P0.0 (Coördinatie en Algemeen Beheer)

Taak

De Protocolchef wordt bijgestaan door de dienst P0.0 (Coördinatie en Algemeen Beheer) die belast is met de beleidsondersteuning van de Directie Protocol en die onder meer de betrekkingen tussen de verschillende directies van het Protocol coördineert, evenals de betrekkingen tussen het Protocol en de andere Directies-generaal of Stafdirecties van de FOD Buitenlandse Zaken en andere overheids- en privé-instanties.

Deze dienst is belast met horizontale taken, zoals o.a. de opvolging van het financieel beheer, de human resources, de informaticatoepassingen, de interne en externe communicatie, de interne controle en de ontvangst, inschrijving en verdeling van de inkomende en uitgaande post.

Contact: Protocol.Directorate@diplobel.fed.be