Internationale organisaties (P1.2)

 

De dienst P1.2 is bevoegd voor de goede tenuitvoerlegging van de Zetelakkoorden (bilaterale en multilaterale akkoorden) die het statuut vastleggen van de internationale organisaties die zich in ons land willen vestigen. Deze Zetelakkoorden bepalen vooral de fiscale privileges en (gerechtelijke) immuniteiten van deze organisaties en hun personeelsleden.

P1.2 is ook belast met de aflevering van de speciale identiteitskaarten aan de internationale ambtenaren en hun familieleden en beheert, in samenspraak met de internationale organisaties, de administratieve aspecten van het verblijf van deze personen op het Belgisch grondgebied.