Protocol

 

Openingsuren van het loket bij de Directie Protocol

Het loket van de Directie Protocol - Kleine Zavel 8 in 1000 Brussel - is open op maandag, woensdag en vrijdag in de voormiddag van 9 u. tot 12 u.

De identiteitskaarten kunnen enkel tijdens de openingsuren van het loket afgehaald worden.

 

De Directie Protocol draagt er in grote mate toe bij dat de officiële betrekkingen tussen de in België gevestigde buitenlandse diplomatieke vertegenwoordigingen en de Belgische Staat in goede banen worden geleid. Ze ziet toe op de toepassing van de Verdragen van Wenen inzake het diplomatiek en consulair verkeer alsook van de Zetelovereenkomsten tussen België en de internationale organisaties die in ons land gevestigd zijn of er een vertegenwoordiging hebben.

Het betreft aspecten die verband houden met diplomatieke voorrechten en immuniteiten, maar ook strikt protocollaire aangelegenheden.

Het Protocol heeft tevens de taak vooraanstaande buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders te ontvangen en te zorgen voor hun veiligheid en deze van de diplomatieke zendingen. De Directie Protocol is bovendien verantwoordelijk voor de organisatie van evenementen in het Egmontpaleis en het Conferentiecentrum en is tevens betrokken in het proces van de toekenning van de adellijke gunsten en de eervolle onderscheidingen in de nationale orden.