P1: Voorrechten en immuniteiten

 
Taak

De Directie P1 ziet erop toe dat de bepalingen van het Verdrag van Wenen van 18 april 1961 inzake het diplomatiek verkeer, het Verdrag van Wenen van 24 april 1963 inzake het consulair verkeer en de Zetelovereenkomsten tussen België en de in ons land gevestigde internationale organisaties worden nageleefd.

P1 bestaat uit drie afdelingen (P1.1, P1.2 en P1.3):

 
Contact: