Protocol

Openingsuren van het loket bij de Directie Protocol

Het loket van de Directie Protocol - Kleine Zavel 8 in 1000 Brussel - is open op maandag, woensdag en vrijdag in de voormiddag van 9u tot 12u.

De gewone identiteitskaarten en de dringende identiteitskaarten (die slechts uitzonderlijk toegekend worden) kunnen tijdens de openingsuren van het loket afgehaald worden.

Om de afgifte van identiteitskaarten zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen, zijn er aan het loket twee medewerkers beschikbaar.

 

De Directie Protocol draagt er in grote mate toe bij dat de officiële betrekkingen tussen de in België gevestigde buitenlandse diplomatieke vertegenwoordigingen en de Belgische Staat in goede banen worden geleid. Ze ziet toe op de toepassing van de Verdragen van Wenen inzake diplomatiek en consulair verkeer alsook van de zetelovereenkomsten tussen België en de internationale organisaties die hier gevestigd zijn of er een vertegenwoordiging hebben.

Het betreft courante zaken die verband houden met diplomatieke voorrechten, immuniteiten en faciliteiten dan wel strikt protocollaire aangelegenheden.

Het Protocol heeft bovendien de taak vooraanstaande gasten te ontvangen en te zorgen voor hun veiligheid en die van de diplomatieke zendingen. Ze is ook betrokken bij het verlenen van adellijke gunsten en van eervolle onderscheidingen in de nationale orden.