Adel

Taak

De verlening door de Koning van een adellijke gunst vereist uitdrukkelijk de medeondertekening van de Minister van Buitenlandse Zaken. In de praktijk fungeert de dienst Adel als secretariaat van de twee gespecialiseerde instanties die advies verstrekken aan de Minister van Buitenlandse Zaken, die op zijn beurt verslag uitbrengt aan de koning:

  • De Consultatieve Commissie voor het toekennen van adellijke gunsten en voor het verlenen van eretekens van hoge graad (Koninklijk Besluit van 31 januari 1978, B.S. 26 mei 1978, gewijzigd bij het K.B. van 10 februari 2003, B.S. 14 februari 2003);

  • De Raad van Adel (Koninklijk Besluit van 27 februari 1996, B.S. 9 maart 1996, gewijzigd door het koninklijk besluit van 16 december 1999, B.S. 14 februari 2000). Naast deze kerntaak is de dienst Adel ook belast met het uitbrengen van een advies aan de Minister van Justitie in dossiers van naamsverandering en met het beheer van het heraldisch fonds en van een gespecialiseerde bibliotheek.