Turkmenistan

kaart Turkmenistan

Laatste update

Coronavirus : Omwille van de wereldwijd genomen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 af te remmen, raadt de FOD Buitenlandse Zaken alle reizen naar het buitenland af.

Turkmenistan heeft zeer ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus ‘Covid-19’ tegen te gaan. De grens met Iran is gesloten. Voor alle grensovergangen met de andere buurlanden gelden zeer zware restricties. Het oversteken van de landgrenzen kan in geen geval gegarandeerd worden, zelfs voor reizigers zonder symptomen. Heel veel luchtverbindingen met Turkmenistan zijn opgeschort. De overblijvende vluchten met bestemming Ashgabat worden nu systematisch afgeleid naar Turkmenabat. Het is waarschijnlijk dat bijkomende beperkingen voor grensovergangen zullen opgelegd worden, zonder voorafgaande kennisgeving, met inbegrip van opschorting van nog meer vluchten. Derhalve is het risico dat Belgische staatsburgers geblokkeerd geraken in Turkmenistan voor een onbepaalde tijd, zeer hoog. Dit risico kan allerlei gevolgen hebben (financiële, medische, inzake visa…) waarmee de reiziger rekening moet houden.

Bij aankomst op het Turkmeense grondgebied (over land, zee; lucht) worden de reizigers aan een grondig medisch onderzoek onderworpen, dat gevolgd kan worden door bijkomende verplichte analyses (type bloedafname) en/of een verplichte quarantaine in een lokale medische instelling (op kosten van de patiënt). Reizigers die recent  landen bezocht hebben waar besmettingen met covid-19 werden vastgesteld of die de nationaliteit van één van deze landen hebben, lopen het risico om hun toegang tot het Turkmeense grondgebied geweigerd te zien.

De reizigers dienen er rekening mee te houden dat deze maatregelen verstrengd kunnen worden, zonder voorafgaande kennisgeving, en dat het risico bestaat dat de luchtverbindingen opgeschort worden gedurende hun verblijf in het land. De personen die zich momenteel in Turkmenistan bevinden dienen zich in eerste instantie te richten tot hun reisagentschap, hun touroperator/luchtvaartmaatschappij of de lokale overheden voor bekomen van bijstand. In dringende gevallen kan de Ambassade van België te Bakoe gecontacteerd worden.

Om Turkmenistan te kunnen bezoeken, moeten Belgische reizigers in het bezit zijn van:

  • een paspoort met een geldigheidsduur van tenminste 6 maanden na het verstrijken van het Turkmeens visum
  • een Turkmeens visum en een goedgekeurde uitnodigingsbrief. Het verkrijgen van een visum kan veel tijd in beslag nemen. Het is derhalve aangeraden geruime tijd voor het vertrek de Ambassade van Turkmenistan in Brussel te raadplegen.

De reizigers die meer dan 3 dagen in het land wensen te verblijven moeten zich binnen de 3 dagen na aankomst melden bij de Migratiedienst, te rekenen vanaf de dag na aankomst (zaterdag, zondag en officiële verlofdagen worden niet meegerekend).

De reizigers moeten steeds in het bezit zijn van het dubbel van het registratieformulier en dit samen met het paspoort en het visum kunnen voorleggen.

Voor een transit door Turkmenistan moeten Belgische reizigers over een transitvisum beschikken.

Meer informatie betreffende deze onderwerpen vindt u onder de rubriek 'Praktische Info'.

Om consulaire bijstand beter te organiseren, raden we u aan om uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be (externe link).

 

 

Description

Algemene veiligheid

De politieke situatie is stabiel, met een laag risico op terrorisme. Het is aangeraden om steeds waakzaam te zijn en demonstraties of ongewone volksoplopen te vermijden. Reizigers dienen op de hoogte te blijven van de politieke en veiligheidssituatie in de regio.

Gewelddadige overvallen zijn eerder zeldzaam. Banditisme komt voor in afgelegen gebieden.

Het is aangeraden:

  • waardevolle voorwerpen in een veilige plaats op te bergen, zoals een hotelkluis;
  • 's nachts niet alleen op straat te gaan.
  • een beroep te doen op een reisagentschap en in een hotel te overnachten. Het is immers niet mogelijk om een visum voor Turkmenistan te bekomen indien men bij een particulier gaat logeren.

Het toezicht van de veiligheidsdiensten is traditioneel zeer streng, zowel ten opzichte van buitenlandse bezoekers als de eigen onderdanen. Er zijn regelmatig politiecontroles. Gelieve dan ook steeds uw paspoort en de gegevens van het hotel van uw verblijf bij u te hebben.

Verplaatsingen in de regio Dashoguz en alle Turkmeense grensgebieden zijn onderworpen aan restricties vanwege de Turkmeense autoriteiten en vereisen een speciale toestemming van de Staatsmigratiedienst van Turkmenistan.

Turkmeense grensovergangen naar de buurlanden kunnen onverwacht gesloten worden door de Turkmeense autoriteiten.  Bij de indiening van de visumaanvraag dient men bij de ambassade van Turkmenistan in Brussel hieromtrent informatie in te winnen alsmede over de tijdens de reis geldende binnenkomst- en registratievoorschriften.

Reizen in Turkmenistan vereist meestal veel administratieve handelingen, zowel bij aankomst, bij vertrek als bij verplaatsingen in het binnenland. Turkmenistan is geen toeristische bestemming ; de toeristische faciliteiten buiten de hoofdstad zijn dan ook zeer beperkt (qua vervoer, logement, gezondheidsinfrastructuur, betaalwijzen). Het wordt daarom erg aangeraden beroep te doen op een reisagentschap (georganiseerde en / of begeleide reis) om naar en in Turkmenistan te reizen.

Gelieve eveneens de rubriek ‘Praktische info’ te consulteren voor de registratieformaliteiten.

Het Europese Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart (EASA) heeft op 4 februari 2019 beslist om de vluchten van de nationale luchtvaartmaatschappij Turkmenistan Airlines van en naar Europa op te schorten, omwille van het niet voldoen aan de veiligheidsstandaarden.

Gelieve ook de rubriek ‘Vervoer’ te consulteren.

Belangrijke opmerking:
Reizigers die van plan zijn medicijnen mee te nemen dienen een origineel doktersvoorschrift, conform de Belgische wetgeving, voor te leggen, alsook een vertaling van dit voorschrift naar bij voorkeur het Russisch of indien niet mogelijk het Engels toe. Zie ook de rubriek ‘Gezondheid en hygiëne’.