Turkije

kaart Turkije

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19
 

 • Niet-essentiële reizen vanuit België naar landen buiten de Europese Unie worden ten stelligste afgeraden.
 • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

De epidemiologische gegevens over de COVID-19-epidemie in Turkije die dagelijks door het ministerie van Volksgezondheid worden meegedeeld, zijn hier beschikbaar.

Belgen die in Turkije wonen, of die zich in Turkije bevinden, moeten de aanbevelingen en instructies van de lokale overheden naleven. Maatregelen die door de Turkse overheid worden opgelegd, o.a. quarantainemaatregelen, dienen strikt te worden gerespecteerd.

 

Inreisvoorwaarden

De volgende regels gelden bij binnenkomst in Turkije via lucht, land of zee:

Reizigers uit België of een ander land (met uitzondering van de landen vermeld in de volgende punten) zijn vrijgesteld van quarantaine als ze een van de volgende documenten kunnen voorleggen:

 • een vaccinatiebewijs, waaruit blijkt dat de persoon minstens 14 dagen voor binnenkomst volledig is ingeënt;
 • een attest van genezing, waaruit blijkt dat men tijdens de voorbije 6 maanden is getroffen door COVID-19;
 • een negatieve PCR-test die minder dan 72 uur voor binnenkomst is uitgevoerd;
 • een negatieve snelle antigeentest van minder dan 48 uur.

Reizigers uit  Iran en Egypte moeten:

 • een negatieve PCR-test voorleggen die minder dan 72 uur voor het binnenkomst is uitgevoerd.

Reizigers uit Bangladesh, Brazilië, India, Nepal, Pakistan en Sri Lanka of die de afgelopen 14 dagen in deze landen hebben verbleven, moeten:

 • een negatieve PCR-test voorleggen die minder dan 72 uur voor binnenkomst is uitgevoerd;
 • voor mensen die een volledige vaccinatie met een door de WHO of Turkije goedgekeurd vaccin sinds ten minste 14 dagen niet kunnen aantonen, een quarantaine in hun huis of verblijfplaats doorlopen en op de 10e dag een PCR-test uitvoeren. Als het resultaat van de PCR-test van de 10e dag negatief is, wordt de quarantaine opgeheven.

Reizigers die uit Afghanistan komen of er de afgelopen 14 dagen in dit land hebben verbleven, moeten:

 • een negatieve PCR-test voorleggen die minder dan 72 uur voor binnenkomst is uitgevoerd;
 • bij aankomst een quarantaine van 10 dagen doorlopen, in een van de door de Turkse autoriteiten aangewezen hotels, waarvan het einde afhankelijk is van een negatieve PCR-test uitgevoerd op de 7e dag. De kosten van het hotelverblijf en het vervoer vanaf de luchthaven zijn voor rekening van de reizigers. Reizigers moeten hun eigen hotelreservering en betaling maken voordat ze in Turkije aankomen.

Vluchten vanuit Zuid-Afrika, Botswana, Mozambique, Namibië en Zimbabwe zijn tot nader order opgeschort. Passagiers die in de afgelopen 14 dagen in deze landen zijn geweest en van plan zijn Turkije vanuit een ander land binnen te komen, moeten:

 • een negatieve PCR-test voorleggen die minder dan 72 uur voor binnenkomst is uitgevoerd;
 • bij aankomst een quarantaine van 14 dagen doorlopen, in een van de door de Turkse autoriteiten aangewezen hotels, waarvan het einde afhankelijk is van een negatieve PCR-test uitgevoerd op de 10de dag. De kosten van het hotelverblijf en het vervoer vanaf de luchthaven zijn voor rekening van de reizigers. Reizigers moeten hun eigen hotelreservering en betaling maken voordat ze in Turkije aankomen.

Kinderen onder de 12 jaar zijn vrijgesteld van de vereisten van vaccinatiecertificaat, attest van genezing, PCR- of antigeentest om Turkije binnen te treden.

Passagiers kunnen steekproefsgewijs worden onderworpen aan PCR-tests die worden uitgevoerd door het ministerie van Volksgezondheid.

Alle reizigers vanaf 6 jaar die in Turkije via lucht aankomen, moeten het “Formulier voor toegang tot Turkije” binnen 72 uur voor vertrek van de vlucht naar Turkije elektronisch invullen. Dit geldt niet voor passagiers op doorreis.

 

Maatregelen in Turkije

Personen die gedurende hun verblijf in Turkije positief testen op COVID-19 of met een andere persoon die positief testte in contact komen, worden door de Turkse overheden tot quarantaine verplicht op de plaats waar men logeert. Wanneer men een positieve covidtest aflegt, bestaat er geen garantie op het onmiddellijk afleggen van een tweede test om de resultaten van de eerste test te verifiëren. Als men de quarantainemaatregelen niet respecteert, krijgt men een boete en zal de Turkse overheid een locatie aanwijzen waar de quarantaine doorgebracht moet worden.

