Informatie met betrekking tot COVID-19 voor de buitenlandse diplomatieke missies en internationale organisaties gevestigd in België

 

Bijgewerkt op 28 mei 2020

De Nationale Veiligheidsraad kwam op 13 mei 2020 samen om de volgende stappen in de afbouwstrategie van de inperkingsmaatregelen te bespreken. Het communiqué van de Eerste Minister van 13 mei is beschikbaar via deze link in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.

Een nieuwe fase is van toepassing vanaf 18 mei. Elke volgende stap hangt van de algemene gezondheidstoestand op het Belgische grondgebied af. Het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020, gewijzigd door de Besluiten van 3, 17, 30 april, 8, 15, 20 en 25 mei 2020, is nog steeds van kracht.

Alle sanitaire en hygiënische maatregelen blijven van toepassing. Er wordt aangeraden om zoveel mogelijk thuis te blijven en andere contacten dan deze met de naaste familieleden te vermijden.

Het verlaten van de woning is enkel toegelaten om een beperkt aantal redenen:

 • Om zich naar het werk te begeven indien telewerk niet mogelijk is, maar mits de toepassing van de maatregelen inzake social distancing (minimaal 1,5 m tussen personen)
 • Voor essentiële verplaatsingen (met het openbaar vervoer, te voet of met de auto) zoals voor een doktersconsultatie, om naar de geopende handelszaken en publieke plaatsen te gaan mits inachtneming van de toegangsregels, of om personen bij te staan die hulp nodig hebben.
 • Activiteiten in openlucht die geen fysieke contacten impliceren zoals wandelen of fietsen zijn toegestaan. Uitstappen moeten momenteel beperkt blijven tot personen die onder hetzelfde dak wonen, familieleden en twee vrienden. Het is belangrijk om voldoende afstand te bewaren. Een beperkt aantal sportactiviteiten mag uitgeoefend worden, maar slechts in clubverband. Groepsbijeenkomsten (zoals bijvoorbeeld picknicks) of samenscholingen zijn niet toegestaan, evenals verplaatsingen met de wagen voor niet-essentiële doeleinden.

 

Voor de diplomatieke missies en internationale organisaties betekent dit het volgende:

 • Telewerken is wenselijk voor elke activiteit waarbij een persoonlijke aanwezigheid niet essentieel is.
 • Vergaderingen moeten, voor zover dit mogelijk is, via teleconferentie worden gehouden. Geen enkele receptie of betoging wordt toegestaan. De organisatie van verkiezingen waarbij de fysieke aanwezigheid van de kiezers vereist is, moet hetzij bij voorkeur worden uitgesteld, hetzij aan alle sanitaire maatstaven beantwoorden die in de tot het publiek toegankelijke plaatsen vereist zijn.
 • Tijdens noodzakelijke verplaatsingen naar de werkplek dient elke functiehouder wiens aanwezigheid essentieel is, in het bezit te zijn van zijn speciale verblijfsvergunning en deze op verzoek aan de politie tonen. Het nummer op de achterkant van het document moet eindigen op "TI/00". Indien de betrokkene niet over een bijzondere verblijfsvergunning beschikt, moet hij altijd een Belgische identiteitskaart of een verblijfsvergunning van de gemeente en een identiteitskaart of een buitenlands paspoort kunnen voorleggen. Militairen die niet in het bezit zijn van een Belgische verblijfsvergunning of identiteitskaart, kunnen een duidelijk herkenbaar document/badge bij zich dragen die door hun werkgever is afgegeven in het kader van hun verplaatsing.
 • Het is ook nuttig in de huidige situatie dat de betrokkene een attest van de missie/internationale organisatie voor kan leggen waarin zijn functie wordt uitgelegd, alsook waarom zijn aanwezigheid op het werk essentieel is, of waarin gesteld wordt dat betrokkene zijn taken niet van thuis kan uitoefenen. Indien nodig kan een duidelijk herkenbare identiteitskaart/badge van de werkgever en/of een marsorder nuttig zijn. Dit attest wordt ook sterk aangeraden bij essentiële reizen naar of van het buitenland
 • Het dragen van een bescherming voor mond en neus wordt vanaf 4 mei verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar in het openbaar vervoer, de luchthavens en scholen. Het dragen van een mondmasker wordt ook aanbevolen in openbare plaatsen waar veel personen aanwezig zijn.
 • België verzet zich niet tegen het vertrek van leden van de missies en hun families, maar kan hun terugkeer naar België onderwerpen aan beperkingen op grond van de bescherming van de volksgezondheid.
 • Gelieve te noteren dat ook de nationale regelgeving en aanvullende maatregelen in het land van bestemming in acht moeten worden genomen.
 • De terugkeer na niet-essentiële reizen wordt afgeraden. Als de terugkeer van een functiehouder (in het kader van een niet-essentiële reis) noodzakelijk is, dient deze persoon zichzelf gedurende 14 dagen in thuisisolatie te plaatsen (telewerk is hierbij toegelaten).
 • Gezien de omstandigheden is het over het algemeen aangeraden om de officieel aangekondigde maatregelen te volgen en zijn/haar gezond verstand te gebruiken. Iedereen heeft de individuele en collectieve verantwoordelijkheid om deze beslissingen te respecteren. 

