Informatie met betrekking tot het COVID-19 voor de buitenlandse diplomatieke missies en internationale organisaties gevestigd in België

 

Bijgewerkt op 8 april 2020

In de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart werd beslist de inperkingsmaatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 19 april. Ze kunnen daarna nog met twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei. Bij Ministerieel Besluit van 3 april tot wijziging van het Besluit van 23 maart 2020 werden enkele verduidelijkingen aangebracht in de reeds geldende beperkingen.

De Directie Protocol wil eerst en vooral de personeelsleden van de diplomatieke missies en internationale organisaties bedanken voor hun goede samenwerking bij de uitvoering van deze maatregelen.

Deze bepalingen roepen elkeen op om zoveel mogelijk thuis te blijven en andere contacten dan deze met de naaste familieleden te vermijden. De algemene hygiënische maatregelen blijven van toepassing.

Deze maatregelen zijn van toepassing op het hele nationale grondgebied. De situatie zal dagelijks geëvalueerd worden.

Het verlaten van de woning is enkel toegelaten om een beperkt aantal redenen:

 • om zich naar het werk te begeven indien telewerk niet mogelijk is, maar mits de toepassing van de maatregelen inzake social distancing (minimaal 1,5 m tussen personen)
 • voor essentiële verplaatsingen (met het openbaar vervoer, te voet of met de auto) zoals voor een doktersconsultatie, om naar de apotheker, de bank, de post of om naar de supermarkt te gaan (supermarkten en voedingswinkels blijven open, maar voorzien een beperking van het aantal klanten die zij op hetzelfde moment toelaten), om te gaan tanken of om personen bij te staan die hulp nodig hebben.
 • het openbaar vervoer blijft beschikbaar, maar met aangepaste tijdschema's en een strikte toepassing van de social distancing maatregelen.

Activiteiten in openlucht zoals wandelen of fietsen zijn toegestaan en worden zelfs aanbevolen, maar niet in groep en enkel in het tijdsbestek hiervoor nodig. Uitstappen moeten beperkt blijven tot personen die onder hetzelfde dak wonen, familieleden en een vriend. Het is belangrijk om ook in deze gevallen voldoende afstand te bewaren. Groepsbijeenkomsten (zoals bijvoorbeeld picknicks) of samenscholingen van meer dan 2 personen zijn niet toegestaan, evenals verplaatsingen met de wagen voor niet-essentiële doeleinden.

Alle andere winkels dan de hierboven genoemde moeten sluiten. Benzinestations blijven open. Gezondheidszorgberoepen zoals tandartsen, osteopaten en kinesisten mogen hun beroep verder uitoefenen, maar alle niet-dringende zorgen dienen te worden uitgesteld.

 

Voor de diplomatieke missies en internationale organisaties betekent dit het volgende:

 • Telewerken is wenselijk voor elke activiteit waarbij een persoonlijke aanwezigheid niet essentieel is.
 • Vergaderingen moeten, voor zover dit mogelijk is, via teleconferentie worden gehouden. Geen enkele receptie of betoging wordt toegestaan. De organisatie van verkiezingen moet worden uitgesteld.
 • Tijdens noodzakelijke verplaatsingen naar de werkplek dient elke functiehouder wiens aanwezigheid essentieel is, in het bezit te zijn van zijn speciale verblijfsvergunning en deze op verzoek aan de politie tonen. Het nummer op de achterkant van het document moet eindigen op "TI/00". Indien de betrokkene niet over een bijzondere verblijfsvergunning beschikt, moet hij altijd een Belgische identiteitskaart of een verblijfsvergunning van de gemeente en een identiteitskaart of een buitenlands paspoort kunnen voorleggen. Militairen die niet in het bezit zijn van een Belgische verblijfsvergunning of identiteitskaart, kunnen een duidelijk herkenbaar document/badge bij zich dragen die door hun werkgever is afgegeven in het kader van hun verplaatsing.
 • Het is ook nuttig in de huidige situatie dat de betrokkene een attest van de missie/internationale organisatie voor kan leggen waarin zijn functie wordt uitgelegd, alsook waarom zijn aanwezigheid op het werk essentieel is, of waarin gesteld wordt dat betrokkene zijn taken niet van thuis kan uitoefenen. Indien nodig kan een duidelijk herkenbare identiteitskaart/badge van de werkgever en/of een marsorder nuttig zijn. Dit attest wordt ook sterk aangeraden bij essentiële reizen naar of van het buitenland.
 • België verzet zich niet tegen het vertrek van leden van de missies en hun families, maar kan hun terugkeer naar België onderwerpen aan beperkingen op grond van de bescherming van de volksgezondheid.
 • Gelieve te noteren dat ook de nationale regelgeving en aanvullende maatregelen in het land van bestemming in acht moeten worden genomen.
 • De terugkeer na niet-essentiële reizen wordt afgeraden. Als de terugkeer van een functiehouder (in het kader van een niet-essentiële reis) noodzakelijk is, dient deze persoon zichzelf gedurende 14 dagen in thuisisolatie te plaatsen (telewerk is hierbij toegelaten).
 • Gezien de omstandigheden is het over het algemeen aangeraden om de officieel aangekondigde maatregelen te volgen en zijn/haar gezond verstand te gebruiken. Iedereen heeft de individuele en collectieve verantwoordelijkheid om deze beslissingen te respecteren. 

De Directie Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken herinnert eraan dat, onverminderd hun voorrechten en immuniteiten, alle personen die van deze voorrechten en immuniteiten genieten, de plicht hebben de wetten en voorschriften van de ontvangststaat te eerbiedigen, met name de maatregelen die de autoriteiten nemen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan.

De Directie Protocol heeft een specifiek e-mailadres om op vragen van de buitenlandse missies en internationale organisaties te antwoorden: Corona-Protocol@diplobel.fed.be. Er wordt gevraagd om de titel van de mail steeds met de naam van de Zendstaat of de internationale organisatie te beginnen.

De rechtstreekse telefoonlijn blijft eveneens bereikbaar op het nummer: 02/501.82.82 (ter info: dit nummer is niet bedoeld voor particulieren die bij vragen de Ambassade van het land van bestemming, het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken of hun reisbureau kunnen raadplegen).

Het loket van de Directie Protocol is momenteel enkel open op vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Het Protocol vraagt de diplomatieke missies en internationale organisaties om zich enkel naar het loket te begeven indien dit absoluut noodzakelijk is en de volgende voorzorgsmaatregelen te respecteren: voldoende afstand bewaren en het aantal personen in de wachtzaal beperken.

 

Bericht van Brussels Airport Company inzake de tijdelijke sluiting van de VIP-lounges

Het coronavirus heeft een zware economische impact op de luchthaven en op de hele luchtvaartsector. Om de gezondheid van Brussels Airport Company en de werkgelegenheid op lange termijn te garanderen, zal Brussels Airport Company vanaf maandag 23 maart overgaan tot tijdelijke werkloosheid en dit tot en met 19 april.

Alle VIP-lounges zullen gesloten zijn, maar de luchthaven blijft wel degelijk open. Cargovluchten en essentiële vluchten gaan namelijk wel nog steeds door.

Indien er vragen zijn, kan er contact opgenomen worden met de heer Diederick Vandekerckhove via het volgende e-mailadres: diederick.vandekerckhove@brusselsairport.be. En vanaf 13 april met mevrouw Sylvie Wuiame via e-mail: sylvie.wuiame@brusselsairport.be.

 

Officiële mededelingen Directie Protocol

 

Nuttige informatie en links

 
* De informatie op deze pagina kan op elk moment worden gewijzigd. Houd hier rekening mee.