De quarantaineperiode bepaald door de Turkse autoriteiten bedraagt momenteel:

 • Bij een positieve test: 7 dagen quarantaine. De quarantaine periode eindigt na 7 dagen voor personen met “milde of geen symptomen” of bij een negatieve test na 5 dagen;
 • Bij een risicocontact: geen quarantaine voor personen met boostervaccin of personen die de ziekte hadden tijdens de laatste 3 maanden. Voor niet-gevaccineerde personen of voor personen waarbij de boosterdosis langer dan 3 maanden geleden werd toegediend: 7 dagen quarantaine (einde quarantaine na 7 dagen of na 5 dagen bij negatieve test).

De ambassade of het consulaat-generaal kan niet tussenkomen om de duur van de quarantaine te verkorten. De kosten van het verblijf tijdens de quarantaineperiode zijn voor rekening van de reizigers: reizigers worden dus sterk aangeraden om bij hun mutualiteit of verzekeringsmaatschappij hun dekking te controleren.

Om tot bepaalde openbare plaatsen toegang te verkrijgen, zoals winkelcentra, markten of restaurants, om in een hotel in te checken en om tussen Turkse steden per vliegtuig, trein of bus te reizen, moet men over een HES-code beschikken (van de naam van de "Hayat Eve Sığar"-applicatie). Een persoonlijke HES-code wordt automatisch toegewezen na het invullen van het “Formulier voor toegang tot Turkije”. Deze code kan ook verkregen worden na aankomst op het Turkse grondgebied en enkel met een Turks telefoonnummer:

 • via de mobiele HES-applicatie (beschikbaar bij Google Play of App Store
 • via SMS naar "2023” (enkel bereikbaar vanuit Turkije). 

Bovendien zijn buitenshuis het dragen van een masker en respect voor sociale afstand verplicht (op alle openbare plaatsen, in de straat, op het werk, in voertuigen met meer dan twee personen, enz.). 

Reizigers die met het openbaar vervoer (bus, trein, vliegtuig) tussen twee provincies reizen en geen vaccinatiebewijs of attest van genezing kunnen voorleggen, moeten vanaf 6 september een negatieve PCR-test voorleggen van minder dan 48 uur. Een recente negatieve PCR-test is ook verplicht, voor niet-gevaccineerde mensen, om toegang te krijgen tot concertzalen, bioscopen en theaters.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een FAQ (in het Turks) gepubliceerd over de geldende maatregelen. Voor specifieke informatie over de maatregelen die van kracht zijn in de provincie waar u zich bevindt, dient u contact op te nemen met de provinciegouverneur. Bijkomende informatie is in het Turks beschikbaar op het nummer 184 (enkel bereikbaar vanuit Turkije).    

Het Ministerie van Toerisme en Cultuur heeft een "Safe Tourism"-certificaat ontwikkeld. De lijst van gecertificeerde infrastructuren is hier beschikbaar.  

Algemene informatie en raadgevingen over de COVID-19-pandemie zijn beschikbaar op de website van de Belgische overheid en op de website van de Wereldgezondheidsorganisatie

 

Reizen naar België

Het Turkse vaccinatiecertificaat is erkend door de Europese Commissie. Het is bijgevolg gelijkwaardig aan een EU Digitaal COVID-certificaat en kan gebruikt worden om naar België te reizen. De maatregelen die gelden voor reizen naar België voor personen die volledig gevaccineerd zijn, kan u hier raadplegen.

 

Belgen die zich in Turkije bevinden worden verzocht hun verblijf te registreren en te blijven actualiseren op het Travellers Online-platform.

In geval van nood, kunnen Belgen die zich in Turkije bevinden de ambassade in Ankara of het consulaat-generaal in Istanboel contacteren of zich voor bijstand tot de lokale overheden richten. 

 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Terreurrisico

Ondanks het einde van de noodtoestand sinds midden 2018, blijft het risico op terroristische aanslagen in Turkije bestaan. Bedreigingen van radicale groeperingen, onder meer ten gevolge van de conflicten in Syrië en Irak zijn aanzienlijk en kunnen het gehele Turkse grondgebied beïnvloeden. Vijandelijkheden met de terroristische groep PKK resulteerden in militaire operaties in het zuidoosten van het land. De PKK en de gerelateerde groeperingen hebben veel aanvallen gedaan in de eerste plaats tegen de staatsstructuren en de veiligheidsdiensten in het hele land. Andere terroristische groepen, zoals DHKP-C, blijven actief.

Reizigers worden daarom aangeraden in het algemeen waakzaam te blijven, om in de mate van het mogelijke samenscholingen, massa’s en de omgeving van officiële gebouwen te vermijden.

Alle reizen binnen een straal van 10 km van de Turks-Syrische grens worden sterk afgeraden. Niet-essentiële reizen naar de Turks-Irakese grens (oosten) en de provincies grenzend aan Syrië worden sterk afgeraden: met name de provincies Adana, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanliurfa, Mardin, Şirnak, Mus, Bingöl, Bitlis, Batman, Kars, Iğdir, Ağri, Van, Diyarbakır, Hakkari, Siirt en Tunceli. Terroristische aanvallen en veiligheidsoperaties zijn er mogelijk.

