Zambia

kaart Zambia

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

 • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
 • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen

 

Transit: Zelfs in transit is het mogelijk dat de luchthavenautoriteiten of uw luchtvaartmaatschappij nieuwe tests opleggen, en mogelijks een langdurige isolatie (14 dagen) bij een positief resultaat. Dit is met name het geval voor vluchten vanaf de gekende internationale hubs zoals onder meer Addis Abeba, Istanbul, etc.  Gelieve rekening te houden met dit risico bij het plannen van uw reis en controleer op voorhand uw verzekeringsdekking.​

COVID-19 is ondertussen verspreid over heel Zambia. Bovendien is de capaciteit van de lokale gezondheidszorg erg beperkt.

Het internationale luchtruim van Zambia is open en commerciële vluchten zijn toegestaan vanaf alle internationale luchthavens van het land. In de praktijk blijft reizen naar Zambia moeilijk wegens de onregelmatige vliegroutes. 

Alle reizigers die in het land aankomen moeten zich onderwerpen aan een verplichte medische screening. Alle reizigers vanaf de leeftijd van 5 jaar moeten bovendien in het bezit zijn van een negatief COVID-19 testresultaat. Deze test moet afgenomen zijn binnen 72 uur voor vertrek uit het land van oorsprong. De test moet daarnaast online gevalideerd worden via https://globalhaven.org/.

Alle reizigers komende van landen die als hoog risico geclassificeerd zijn, moeten bij aankomst of binnen 48 uur na aankomst een PCR-test ondergaan op kosten van de reiziger (zélfs als ze in het bezit zijn van een negatief testresultaat). Sinds 30 juli behoort België niet meer tot de lijst van hoog risicolanden, maar deze lijst wordt regelmatig herzien. Reizigers die in een hoog risicoland in transit gaan, worden niet als hoog risico beschouwd indien de transit minder is dan 24 uur. Ook wie symptomen vertoont kan aan een bijkomende test onderworpen worden.

Reizigers uit landen die niet zijn geclassificeerd als hoog risico en een negatief PCR-testresultaat hebben, hoeven niet in quarantaine te gaan. Alle reizigers afkomstig van een hoog risicoland moeten verplicht in zelfquarantaine. Zij mogen deze quarantaine beëindigen als het testresultaat van de bovengenoemde test bij aankomst of binnen 48 uur negatief is.

Alle reizigers die Zambia willen verlaten moeten nagaan met de luchtvaartmaatschappij en het land van bestemming/transit of een PCR-test noodzakelijk is. Als dit zo is, dient de reiziger een profiel aan te maken op www.trustedtravel.panabios.org en een COVID-19 PCR-test af te nemen in een erkend laboratorium daar vermeld. De PCR-test zal een Trusted Travel Test Code generen die u per sms/e-mail ontvangt.

Belangrijk! De gezondheidsmaatregelen die aan luchtvaartmaatschappijen worden opgelegd door het land van bestemming of het transit land veranderen regelmatig en soms op zeer korte termijn. Informeer daarom steeds voor vertrek bij uw luchtvaartmaatschappij naar de voorwaarden bij aankomst in Zambia en bij terugkeer naar België.

 

In openbare ruimten is men verplicht een masker te dragen. Voor verdere vragen over COVID-19 in Zambia raden wij u aan om op de hoogte te blijven van alle maatregelen die de regering heeft genomen via:

 • www.moh.gov.zm (website van het Ministerie van Gezondheid - enkel beschikbaar in het Engels)
 • https://www.facebook.com/mohzambia (Facebookpagina van het Ministerie van Gezondheid - enkel beschikbaar in het Engels)
 • Volgende telefoonnummers:
  • +260(0)953898941/(0)964638726 - National Public Health Institute
  • 909 - Disaster Management and Mitigation Unit

 

 

Een goede reisverzekering met inbegrip van medische evacuatie is voor een reis naar Zambia meer dan ooit aangewezen, gelet ook op de ontoereikende medische infrastructuur in het land.

 

Voor elke reis naar Zambia wordt het aangeraden zich te registreren op https://travellersonline.diplomatie.be. Indien u naar een gebied reist dat afgeraden wordt, informeert u best ook de Belgische Ambassade in Dar Es Salaam per e-mail op volgend adres: daressalaam@diplobel.fed.be.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Reizen naar Zambia zijn mogelijk. Onder meer omwille van de aanwezigheid van landmijnen, moeten de grensgebieden met de volgende landen evenwel worden vermeden:

 • Democratische Republiek Congo: Northern Province, Lupala Province en in Copperbelt, een zone van 10 km langs de grens.
 • Namibië: de grens met de strook van Caprivi, wegens aanwezigheid van gewapende bendes.
 • Angola: de Noordwestelijke en Westelijke provincies.
 • Mozambique

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be
 

Criminaliteit

In Zambia komt gewelddadige criminaliteit vooral voor in de hoofdstad Lusaka. Wees alert als u zich met de auto verplaatst, vooral na zonsondergang. Gewapende bendes stelen auto’s waar mensen nog inzitten ('carjacking'). U wordt klem gereden en gedwongen uw auto af te staan. Let in de auto op wat er in uw omgeving gebeurt. Ga niet naar afgelegen plaatsen waar u gemakkelijk de weg kan worden afgesneden.

Pas ook op voor kleine criminaliteit. Diefstal op straat en inbraken in geparkeerde auto’s komen vaak voor. Wees voorzichtig als u toch na zonsondergang de straat op gaat.

Neem voor uw veiligheid de volgende voorzorgsmaatregelen:

 • Ga bij voorkeur niet na zonsondergang de straat op. Ook niet om te reizen.
 • Wees overdag op uw hoede en loop bij voorkeur niet alleen over straat.
 • Draag geld, creditcards en andere waardevolle documenten op uw lichaam, bijvoorbeeld in een money belt.
 • Vermijd het opzichtige dragen van kostbaarheden.
 • Bewaar uw paspoort, vliegticket en geld dat u niet direct nodig heeft op een veilige plek.
 • Houd de deuren van de auto altijd op slot en sluit de ramen, ook tijdens het rijden.
 • Bied geen verzet bij een overval of beroving. Als u hier slachtoffer van wordt, geef uw bezittingen dan af. Verzet leidt vaak tot (meer) geweld.

Demonstraties

De politie treedt bij onrust vaak stevig op. Vermijd demonstraties. Wees alert en volg de ontwikkelingen via de lokale media.