Zuid-Soedan

Kaart Zuid-Soedan

 

 
Laatste update

COVID-19

In Zuid-Soedan is er nog geen geval vastgesteld van het coronavirus.

Sinds 23 maart middernacht zijn de internationale luchthavens in Zuid-Soedan (waaronder Juba International Airport) gesloten voor alle commerciële internationale vluchten , behalve voor cargo vluchten voor humanitaire goederen, voedsel en medische benodigdheden, en noodvluchten. De landsgrenzen zijn sindsdien ook gesloten, behalve voor vrachtvervoer en tankwagens.

De regering voerde een avondklok in tussen 20 u en 6 u ‘s morgens. Volg deze avondklok op de letter, evenals de andere richtlijnen inzake hygiëne en social distancing van de Zuid-Soedanese overheid.

Het algemene advies dat alle reizen naar Zuid-Soedan afgeraden worden blijft nog steeds van toepassing.

Om onze consulaire bijstand te optimaliseren, worden reizigers verzocht hun reisgegevens in te geven op Travellers Online. https://travellersonline.diplomatie.be

 

 

Description

Algemene veiligheid

Actualiteit 

Vanwege de aanhoudende zeer onzekere veiligheidssituatie worden alle reizen naar Zuid-Soedan formeel afgeraden, met inbegrip van de grensregio’s en de hoofdstad Juba. Over zo goed als het gehele land breken regelmatig gewelddadige gevechten uit tussen verschillende rebellengroepen en lokale milities. Ook de hoofdstad Juba blijft sterk gemilitariseerd en niet gespaard van onverwachte gewelddadigheden. Hoewel er op 26 augustus 2015 een nieuw vredesakkoord gesloten werd tussen de regering en de rebellen wordt nauwelijks vooruitgang geboekt in de uitvoering ervan. De veiligheidssituatie blijft bijgevolg zeer gespannen in heel Zuid-Soedan. 

De internationale luchthaven van Juba is operationeel. In geval de veiligheidssituatie sterk zou verslechteren, bestaat het risico dat de internationale luchthaven wordt gesloten en/of toegang ertoe wordt bemoeilijkt.

Derhalve raden wij alle Belgen af naar Zuid-Soedan te gaan. Indien u alsnog beslist u naar Zuid-Soedan te begeven, gelieve u in te schrijven op de website ‘travellers online' en contact op te nemen met de Belgische ambassade in Kampala via e-mail (kampala@diplobel.fed.be) of telefoon (+256 (0) 772 704 400) ingeval dit niet mogelijk is.

Indien u beslist om voor een langere periode in Zuid-Soedan te blijven, ondanks dit negatief advies, dan is het ten stelligste aangeraden om uw verplaatsingen te beperken en ervoor te zorgen dat uw reisdocumenten in orde zijn. Blijf op de hoogte van de politieke ontwikkelingen en de veiligheidssituatie en houd de Belgische ambassade in Kampala op de hoogte van uw situatie. 

Gebruik van een motortaxi (boda boda) na 18u is af te raden. Hoewel officieel geen avondklok werd ingesteld worden verplaatsingen na 19h in Juba ten stelligste afgeraden. 

Gelieve te noteren dat de mogelijkheden tot het verlenen van consulaire bijstand door de ambassade zeer beperkt zijn.

Alle personen die overwegen om terug te keren naar Zuid-Soedan voor persoonlijke of professionele redenen, maar die zich momenteel niet in het land bevinden, wordt aangeraden om hun terugkeer uit te stellen.


Algemene veiligheid 

Op 9 juli 2011 werd Zuid-Soedan onafhankelijk. De precieze grens tussen de republiek Soedan en de republiek Zuid-Soedan wordt echter nog betwist. Mede door deze betwistingen is er een fragiele politieke situatie, waardoor er in het hele land veiligheidsincidenten kunnen plaatsvinden. Met name in risicogebieden zijn belangrijke incidenten niet uit te sluiten. 

Op 23 juli 2013 heeft de president zijn vicepresident en het gehele kabinet ontslagen wat er enkele maanden later tot een burgeroorlog geleid heeft tussen hoofdzakelijk 2 volksgroepen, de Dinka (groep van president Kiir) en de Nuer (die van de ex-vice-president Machar). Hoewel er een nieuw vredesakkoord werd gesloten in augustus 2015 vond een nieuwe brutale confrontatie plaats tussen de twee protagonisten in juli 2016. Sindsdien heeft het conflict dat oorspronkelijk ontstond in de hoofdstad zich uitgebreid tot het ganse land. Verschillende lokale milities en al dan niet aan de protagonisten gelieerde rebellengroepen dragen bij tot een veralgemeende escalatie van geweld.

Conflicten van politieke of tribale aard hebben zich steeds herhaald in wat vandaag Zuid-Soedan is. Gedurende 22 jaar heerste er een burgeroorlog, met als gevolg een groot wantrouwen ten aanzien van buitenstaanders. Zuid-Soedan bevindt zich binnen de top vijf van hoogst geklasseerde landen ter wereld wat de kans op terroristische aanslagen betreft. Door de burgeroorlog in het recente verleden zijn veel mensen in het bezit van wapens, munitie en explosieven. Er bevinden zich op verschillende plaatsen nog niet ontplofte tuigen en munitie. 

Criminaliteit is eveneens een terugkerende plaag, zowel in dichtbevolkte als rurale gebieden. De buitenlanders zijn een aantrekkelijk doelwit voor criminele activiteiten, kleine en grote misdrijven. Fotograferen is ten zeerste af te raden, en verboden in de buurt van regeringsgebouwen, militaire installaties, publieke diensten (tankstations) en andere gevoelige gebieden (zoals bruggen, luchthavens).