Informatie met betrekking tot COVID-19 voor de buitenlandse diplomatieke missies en internationale organisaties gevestigd in België

 

Bijgewerkt op 30 juli 2020

De nationale veiligheidsraden gehouden op 23 en 27 juli stelden een ongunstige epidemiologische evolutie vast in België. Strengere maatregelen moesten genomen worden. Deze worden beschreven in het persbericht van de Eerste Minister van 27 juli 2020. Het koninklijk besluit dd. 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van COVID-19 te beperken alsook de veelgestelde vragen (FAQ) van het nationaal crisiscentrum werden eveneens bijgewerkt.

 
De volgende punten zijn van belang voor de buitenlandse diplomatieke missies, consulaire beroepsposten en internationale organisaties.

 

1. Het organiseren van evenementen en andere basisregels.

 • Herinnering : de gekende "basisregels" blijven de beste voorzorgsmaatregelen tegen de verspreiding van de ziekte: naleving van de hygiënemaatregelen en de sociale afstanden, bijzondere voorzorgsmaatregelen ten aanzien van risicopersonen. Indien een COVID-19-geval vastgesteld wordt in een diplomatieke missie, consulaire post of internationale organisatie, volstaat het om de ruimte waar de persoon werkt en de gedeelde ruimtes zoals keuken en toiletten grondig te reinigen met de gebruikelijke reinigingsmiddelen. Men moet tevens de algemene hygiëne blijven stimuleren bij het personeel.
 • Het dragen van een mondmasker vanaf 12 jaar wordt ook buiten verplicht, in druk bezochte plaatsen aangeduid door de gemeentelijke overheden (b.v.: winkelstraten, markten…).
 • Telewerken wordt opnieuw de norm. Missies en internationale organisaties worden aangemoedigd om het zoveel mogelijk toe te passen, rekening houdend met hun essentiële taken en hun organisatorische voorschriften.
 • Een stad of een provincie kunnen een plaatselijke avondklok of andere maatregelen ter beperking van de verplaatsingen opleggen. Leden van de missies of van internationale organisaties die er zich dwingend moeten verplaatsen om professionele redenen worden aangemoedigd om een bewijs van hun werkgever bij zich te houden: bij voorbeeld een attest van functies of een verbale nota. Hoewel dit document niet formeel vereist is, wordt het niettemin sterk aangeraden.
 • In het restaurant moet minimaal één klant per tafel zijn/haar contactgegevens achter­laten. Deze gegevens kunnen beperkt zijn tot een telefoonnummer of een e-mailadres. Hierdoor kunnen de bevoegde autoriteiten de klant op de hoogte stellen indien hij/zij mogelijk in contact was met een andere besmette klant. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor dit doel gebruikt en na 14 dagen vernietigd.
 • Het maximaal aantal deelnemers aan de hiernavolgende evenementen wordt verminderd:
   
  • sociale evenementen met interactie tussen de deelnemers, zoals een receptie, een groeps­foto,…: maximum 10 deelnemers (voorheen: 50). De organisator is verantwoordelijk voor de strikte naleving van de hygiënische maatregelen en de sociale afstandsregels.
  • sociale evenementen zonder interactie tussen de deelnemers, zoals een conferentie, een cultureel spektakel… met een zittend publiek, en mits het respecteren van de sociale afstandsregels: maximum 100 deelnemers binnenshuis en 200 deelnemers buitenshuis (voorheen: 200/400). Buitenactiviteiten worden zo veel mogelijk aangemoedigd; anders moet de ruimte voldoende worden verlucht. Een model-risicoanalyse al naargelang het type evenement, alsook de passende maatregelen, is beschikbaar op de website www.covideventriskmodel.be.

