Tunesië

Tunesië

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

1. Reizen uit België naar de landen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen is sinds 15 juni opnieuw toegelaten. Of het ook mogelijk is om een ander land binnen te komen hangt af van de toestemming van uw land van bestemming. Het is dus uiterst belangrijk om de reisadviezen per land na te gaan om de situatie in het land van bestemming te kennen. Niet-noodzakelijke reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden.

​2. Quarantaine bij terugkeer naar België is niet verplicht voor reizigers die zich verplaatsten binnen de EU, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland of Noorwegen. Let wel: zelf-quarantaine in België blijft verplicht voor reizigers van buiten die regio, behalve wanneer dit essentiële verplaatsingen betreft.

3. Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

4. De Raad van de EU heeft aanbevolen de reisbeperkingen vanaf 1 juli op te heffen voor 14 landen buiten Europa: Algerije, Australië, Canada, Zuid-Korea, Georgië, Japan, Marokko, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Servië, Thailand, Tunesië en Uruguay. De Belgische regering beraadt zich verder over deze lijst. Minstens tot 7 juli blijven de bestaande maatregelen van kracht.

 

Sinds 27 juni hebben de Tunesische autoriteiten een gedeeltelijke heropening van hun grenzen doorgevoerd, die gebaseerd is op een classificatie van landen op basis van hun epidemiologisch risico. De maatregelen zijn als volgt::

  • “Groene” lijst: geen bijzondere maatregelen. Men mag vrij reizen naar Tunesië.
  • “Oranje” lijst: voorleggen van een maximaal 72u voor vertrek afgenomen negatieve PCR test, en afzondering van 14 dagen bij aankomst in Tunesië. Tunesiërs mogen de quarantaine thuis uitvoeren. Anderen personen moeten in georganiseerde toeristische groepen reizen en in een door de Tunesische overheid goedgekeurd hotel verblijven. De lijst van deze hotels kan gevonden worden op de website van het Tunesische Ministerie van Toerisme. De periode van 14 dagen kan ingekort worden op basis van een 2de negatieve PCR test, afgenomen op vraag en op kosten van de reiziger na 7 dagen. Toeristen in quarantaine in een hotel mogen zich slechts in georganiseerde groepen naar bepaalde toeristische plekken zoals musea en archeologische sites begeven.
  • “Rode” lijst: uitsluitend Tunesiërs die over een privéadres in Tunesië beschikken mogen reizen. Ze moeten een maximaal 72u voor vertrek afgenomen negatieve PCR test voorleggen, 7 dagen in quarantaine in een welbepaald opvangcentrum van de Tunesische overheid verblijven, een 2de PCR test ondergaan, en nog 7 dagen in thuisafzondering blijven. De kosten van het verblijf en van de tests zijn ten laste van de reiziger.

In principe dient het land van gebruikelijk verblijf als criterium voor de toepasselijke maatregelen. Personen die vanuit Tunesië naar het buitenland reizen, worden bij hun terugkeer aan dezelfde voorwaarden onderworpen, volgens de classificatie van het land waar ze gereisd hebben.

 Sinds 1 juli heeft de Tunesische overheid België in de « groene » lijst geclassificeerd. Alle personen die in België resideren mogen dus zonder beperkingen of quarantaine naar Tunesië reizen. Dit klassement zal elke week herzien worden.

Opgelet, momenteel blijft voor de Belgen het verbod op niet-essentiële reizen buiten Europa nog steeds van kracht. De Belgische overheid laat Belgen dus nog niet toe naar Tunesië te reizen, behalve voor bepaalde beperkte categorieën van als “essentieel” beschouwde reizen, en dit minstens tot 7 juli.

 

Voor meer gedetailleerde informatie over de coronaviruscrisis in Tunesië, klik hier.

 

Om de consulaire bijstand zo efficiënt mogelijk te kunnen organiseren, raden wij u aan om u te registreren op https://travellersonline.diplomatie.be


 

Description

Algemene veiligheid

Terrorisme

De Tunesische autoriteiten hebben verschillende terroristische pogingen verijdeld en veel inspanningen geleverd om de veiligheid van het grondgebied te verbeteren. Bezoekers dienen zich bewust te zijn van het groot risico van nieuwe aanslagen op het gehele grondgebied. Alle reizen en verplaatsingen binnen het land moeten worden getoetst op basis van de veiligheidsrisico's die eraan verbonden zijn. Het is raadzaam in alle omstandigheden zeer waakzaam te blijven.

Het centrum van Tunis werd op 27 juni het doelwit van twee terroristische aanslagen gericht tegen de ordediensten, waarbij 2 doden en 7 gewonden vielen (met inbegrip van burgers). Bezoekers aan het land wordt aangeraden om een verhoogde waakzaamheid aan de dag te leggen.
 
