Turkije

kaart Turkije

Laatste update

Coronavirus

In Turkije werd op 11 maart 2020 voor het eerst een besmetting met COVID-19 vastgesteld. Sindsdien werd een groeiend aantal gevallen van COVID-19 in het land geregistreerd.

Belgen die zich in Turkije bevinden moeten de aanbevelingen en instructies van de lokale autoriteiten naleven. Deze zijn beschikbaar (in het Turks):

Algemene informatie en raadgevingen over de COVID-19 pandemie zijn beschikbaar op de website  https://www.info-coronavirus.be/nl en op de website van de Wereldgezondheidsorganisatie (www.who.int).

Zo goed als alle internationale vluchten vanuit Turkije zijn afgelast. In Turkije gestrande Belgische burgers worden verzocht eerst de commerciële mogelijkheden tot terugkeer naar België te onderzoeken (via luchtvaartmaatschappijen, touroperators of reisagentschappen) en dit zo snel mogelijk.

Belgen die niet zijn ingeschreven op de Ambassade in Ankara of op het Consulaat-generaal te Istanboel, worden aangeraden hun verblijf te registreren op het Travellers online platform (https://travellersonline.diplomatie.be).

In geval van nood, kunnen de betrokkenen de Ambassade in Ankara of het Consulaat-generaal te Istanboel contacteren of zich richten tot de lokale autoriteiten voor assistentie. 

Beperkingen gelden voor de toegang tot Turkije en de transit via Turkije. Alle landgrenzen tussen Turkije en zijn buurlanden werden gesloten.

 

Vanaf 2 maart 2020 zijn Belgen vrijgesteld van visa voor reizen naar Turkije en dit voor een verblijf van 90 dagen gedurende een periode van 180 dagen.

Alle reizen aan de Turks-Syrische en de Turks-Iraakse grens worden ten stelligste afgeraden. Turkse militaire operaties in Noord-Syrië en Noord-Irak leiden immers tot vergeldingsaanvallen in Zuid-Turkije waarbij dodelijke slachtoffers en gewonden vallen.  

Indien u naar  Turkije wenst te reizen, houdt u best rekening met volgende aandachtspunten.

  • Seismische risico’s: lichte aardbevingen doen zich regelmatig voor, zware aardbevingen worden niet uitgesloten.  
  • Aanslagen: Turkije kent een verhoogd risico op terreuraanslagen. Vermijd drukke plaatsen en massabijeenkomsten.
  • Weigering van toegang tot het grondgebied: Turkije is soeverein en kan net als elk ander land de  toegang tot zijn grondgebied weigeren. Bij een terugwijzing naar België kan geen consulaire bijstand worden geboden.
  • Dubbele nationaliteit: Soms worden personen die naast de Belgische ook de Turkse nationaliteit hebben door de Turkse autoriteiten verhinderd om het Turkse grondgebied te verlaten. Er zijn tevens gevallen bekend van personen met de Belgische en Turkse nationaliteit die omwille van activiteiten op sociale media strafrechtelijk vervolgd werden in Turkije. In beide situaties kan België geen consulaire bijstand bieden. Hoogstens kan in humanitaire noodsituaties in overeenstemming met internationale verdragen worden tussengekomen.
  • Opgelet met de illegale uitvoer van antiek. Daar staan zware gevangenisstraffen op.

Voor elke reis naar Turkije kunt u zich registreren op https://travellersonline.diplomatie.be. Indien u naar een gebied reist dat afgeraden wordt, informeert u best ook de Belgische Ambassade in Ankara per e-mail naar ankara@diplobel.fed.be.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Terreurrisico

Ondanks het einde van de noodtoestand sinds midden 2018, blijft het risico op terroristische aanslagen in Turkije bestaan. Bedreigingen van radicale groeperingen, onder meer ten gevolge van de conflicten in Syrië en Irak zijn aanzienlijk en kunnen het gehele Turkse grondgebied beïnvloeden. Vijandelijkheden met de terroristische groep PKK resulteerden in militaire operaties in het zuidoosten van het land. De PKK en de gerelateerde groeperingen hebben veel aanvallen gedaan in de eerste plaats tegen de staatsstructuren en de veiligheidsdiensten in het hele land. Andere terroristische groepen, zoals DHKP-C, blijven actief.

Reizigers worden daarom aangeraden in het algemeen waakzaam te blijven, om in de mate van het mogelijke samenscholingen, massa’s en de omgeving van officiële gebouwen te vermijden.

Alle reizen binnen een straal van 10 km van de Turks-Syrische grens worden sterk afgeraden. Niet-essentiële reizen naar de Turks-Irakese grens (oosten) en de provincies grenzend aan Syrië worden sterk afgeraden: met name de provincies Adana, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanliurfa, Mardin, Şirnak, Mus, Bingöl, Bitlis, Batman, Kars, Iğdir, Ağri, Van, Diyarbakır, Hakkari, Siirt en Tunceli. Terroristische aanvallen en veiligheidsoperaties zijn er mogelijk.

