Venezuela

kaart Venezuela

Laatste update

Niet-essentiële reizen naar Venezuela worden afgeraden.

De oppositie riep op tot een nationale betoging op woensdag 23 januari. Men dient zich ten allen tijde op afstand te houden van volksbijeenkomsten.

Alle reizen naar het grensgebied tussen Colombia en Venezuela worden afgeraden. Illegale gewapende groeperingen, drugsbendes en smokkelaars zijn er actief en er is een risico op ontvoering.

De grenzen tussen Venezuela en Colombia kunnen zonder voorafgaandelijke melding voor onbepaalde duur worden gesloten door de Venezolaanse overheden.

Venezuela is een van de landen met de hoogste criminaliteitscijfers ter wereld. Indien uw reis niet kan worden uitgesteld, bereid deze met de grootste zorg voor en, eens ter plaatse, houd uw familie dagelijks op de hoogte van het verloop ervan.

Het is aangeraden zich op de hoogte te houden van de evolutie van de toestand en elke, zelfs vreedzame, manifestatie te mijden.

Het aantal gevallen van malaria en difterie is stijgend.

Vanwege de economische crisis zijn bepaalde levensmiddelen, producten voor persoonlijke hygiëne en geneesmiddelen niet meer te verkrijgen. De brandstofvoorziening is onregelmatig. Deze tekorten geven aanleiding tot protesten en plunderingen. Blijf waakzaam bij samenscholingen.

Het gebruik van internationale kredietkaarten voor geldopname is onzeker.

Water-en stroomonderbrekingen komen geregeld voor in het hele land en kunnen soms meerdere dagen duren.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be. Het Belgische diplomatiek bureau in Caracas is tijdelijk gesloten en kan dus niet de normale consulaire diensten aanbieden. Reizigers kunnen onze ambassade in Colombia contacteren in geval van nood. De Nederlandse ambassade in Caracas kan ook hulp aan Belgische burgers aanbieden.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Politieke manifestaties

De manifestaties die tussen april en juli 2017 plaats vonden ontspoorden meermaals tot gewelddadige confrontaties tussen betogers en ordediensten, waarbij doden vielen.

In Venezuela komen politiek gekleurde en andere manifestaties te allen tijde voor, zowel pro als contra de regering. Het is noodzakelijke alle manifestaties te mijden.

Deze betogingen veroorzaken wegversperringen en verkeersopstroppingen. Houdt hiermee rekening indien u zich naar de luchthaven dient te begeven.
 
Terreurdreiging

Venezuela zelf kent geen specifieke terreurdreiging. Wegens de onveiligheid in het grensgebied met Colombia, ondermeer omwille van de aanwezigheid van dissidente ex-FARC leden worden alle reizen naar dit deel van het land afgeraden.

Criminaliteit

De criminaliteit en de onveiligheid zijn uiterst verontrustend en maken van Venezuela een van de meest gevaarlijke landen ter wereld. De criminaliteit concentreert zich voornamelijk in de hoofdstad Caracas ( niet alleen in de sloppenwijken " barrios" genaamd maar ook in de reidentiële buurten) en in de grote steden ( ondermeer Barquisimeto, Valencia, Maracay).

De criminaliteit, soms gekoppeld aan drugshandel, neemt verschillende vormen aan, gaande van pickpocketing, gewapende overvallen, piraterij, carjacking, homejacking, ontvoering, tot moord. Over het algemeen wordt een hoge mate van geweld gehanteerd (gebruik van steek- en vuurwapens).

In de grote steden komen geregeld gewapende overvallen op voetgangers en stilstaande automobilisten voor. Het risico op ontvoering tegen losgeld is ook hoog. Verder komt het frauduleus kopiëren van bankkaarten regelmatig voor.

Bij elke doorgang door de internationale luchthaven van Maiquetía (Caracas), is bijzondere waakzaamheid geboden. Gewapende bendes  opereren in de zones buiten het luchthavengebouw en tussen 22u ’s avonds en 6u ’s ochtends zijn de ordediensten niet permanent aanwezig. Het is dus aangeraden om  late vluchten te vermijden. De reiziger dient zijn/haar wachttijden buiten het luchthavengebouw tot een strikt minimum te beperken en dient luxueuze attributen op een niet-zichtbare wijze bij zich te dragen. In en rond het luchthavengebouw tracht men internationale reizigers te overtuigen om ‘handje-contantje’ geld te wisselen, wat illegaal is.

Zogenaamde ‘piraat-taxichauffeurs’ die hulp opdringen bij het behandelen van bagage (om daarna geld te eisen), of die taxidiensten aanbieden, kan men best afwimpelen. In uitzonderlijke gevallen trachten zij toeristen op te lichten en zij gaan soms tot ontvoering en/of beroving over. Aangeraden wordt om eigen vervoer te gebruiken of zich door kennissen te laten vervoeren. Is dit onmogelijk, dan wordt aangeraden om de reguliere taxi-maatschappij van de luchthaven te gebruiken (zwarte taxi's, type 4x4, gele nummerplaten). Daarvoor contacteert men de coördinator (met walkie-talkie) aan de uitgang van de internationale terminal (eerste verdieping), die ook de tarieven aangeeft.

In het raam van de strijd tegen  de handel in verdovende middelen, zijn de passagiers- en bagagecontrole streng voor elk vertrek vanuit de internationale luchthaven van Maiquetía (Caracas), met vaak bijkomende wachttijden tot gevolg bij de loketten van de Migratiediensten. De reiziger wordt aangeraden hiermee rekening te houden en zijn bagage niet uit het oog te verliezen.

Reizigers dienen bijzonder waakzaam te zijn om niet met drugs in aanraking te komen. Vooral in het toeristische centrum op het eiland Isla Margarita is bijzondere waakzaamheid geboden

Alle vormen van alternatief of avontuurlijk reizen (zonder begeleiding, backpacking, per fiets, motorfiets, autostop…) worden over het ganse land afgeraden.

Om risico's verbonden aan de onveiligheid te beperken, wordt u aangeraden om steeds de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen :

 • vermijd de minder bedeelde wijken van de steden (“barrios” of “zonas rojas”) ;
 • draag geen waardevolle voorwerpen in het openbaar (gsm, tablet, horloge, juwelen) en beperk het gebruik in het openbaar van uw gsm, tablet, fotoapparaat;
 • begeef u tijdens de avond/nacht niet op straat in de grote steden en verplaats u bij voorkeur in gezelschap ;
 • gebruik enkel reguliere taximaatschappijen (telefonisch reserveerbaar) ;
 • houd tijdens elke autorit de vensters gesloten en de portieren vergrendeld ;
 • vermijd wildkamperen en autostop ; begeef u na zonsondergang niet op strand
 • haal geld overdag af en steeds op openbare plaatsen ( commerciële centra, hotelloby);
 • geef bankkaarten nooit uit handen en beperk het gebruik ervan ;
 • draag steeds een kopie van uw identiteitsdocumenten op zak ;
 • contacteer meteen het Diplomatiek Bureau te Caracas ingeval van geschillen met de ordediensten ;
 • ingeval van een overval, bied geen weerstand en sta onmiddellijk af wat de aanranders eisen.

Volgende noodnummers kan men best steeds op zak dragen :

 • politie : 171
 • brandweer : +58 (0212) 545 45 45
 • medische spoeddienst Eerste Hulp : 171 (vanop een gsm *171)