Informatie met betrekking tot COVID-19 voor de buitenlandse diplomatieke missies en internationale organisaties gevestigd in België

 

Bijgewerkt op 20 januari 2021
 

Het Overlegcomité van 8 januari 2021 heeft besloten om de maatregelen ter bestrijding van COVID-19, van kracht sinds november 2020, te handhaven. Meer toelichting is terug te vinden in het laatste Persbericht van de Eerste Minister en het recent bijgewerkte Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van COVID-19 te beperken.

Bovendien moeten personen die om beroepsredenen van of naar een land in rode zone reizen, deze reis laten certificeren door middel van een “toelating tot beroepsreis” (Business Travel Authorization, BTA). Dit betreft ook internationale organisaties en diplomatieke missies in België. De procedure wordt gedetailleerd in het gedeelte "verplaatsingen".

De directie Protocol krijgt eveneens veel vragen over vaccinatie. De huidige stand van zaken is het volgende: leden van de diplomatieke missies, consulaire posten en internationale organisaties die in België verblijven, zullen in de nationale vaccinatiestrategie opgenomen worden, op vrijwillige basis, volgens dezelfde criteria als de overige bevolking van het Koninkrijk.

Meer gedetailleerde informatie volgt te gelegener tijd.

De veelgestelde vragen en antwoorden (FAQ) van het nationaal crisiscentrum worden regelmatig bijgewerkt.

 

 
De volgende elementen zijn meer specifiek van belang voor de buitenlandse diplomatieke missies en internationale organisaties: 

Let op: afhankelijk van het lokaal alarmniveau kunnen gewesten, steden of gemeenten extra maatregelen nemen: raadpleeg de website van uw stad of gemeente.

 
1. Organisatie van evenementen en andere basisregels

 • De autoriteiten hebben versterkte controles aangekondigd. Het bedrag van de boetes voor het niet naleven van onderstaande maatregelen is verhoogd. De Directie Protocol zal geen enkele inbreuk door de vingers zien.
   
 • Meer dan ooit blijven de basisregels essentieel: het respecteren van de hygiëneregels, het uitoefenen bij voorkeur van activiteiten in de buitenlucht, het hebben van aandacht voor kwetsbare personen, het houden van voldoende afstand (1,5 m) en het respecteren van de regels inzake bijeenkomsten. Nauwe contacten buiten het eigen huishouden zijn slechts met één persoon toegelaten, altijd dezelfde. Onder “nauw contact” dient begrepen te worden een contact van meer dan 15 minuten, zonder sociale afstand te respecteren en zonder mondmasker te dragen.
   
  Indien een COVID-19-geval vastgesteld wordt in een diplomatieke missie, consulaire post of internationale organisatie, volstaat het om de ruimte waar de persoon werkt en de gedeelde ruimtes zoals keuken en toiletten grondig te reinigen met de gebruikelijke reinigingsmiddelen.
   
 • Het dragen van een mondmasker vanaf 12 jaar is verplicht in openbare plaatsen, handels en druk bezochte plaatsen aangeduid door de gemeentelijke overheden (bv. winkelstraten, markten…) of zelfs op het volledige grondgebied van steden of gemeenten.
   
 • Telewerk is de regel. Missies en internationale organisaties worden aangemoedigd om deze regel maximaal toe te passen, rekening houdend met hun essentiële taken en hun organisatorische voorschriften. Werken op kantoor moet uitzonderlijk blijven; de Directie Protocol dringt aan op ieders gevoel voor verantwoordelijkheid in dit verband.
   
 • Er geldt een verbod om zich op de openbare ruimte te begeven tussen 24u00 en 5u00u (22u00 tot 6u00 in Wallonië en Brussel) behalve voor essentiële verplaatsingen die niet kunnen worden uitgesteld zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werkverkeer.
   
  Behalve in geval van een dringende medische reden, moet men de reden van aanwezigheid of verplaatsing op de openbare weg of in de openbare ruimte kunnen aantonen. Een attest van de werkgever is aanbevolen; elk aannemelijk bewijsstuk is aanvaardbaar, zoals bijvoorbeeld de bijzondere verblijfstitel waaruit blijkt dat de houder lid is van een diplomatieke missie of internationale organisatie. Deze instellingen worden beschouwd als “essentiële diensten”.
   
 • Spontane samenscholingen buitenshuis worden beperkt tot maximaal 4 personen, kinderen onder 12 jaar oud niet inbegrepen, en met naleving van de sociale afstanden.
   