Voor elke reis naar Turkije, registreer uw reis op https://travellersonline.diplomatie.be. Als u naar een gebied reist dat hierboven werd afgeraden,  informeert u best de Belgische Ambassade in Ankara per e-mail (ankara@diplobel.fed.be).

 

Seismische risico’s

Het Turkse grondgebied is zeer seismisch, vooral het gebied  van de Marmara-zee, de Egeïsche kust, het zuidoosten en de regio van de Kaukusus en Zwarte Zee. In  deze gebieden moet tijdens ernstige aardbevingen de aanbevelingen van de autoriteiten gevolgd worden. Ziekenhuis- en noodhulpstructuren zijn over het algemeen van goede kwaliteit.

 

Algemene aanbevelingen

Reizigers worden gevraagd voor en tijdens hun verblijf in Turkije zich te informeren over de ontwikkelingen en regelmatig  ons reisadvies te raadplegen. Ter plaatse moeten de instructies van de lokale autoriteiten worden gevolgd. Het wordt sterk aanbevolen om demonstraties of samenscholingen te vermijden en om de acties van de veiligheidsdiensten niet te belemmeren.

Reizigers die tijdens hun reis moeilijkheden ervaren, dienen contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij of hun reisbureau. In geval  van veiligheidsproblemen kunnen ze beroep doen op de Belgische ere-consulaten, op het consulaat-generaal in Istanbul of op de ambassade in Ankara.

Belgische burgers die zich op de plaats van of dichtbij ernstige incidenten bevinden, worden gevraagd om zo snel mogelijk contact op te nemen met hun naasten om ze gerust te stellen. In zo’n geval is het ook aangeraden om de dichtstbijzijnde Belgische diplomatieke post in te lichten, bij voorkeur per e-mail om de telefoonlijnen niet te verzadigen.

Voor elke reis naar Turkije, registreert u  best op voorhand uw reis op https://travellersonline.diplomatie.be. Als u een reis plant in één van de volgende provincies: Adana, Hatay, Gaziantep, Kilis, Sanliurfa, Mardin, Sirnak, Mus, Bingöl, Bitlis, Batman, Kars, Igdir, Agri, Van Diyarbakir, Hakkari, Siirt en Tunceli, is het aanbevolen om ook de Belgische ambassade in Ankara van uw bestemming in te lichten (Ankara@diplobel.fed.be).

 

Consulaire bijstand

In geval van ernstige niet-voorziene problemen in het buitenland, kunnen Belgen de ambassades en consulaten van België aanspreken. Consulaire bijstand wordt uitsluitend gegeven aan de landsgenoten die tevergeefs de hulp hebben ingeroepen van de bevoegde lokale autoriteiten (bijv. lokale politie) of particuliere dienstverlenende bedrijven (banken, verzekeraars) en geen andere mogelijkheid meer hebben dan zich tot de diplomatieke vertegenwoordiging te wenden. Deze bijstand eindigt zodra reizigers hun reis op eigen middelen kunnen verderzetten.

Heeft u zowel de Belgische en de Turkse nationaliteit? In dit geval  kan België u geen consulaire bijstand bieden in Turkije: personen met zowel de Belgische als de Turkse nationaliteit dienen zich ervan bewust te zijn dat de Belgische autoriteiten hen geen consulaire bijstand kunnen leveren indien zij zich in het land van hun andere nationaliteit bevinden, in welk geval de toestemming van de lokale autoriteiten vereist is. In geval van een humanitaire noodsituatie, kan enkel humanitaire bijstand gegeven worden, conform de internationale verdragen hierover.

Net als elke staat is Turkije soeverein en kan het de toegang tot zijn grondgebied weigeren. Er werden veel gevallen gerapporteerd van langdurig ingezetenen in België (Belgen, Turken, bipatriden, andere nationaliteit) die Turkije niet binnen mochten komen en daarom teruggedreven werden naar België vanaf de grens (luchthaven of land). Deze mensen worden over het algemeen teruggestuurd naar hun startpunt. De terugkeer gebeurt soms niet onmiddellijk, maar via de eerst beschikbare vlucht. Dit is een recht van Turkije, waartegen de Belgische diplomatieke en consulaire missies in Turkije zich niet kunnen verzetten.

Verschillende bipatriden met een Turks-Europese nationaliteit werden onlangs het recht ontkend om het Turkse grondgebied te verlaten zonder dat  een specifieke motivatie werd gegeven. Deze situaties kunnen lang duren. Publicaties allerlei op sociale media (waarbij de laptop tijdens het onderzoek wordt onderzocht) of andere gedragingen in het verleden kunnen aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolgingen. België kan hiervoor geen consulaire bijstand verlenen en kan enkel in dringende humanitaire gevallen trachten tussen te komen in overeenstemming met internationale verdragen.