Verenigde Staten

kaart Verenigde Staten

Laatste update

Alle Belgen worden aangeraden om hun reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be

Voor de praktische voorbereiding op het noodweer kan u volgende site raadplegen : www.ready.gov/hurricanes

Burgers met de Belgische nationaliteit die naar de VS willen reizen zijn vrijgesteld van het visumplicht. Met hun internationaal paspoort dienen ze enkel een ‘ESTA’ aan te vragen.  (Alle info over ESTA ‘Electronic System for Travel Authorization’ verder in dit reisadvies bij ‘Praktische Info’.)

Weet dat er slechts één officiële website is van de Amerikaanse Ambassade  met info over ESTA: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/. De officiële prijs voor een ESTA is 14,- USD.

Burgers met de Belgische nationaliteit die sinds 01.03.2011 reisden naar Iran, Syrië, Libië, Somalië, Jemen, Irak of Soedan dienen een visum aan te vragen bij de Ambassade van de VS in België of in het land waar zij verblijven.

Bij uw visumaanvraag kan men u om bijkomende informatie vragen over uw adressen op sociale media, vorige paspoorten, familieleden & vrienden, reisgeschiedenis en werkgeschiedenis.

In  2017 werden de voorwaarden voor het reizen naar Cuba verscherpt. Meer informatie hierover leest u bij " Praktische info".

Pas op voor oplichting via het internet ! Steeds vaker worden Belgen opgelicht door transacties via het internet die moeilijk te controleren zijn vanop afstand.
Zie rubriek ‘Praktische Info’

 

 

 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene informatie na aankomst

De Verenigde Staten zijn een veilig land voor zakenmensen en toeristen. Reizigers moeten vooral aandacht schenken aan de administratieve procedures bij binnenkomst. Zij kunnen zich hierover informeren op de website http://travel.state.gov/visa/temp/temp_1305.html of bij de Amerikaanse Ambassade in Brussel (http://belgium.usembassy.gov). Indien men moeilijkheden ondervindt aan de grens of teruggewezen wordt, kan men zich wenden tot de website van de Travel Redress Inquiry Program (TRIP), www.dhs.gov/files/programs/gc_1169676919316.shtm, om de reden hiervoor te vragen en eventueel beroep tegen de maatregel aan te tekenen. In geval van moeilijkheden, raden wij u aan om contact te nemen met de ambassade of het consulaat verantwoordelijk voor de staat waarin u zich bevindt.

Op de internationale luchthavens van de VS gelden speciale veiligheidsmaatregelen, Het is noodzakelijk de instructies van het veiligheidspersoneel strikt te volgen. de kalmte te bewaren en de regels van beleefdheid te respecteren. Men riskeert immers tijdelijke opsluiting aan de grens of terugzending met de eerstvolgende vlucht naar land van herkomst.

Houdt altijd een lijst met noodnummers bij de hand ( ambassade, consulaat, familieleden, vrienden).

Als u in het bezit bent van meer dan 10.000$ moet u dit aan de douane aangeven.

 
Terreurdreiging

Zoals elders in de wereld is er een risico van terroristische aanslagen. Specifieke informatie is terug te vinden op www.fbi.gov, www.fema.gov, en www.dhs.gov. De V.S. beschikt over een nationaal waarschuwingssysteem, dat geraadpleegd kan worden op http://www.dhs.gov/files/programs/ntas.shtm.

Criminaliteit

De Verenigde Staten zijn een veilig land waar toeristen geen specifiek doelwit van criminaliteit vormen. Nochtans is het misdaadniveau in de steden hoger dan in Europa. Misdaden kunnen zeer gewelddadig zijn ten gevolge van het gebruik van vuurwapens. Daarom wordt aan reizigers aanbevolen om kalm te blijven in conflictueuze omstandigheden en om geen gewelddadige reacties uit te lokken.

Gebruik uw gezond verstand: vermijd te veel cash in uw bezit te hebben, laat paspoort en reisdocumenten in een kluis (maak kopieën) en betaal bij voorkeur met kredietkaart. Er bestaat nogal wat fraude met kredietkaarten, wees voorzichtig in hun gebruik. Sommige delen van grote steden staan te boek als onveilig, vraag informatie hierover in het hotel of aan Amerikanen zelf.