Zuid-Soedan

Kaart Zuid-Soedan

 

 
Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

1. Reizen uit België naar de landen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen is sinds 15 juni opnieuw toegelaten. Of het ook mogelijk is om een ander land binnen te komen hangt af van de toestemming van uw land van bestemming. Het is dus uiterst belangrijk om de reisadviezen per land na te gaan om de situatie in het land van bestemming te kennen. Niet-noodzakelijke reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden.

​2. Quarantaine bij terugkeer naar België is niet verplicht voor reizigers die zich verplaatsten binnen de EU, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland of Noorwegen. Let wel: zelf-quarantaine in België blijft verplicht voor reizigers van buiten die regio, behalve wanneer dit essentiële verplaatsingen betreft.

3. Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

4. De Raad van de EU heeft aanbevolen de reisbeperkingen vanaf 1 juli op te heffen voor 14 landen buiten Europa: Algerije, Australië, Canada, Zuid-Korea, Georgië, Japan, Marokko, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Servië, Thailand, Tunesië en Uruguay. De Belgische regering beraadt zich verder over deze lijst. Minstens tot 7 juli blijven de bestaande maatregelen van kracht.

 

RIZIV-INFO: Covid-test vóór vertrek wordt vereist. Zie verdere info hieronder.

 

Op 5 april 2020 rapporteerde de Zuid-Sudanese overheid het eerste geval van coronavirus. Intussen steeg het aantal tot méér dan 2000 gevallen en 38 doden.

De internationale luchthavens in Zuid-Soedan (waaronder Juba International Airport) waren tijdelijk gesloten voor alle commerciële internationale vluchten, maar zijn sinds 12 mei terug open. Internationale reizigers moeten een medisch certificaat kunnen voorleggen uit land van herkomst waarin staat dat ze negatief hebben getest op COVID-19. Bovendien zullen ze bij aankomst worden verplicht om voor twee weken in thuisquarantaine te gaan. 

De landsgrenzen blijven gesloten voor personenverkeer. Restaurants, bars en winkels mogen heropenen, zolang ze regels met betrekking tot social distancing in acht nemen. Motortaxi’s (boda-boda’s) mogen terug rijden met slechts één passagier, en zowel de chauffeur als passagier zijn verplicht een masker te dragen. Er is tevens een avondklok van kracht tussen 22 u en 6 u ‘s morgens. Volg deze avondklok op de letter, evenals de andere richtlijnen inzake hygiëne en social distancing van de Zuid-Sudanese overheid.


 
Het algemene advies dat alle reizen naar Zuid-Soedan afgeraden worden blijft nog steeds van toepassing.

Om onze consulaire bijstand te optimaliseren, worden reizigers verzocht hun reisgegevens in te geven op TravellersOnline.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Actualiteit 

Vanwege de aanhoudende zeer onzekere veiligheidssituatie worden alle reizen naar Zuid-Soedan formeel afgeraden, met inbegrip van de grensregio’s en de hoofdstad Juba. Over zo goed als het gehele land breken regelmatig gewelddadige gevechten uit tussen verschillende rebellengroepen en lokale milities. Ook de hoofdstad Juba blijft sterk gemilitariseerd en niet gespaard van onverwachte gewelddadigheden. Hoewel er op 26 augustus 2015 een nieuw vredesakkoord gesloten werd tussen de regering en de rebellen wordt nauwelijks vooruitgang geboekt in de uitvoering ervan. De veiligheidssituatie blijft bijgevolg zeer gespannen in heel Zuid-Soedan. 

De internationale luchthaven van Juba is operationeel. In geval de veiligheidssituatie sterk zou verslechteren, bestaat het risico dat de internationale luchthaven wordt gesloten en/of toegang ertoe wordt bemoeilijkt.

Derhalve raden wij alle Belgen af naar Zuid-Soedan te gaan. Indien u alsnog beslist u naar Zuid-Soedan te begeven, gelieve u in te schrijven op de website ‘travellers online' en contact op te nemen met de Belgische ambassade in Kampala via e-mail (kampala@diplobel.fed.be) of telefoon (+256 (0) 772 704 400) ingeval dit niet mogelijk is.

Indien u beslist om voor een langere periode in Zuid-Soedan te blijven, ondanks dit negatief advies, dan is het ten stelligste aangeraden om uw verplaatsingen te beperken en ervoor te zorgen dat uw reisdocumenten in orde zijn. Blijf op de hoogte van de politieke ontwikkelingen en de veiligheidssituatie en houd de Belgische ambassade in Kampala op de hoogte van uw situatie. 

Gebruik van een motortaxi (boda boda) na 18u is af te raden. Hoewel officieel geen avondklok werd ingesteld worden verplaatsingen na 19h in Juba ten stelligste afgeraden. 

Gelieve te noteren dat de mogelijkheden tot het verlenen van consulaire bijstand door de ambassade zeer beperkt zijn.

Alle personen die overwegen om terug te keren naar Zuid-Soedan voor persoonlijke of professionele redenen, maar die zich momenteel niet in het land bevinden, wordt aangeraden om hun terugkeer uit te stellen.


Algemene veiligheid 

Op 9 juli 2011 werd Zuid-Soedan onafhankelijk. De precieze grens tussen de republiek Soedan en de republiek Zuid-Soedan wordt echter nog betwist. Mede door deze betwistingen is er een fragiele politieke situatie, waardoor er in het hele land veiligheidsincidenten kunnen plaatsvinden. Met name in risicogebieden zijn belangrijke incidenten niet uit te sluiten. 

Op 23 juli 2013 heeft de president zijn vicepresident en het gehele kabinet ontslagen wat er enkele maanden later tot een burgeroorlog geleid heeft tussen hoofdzakelijk 2 volksgroepen, de Dinka (groep van president Kiir) en de Nuer (die van de ex-vice-president Machar). Hoewel er een nieuw vredesakkoord werd gesloten in augustus 2015 vond een nieuwe brutale confrontatie plaats tussen de twee protagonisten in juli 2016. Sindsdien heeft het conflict dat oorspronkelijk ontstond in de hoofdstad zich uitgebreid tot het ganse land. Verschillende lokale milities en al dan niet aan de protagonisten gelieerde rebellengroepen dragen bij tot een veralgemeende escalatie van geweld.

Conflicten van politieke of tribale aard hebben zich steeds herhaald in wat vandaag Zuid-Soedan is. Gedurende 22 jaar heerste er een burgeroorlog, met als gevolg een groot wantrouwen ten aanzien van buitenstaanders. Zuid-Soedan bevindt zich binnen de top vijf van hoogst geklasseerde landen ter wereld wat de kans op terroristische aanslagen betreft. Door de burgeroorlog in het recente verleden zijn veel mensen in het bezit van wapens, munitie en explosieven. Er bevinden zich op verschillende plaatsen nog niet ontplofte tuigen en munitie. 

Criminaliteit is eveneens een terugkerende plaag, zowel in dichtbevolkte als rurale gebieden. De buitenlanders zijn een aantrekkelijk doelwit voor criminele activiteiten, kleine en grote misdrijven. Fotograferen is ten zeerste af te raden, en verboden in de buurt van regeringsgebouwen, militaire installaties, publieke diensten (tankstations) en andere gevoelige gebieden (zoals bruggen, luchthavens).