Voor elke reis naar Turkije, registreer uw reis op https://travellersonline.diplomatie.be. Als u naar een gebied reist dat hierboven werd afgeraden,  informeert u best de Belgische ambassade in Ankara per e-mail (ankara@diplobel.fed.be).

 

Seismische risico’s

Het Turkse grondgebied is zeer seismisch, vooral het gebied  van de Marmara-zee, de Egeïsche kust, het zuidoosten en de regio van de Kaukusus en Zwarte Zee. In  deze gebieden moet tijdens ernstige aardbevingen de aanbevelingen van de autoriteiten gevolgd worden. Ziekenhuis- en noodhulpstructuren zijn over het algemeen van goede kwaliteit.

 

Algemene aanbevelingen

Reizigers worden gevraagd voor en tijdens hun verblijf in Turkije zich te informeren over de ontwikkelingen en regelmatig ons reisadvies te raadplegen. Ter plaatse moeten de instructies van de lokale autoriteiten worden gevolgd. Het wordt sterk aanbevolen om demonstraties of samenscholingen te vermijden en om de acties van de veiligheidsdiensten niet te belemmeren.

Reizigers die tijdens hun reis moeilijkheden ervaren, dienen contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij of hun reisbureau. In geval  van veiligheidsproblemen kunnen ze beroep doen op de Belgische ereconsulaten, op het consulaat-generaal in Istanbul of op de ambassade in Ankara.

Belgische burgers die zich op de plaats van of dichtbij ernstige incidenten bevinden, worden gevraagd om zo snel mogelijk contact op te nemen met hun naasten om ze gerust te stellen. In zo’n geval is het ook aangeraden om de dichtstbijzijnde Belgische diplomatieke post in te lichten, bij voorkeur per e-mail om de telefoonlijnen niet te verzadigen.

Voor elke reis naar Turkije, registreert u  best op voorhand uw reis op https://travellersonline.diplomatie.be. Als u een reis plant in een van de volgende provincies: Adana, Hatay, Gaziantep, Kilis, Sanliurfa, Mardin, Sirnak, Mus, Bingöl, Bitlis, Batman, Kars, Igdir, Agri, Van Diyarbakir, Hakkari, Siirt en Tunceli, is het aanbevolen om ook de Belgische ambassade in Ankara van uw bestemming in te lichten (Ankara@diplobel.fed.be).

 

Consulaire bijstand

In geval van ernstige niet-voorziene problemen in het buitenland, kunnen Belgen de ambassades en consulaten van België aanspreken. Consulaire bijstand wordt uitsluitend gegeven aan de landsgenoten die tevergeefs de hulp hebben ingeroepen van de bevoegde lokale autoriteiten (bijv. lokale politie) of particuliere dienstverlenende bedrijven (banken, verzekeraars) en geen andere mogelijkheid meer hebben dan zich tot de diplomatieke vertegenwoordiging te wenden. Deze bijstand eindigt zodra reizigers hun reis op eigen middelen kunnen verderzetten.

Heeft u zowel de Belgische en de Turkse nationaliteit? In dit geval kan België u geen consulaire bijstand bieden in Turkije: personen met zowel de Belgische als de Turkse nationaliteit dienen zich ervan bewust te zijn dat de Belgische autoriteiten hen geen consulaire bijstand kunnen leveren indien zij zich in het land van hun andere nationaliteit bevinden, in welk geval de toestemming van de lokale autoriteiten vereist is. In geval van een humanitaire noodsituatie, kan enkel humanitaire bijstand gegeven worden, conform de internationale verdragen hierover.

Net als elke staat is Turkije soeverein en kan het de toegang tot zijn grondgebied weigeren. Er werden veel gevallen gerapporteerd van langdurig ingezetenen in België (Belgen, Turken, bipatriden, andere nationaliteit) die Turkije niet binnen mochten komen en daarom teruggedreven werden naar België vanaf de grens (luchthaven of land). Deze mensen worden over het algemeen teruggestuurd naar hun startpunt. De terugkeer gebeurt soms niet onmiddellijk, maar via de eerst beschikbare vlucht. Dit is een recht van Turkije, waartegen de Belgische diplomatieke en consulaire missies in Turkije zich niet kunnen verzetten.

Verschillende bipatriden met een Turks-Europese nationaliteit werden onlangs het recht ontkend om het Turkse grondgebied te verlaten zonder dat  een specifieke motivatie werd gegeven. Deze situaties kunnen lang duren. Publicaties allerlei op sociale media (waarbij de laptop tijdens het onderzoek wordt onderzocht) of andere gedragingen in het verleden kunnen aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolgingen. België kan hiervoor geen consulaire bijstand verlenen en kan enkel in dringende humanitaire gevallen trachten tussen te komen in overeenstemming met internationale verdragen.