De Directie Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken herinnert eraan dat, onverminderd hun voorrechten en immuniteiten, alle personen die van deze voorrechten en immuniteiten genieten, de plicht hebben de wetten en voorschriften van de ontvangststaat te eerbiedigen, met name de maatregelen die de autoriteiten nemen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan.

De Directie Protocol heeft een specifiek e-mailadres om op vragen van de buitenlandse missies en internationale organisaties te antwoorden: Corona-Protocol@diplobel.fed.be. Er wordt gevraagd om de titel van de mail steeds met de naam van de Zendstaat of de internationale organisatie te beginnen.

De rechtstreekse telefoonlijn blijft eveneens bereikbaar op het nummer: 02/501.82.82 (ter herinnering: dit nummer is niet bedoeld voor particulieren die bij vragen de Ambassade van het land van bestemming, het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken of hun reisbureau kunnen raadplegen).

Het loket van de Directie Protocol zal vanaf 1 juni twee maal per week geopend zijn:

 • in de week van 1 juni zal het loket open zijn op woensdag 3 en vrijdag 5 juni (telkens van 09u tot 12u);
 • vanaf 8 juni zal het loket open zijn op maandag en vrijdag (telkens van 09u tot 12u).

Het Protocol vraagt de diplomatieke missies en internationale organisaties om zich enkel naar het loket te begeven indien dit absoluut noodzakelijk is en de volgende voorzorgsmaatregelen te respecteren: voldoende afstand bewaren en het aantal personen in de wachtzaal beperken.

 

Bericht van Brussels Airport Company inzake de tijdelijke sluiting van de VIP-lounges

Het coronavirus heeft een zware economische impact op de luchthaven en op de hele luchtvaartsector. Om de gezondheid van Brussels Airport Company en de werkgelegenheid op lange termijn te garanderen, is Brussels Airport Company op maandag 23 maart overgegaan tot tijdelijke werkloosheid. De VIP-kantoren zijn gesloten tot 31 mei (met mogelijke verlenging), maar de luchthaven blijft open. Cargovluchten en essentiële vluchten gaan namelijk wel nog steeds door.

Indien er vragen zijn, kunt u contact opnemen met de heer Diederick Vandekerckhove via e-mail: diederick.vandekerckhove@brusselsairport.be. En vanaf 1 juni (te bevestigen) met mevrouw Sylvie Wuiame via e-mail: sylvie.wuiame@brusselsairport.be.

 

Officiële mededelingen Directie Protocol

 

Nuttige informatie en links

 
* De informatie op deze pagina kan op elk moment worden gewijzigd. Houd hier rekening mee.