Mits de nodige waakzaamheid mogen reizigers naar Tunesie reizen, met uitzondering van de grensgebieden met Algerije en Libië. 

Voor reizen buiten het kustgebied wordt aanbevolen gebruik te maken van gecertificeerde touroperators en reisbureaus die in nauw contact staan met de Tunesische veiligheidsdiensten.

Verplaatsingen in het gebied tussen de grens met Algerije ten westen van de as Jendouba - Le Kef - Kasserien - Fériana-Tameghza en in de bergachtige gebieden van Kasserine en Le Kef worden ten stelligste afgeraden.

Ook verplaatsingen in de grensgebieden met Libië ten zuiden van de asRejim Maatoug-Bir Ellouza-Bir Aouine-Bori Bourghiba-Remada-Ben Gardane  worden ten stelligste afgeraden. De stad Ben Guerdane, waar in maart 2016 gevechten waren tegen Daesh, bevindt zich in die zone.

 

Algemene veiligheid

Het is aangeraden om vóór en tijdens uw verblijf de actualiteit te volgen.

Het is ten stelligste aanbevolen een verblijfplaats te kiezen die de nodige maatregelen voorziet voor de veiligheid van de klanten. Vermijd nachtelijke verplaatsingen buiten de hotels naar uitgaansgelegenheden en buiten de hoofdwegen. Vermijd druk bezochte evenementen op zowel openbare plaatsen als private adressen en grote menigten, samenkomsten en manifestaties, die gevaarlijk kunnen zijn.
 
Vermijd nachtelijke verplaatsingen en verplaatsingen naar geïsoleerde plaatsen of via afgelegen wegen. Op ieder moment kunnen de Tunesische autoriteiten versterkte veiligheidsmaatregelen (zoals controles of wegversperringen) nemen. Volg de aanwijzingen van de veiligheidsdiensten strikt op. Het is belangrijk steeds in het bezit te zijn van gedetailleerde wegenkaarten.
Het verkeer kan heel gevaarlijk zijn.

 

Criminaliteit

Tunisië is niet vrij van criminaliteit. Men dient zeer bedacht te zijn voor ( kruimel) diefstal op openbare plaatsen en plekken waar veel toeristen komen (markt, medina, hotel, strand) . Inbraken in hotelkamers komen occasioneel voor. Eerder afgelegen straten, wijken en parken worden beter vermeden en zeker niet alleen bezocht. Alleen reizende vrouwen kunnen ook een doelwit zijn. Ook taxi’s neemt men best indien mogelijk niet alleen. Bij een gewelddadige overval wordt best alles onmiddellijk afgegeven en is ieder verzet gevaarlijk.

 Het is ook noodzakelijk om waakzaam te zijn t.o.v. de verschillende oplichterspraktijken die gericht zijn op toeristen. Pas op voor verleidingsmanoeuvres in clubs en hotels om geld te verdienen, en om huwelijksbeloftes om een verblijfsvergunning in België te krijgen.
 

U dient het volgende in acht te nemen: vermijden om grote hoeveelheden waarden (geld, juwelen, e.a. ) op zich te dragen. Steeds oplettend zijn voor handtassen en elektronische apparatuur (GSM,…) . Het origineel van uw documenten ( paspoort, identiteitskaart) bewaren in de kluis van het hotel en  kopieën meenemen. Ingeval van verlies of diefstal, onmiddellijk een verklaring afleggen bij de dichtstbijzijnde politiepost en de Belgische Ambassade in Tunis verwittigen. Noodnummer van de politie: 197.

 

Nuttig om te weten

Het is noodzakelijk om waakzaam te zijn t.o.v. de verschillende oplichterspraktijken die gericht zijn op toeristen. Pas op voor verleidingsmanoeuvres in clubs en hotels om geld te verdienen, of zelfs om huwelijksbeloftes om een verblijfsvergunning in België te krijgen.

Reizigers wordt aangeraden voor en tijdens hun verblijf in Tunesië op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen en regelmatig het reisadvies te raadplegen.

Reizigers die problemen zouden ondervinden tijdens hun reis wordt aangeraden contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij of reisagent voor organisatorische problemen. In geval van veiligheidsproblemen kunnen zij de ambassade in Tunis contacteren.

Belgen die zich op of in de buurt van ernstige incidenten bevinden, worden verzocht om zo spoedig mogelijk hun familie en naasten te contacteren om hen gerust te stellen. Een mededeling aan de  Ambassade van België (tunis@diplobel.fed.be) is ook aangeraden. Dit bij voorkeur per e-mail om te voorkomen dat de telefoonlijnen verzadigd geraken.