 

2. Verplaatsingen en bijhorende sanitaire maatregelen.

 • De voorschriften van de  nota COVID-19/11 van 17 juli (PDF, 234.01 KB) blijven van toepassing.
 • In het bijzonder blijft het reisverbod naar en vanuit landen buiten de EU+ [1] onveranderd. Deze tijdelijke beperkingen zijn niet van toepassing op de categoriëen personen met een essentiële functie of nood in het raam van hun functie. Binnen de EU+ dient men dagelijks de evolutie van de rode en oranje zones op te volgen.
 • De nationale regels en mogelijk aanvullende maatregelen in het land van bestemming moeten steeds in acht worden genomen.
 • Daarnaast moeten vanaf 1 augustus 2020 alle reizigers die naar België komen, ongeacht hun status, hun land van herkomst of hun vervoermiddel, op voorhand het PLF formulier invullen: Passenger Locator Form, online beschikbaar. Uitzondering: personen die anders reizen dan per vliegtuig of boot en die minder dan 48 uur in België blijven of die minder dan 48 uur buiten België zijn gebleven.
 • De zelfisolatie van veertien dagen (quarantaine) opgelegd aan reizigers uit landen buiten de EU+ of uit risicogebieden binnen de EU+, is niet van toepassing op mensen met een essentiële functie, echter enkel in het kader van de activiteiten die strikt verband houden met hun functie. Hun gezinsleden moeten de quarantaine naleven.

Het wordt over het algemeen aanbevolen om de officieel aangekondigde maatregelen te volgen en het gezond verstand te gebruiken. Iedereen heeft de individuele en collectieve verantwoordelijkheid om deze principes te respecteren. Het staat iedere diplomatieke missie of internationale instelling vrij om zelf te beslissen restrictievere maatregelen voor hun personeelsleden of bezoekers te nemen

De Directie Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken herinnert eraan dat, onverminderd hun voorrechten en immuniteiten, alle personen die van deze voorrechten en immuniteiten genieten, ertoe gehouden zijn de wetten en voorschriften van de ontvangststaat te eerbiedigen, met name de maatregelen die de autoriteiten nemen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan.

De Directie Protocol heeft een specifiek e-mailadres om op vragen van de buitenlandse missies en internationale organisaties te antwoorden: corona-protocol@diplobel.fed.be. Er wordt gevraagd om de titel van de mail steeds met de naam van de Zendstaat of de internationale organisatie te beginnen.

De rechtstreekse telefoonlijn blijft eveneens bereikbaar op het nummer: 02/501.82.82. Ter herinnering: dit nummer is niet bedoeld voor particulieren die bij vragen de Ambassade van het land van bestemming, het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken of hun reisbureau kunnen raadplegen.

Het loket van de Directie Protocol is twee keer per week open op woensdag en vrijdag (van 9.00 uur tot 12.00 uur)

Het Protocol vereist echter dat diplomatieke missies en internationale organisaties alleen naar de balie gaan als dat absoluut noodzakelijk is en de volgende voorzorgsmaatregelen in acht nemen: houd afstand en beperk het aantal mensen in de wachtkamer. Het dragen van een masker is verplicht.

 
Maatregelen op de luchthaven - bericht van Brussels Airport Company (BAC)

De VIP-services hebben hun activiteiten hervat. Bij aankomst in het VIP-gebouw word de medewerking van de passagiers gevraagd om de volgende maatregelen te respecteren:

 • Bewaar een afstand van 1,5 meter van anderen.
 • Een mondmasker is verplicht op de luchthaven en in het vliegtuig.
 • Het is aanbevolen om regelmatig de handen te wassen en te ontsmetten.
 • Aanvragen dienen minstens 72 uur van tevoren te worden verzonden in plaats van 48 uur. Het aantal bezoekers per delegatie wordt teruggebracht naar 1 in plaats van 6.

Deze aanbevelingen zullen in een latere fase worden herzien.

Contact: sylvie.wuiame@brusselsairport.be

 
Officiële mededelingen Directie Protocol

 
Nuttige informatie en links

 

[1] Ter herinnering: Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, vier niet-EU-Schengen-Staten (Zwitserland, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen) en vier Europese microstaten (Andorra, Monaco, San Marino, Heilige Stoel).

 
* De informatie op deze pagina kan op elk moment worden gewijzigd. Houd hier rekening mee.