Turkije

kaart Turkije

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19
 

  • Momenteel mag u enkel naar het buitenland reizen om een essentiële reden. U kan meer lezen over essentiële redenen voor reizen op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen 
  • Indien u toch voor een essentiële reis naar het buitenland zal reizen, raden we aan rekening te houden met onderstaande adviezen. 

 

COVID

INFO: Covid-test vóór vertrek wordt vereist. Zie verdere info hieronder.

Transit:  Zelfs in transit is het mogelijk dat de luchthavenautoriteiten of uw luchtvaartmaatschappij nieuwe tests opleggen, en mogelijks een langdurige isolatie (14 dagen) bij een positief resultaat. Dit is met name het geval voor vluchten vanaf de gekende internationale hubs zoals onder meer Addis Abeba, Istanbul, etc.  Gelieve rekening te houden met dit risico bij het plannen van uw reis en controleer op voorhand uw verzekeringsdekking. ​

In Turkije werd op 11 maart 2020 voor het eerst een besmetting met COVID-19 vastgesteld. Sindsdien werd een toenemend aantal gevallen van COVID-19 in het land geregistreerd. De gegevens die dagelijks door het ministerie van Volksgezondheid worden meegedeeld, zijn hier beschikbaar.

Belgen die in Turkije wonen, of die zich in Turkije bevinden, moeten de aanbevelingen en instructies van de lokale overheden naleven.

Vanaf 29 december om middernacht (Turkse tijd) moeten alle reizigers vanaf 6 jaar die in Turkije via lucht, land of zee aankomen, een negatieve COVID-19 test kunnen voorleggen. De test mag bij binnenkomst niet ouder zijn dan 72 uur. Dit geldt niet voor passagiers op doorreis per vliegtuig. Deze regeling is van kracht tot 1 maart 2021.  

Personen die gedurende hun verblijf in Turkije positief testen op COVID-19 of met een andere persoon die positief testte in contact komen, worden door de Turkse overheden tot quarantaine verplicht op de plaats waar men logeert. Indien men de quarantainemaatregelen niet respecteert, krijgt men een boete en zal de Turkse overheid een instelling aanwijzen waar de quarantaine doorgebracht moet worden. Reizigers die naar Turkije reizen worden sterk aangeraden om voor hun vertrek bij hun mutualiteit of verzekeringsmaatschappij de medische dekking te controleren.

Voor reizen tussen Turkse steden per vliegtuig, trein of bus moeten passagiers over een HES-code beschikken (van de naam van de "Hayat Eve Sığar" applicatie). Deze code kan verkregen worden:

  • via de mobiele HES-applicatie (beschikbaar bij Google Play of App Store), of
  • via SMS naar "2023” (enkel bereikbaar vanuit Turkije). 

De HES code is eveneens vereist om tot bepaalde openbare plaatsen toegang te verkrijgen, zoals winkelcentra of markten, en kan gevraagd worden bij het inchecken in een hotel.

Bovendien zijn buitenshuis het dragen van een masker en respect voor sociale afstand in alle 81 provincies verplicht (op alle openbare plaatsen, in de straat, op het werk, in voertuigen met meer dan twee personen, enz.). 65-plussers mogen hun huis slechts verlaten tussen 10:00 en 13:00 uur en personen jonger dan 20 jaar enkel tussen 13:00 en 16:00 uur; mensen in deze leeftijdscategorieën kunnen geen gebruik maken van het openbaar vervoer. Er geldt een uitgaansverbod tijdens het weekend, van vrijdag 21:00 uur tot maandag 05:00 uur, en tijdens de week van 21:00 tot 05:00 uur.    

   

Verplaatsingen tussen verschillende provincies zijn beperkt. Op drukke openbare plaatsen is roken verboden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een FAQ (in het Turks) gepubliceerd over de geldende maatregelen.  

Het Ministerie van Toerisme en Cultuur heeft een "Safe Tourism" certificaat ontwikkeld. De lijst van gecertificeerde infrastructuren is hier beschikbaar.  

Bijkomende informatie is in het Turks beschikbaar op het nummer 184 of op de website van het Turkse ministerie van Gezondheid. Voor specifieke informatie over de maatregelen die van kracht zijn in de provincie waar u zich bevindt, dient u contact op te nemen met de provinciegouverneur.

Algemene informatie en raadgevingen over de COVID-19 pandemie zijn beschikbaar op de website van de Belgische overheid  en op de website van de Wereldgezondheidsorganisatie.


 

Belgen die zich in Turkije bevinden worden verzocht hun verblijf te registreren en te blijven actualiseren op het Travellers online platform.

In geval van nood, kunnen Belgen die zich in Turkije bevinden de Ambassade in Ankara of het Consulaat-generaal te Istanboel contacteren of zich voor bijstand tot de lokale overheden richten. 

 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Terreurrisico

Ondanks het einde van de noodtoestand sinds midden 2018, blijft het risico op terroristische aanslagen in Turkije bestaan. Bedreigingen van radicale groeperingen, onder meer ten gevolge van de conflicten in Syrië en Irak zijn aanzienlijk en kunnen het gehele Turkse grondgebied beïnvloeden. Vijandelijkheden met de terroristische groep PKK resulteerden in militaire operaties in het zuidoosten van het land. De PKK en de gerelateerde groeperingen hebben veel aanvallen gedaan in de eerste plaats tegen de staatsstructuren en de veiligheidsdiensten in het hele land. Andere terroristische groepen, zoals DHKP-C, blijven actief.