 • Ieder huishouden mag één persoon, altijd dezelfde, thuis ontvangen, kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld, met in acht name van de social distancing maatregelen.
   
  Zo is het bijvoorbeeld toegestaan om slechts de partner of één kind voor een familiebezoek te ontvangen wanneer deze partner of dat kind gewoonlijk niet bij de uitnodigende partij woont. 
   
 • Strikt professionele vergaderingen, conferenties en evenementen zijn toegelaten; recepties en banketten alsook culturele of sociale evenementen in aanwezigheid van een publiek zijn verboden. In de praktijk betekent dit een verbod voor uitnodigingen met een privé- of sociaal karakter in de residenties of elders.  
   
  De uitdrukking "professionele bijeenkomst" moet strikt worden opgevat, dat wil zeggen een bijeenkomst die uitsluitend aan het werk is gewijd, zonder sociale dimensie.
   
  Een zakelijke bijeenkomst (business meeting) waarbij een maaltijd wordt geserveerd om de bijeenkomst niet te moeten onderbreken, voldoet aan deze definitie.
   
  Een werklunch of -diner (business lunch/dinner) waarin professionele onderwerpen worden besproken, is in de eerste plaats een sociale activiteit, die momenteel niet is toegestaan.
   
 • Het houden van vergaderingen via tele- of videoconferentie geniet de voorkeur. Indien tele- of videoconferentie geen optie is, dan kunnen professionele vergaderingen zoals coördinaties, briefings, seminaries, enz. plaatsvinden onder de volgende strikte voorwaarden: de hygiënische maatregelen, het dragen van een mondmasker te allen tijde en de socialeafstandsregels moeten gerespecteerd worden. Het aantal deelnemers is beperkt tot de beschikbare zaalcapaciteit, rekening houdend met de afstandsregels. De vergaderruimte dient te worden verlucht en zorgvuldig ontsmet voor en na de vergadering.
   
 • Als er voedsel wordt bediend – enkel door een professionele traiteur of “caterer” – zijn de regels van de restauratie van toepassing: onder andere moeten de gasten per tafels van maximum 4 zitten, geen buffet.
   
  De organisator is verantwoordelijk voor de strikte naleving van de hygiënische maatregelen en de socialeafstandsregels. Een model-risicoanalyse al naargelang het type evenement, alsook de passende maatregelen, is beschikbaar op de website www.covideventriskmodel.be.

 
2. Verplaatsingen: BTA, afgeraden reizen

 • Voor verplaatsingen van minstens 48 uur naar of vanuit een rode zone in het buitenland wordt voortaan een onderscheid gemaakt tussen reizen om beroepsredenen gecertificeerd door een Belgische werkgever of een diplomatieke missie of internationale organisatie gevestigd op het Belgische grondgebied enerzijds, en niet-beroepsgebonden reizen anderzijds.

  De diplomatieke missie of de internationale organisatie gevestigd op het Belgische grondgebied, namens welke de reiziger tijdelijk op missie of officieel bezoek is, moet vóór de reis het formulier toelating tot beroepsreis invullen: BTA in de volgende gevallen

  - inkomende beroeps- of officiële reis van minstens 48 uur en van een duur van hoogtens 72 uur;
  - uitgaande beroeps- of officiële reis van minstens 48 uur en zonder tijdslimiet.

  Op dit formulier moet de diplomatieke missie of internationale organisatie haar ondernemingsnummer invullen. Dankzij de zoeklink op het formulier is dit nummer gemakkelijk te vinden.

  De diplomatieke missie of internationale organisatie is verantwoordelijk voor de juiste toepassing van het systeem: het komt haar toe om het professionele / officiële karakter van de reis te beoordelen.

  Reizen, zelfs "essentieel", die niet zijn gecertificeerd door een BTA, worden beschouwd als privéreizen en zijn onderworpen aan normale test- en quarantainevoorschriften. Voor de definitie van "essentiële reizen of behoeften", gelieve de recente verbale nota te raadplegen.

  Bijvoorbeeld, de reis van een kind om een bejaarde en kwetsbare ouder bij te staan valt wel onder de categorie essentiële verplaatsingen maar niet onder deze van beroepsverplaatsingen. Deze verplaatsing is toegestaan, maar de reiziger moet zich in voorkomend geval onderwerpen aan de vereiste tests en quarantainemaatregelen; zie de afdeling "sanitaire maatregelen".
   
