P3: Organisatie van evenementen: Egmontpaleis en Conferentiecentrum

Taken

De Directie P3 is verantwoordelijk voor het logistieke en technische beheer van de evenementen die in het Egmontpaleis en het Conferentiecentrum georganiseerd worden. Het betreft zowel de interne evenementen (georganiseerd door de FOD Buitenlandse Zaken zelf) als de externe activiteiten (georganiseerd door andere FOD’s of externe organisaties).

Deze evenementen betreffen de activiteiten van de Minister van Buitenlandse Zaken en de verschillende directies-generaal van de FOD Buitenlandse Zaken, evenals deze van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking en de Staatssecretaris van Buitenlandse Handel. Het gaat voornamelijk om (bilaterale) onderhouden met buitenlandse Staatshoofden, Regeringsleiders en Ministers van Buitenlandse Zaken, hoge vertegenwoordigers van internationale organisaties en vertegenwoordigers uit economische, artistieke en sociale kringen, naast de uitreiking van eretekens, officiële diners en (inter)nationale conferenties en workshops.

De administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie (SACA) is belast met het financieel beheer van het internationaal Conferentiecentrum CCegmont dat door Belgische en internationale bedrijven en organisaties kan gehuurd worden.

Aangezien het Egmontpaleis een officieel gebouw is van de Belgische Staat kan het niet worden afgehuurd door buitenlandse diplomatieke missies. Privé-activiteiten zoals verjaardagen en huwelijksfeesten kunnen er in principe ook niet plaatsvinden.

Met de inkomsten vanuit de SACA kan de FOD Buitenlandse Zaken bepaalde uitgaven voor het onderhoud, de renovatie en de technische modernisering betalen en de instandhouding van het antieke meubilair en de kunstwerken in het Egmontpaleis verzekeren.

Contact : CCegmont@diplobel.fed.be