen 14 dagen ook meer dan 12 uur hebben doorgebracht in een land dat als "donkerrood" is geclassificeerd, zal alleen het resultaat van een PCR-test als geldig worden beschouwd;
 • Ze moeten een tweede PCR-test ondergaan binnen 5 dagen na aankomst in Tsjechië, op eigen kosten, en het resultaat binnen 10 dagen na aankomst indienen bij het regionale gezondheidsbureau van de plaats waar ze wonen. NB: als ze in de laatste 14 dagen meer dan 12 uur hebben doorgebracht in een land geclassificeerd als "donkerrood", moeten deze personen deze tweede PCR-test ten vroegste ondergaan op de vijfde dag na hun aankomst in Tsjechië;
 • Ze moeten zich in quarantaine plaatsen in afwachting van de mogelijkheid om het resultaat van deze tweede test in te dienen bij het regionale gezondheidsbureau waar ze wonen;
 • Ze moeten gedurende 10 dagen na aankomst een ademhalingsmasker van het type FFP2 dragen, of bij gebrek daaraan een chirurgisch masker, wanneer zij zich buiten hun woning bevinden.
   

Mensen die uit België komen, met inbegrip van diegenen die de afgelopen 14 dagen meer dan 12 uur hebben doorgebracht in een land dat als "donkerrood" is geclassificeerd, zijn vrijgesteld van de verplichting om het Public Health Passenger Locator Form in te vullen en het negatieve resultaat van een PCR-test hebben, in een beperkt aantal gevallen, voornamelijk : 

 • indien ze naar Tsjechië reizen om dringende redenen (toerisme en sport zijn dus uitgesloten) en minder dan 12 uur in het land zullen blijven. Ze moeten documenten meenemen die de essentiële aard van hun reis aantonen en ze moeten wanneer ze zich buiten hun woning begeven een ademhalingsmasker van het type FFP2 dragen, of bij gebrek daaraan een chirurgisch masker;
 • indien ze op doorreis in Tsjechië zijn, voor een periode van minder dan 12 uur. Ze moeten documenten meenemen waaruit blijkt dat ze op doorreis zijn en ze moeten wanneer ze zich buiten hun woning begeven een ademhalingsmasker van het type FFP2 dragen, of bij gebrek daaraan een chirurgisch masker);
 • indien ze jonger dan 5 jaar zijn;
 • als ze een medische verklaring van een EU-land bij zich hebben (in het Tsjechisch of in het Engels), waaruit blijkt dat ze in de afgelopen 90 dagen positief hebben getest op COVID-19 en daarna de quarantaine in acht hebben genomen volgens de regels van het land in kwestie.

Daarnaast heeft iedereen die naar Tsjechië reist de verplichting om:

 • onmiddellijk een arts te waarschuwen als ze symptomen van infectieziekte vertonen, en indien nodig een medisch onderzoek, test en quarantaine te ondergaan;
 • alle regels te volgen die zijn opgelegd door de Tsjechische autoriteiten om de verspreiding van COVID-19 in het land te bestrijden (zie hieronder "Online bronnen").

Het land verlaten

Transit door Duitsland is toegestaan. Personen die in Tsjechië verbleven tussen 20 en 28 maart 2021 dienen een negatieve PCR-test voor te leggen. Wie Tsjechië later binnenkwam, kan transiteren zonder test. Er wordt aangeraden dat iedereen die door Duitsland wenst te reizen een negatieve test voorlegt tot en met 7 april 2021.

Er zijn grenscontroles voorzien tot 31 maart 2021.

Doorreizen door het land

Reizigers die door Tsjechië reizen, moeten een negatief resultaat hebben van een antigeentest of PCR-test, ook wanneer ze over de weg reizen na aankomst op de luchthaven van Praag. De antigeentest moet minder dan 24 uur vóór het begin van de reis zijn uitgevoerd en de PCR-test minder dan 72 uur ervoor.

Reisopties

 • Over de weg: Het overschrijden van de Tsjechische grens met een eigen auto is toegestaan ​​voor elke persoon die aan de voorwaarden voldoet (zie hierboven).
 • Met de trein: De spoorwegovergangen op de Tsjechische grenzen zijn open, maar het internationale treinverkeer heeft zijn frequenties aangepast aan de daling van het aantal passagiers als gevolg van de COVID-19-crisis.
 • Met het vliegtuig: Praag Vaclav Havel Airport is open, maar het aantal vluchten van en naar België is sterk gedaald. Wanneer geplande vluchten worden geannuleerd, worden meestal alternatieve vluchten aangeboden. De regionale luchthavens van Brno, Ostrava, Karlovy Vary en Pardubice zijn gesloten of draaien niet op volle capaciteit.

Hygiënische maatregelen en beperkingen die van toepassing zijn in het land

De hygiënemaatregelen opgelegd door de Tsjechische regering worden regelmatig gewijzigd naar aanleiding van de evolutie van de situatie. Momenteel is één van de belangrijkste hygiënemaatregelen die toegepast moet worden de zogenaamde "3V-regel": handen wassen, maskers dragen en een afstand van minimaal 2 meter van anderen houden. Om deze regels nauwkeuriger te kennen, raadpleegt u de internetsite van het ministerie van Volksgezondheid (zie "online bronnen" hieronder).

Binnen het land zijn ook een aantal beperkingen van toepassing. Het is dus alleen toegestaan ​​om te bewegen om één ​​van de redenen die door de autoriteiten als "essentieel" zijn gedefinieerd. Vrienden of toeristische bezienswaardigheden bezoeken behoren niet tot deze "essentiële" activiteiten. Daarnaast zijn hotels en restaurants gesloten, evenals monumenten, musea en niet-essentiële winkels, en geldt er een avondklok van 21.00 uur tot 05.00 uur. Sinds 1 maart 2021 is het ook verboden om de districtsgrenzen waar men zijn woonplaats heeft te overschrijden, behalve om één ​​van de redenen die essentieel worden geacht. Bij een politiecontrole moeten certificaten of beëdigde verklaringen worden overlegd, en overtreders riskeren boetes.

Online bronnen

 • Voor gedetailleerde informatie over de voorwaarden voor toegang tot Tsjechisch grondgebied en het Passenger Locator Form, zie de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx (in het Engels / Tsjechisch);
 • Voor de classificatie van landen volgens hun risico op besmetting met Covid-19 zie het document List of countries with a low risk of COVID-19 transmission op de link: https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx. Op de lijst staan de landen met klein risico (low risk - groen), gemiddeld risico (medium risk – oranje) en hoog risico (high risk - rood) van besmetting met het COVID-19 virus. De landen met zeer hoog risico van besmetting (very high risk – donkerrood) staan niet op de lijst.
 • Voor gedetailleerde informatie over beperkingen en sanitaire maatregelen die van toepassing zijn op Tsjechisch grondgebied, zie de website van het ministerie van Volksgezondheid https://koronavirus.mzcr.cz/en/, de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken https://www.mvcr.cz/mvcren/, en de informatiewebsite https://covid.gov.cz/en/ (in het Engels / Tsjechisch).

 

Om de consulaire hulp beter te organiseren, raden we u ook aan om uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be/.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Afgezien van het risico van besmetting met Covid-19, brengt reizen naar Tsjechië geen specifieke risico's met zich mee. Het blijft aan te raden om op te passen voor zakkenrollers, vooral in het openbaar vervoer.

Criminaliteit

Zoals in alle grote steden en toeristische omgevingen, is het raadzaam om waakzaam te blijven.