Zuid-Korea

kaart Zuid-Korea

 

Laatste update

Door de pandemie die het Covid-19 virus heeft teweeggebracht, raden we alle niet-essentiële reizen af, ook naar Korea.

Alle inkomende reizigers die Korea wensen binnen te komen, dienen 14 dagen quarantaine te ondergaan. Zij die een eigen woning hebben, mogen thuisblijven. De anderen dienen te betalen voor de 14-daagse opname in een overheidsinstelling. Dit verblijf kost ongeveer EUR 80 per dag. Voor zakenmensen, of personen die omwille van academische of humanitaire redenen naar Korea reizen is het mogelijk vóór vertrek een uitzondering op deze regel aan te vragen bij de Koreaanse ambassade.

Personen die zich niet houden aan de opgelegde quarantaineregels of die weigeren gehospitaliseerd te worden, riskeren voortaan deportatie uit Korea, 1 jaar gevangenisstraf dan wel een boete van KRW 10 miljoen.

Alle reizigers die thuis in quarantaine verblijven, worden verplicht om een app te installeren op hun smartphone, waar ze gedurende 14 dagen hun gezondheidstoestand ingeven. Buitenlandse cyberdeskundigen ter plaatse waarschuwen er voor dat deze app onbedoeld risico’s inhoudt, zowel vanuit veiligheids- als vanuit privacy-oogpunt. Reizigers die gevoelige informatie willen beschermen doen er dus goed aan om een veilige gsm mee te nemen waarop de app kan worden geïnstalleerd.

Bovendien wordt iedereen bij aankomst in Korea getest op Covid 19, ongeacht hun nationaliteit en ongeacht of ze al dan niet symptomen van Covid-19 besmetting vertonen.

 

Extra voorzorgsmaatregelen die reizigers moeten nemen om infectie met het Coronavirus te vermijden is het dragen van een mondmasker op publieke plaatsen, en het voldoende wassen van de handen met desinfecterende middelen.

Voor alle vragen in verband met het Coronavirus, kunnen reizigers in Korea contact opnemen met het nummer 1339. (Optie 4 verbindt u door met een vertaaldienst voor een dienstverlening in het Engels). Op de website van het Koreaanse centrum voor ziektebestrijding en preventie kan u de laatste stand van zaken raadplegen: http://www.cdc.go.kr/cdc_eng/

 
Er zijn voortdurende politieke spanningen tussen Noord-Korea en Zuid-Korea. De spanningen op het Koreaanse schiereiland stijgen meestal rond de tijd van Zuid-Koreaans-Amerikaanse militaire oefeningen, die regelmatig worden gehouden in de lente en de herfst. In tijden van verhoogde spanningen moet u de actualiteit goed opvolgen.

Een periode van verhoogde spanningen heeft doorgaans geen effect op het dagelijkse leven in Zuid-Korea.

Belgen en hun gezin die gedurende langere tijd in Zuid-Korea verblijven, ook als dit verblijf slechts tijdelijk is en/of ze hun domicilie in België behouden, worden aanbevolen zich te registreren bij de ambassade. Reizigers, die voor korte tijd afreizen voor vakantie of zaken, kunnen hun reis zelf aankondigen via www.travellersonline.diplomatie.be

Reizigers worden aangeraden de aanwijzingen van de lokale overheden en de ambassade op te volgen.      

 

Description

Algemene veiligheid

Noodnummers: 112 (politie) en 119 (ambulance en brandweer).

1330 Korea Travel Hotline: Op het nummer 1330, beheerd door de Korea Tourism Organization (KTO), kunnen reizigers 24/7 toeristische en praktische informatie bekomen in het Engels. Via dit nummer kunt u ook de hulp van vertalers inroepen om u verstaanbaar te maken ten aanzien van bijvoorbeeld taxichauffeurs of winkelbedienden. 

In Zuid-Korea gelden, zoals elders, de gebruikelijke veiligheidsvoorschriften: goed letten op de bagage, geld en kredietkaarten.

Reis- en identiteitsdocumenten moeten op een veilige plaats worden bewaard. Neem bij voorkeur een fotokopie van reisdocumenten mee. Er doen zich weinig gevallen van diefstal en agressie voor.

Openbare demonstraties in Zuid-Korea, vooral in Seoul, komen vaak voor. Meestal verlopen ze zonder problemen, maar de sfeer kan snel omslaan, en incidenten zijn niet uit te sluiten. Vermijd daarom best alle demonstraties en grote bijeenkomsten, en wees extra waakzaam in hun buurt.

Sinds het einde van de Koreaanse oorlog in 1953 is het Koreaanse schiereiland verdeeld tussen Noord-Korea en Zuid-Korea, van elkaar gescheiden door een gedemilitariseerde zone (DMZ). Als u zich in de buurt van de DMZ bevindt, moet u extra voorzichtig zijn en het advies van de lokale autoriteiten opvolgen. De DMZ is alleen toegankelijk in georganiseerd verband. Bezoekers worden militair begeleid en het is ten strengste verboden om de groep te verlaten.