Tunesië

Tunesië

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

  • De informatie over reizen is een advies en is niet bindend.
  • Op de homepage van deze website vindt u de covid-kaart, die uitleg geeft over de landen en regio’s en de voorwaarden om er al dan niet naar toe te reizen, samen met de maatregelen die gelden bij terugkeer naar België.
  • Registreer uw reis via TravellersOnline.
  • BELANGRIJK: reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

 

COVID

INFO: Covid-test vóór vertrek wordt vereist. Zie verdere info hieronder.

Reizen naar Tunesië worden ten zeerste afgeraden.

Tunesië heeft vanaf 16 november 2020 het systeem van kleurcodes stopgezet en past uniforme regels toe op reizigers, ongeacht hun land van herkomst. Belgische onderdanen mogen dan ook opnieuw naar Tunesië reizen, onder strikte sanitaire maatregelen :

  • Een negatieve PCR test voorleggen, die moet dateren van minder dan 72 uur voor inscheping.
  • Zich registreren via de applicatie : https://app.e7mi.tn/language      
  • Na aankomst een 14-daagse quarantaine respecteren, in een goedgekeurd hotel ofwel op een private woonplaats. De personen die hun quarantaine in een hotel wensen door te brengen dienen VOOR het vertrek een reservatie maken in een door de Tunesische overheid goedgekeurd hotel. De lijst van deze hotels is hier beschikbaar.
  • Een nieuwe PCR-test kan op kosten van de reiziger worden uitgevoerd vanaf de 7e dag na aankomst in Tunesië. Als deze test negatief is, wordt de quarantaine beëindigd.
  • Mensen die minder dan 5 dagen in Tunesië verblijven moeten een negatieve PCR test voorleggen die dateert van minder dan 72 uur voor de inscheping, en zich houden aan sanitaire protocollen en beschermingsmaatregelen. Een quarantaine is in dit geval niet verplicht.
  • Residenten in Tunesië die voor een kort verblijf (minder dan 5 dagen) naar het buitenland reizen hoeven geen PCR-test voor te leggen om terug te keren naar Tunesië. Bij terugkeer is een quarantaine van 7 dagen verplicht, thuis of in een goedgekeurd hotel ten koste van de reiziger. Een PCR-test wordt slechts vereist als er symptomen optreden. Let op, deze maatregel is nog steeds onduidelijk en zijn juiste toepassingswijze kan sterk afhangen van individuele beslissingen van de luchtvaartmaatschappijen op het moment van inscheping. Het wordt daarom sterk aanbevolen om voor het vertrek uit Tunesië hierover bij de luchtvaartmaatschappij te informeren.

De Tunesische overheid beslist regelmatig om nieuwe dwingende sanitaire maatregelen (avondklok, verplaatsingen, samenscholingen, enz.) toe te passen om de verspreiding van de virus te bestrijden. Personen die zich in Tunesië bevinden worden uitgenodigd om geïnformeerd te blijven en om deze maatregelen strikt na te leven.

 

Voor meer gedetailleerde informatie over de heropening van de grenzen met Tunesië, click hier.  

 

België heeft van zijn kant sinds 23 september Tunesië toegevoegd aan de lijst van landen die een kleurcode krijgen. In de huidige situatie van de pandemie, heeft de Federale Evaluatiecel (CELEVAL) Tunesië een rode kleur toegekend. Vanaf 25 september heeft de Belgische regering beslist om reizen naar rode zones niet meer te verbieden. Zulke reizen, ook naar Tunesië, blijven echter strikt afgeraden. Reizigers die zich toch naar Tunesië zouden begeven kunnen in principe geen beroep doen op consulaire bijstand in geval van problemen in het buitenland, et zullen bij hun terugkeer in België aan strikte sanitaire maatregelen onderworpen worden. 

Om de consulaire bijstand zo efficiënt mogelijk te kunnen organiseren, raden wij u aan om u te registreren op https://travellersonline.diplomatie.be


 

Description

Algemene veiligheid

Terrorisme

De Tunesische autoriteiten hebben verschillende terroristische pogingen verijdeld en veel inspanningen geleverd om de veiligheid van het grondgebied te verbeteren. Bezoekers dienen zich bewust te zijn van het groot risico van nieuwe aanslagen op het gehele grondgebied. Alle reizen en verplaatsingen binnen het land moeten worden getoetst op basis van de veiligheidsrisico's die eraan verbonden zijn. Het is raadzaam in alle omstandigheden zeer waakzaam te blijven.