Reizigers worden daarom aangeraden in het algemeen waakzaam te blijven, om in de mate van het mogelijke samenscholingen, massa’s en de omgeving van officiële gebouwen te vermijden.

Alle reizen binnen een straal van 10 km van de Turks-Syrische grens worden sterk afgeraden. Niet-essentiële reizen naar de Turks-Irakese grens (oosten) en de provincies grenzend aan Syrië worden sterk afgeraden: met name de provincies Adana, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanliurfa, Mardin, Şirnak, Mus, Bingöl, Bitlis, Batman, Kars, Iğdir, Ağri, Van, Diyarbakır, Hakkari, Siirt en Tunceli. Terroristische aanvallen en veiligheidsoperaties zijn er mogelijk.

Voor elke reis naar Turkije, registreer uw reis op https://travellersonline.diplomatie.be. Als u naar een gebied reist dat hierboven werd afgeraden,  informeert u best de Belgische Ambassade in Ankara per e-mail (ankara@diplobel.fed.be).

 

Seismische risico’s

Het Turkse grondgebied is zeer seismisch, vooral het gebied  van de Marmara-zee, de Egeïsche kust, het zuidoosten en de regio van de Kaukusus en Zwarte Zee. In  deze gebieden moet tijdens ernstige aardbevingen de aanbevelingen van de autoriteiten gevolgd worden. Ziekenhuis- en noodhulpstructuren zijn over het algemeen van goede kwaliteit.

 

Algemene aanbevelingen

Reizigers worden gevraagd voor en tijdens hun verblijf in Turkije zich te informeren over de ontwikkelingen en regelmatig  ons reisadvies te raadplegen. Ter plaatse moeten de instructies van de lokale autoriteiten worden gevolgd. Het wordt sterk aanbevolen om demonstraties of samenscholingen te vermijden en om de acties van de veiligheidsdiensten niet te belemmeren.

Reizigers die tijdens hun reis moeilijkheden ervaren, dienen contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij of hun reisbureau. In geval  van veiligheidsproblemen kunnen ze beroep doen op de Belgische ere-consulaten, op het consulaat-generaal in Istanbul of op de ambassade in Ankara.

Belgische burgers die zich op de plaats van of dichtbij ernstige incidenten bevinden, worden gevraagd om zo snel mogelijk contact op te nemen met hun naasten om ze gerust te stellen. In zo’n geval is het ook aangeraden om de dichtstbijzijnde Belgische diplomatieke post in te lichten, bij voorkeur per e-mail om de telefoonlijnen niet te verzadigen.

Voor elke reis naar Turkije, registreert u  best op voorhand uw reis op https://travellersonline.diplomatie.be. Als u een reis plant in één van de volgende provincies: Adana, Hatay, Gaziantep, Kilis, Sanliurfa, Mardin, Sirnak, Mus, Bingöl, Bitlis, Batman, Kars, Igdir, Agri, Van Diyarbakir, Hakkari, Siirt en Tunceli, is het aanbevolen om ook de Belgische ambassade in Ankara van uw bestemming in te lichten (Ankara@diplobel.fed.be).

 

Consulaire bijstand

In geval van ernstige niet-voorziene problemen in het buitenland, kunnen Belgen de ambassades en consulaten van België aanspreken. Consulaire bijstand wordt uitsluitend gegeven aan de landsgenoten die tevergeefs de hulp hebben ingeroepen van de bevoegde lokale autoriteiten (bijv. lokale politie) of particuliere dienstverlenende bedrijven (banken, verzekeraars) en geen andere mogelijkheid meer hebben dan zich tot de diplomatieke vertegenwoordiging te wenden. Deze bijstand eindigt zodra reizigers hun reis op eigen middelen kunnen verderzetten.

Heeft u zowel de Belgische en de Turkse nationaliteit? In dit geval  kan België u geen consulaire bijstand bieden in Turkije: personen met zowel de Belgische als de Turkse nationaliteit dienen zich ervan bewust te zijn dat de Belgische autoriteiten hen geen consulaire bijstand kunnen leveren indien zij zich in het land van hun andere nationaliteit bevinden, in welk geval de toestemming van de lokale autoriteiten vereist is. In geval van een humanitaire noodsituatie, kan enkel humanitaire bijstand gegeven worden, conform de internationale verdragen hierover.

Net als elke staat is Turkije soeverein en kan het de toegang tot zijn grondgebied weigeren. Er werden veel gevallen gerapporteerd van langdurig ingezetenen in België (Belgen, Turken, bipatriden, andere nationaliteit) die Turkije niet binnen mochten komen en daarom teruggedreven werden naar België vanaf de grens (luchthaven of land). Deze mensen worden over het algemeen teruggestuurd naar hun startpunt. De terugkeer gebeurt soms niet onmiddellijk, maar via de eerst beschikbare vlucht. Dit is een recht van Turkije, waartegen de Belgische diplomatieke en consulaire missies in Turkije zich niet kunnen verzetten.

Verschillende bipatriden met een Turks-Europese nationaliteit werden onlangs het recht ontkend om het Turkse grondgebied te verlaten zonder dat  een specifieke motivatie werd gegeven. Deze situaties kunnen lang duren. Publicaties allerlei op sociale media (waarbij de laptop tijdens het onderzoek wordt onderzocht) of andere gedragingen in het verleden kunnen aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolgingen. België kan hiervoor geen consulaire bijstand verlenen en kan enkel in dringende humanitaire gevallen trachten tussen te komen in overeenstemming met internationale verdragen.