 • Reizen naar landen/regio’s in rode zone binnen de EU+ (1) zijn sterk afgeraden. Het wordt aangeraden om dagelijks op de website van Buitenlandse Zaken de evolutie op de kaart en de reisadviezen op te volgen.
   
 • Reizen naar landen/regio’s in rode zone buiten de EU+ (1) zijn sterk afgeraden. Ook deze landen krijgen allen een kleurencode.

  De nationale regels en eventuele gezondheidsmaatregelen in het land van bestemming moeten altijd worden nageleefd. De binnenkomst in het land van bestemming hangt ook af van de toestemming van het land in kwestie. 
   
 • Verplaatsingen van landen buiten de EU+ (1) naar België zijn niet toegestaan, behalve voor:
   
  - personen met een essentiële functie of die reizen om een essentiële reden;
  - personen afkomstig uit landen op de witte lijst;
  - EU-onderdanen en hun familieleden.
   
  Meer informatie hierover is terug te vinden op de websites van de FOD Buitenlandse Zaken en de van de Dienst Vreemdelingenzaken.

  Voor inkomende reizen moet de reiziger die op het Belgisch grondgebied aankomt, zijn essentiële functie of het essentiële karakter van de reis aantonen aan de hand van aanneembare bewijsstukken:
   
  - ofwel is de verplaatsing officiëel en gedekt door een BTA (verblijf tot 72 uur) of een officiëel attest (verblijf van meer dan 72 uur);
  - ofwel is de verplaatsing privé en de reiziger moet het essentiële karakter daarvan bewijzen: bijvoorbeeld een medisch attest, een overlijdensakte, een attest van essentiële reis afgeleverd door een Belgische ambassade of beroepsconsulaat, enz.

 
3. Gezondheidsmaatregelen in verband met reizen: testen, PLF, quarantaine

 • Alle niet-inwoners in België die vanuit een rode zone komen moeten een negatief PCR-testresultaat voorleggen dat teruggaat tot hoogstens 72 uur voor hun vertrek naar België.
  Uitzonderingen: moeten niet over een testresultaat beschikken:

  - De reizigers die anders dan via een openbare of privé-vervoerder (2en die minder dan 48 uur in België blijven of die minder dan 48 uur buiten België zijn verbleven;
  - De reizigers die louter transiteren via luchtverkeer en die uitsluitend in de transitzone blijven zonder zich op het Belgische grondgebied te begeven.

  Een "niet-inwoner" is een persoon die zijn gewone verblijfplaats niet in België heeft: in het bijzonder een vreemdeling die geen Belgische verblijfsvergunning heeft.

  Houders van een bijzondere verblijfstitel afgegeven door de Directie Protocol worden als inwoners beschouwd.
   
 • Alle reizigers die naar België komen, moeten verplicht, ongeacht hun status, hun land van herkomst of hun vervoermiddel, ten vroegste 48 uur voorafgaande aan de aankomst in België het PLF invullenPassagier Lokalisatie Formulier, online beschikbaar.
   
  Uitzondering: personen die anders reizen via een openbare of privé-vervoerder (2en die minder dan 48 uur in België blijven of die minder dan 48 uur buiten België zijn verbleven.
   
  Het elektronische formulier bevat ook de mogelijkheid om vrijwillig een vragenlijst met een zelf-evaluatie van het risico op besmetting in te vullen. Na het versturen van het PLF-formulier ontvangt de reiziger per e-mail of per SMS een ontvangstbewijs met QR-code, en details over de te volgen maatregelen.
   
 • Bij aankomst in België vanuit een rode zone zijn een quarantaine en een test op dag 1(*) en op dag 7 van deze quarantaine verplicht. Voor bezoekers die minder dan 48 uur in België verblijven, of die minder dan 48 uur in een rode zone in het buitenland zijn geweest, geldt deze verplichting niet. Reizigers zullen bij aankomst een sms ontvangen waarmee ze zich kunnen aanmelden bij een testcentrum.
  (*) geen test op de eerste dag voor niet-residerende reizigers die reeds een PCR-testresultaat bij aankomst voorlegden.

  De quarantaine eindigt bij ontvangst van het negatieve resultaat van de test op dag 7. Als de test positief is, moet de betrokken persoon een zelfisolatie van minimum 7 dagen ondergaan.
   
 • Indien een quarantaine wordt gevraagd, kan deze tijdelijk worden opgeheven om een essentiële functie of om de essentiële behoefte van de reis te vervullen indien deze activiteit niet kan worden uitgesteld. Tijdens het uitoefenen van de essentiële functie of het vervullen van de essentiële behoefte van de reis dienen de regels van de social distancing en andere beschermingsmaatregelen gerespecteerd te worden.
   
