Turkmenistan

kaart Turkmenistan

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar landen buiten de Europese Unie zijn sterk afgeraden voor niet-gevaccineerde reizigers.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op info-coronavirus. 

 

Toegang tot het grondgebied: toegang tot Turkmenistan (via lucht, land of zee) is heel zwaar ingeperkt. De Turkmeense overheid levert momenteel geen visa af, behalve voor zeer specifieke uitzonderingen. Alle reguliere vluchten zijn tot nader order opgeschort. Het risico voor Belgische staatsburgers om voor een onbepaalde duur geblokkeerd te raken in Turkmenistan is zeer hoog. Dit risico kan allerhande gevolgen hebben (financiële, medische, inzake visumvaliditeit en registratieplicht…) waarmee de reiziger op voorhand rekening moet houden. Transit via Turkmenistan (om een ander land te bereiken) is momenteel niet toegestaan.

Binnenlandse maatregelen: Turkmenistan heeft zeer dwingende maatregelen genomen om het interpersoonlijke contact te beperken, waaronder ook maatregelen die de dagelijkse mobiliteit van burgers ingrijpend begrenzen. Het is dus essentieel om zich blijvend te informeren over de geldende maatregelen en om de instructies strikt na te leven. Opgepast: de officiële websites (in het Turkmeens) bevatten niet altijd de meest recente geldende regels. Landen die ter plaatse een vertegenwoordiging hebben, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, verspreiden regelmatig geüpdatete informatie over de geldende regels.

 

Om consulaire bijstand beter te organiseren, raden we u aan om uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be

 

 

Description

Algemene veiligheid

De politieke situatie is stabiel, met een laag risico op terrorisme. Het is aangeraden om steeds waakzaam te zijn en demonstraties of ongewone volksoplopen te vermijden. Reizigers dienen op de hoogte te blijven van de politieke en veiligheidssituatie in de regio.

Gewelddadige overvallen zijn eerder zeldzaam. Banditisme komt voor in afgelegen gebieden.

Het is aangeraden:

  • waardevolle voorwerpen in een veilige plaats op te bergen, zoals een hotelkluis;
  • 's nachts niet alleen op straat te gaan;
  • een beroep te doen op een reisagentschap en in een hotel te overnachten. Het is immers niet mogelijk om een visum voor Turkmenistan te bekomen indien men bij een particulier gaat logeren.

Het toezicht van de veiligheidsdiensten is traditioneel zeer streng, zowel ten opzichte van buitenlandse bezoekers als de eigen onderdanen. Er zijn regelmatig politiecontroles. Gelieve dan ook steeds uw paspoort en de gegevens van het hotel van uw verblijf bij u te hebben.

Verplaatsingen in de regio Dashoguz en alle Turkmeense grensgebieden zijn onderworpen aan restricties vanwege de Turkmeense autoriteiten en vereisen een speciale toestemming van de Staatsmigratiedienst van Turkmenistan.

Turkmeense grensovergangen naar de buurlanden kunnen onverwacht gesloten worden door de Turkmeense autoriteiten. Bij de indiening van de visumaanvraag dient men bij de ambassade van Turkmenistan in Brussel hierover informatie in te winnen alsmede over de tijdens de reis geldende binnenkomst- en registratievoorschriften.

Reizen in Turkmenistan vereist meestal veel administratieve handelingen, zowel bij aankomst, bij vertrek als bij verplaatsingen in het binnenland. Turkmenistan is geen toeristische bestemming; de toeristische faciliteiten buiten de hoofdstad zijn dan ook zeer beperkt (qua vervoer, logement, gezondheidsinfrastructuur, betaalwijzen). Het wordt daarom erg aangeraden een beroep te doen op een reisagentschap (georganiseerde en/of begeleide reis) om naar en in Turkmenistan te reizen.

Gelieve eveneens de rubriek ‘Praktische info’ te consulteren voor de registratieformaliteiten.

Het Europese Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart (EASA) heeft op 4 februari 2019 beslist om de vluchten van de nationale luchtvaartmaatschappij Turkmenistan Airlines van en naar Europa op te schorten, wegens het niet voldoen aan de veiligheidsstandaarden.

Gelieve ook de rubriek ‘Vervoer’ te consulteren.

Belangrijke opmerking:
Reizigers die van plan zijn medicijnen mee te nemen dienen een origineel doktersvoorschrift, conform de Belgische wetgeving, voor te leggen, alsook een vertaling van dit voorschrift naar bij voorkeur het Russisch of indien niet mogelijk het Engels toe. Zie ook de rubriek ‘Gezondheid en hygiëne’.