Turkmenistan

kaart Turkmenistan

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19
 

  • De informatie over reizen is een advies en is niet bindend.
  • Op de homepage van deze website vindt u de covid-kaart, die uitleg geeft over de landen en regio’s en de voorwaarden om er al dan niet naar toe te reizen, samen met de maatregelen die gelden bij terugkeer naar België.
  • Registreer uw reis via TravellersOnline.
  • BELANGRIJK: reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

 

COVID
 

Reizen naar Turkmenistan is ten zeerste afgeraden.

Turkmenistan heeft zeer ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus ‘Covid-19’ tegen te gaan. Alle reguliere vluchten zijn tot nader order opgeschort en voor alle landgrensovergangen gelden zeer zware restricties. Het oversteken van de landgrenzen kan in geen geval gegarandeerd worden, zelfs voor reizigers zonder symptomen. Bijkomende reisbeperkingen kunnen opgelegd worden zonder voorafgaande kennisgeving. Derhalve is het risico voor Belgische staatsburgers om voor een onbepaalde duur geblokkeerd te raken in Turkmenistan zeer hoog. Dit risico kan allerhande gevolgen hebben (financiële, medische, visumvaliditeit, registratie plicht, …) waarmee de reiziger rekening moet houden in zijn beslissing.

Bij aankomst op het Turkmeense grondgebied worden de reizigers aan een grondig medisch onderzoek onderworpen, dat gevolgd kan worden door een verplichte quarantaine in een lokale medische instelling (op kosten van de patiënt). Reizigers die recent landen bezocht hebben waar besmettingen met covid-19 werden vastgesteld of die de nationaliteit van één van deze landen hebben, lopen het risico om hun toegang tot het Turkmeense grondgebied geweigerd te zien.

Turkmenistan heeft eveneens dwingende maatregelen genomen om het interpersoonlijk contact en de ziekteverspreiding te beperken, waaronder ook maatregelen die de dagelijkse mobiliteit van burgers ingrijpend begrenzen. Het is dus essentieel om zich blijvend te informeren over de geldende maatregelen via officiële Turkmeense bronnen en om de instructies strikt na te leven.

 

Om consulaire bijstand beter te organiseren, raden we u aan om uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be

 

 

Description

Algemene veiligheid

De politieke situatie is stabiel, met een laag risico op terrorisme. Het is aangeraden om steeds waakzaam te zijn en demonstraties of ongewone volksoplopen te vermijden. Reizigers dienen op de hoogte te blijven van de politieke en veiligheidssituatie in de regio.

Gewelddadige overvallen zijn eerder zeldzaam. Banditisme komt voor in afgelegen gebieden.

Het is aangeraden:

  • waardevolle voorwerpen in een veilige plaats op te bergen, zoals een hotelkluis;
  • 's nachts niet alleen op straat te gaan.
  • een beroep te doen op een reisagentschap en in een hotel te overnachten. Het is immers niet mogelijk om een visum voor Turkmenistan te bekomen indien men bij een particulier gaat logeren.

Het toezicht van de veiligheidsdiensten is traditioneel zeer streng, zowel ten opzichte van buitenlandse bezoekers als de eigen onderdanen. Er zijn regelmatig politiecontroles. Gelieve dan ook steeds uw paspoort en de gegevens van het hotel van uw verblijf bij u te hebben.

Verplaatsingen in de regio Dashoguz en alle Turkmeense grensgebieden zijn onderworpen aan restricties vanwege de Turkmeense autoriteiten en vereisen een speciale toestemming van de Staatsmigratiedienst van Turkmenistan.

Turkmeense grensovergangen naar de buurlanden kunnen onverwacht gesloten worden door de Turkmeense autoriteiten.  Bij de indiening van de visumaanvraag dient men bij de ambassade van Turkmenistan in Brussel hieromtrent informatie in te winnen alsmede over de tijdens de reis geldende binnenkomst- en registratievoorschriften.

Reizen in Turkmenistan vereist meestal veel administratieve handelingen, zowel bij aankomst, bij vertrek als bij verplaatsingen in het binnenland. Turkmenistan is geen toeristische bestemming ; de toeristische faciliteiten buiten de hoofdstad zijn dan ook zeer beperkt (qua vervoer, logement, gezondheidsinfrastructuur, betaalwijzen). Het wordt daarom erg aangeraden beroep te doen op een reisagentschap (georganiseerde en / of begeleide reis) om naar en in Turkmenistan te reizen.

Gelieve eveneens de rubriek ‘Praktische info’ te consulteren voor de registratieformaliteiten.

Het Europese Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart (EASA) heeft op 4 februari 2019 beslist om de vluchten van de nationale luchtvaartmaatschappij Turkmenistan Airlines van en naar Europa op te schorten, omwille van het niet voldoen aan de veiligheidsstandaarden.

Gelieve ook de rubriek ‘Vervoer’ te consulteren.

Belangrijke opmerking:
Reizigers die van plan zijn medicijnen mee te nemen dienen een origineel doktersvoorschrift, conform de Belgische wetgeving, voor te leggen, alsook een vertaling van dit voorschrift naar bij voorkeur het Russisch of indien niet mogelijk het Engels toe. Zie ook de rubriek ‘Gezondheid en hygiëne’.