Bestand van de Nationale Orden

 
Het databestand bestaat uit om en bij twee miljoen datafiches van alle Belgen en buitenlanders aan wie een onderscheiding in een Nationale Orde werd toegekend. Sinds 1990 worden de gegevens in een databank bewaard.

Vooraleer een voorstel tot toekenning in te dienen, bevraagt de bevoegde overheidsdienst of het bevoegde ministerie het nationale bestand van de Nationale Orden dat wordt beheerd door de Dienst Adel en Ridderorden van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, om te weten of en welke onderscheiding(en) de betrokkene heeft ontvangen.

De contactpersonen bij het nationale bestand zijn:

Gelieve uw vragen per mail aan deze contactpersonen over te maken, met vermelding van de familienaam, voornaam, geboortedatum en -plaats en eventueel het rijksregisternummer.

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.