  Voor alles wat niet te maken heeft met de essentiële functie of behoefte zal de persoon zich moeten houden aan de quarantaine. Voorbeeld: tijdens zijn quarantaine mag een diplomaat zich wel om dringende redenen naar zijn ambassade begeven, maar mag niet naar een kledingwinkel gaan.
   
  De gezinsleden die diplomaten en internationale ambtenaren vergezellen moeten de quarantaine in alle gevallen respecteren.
   
  Het spreekt voor zich dat als het verblijf in België van een reiziger die onderworpen is aan een quarantaine minder dan de voorziene quarantaineperiode duurt, deze reiziger het land op de geplande datum kan verlaten.
   
  Bezoekers die minder dan 48 uur in België verblijven moeten geen quarantaine volgen.
   
 • Indien een persoon België moet verlaten naar een derde land dat een negatieve test nodig heeft om toegang te krijgen tot zijn grondgebied, kan deze persoon vragen om zich te laten testen in een laboratorium, maar niet in testcentra die samenwerken met het federale platform.
   
  Het is ook mogelijk om op de luchthaven van Brussel-Nationaal (Zaventem) een test te doen. Details en voorwaarden van dit privé-initiatief zijn hierbij te vinden. De termijnen om de resultaten te bekomen kunnen echter niet gegarandeerd worden.
   
  Aangezien er momenteel veel vraag is naar eerstelijnszorg, vragen we ook om geen contact op te nemen met de huisartsen voor deze preventieve testen.

Over het algemeen wordt aanbevolen om de officieel aangekondigde maatregelen te volgen en het gezond verstand te gebruiken. Iedereen heeft de individuele en collectieve verantwoordelijkheid om deze principes te respecteren. Het staat iedere diplomatieke missie of internationale instelling vrij om zelf te beslissen restrictievere maatregelen voor hun personeelsleden of bezoekers te nemen.

De Directie Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken herinnert eraan dat, onverminderd hun voorrechten en immuniteiten, alle personen die dergelijke voorrechten en immuniteiten genieten, verplicht zijn de wetten en voorschriften van de ontvangststaat te respecteren, in het bijzonder de maatregelen die de autoriteiten hebben genomen om de verspreiding van COVID-19 te beperken.

De Directie Protocol heeft een specifiek e-mailadres om op vragen van de buitenlandse missies en internationale organisaties te antwoorden: corona-protocol@diplobel.fed.be. Er wordt gevraagd om de titel van de mail steeds met de naam van de Zendstaat of de internationale organisatie te beginnen.

Het loket van de Directie Protocol is twee keer per week open op woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur

Het Protocol vereist echter dat diplomatieke missies en internationale organisaties alleen naar de balie gaan als dat absoluut noodzakelijk is en de volgende voorzorgsmaatregelen in acht nemen: houd afstand en beperk het aantal mensen in de wachtkamer. Het dragen van een masker is verplicht.

 
Maatregelen op de luchthaven - bericht van Brussels Airport Company (BAC)

De VIP-services hebben hun activiteiten hervat. Bij aankomst in het VIP-gebouw wordt de medewerking van de passagiers gevraagd om de volgende maatregelen te respecteren:

 • Bewaar een afstand van 1,5 meter van anderen.
 • Een mondmasker is verplicht op de luchthaven en in het vliegtuig.
 • Het is aanbevolen om regelmatig de handen te wassen en te ontsmetten.
 • Aanvragen dienen minstens 72 uur van tevoren te worden verzonden in plaats van 48 uur. Het aantal bezoekers per delegatie wordt teruggebracht naar 1 in plaats van 6.

Deze aanbevelingen zullen in een latere fase worden herzien.

Contact: sylvie.wuiame@brusselsairport.be

 
Officiële mededelingen Directie Protocol

 
Nuttige informatie en links

 

[1] Ter herinnering: Europese Unie, vier niet-EU-Schengen-Staten (Zwitserland, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen) en vier Europese microstaten (Andorra, Monaco, San Marino, Heilige Stoel).

[2] Openbare of privé-vervoerder : alle lucht-, zee- of binnenvaartvervoerders; de trein- of busvervoerders vanuit een land dat zich buiten de Europese Unie en de Schengenzone bevindt. Het betreft dus niet de reizen met een privé- of dienstwagen of met een taxi.

 
* De informatie op deze pagina kan op elk moment worden gewijzigd. Houd hier rekening mee.