Tunesië

Tunesië

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

RIZIV-INFO: Covid-test vóór vertrek wordt vereist. Zie verdere info hieronder.

 

Sinds 27 juni heeft Tunesië zijn grenzen gedeeltelijk terug geopend, op basis van een klassement van landen volgens hun sanitaire risico. De maatregelen zijn de volgende:

-         “Groene” lijst: tot 26 augustus: geen bijzondere maatregel. Men mag vrij reizen naar Tunesië. Vanaf 26 augustus: een negatieve PCR test, die moet dateren van minder dan 72 uur voor inscheping en de 120 uur voor aankomst in Tunesië niet mag overschrijden, is verplicht.

-         “Oranje” lijst: negatieve PCR test (die moet dateren van minder dan 72 uur voor inscheping en de 120 uur voor aankomst in Tunesië niet mag overschrijden), en quarantaine zijn verplicht. Reizigers die niet in staat geweest zijn om de test te nemen zullen onderworpen worden aan een verplichte quarantaine van drie dagen in een isoleercentrum van de overheid, gedurende dewelke de PCR test zal uitgevoerd worden (met de kost ten laste van de reiziger). Tunesische reizigers die in het buitenland verblijven en buitenlanders die over een verblijfplaats in Tunesië beschikken mogen hun quarantaine uitvoeren in zelfisolatie in hun woning. De duur ervan is in principe 14 dagen. Deze periode kan ingekort worden tot 7 dagen indien een negatieve PCR test uitgevoerd wordt vanaf de vijfde dag na aankomst in Tunesië, op vraag van de reiziger en te zijnen laste. De reizigers die in een hotel verblijven moeten hun hotel vragen om het transport te regelen vanaf de luchthaven conform het sanitair protocol. Zij zijn eraan gehouden om de quarantaine als “résidence encadrée” in acht te nemen in hun hotel. Als hun verblijf in Tunesië langer dan een week duurt, is de PCR test te hunnen laste verplicht tussen de 5de en 7de dag na aankomst. De negatieve test stelt een einde aan de quarantaine.

-         “Rode” lijst: uitsluitend Tunesiërs die over een privéadres in Tunesië beschikken en residenten in Tunesië mogen reizen. Ze moeten een maximaal 72u voor het vertrek afgenomen negatieve PCR test voorleggen, 7 dagen in quarantaine in een welbepaald opvangcentrum van de Tunesische overheid verblijven, een 2de PCR test ondergaan, en nog 7 dagen in thuisafzondering blijven indien deze test negatief is. Reizigers MOETEN voor het vertrek een reservatie maken in een door de Tunesische overheid goedgekeurd hotel, om er de eerste week quarantaine te doen. De lijst van deze hotels is hier beschikbaar.

De kosten van het verblijf en van de tests zijn op last van de reiziger.

 

In principe dient het land van gebruikelijk verblijf als criterium voor de toepasselijke maatregelen. Personen die vanuit Tunesië naar het buitenland reizen, worden bij hun terugkeer aan dezelfde voorwaarden onderworpen, volgens het klassement van het land waar ze gereisd hebben.

 

Sinds 20 augustus heeft de Tunesische overheid België in de « rode » lijst geklasseerd. Dit klassement wordt op 26 augustus van kracht.  Personen die in België resideren mogen dus in principe niet naar Tunesië reizen, tenzij ze de Tunesische nationaliteit bezitten. Dit klassement zal elke week herzien worden.

Opgelet, momenteel blijft voor de Belgen ook een verbod op niet-essentiële reizen buiten Europa nog steeds van kracht. De Belgische overheid laat Belgen dus nog niet toe naar Tunesië te reizen, behalve voor bepaalde beperkte categorieën van als “essentieel” beschouwde reizen.

 

Voor meer gedetailleerde informatie over de heropening van de grenzen met Tunesië, click hier

Om de consulaire bijstand zo efficiënt mogelijk te kunnen organiseren, raden wij u aan om u te registreren op https://travellersonline.diplomatie.be


 

Description

Algemene veiligheid

Terrorisme

De Tunesische autoriteiten hebben verschillende terroristische pogingen verijdeld en veel inspanningen geleverd om de veiligheid van het grondgebied te verbeteren. Bezoekers dienen zich bewust te zijn van het groot risico van nieuwe aanslagen op het gehele grondgebied. Alle reizen en verplaatsingen binnen het land moeten worden getoetst op basis van de veiligheidsrisico's die eraan verbonden zijn. Het is raadzaam in alle omstandigheden zeer waakzaam te blijven.

Het centrum van Tunis werd op 27 juni het doelwit van twee terroristische aanslagen gericht tegen de ordediensten, waarbij 2 doden en 7 gewonden vielen (met inbegrip van burgers). Bezoekers aan het land wordt aangeraden om een verhoogde waakzaamheid aan de dag te leggen.
 
