Turkije

kaart Turkije

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

1. Reizen uit België naar de landen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen is sinds 15 juni opnieuw toegelaten. Of het ook mogelijk is om een ander land binnen te komen hangt af van de toestemming van uw land van bestemming. Het is dus uiterst belangrijk om de reisadviezen per land na te gaan om de situatie in het land van bestemming te kennen. Niet-noodzakelijke reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden.

​2. Quarantaine bij terugkeer naar België is niet verplicht voor reizigers die zich verplaatsten binnen de EU, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland of Noorwegen. Let wel: zelf-quarantaine in België blijft verplicht voor reizigers van buiten die regio, behalve wanneer dit essentiële verplaatsingen betreft.

3. Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

4. De Raad van de EU heeft aanbevolen de reisbeperkingen vanaf 1 juli op te heffen voor 14 landen buiten Europa: Algerije, Australië, Canada, Zuid-Korea, Georgië, Japan, Marokko, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Servië, Thailand, Tunesië en Uruguay. De Belgische regering beraadt zich verder over deze lijst. Minstens tot 7 juli blijven de bestaande maatregelen van kracht.

 

In Turkije werd op 11 maart 2020 voor het eerst een besmetting met COVID-19 vastgesteld. Sindsdien werd een toenemend aantal gevallen van COVID-19 in het land geregistreerd. Vanaf 1 juni begon een fase van “normalisering” van het leven.

Binnenlandse en internationale vluchten van en naar Turkije worden geleidelijk hervat. Turkije heeft op 12 juni wel de eigen beperkingen inzake toegang tot Turkse grondgebied opgeheven. Onderdanen van derde landen mogen nu Turkije binnenkomen via land-, zee- en luchtgrenzen, met uitzondering van de grensposten met Iran. Wat België betreft, en tot nader order, zijn niet-essentiële reizen van Belgen naar Turkije verboden.

Alle personen die het Turkse grondgebied binnenkomen, worden onderworpen aan gezondheidscontroles (aan de grenspost of op de luchthaven). Mensen die COVID-19-symptomen of koorts vertonen, zullen een COVID-19-screeningstest ondergaan. Bij een positieve test wordt men doorverwezen worden naar een door de Turkse autoriteiten aangewezen zorginstelling. Reizigers die essentiële reizen ondernemen, worden daarom sterk aangeraden om voor hun vertrek bij hun mutualiteit of verzekeringsmaatschappij de medische dekking te controleren.

Sinds 21 mei moeten passagiers voor reizen tussen Turkse steden per vliegtuig, trein of bus over een HES-code beschikken (van de naam van de "Hayat Eve Sığar" applicatie). Deze code kan verkregen worden: via de mobiele HES-applicatie (beschikbaar bij Google Play of ); via SMS naar "2023” (enkel bereikbaar vanuit Turkije).

Belgen die in Turkije wonen, of die zich in Turkije bevinden, moeten de aanbevelingen en instructies van de lokale autoriteiten naleven. Volgende maatregelen zijn momenteel van kracht: personen onder de 18 jaar moeten door hun ouders worden begeleid; 65-plussers kunnen hun huis alleen tussen 10.00 uur en 20.00 uur verlaten; het dragen van een masker is verplicht op openbare plaatsen. Bijkomende informatie is in het Turks beschikbaar  op het nummer 184 of op de website van het Turkse ministerie van Gezondheid (https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/).

Algemene informatie en raadgevingen over de COVID-19 pandemie zijn beschikbaar op de website https://www.info-coronavirus.be/nl en op de website van de Wereldgezondheidsorganisatie (www.who.int).

Belgen die zich in Turkije bevinden en die wensen terug te keren naar België  worden verzocht: hun verblijf te registreren en te blijven actualiseren op het Travellers online platform  https://travellersonline.diplomatie.be); bij de luchtvaartmaatschappijen te informeren naar de beschikbare vluchten naar België en Europa.

Het is momenteel mogelijk om Turkije over land te verlaten maar dit kan voorlopig enkel via Bulgarije. In geval van nood, kunnen de betrokkenen de Ambassade in Ankara of het Consulaat-generaal te Istanboel contacteren of zich richten tot de lokale autoriteiten voor assistentie. 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Terreurrisico

Ondanks het einde van de noodtoestand sinds midden 2018, blijft het risico op terroristische aanslagen in Turkije bestaan. Bedreigingen van radicale groeperingen, onder meer ten gevolge van de conflicten in Syrië en Irak zijn aanzienlijk en kunnen het gehele Turkse grondgebied beïnvloeden. Vijandelijkheden met de terroristische groep PKK resulteerden in militaire operaties in het zuidoosten van het land. De PKK en de gerelateerde groeperingen hebben veel aanvallen gedaan in de eerste plaats tegen de staatsstructuren en de veiligheidsdiensten in het hele land. Andere terroristische groepen, zoals DHKP-C, blijven actief.

Reizigers worden daarom aangeraden in het algemeen waakzaam te blijven, om in de mate van het mogelijke samenscholingen, massa’s en de omgeving van officiële gebouwen te vermijden.

