Tsjechië

kaart Tsjechië

 

Laatste update

COVID-19

Alle niet-essentiële reizen vanuit en naar België blijven verboden. Vanaf 15 juni gaan de grenzen openen voor reizen naar en vanuit de Europese Unie, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk en de vier andere Schengenlanden (Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen). Elk land beslist echter zelf of het zijn grenzen al dan niet opent. Raadpleeg de reisadviezen per land om de situatie in het land van uw bestemming te kennen.

Reizen buiten Europa kunnen vooralsnog niet.
 

Veiligheidstoestand

Reizen in Tsjechië brengt geen bijzonder risico met zich mee. Met betrekking tot de Covid-19-pandemie merken we op dat dit land relatief weinig wordt getroffen, met slechts 321 doden (op 2 juni).

Grensoverschrijding

Als onderdeel van haar strijd tegen de Covid-19-pandemie heeft de Tsjechische regering een reeks beperkingen opgelegd aan de toegang tot het land, die slechts geleidelijk worden opgeheven. Deze beperkingen zijn momenteel als volgt.

Het land binnenkomen

Personen die officieel in een andere EU-lidstaat dan de Tsjechische Republiek wonen (ongeacht of ze onderdaan zijn van een EU-lidstaten of niet), kunnen de Tsjechische Republiek in slechts drie gevallen binnenkomen:

 • om professionele redenen;
 • om hoger onderwijs te volgen;
 • om zich bij een familielid die daar officieel woont te voegen.

Om in aanmerking te komen om Tsjechië binnen te komen, moeten mensen die aan een van deze voorwaarden voldoen ook:

 • documenten voorleggen waaruit blijkt dat zij aan deze voorwaarde voldoen;
 • een negatieve covid-19 test van minder dan 4 dagen hebben (bij gebrek daaraan, mogen ze niet in Tsjechië zijn);
 • hun reizen in de Tsjechische Republiek gedurende 14 dagen beperken tot "essentiële" reizen, dat wil zeggen om naar het werk te pendelen, basisbehoeften te kopen, medische behandeling te krijgen, een dringend officieel verzoek in te dienen of naar een begrafenis te gaan.

Personen met de Tsjechische nationaliteit, evenals buitenlanders die officieel in Tsjechië wonen, kunnen naar het land terugkeren zonder zich te moeten rechtvaardigen. Deze mensen moeten echter over een negatieve Covid-19-test van minder dan 4 dagen beschikken (tenzij ze het land om professionele redenen minder dan 72 uur eerder hadden verlaten), of een quarantaine van 14 dagen bij aankomst in acht nemen. Ze moeten ook hun reizen in Tsjechië gedurende 14 dagen beperken tot de hierboven genoemde essentiële reizen.

Personen die regelmatig in een EU-lidstaat verblijven (burgers van een EU-lidstaat of niet) worden tot Tsjechisch grondgebied toegelaten met het oog op een bezoek aan een persoon met wie zij kunnen bewijzen dat zij een duurzame relatie hebben, maar op voorwaarde dat ze een negatieve Covid-19-test hebben, dat ze hun reizen in Tsjechië beperken tot de hierboven genoemde essentiële reizen, en dat hun verblijf niet langer is dan 72 uur.

Specifieke regels zijn van toepassing op wegvervoerders, grensarbeiders, werknemers in de "kritieke infrastructuren" van het land, leden van de gezondheids- en veiligheidsdiensten, landbouwers en bosbouwers, enz.

Om te weten te komen welke specifieke regels moetenworden nageleefd om het Tsjechische grondgebied binnen te komen, moet u de website van het Tsjechische ministerie van Binnenlandse Zaken raadplegen (zie de eerste link die wordt aangegeven onder "online bronnen" hieronder).

Het land verlaten

Niet-Tsjechische burgers die geen verblijfsvergunning in het land hebben (dit is meestal het geval voor toeristen en studenten) kunnen in het land blijven, maar ze kunnen het ook verlaten.

Niet-Tsjechische burgers die in het land een permanente of tijdelijke verblijfsvergunning hebben, kunnen Tsjechië verlaten zonder zich te hoeven rechtvaardigen. Om daarna terug te keren, zullen ze aan de bovengenoemde voorwaarden moeten voldoen.

Reisopties

 • Over de weg: Het overschrijden van de Tsjechische grens met een privéauto is toegestaan ​​voor iedereen die aan de vereiste voorwaarden voldoet. Bij alle belangrijke grensovergangen is het mogelijk om de Duits-Tsjechische en Oostenrijks-Tsjechische grens 24/7 te overschri. De overschrijding van de Tsjechisch-Poolse en Tsjechisch-Slowaakse grens is beperkt tot bepaalde overgangen, waarvan de opening kan worden onderworpen aan een tijdschema (lijst van deze grensovergangen toegankelijk via deze link: https://www.mvcr.cz/mvcren/article/temporary-reintroduction-of-border-control-at-internal-borders-of-the-czech-republic-666242.aspx).
 • Met de trein: Spoorwegovergangen aan de Tsjechische grens zijn sinds 26 mei heropend, maar het internationale spoorverkeer is geleidelijk hervat.
 • Met het vliegtuig: Vaclav Havel Prague Airport is sinds het begin van de Covid-19-crisis open gebleven en de regionale luchthavens in Brno, Ostrava, Karlovy Vary en Pardubice zijn op 26 mei heropend. Vluchten naar België zijn nog niet hervat.

Hygiënische maatregelen

De door de Tsjechische regering opgelegde hygiënemaatregelen worden geleidelijk opgeheven. De belangrijkste nog geldende maatregelen zijn:

 • het dragen van een masker in het openbaar vervoer en openbare overdekte plaatsen (behalve in restaurants en cafés);
 • respecteren van een afstand van 2M tussen mensen (behalve leden van dezelfde familie);
 • het verbod op bijeenkomsten van meer dan 300 personen.

Om te weten te komen  welke specifieke regels op het vlak van hygiëne op Tsjechisch grondgebied in acht moeten worden genomen, is het noodzakelijk om de website van het Tsjechische Ministerie van Volksgezondheid te raadplegen (zie de tweede link die wordt aangegeven onder "online bronnen" hieronder).

Online bronnen

Voor gedetailleerde informatie over de voorwaarden voor toegang tot Tsjechisch grondgebied:

https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx

Zie documenten :

 • Conditions for entry (return) of persons already in the territory of the Czech Republic
 • Conditions for foreign nationals newly coming into the territory of the Czech Republic, thus for those who previously did not reside in the Czech territory

Voor gedetailleerde informatie over de hygiënemaatregelen die op Tsjechisch grondgebied worden toegepast:

https://koronavirus.mzcr.cz/en/roadmap-for-easing-measures/

 

Om de consulaire hulp beter te organiseren, raden we u ook aan om uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be/.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Reizen in de Tsjechische Republiek houdt geen specifieke risico’s in.

Wees wel extra op uw hoede voor ‘pickpockets’ ! Vooral daar waren mensen zich verzamelen, op en rond vele toeristische plekjes en bezienswaardigheden, in tram / bus / metro,… Pickpockets zijn overal Tsjechië zeer actief. Houd uw bezittingen in het oog !

 

Criminaliteit

Zoals in alle grote steden en toeristische omgevingen, is het raadzaam om waakzaam te blijven.

Nuttige nummers:

 • Politie: 158
 • Emergency: 112
 • Ambulance: 155