Mits de nodige waakzaamheid mogen reizigers naar Tunesie reizen, met uitzondering van de grensgebieden met Algerije en Libië. 

Voor reizen buiten het kustgebied wordt aanbevolen gebruik te maken van gecertificeerde touroperators en reisbureaus die in nauw contact staan met de Tunesische veiligheidsdiensten.

Verplaatsingen in het gebied tussen de grens met Algerije ten westen van de as Jendouba - Le Kef - Kasserien - Fériana-Tameghza en in de bergachtige gebieden van Kasserine en Le Kef worden ten stelligste afgeraden.

Ook verplaatsingen in de grensgebieden met Libië ten zuiden van de asRejim Maatoug-Bir Ellouza-Bir Aouine-Bori Bourghiba-Remada-Ben Gardane  worden ten stelligste afgeraden. De stad Ben Guerdane, waar in maart 2016 gevechten waren tegen Daesh, bevindt zich in die zone.

 

Algemene veiligheid

Het is aangeraden om vóór en tijdens uw verblijf de actualiteit te volgen.

Het is ten stelligste aanbevolen een verblijfplaats te kiezen die de nodige maatregelen voorziet voor de veiligheid van de klanten. Vermijd nachtelijke verplaatsingen buiten de hotels naar uitgaansgelegenheden en buiten de hoofdwegen. Vermijd druk bezochte evenementen op zowel openbare plaatsen als private adressen en grote menigten, samenkomsten en manifestaties, die gevaarlijk kunnen zijn.
 
Vermijd nachtelijke verplaatsingen en verplaatsingen naar geïsoleerde plaatsen of via afgelegen wegen. Op ieder moment kunnen de Tunesische autoriteiten versterkte veiligheidsmaatregelen (zoals controles of wegversperringen) nemen. Volg de aanwijzingen van de veiligheidsdiensten strikt op. Het is belangrijk steeds in het bezit te zijn van gedetailleerde wegenkaarten.
Het verkeer kan heel gevaarlijk zijn.

 

Criminaliteit

Tunisië is niet vrij van criminaliteit. Men dient zeer bedacht te zijn voor ( kruimel) diefstal op openbare plaatsen en plekken waar veel toeristen komen (markt, medina, hotel, strand) . Inbraken in hotelkamers komen occasioneel voor. Eerder afgelegen straten, wijken en parken worden beter vermeden en zeker niet alleen bezocht. Alleen reizende vrouwen kunnen ook een doelwit zijn. Ook taxi’s neemt men best indien mogelijk niet alleen. Bij een gewelddadige overval wordt best alles onmiddellijk afgegeven en is ieder verzet gevaarlijk.

 Het is ook noodzakelijk om waakzaam te zijn t.o.v. de verschillende oplichterspraktijken die gericht zijn op toeristen. Pas op voor verleidingsmanoeuvres in clubs en hotels om geld te verdienen, en om huwelijksbeloftes om een verblijfsvergunning in België te krijgen.
 

U dient het volgende in acht te nemen: vermijden om grote hoeveelheden waarden (geld, juwelen, e.a. ) op zich te dragen. Steeds oplettend zijn voor handtassen en elektronische apparatuur (GSM,…) . Het origineel van uw documenten ( paspoort, identiteitskaart) bewaren in de kluis van het hotel en  kopieën meenemen. Ingeval van verlies of diefstal, onmiddellijk een verklaring afleggen bij de dichtstbijzijnde politiepost en de Belgische Ambassade in Tunis verwittigen. Noodnummer van de politie: 197.

 

Nuttig om te weten

Het is noodzakelijk om waakzaam te zijn t.o.v. de verschillende oplichterspraktijken die gericht zijn op toeristen. Pas op voor verleidingsmanoeuvres in clubs en hotels om geld te verdienen, of zelfs om huwelijksbeloftes om een verblijfsvergunning in België te krijgen.

Reizigers wordt aangeraden voor en tijdens hun verblijf in Tunesië op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen en regelmatig het reisadvies te raadplegen.

Reizigers die problemen zouden ondervinden tijdens hun reis wordt aangeraden contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij of reisagent voor organisatorische problemen. In geval van veiligheidsproblemen kunnen zij de ambassade in Tunis contacteren.

Belgen die zich op of in de buurt van ernstige incidenten bevinden, worden verzocht om zo spoedig mogelijk hun familie en naasten te contacteren om hen gerust te stellen. Een mededeling aan de  Ambassade van België (tunis@diplobel.fed.be) is ook aangeraden. Dit bij voorkeur per e-mail om te voorkomen dat de telefoonlijnen verzadigd geraken.