Alle reizen binnen een straal van 10 km van de Turks-Syrische grens worden sterk afgeraden. Niet-essentiële reizen naar de Turks-Irakese grens (oosten) en de provincies grenzend aan Syrië worden sterk afgeraden: met name de provincies Adana, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanliurfa, Mardin, Şirnak, Mus, Bingöl, Bitlis, Batman, Kars, Iğdir, Ağri, Van, Diyarbakır, Hakkari, Siirt en Tunceli. Terroristische aanvallen en veiligheidsoperaties zijn er mogelijk.

Voor elke reis naar Turkije, registreer uw reis op https://travellersonline.diplomatie.be. Als u naar een gebied reist dat hierboven werd afgeraden,  informeert u best de Belgische Ambassade in Ankara per e-mail (ankara@diplobel.fed.be).

 

Seismische risico’s

Het Turkse grondgebied is zeer seismisch, vooral het gebied  van de Marmara-zee, de Egeïsche kust, het zuidoosten en de regio van de Kaukusus en Zwarte Zee. In  deze gebieden moet tijdens ernstige aardbevingen de aanbevelingen van de autoriteiten gevolgd worden. Ziekenhuis- en noodhulpstructuren zijn over het algemeen van goede kwaliteit.

 

Algemene aanbevelingen

Reizigers worden gevraagd voor en tijdens hun verblijf in Turkije zich te informeren over de ontwikkelingen en regelmatig  ons reisadvies te raadplegen. Ter plaatse moeten de instructies van de lokale autoriteiten worden gevolgd. Het wordt sterk aanbevolen om demonstraties of samenscholingen te vermijden en om de acties van de veiligheidsdiensten niet te belemmeren.

Reizigers die tijdens hun reis moeilijkheden ervaren, dienen contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij of hun reisbureau. In geval  van veiligheidsproblemen kunnen ze beroep doen op de Belgische ere-consulaten, op het consulaat-generaal in Istanbul of op de ambassade in Ankara.

Belgische burgers die zich op de plaats van of dichtbij ernstige incidenten bevinden, worden gevraagd om zo snel mogelijk contact op te nemen met hun naasten om ze gerust te stellen. In zo’n geval is het ook aangeraden om de dichtstbijzijnde Belgische diplomatieke post in te lichten, bij voorkeur per e-mail om de telefoonlijnen niet te verzadigen.

Voor elke reis naar Turkije, registreert u  best op voorhand uw reis op https://travellersonline.diplomatie.be. Als u een reis plant in één van de volgende provincies: Adana, Hatay, Gaziantep, Kilis, Sanliurfa, Mardin, Sirnak, Mus, Bingöl, Bitlis, Batman, Kars, Igdir, Agri, Van Diyarbakir, Hakkari, Siirt en Tunceli, is het aanbevolen om ook de Belgische ambassade in Ankara van uw bestemming in te lichten (Ankara@diplobel.fed.be).

 

Consulaire bijstand

In geval van ernstige niet-voorziene problemen in het buitenland, kunnen Belgen de ambassades en consulaten van België aanspreken. Consulaire bijstand wordt uitsluitend gegeven aan de landsgenoten die tevergeefs de hulp hebben ingeroepen van de bevoegde lokale autoriteiten (bijv. lokale politie) of particuliere dienstverlenende bedrijven (banken, verzekeraars) en geen andere mogelijkheid meer hebben dan zich tot de diplomatieke vertegenwoordiging te wenden. Deze bijstand eindigt zodra reizigers hun reis op eigen middelen kunnen verderzetten.

Heeft u zowel de Belgische en de Turkse nationaliteit? In dit geval  kan België u geen consulaire bijstand bieden in Turkije: personen met zowel de Belgische als de Turkse nationaliteit dienen zich ervan bewust te zijn dat de Belgische autoriteiten hen geen consulaire bijstand kunnen leveren indien zij zich in het land van hun andere nationaliteit bevinden, in welk geval de toestemming van de lokale autoriteiten vereist is. In geval van een humanitaire noodsituatie, kan enkel humanitaire bijstand gegeven worden, conform de internationale verdragen hierover.

Net als elke staat is Turkije soeverein en kan het de toegang tot zijn grondgebied weigeren. Er werden veel gevallen gerapporteerd van langdurig ingezetenen in België (Belgen, Turken, bipatriden, andere nationaliteit) die Turkije niet binnen mochten komen en daarom teruggedreven werden naar België vanaf de grens (luchthaven of land). Deze mensen worden over het algemeen teruggestuurd naar hun startpunt. De terugkeer gebeurt soms niet onmiddellijk, maar via de eerst beschikbare vlucht. Dit is een recht van Turkije, waartegen de Belgische diplomatieke en consulaire missies in Turkije zich niet kunnen verzetten.

Verschillende bipatriden met een Turks-Europese nationaliteit werden onlangs het recht ontkend om het Turkse grondgebied te verlaten zonder dat  een specifieke motivatie werd gegeven. Deze situaties kunnen lang duren. Publicaties allerlei op sociale media (waarbij de laptop tijdens het onderzoek wordt onderzocht) of andere gedragingen in het verleden kunnen aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolgingen. België kan hiervoor geen consulaire bijstand verlenen en kan enkel in dringende humanitaire gevallen trachten tussen te komen in overeenstemming met internationale verdragen.