Zoals elders in de moslimwereld heeft de zaak van de karikaturen van de Profeet in Tunesië reacties uitgelokt. Hoewel deze gematigd zijn gebleven is het aangewezen om waakzaam te zijn en samenscholingen in openbare plaatsen tijdelijk te vermijden.

Mits de nodige waakzaamheid mogen reizigers naar Tunesië reizen, met uitzondering van de grensgebieden met Algerije en Libië. 

Voor reizen buiten het kustgebied wordt aanbevolen gebruik te maken van gecertificeerde touroperators en reisbureaus die in nauw contact staan met de Tunesische veiligheidsdiensten.

Verplaatsingen in het gebied tussen de grens met Algerije ten westen van de as Jendouba - Le Kef - Kasserien - Fériana-Tameghza en in de bergachtige gebieden van Kasserine en Le Kef worden ten stelligste afgeraden.

Ook verplaatsingen in de grensgebieden met Libië ten zuiden van de as Rejim Maatoug-Bir Ellouza-Bir Aouine-Bori Bourghiba-Remada-Ben Gardane  worden ten stelligste afgeraden. De stad Ben Guerdane, waar in maart 2016 gevechten waren tegen Daesh, bevindt zich in die zone.

 

Algemene veiligheid

Het is aangeraden om vóór en tijdens uw verblijf de actualiteit te volgen.

Het is ten stelligste aanbevolen een verblijfplaats te kiezen die de nodige maatregelen voorziet voor de veiligheid van de klanten. Vermijd nachtelijke verplaatsingen buiten de hotels naar uitgaansgelegenheden en buiten de hoofdwegen. Vermijd druk bezochte evenementen op zowel openbare plaatsen als private adressen en grote menigten, samenkomsten en manifestaties, die gevaarlijk kunnen zijn.
 
Vermijd nachtelijke verplaatsingen en verplaatsingen naar geïsoleerde plaatsen of via afgelegen wegen. Op ieder moment kunnen de Tunesische autoriteiten versterkte veiligheidsmaatregelen (zoals controles of wegversperringen) nemen. Volg de aanwijzingen van de veiligheidsdiensten strikt op. Het is belangrijk steeds in het bezit te zijn van gedetailleerde wegenkaarten.
Het verkeer kan heel gevaarlijk zijn.

 

Criminaliteit

Tunisië is niet vrij van criminaliteit. Men dient zeer bedacht te zijn voor ( kruimel) diefstal op openbare plaatsen en plekken waar veel toeristen komen (markt, medina, hotel, strand) . Inbraken in hotelkamers komen occasioneel voor. Eerder afgelegen straten, wijken en parken worden beter vermeden en zeker niet alleen bezocht. Alleen reizende vrouwen kunnen ook een doelwit zijn. Ook taxi’s neemt men best indien mogelijk niet alleen. Bij een gewelddadige overval wordt best alles onmiddellijk afgegeven en is ieder verzet gevaarlijk.

U dient het volgende in acht te nemen:

vermijden om grote hoeveelheden waarden (geld, juwelen, e.a. ) op zich te dragen.

Steeds oplettend zijn voor handtassen en elektronische apparatuur (GSM,…) .

Het origineel van uw documenten ( paspoort, identiteitskaart) bewaren in de kluis van het hotel en  kopies meenemen.

Ingeval van verlies of diefstal, onmiddellijk een verklaring afleggen bij de dichtstbijzijnde politiepost en de Belgische Ambassade in Tunis verwittigen. Noodnummer van de politie: 197.

 

Nuttig om te weten

Het is noodzakelijk om waakzaam te zijn t.o.v. de verschillende oplichterspraktijken die gericht zijn op toeristen. Pas op voor verleidingsmanoeuvres in clubs en hotels om geld te verdienen, of zelfs om huwelijksbeloftes om een verblijfsvergunning in België te krijgen.

Reizigers wordt aangeraden voor en tijdens hun verblijf in Tunesië op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen en regelmatig het reisadvies te raadplegen.

Reizigers die problemen zouden ondervinden tijdens hun reis worden aangeraden contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij of reisagent voor organisatorische problemen. In geval van veiligheidsproblemen kunnen zij de ambassade in Tunis contacteren.

Belgen die zich op of in de buurt van ernstige incidenten bevinden, worden verzocht om zo spoedig mogelijk hun familie en naasten te contacteren om hen gerust te stellen. Een mededeling aan de  Ambassade van België (tunis@diplobel.fed.be) is ook aangeraden. Dit bij voorkeur per e-mail om te voorkomen dat de telefoonlijnen verzadigd geraken.